13 Oksidasiemiddel Voorbeeld: Feite wat jy behoort te weet


Voorbeeld van oksideermiddel verwys na gereduseerde elemente, wat elektrone van ander elemente in Redoksreaksies skei. Kom ons beskryf die voorbeelde.

Die voorbeelde van oksideermiddels word hieronder gelys:

Halogeenelemente (Cl, Br, I, F)

Elektronaffiniteit verwys na 'n drang van element om elektrone in die leë spasie van sy valensieskulp te hê. Elektronegatiwiteit van elemente verwys na die drang om elektrone op sigself te neem. Die neiging van halogene om die elektrone aan te trek en haliedione te maak, is die hoofrede wat hulle sterk oksideermiddel maak. 

Suurstof (O2)

Suurstof is die mees effektiewe voorbeeld van oksideermiddel. Hierdie element is baie waardevol in die gewone lewe van mense. Dit werk as 'n oksideermiddel wat verminder word terwyl dit roes maak, ondersteun die menslike liggaam in asemhaling en fasiliteer lewende wesens om aërobiese asemhaling te doen. Dit word as oksideermiddel beskou.

Waterstofperoksied (H2O2)

Waterstofperoksied is 'n oksideermiddel aangesien dit geredelik gereduseer kan word om Karboksielsuur na peroksiesuur om te skakel. Waterstofperoksied is egter dieselfde soort oksideermiddel as suurstof, maar is kragtiger as suurstof. Aangesien hierdie verbinding nog een suurstof bevat, plaas dit sterk oksidasie as normale suurstofmolekule.

Kaliumpermanganaat (KMnO4)

KMnO4 is 'n betroubare voorbeeld van sterk oksideermiddel. Die oksidasietoestand van die metaal (Mn) is +7, wat gewoonlik hoog is. Hierdie metaal dryf die neiging om elektrone te verloor makliker vir die algehele verbinding. Die verbinding word hoofsaaklik gereduseer tot Karboksielsuur in die chemiese reaksies.

oksideermiddel voorbeeld
KMnO4 as oksideermiddel voorbeeld van Wikipedia

Kaliumdichromaat (K2Cr2O7)

Kaliumdichromaat is 'n voorbeeld van sterk oksideermiddel aangesien dit hidroksielione en baie ander verbindings oksideer. Die meeste van die tyd, die verbinding gebruik word verminder in suur mediums. Oor die algemeen word dit in chemiese laboratoriums gebruik om die verbindings te oksideer om aldehiede en karboksielsure uit te gee.

Salpetersuur (HNO3)

Die oksidasietoestand van stikstof in salpetersuur is +5. Hierdie feit wys daarop dat die verbinding hoogs in staat is om elektrone op te neem. Die oksidasietoestand van stikstof kan nie meer as +5 wees nie. Dit fluktueer onder die reeks van -3 tot +5. Dit dui aan die verbinding is 'n geskikte elektronaanvaarder as 'n elektronskenker.

Koolstofdioksied (CO2)

CO2 is die voorbeeld van oksideermiddel. Dit gee natuurlik glukose uit in die teenwoordigheid van water wat fotosintese-reaksie genoem word. Dit gebeur in chlorofilbevattende blare van groen plante. Koolstofdioksied neem maklik elektrone op en maak die oksidasieproses aktief in fotosintese.

Gekonsentreerde Swaelsuur (H2SO4)

Swaelsuur in gekonsentreerde vorm is 'n voorbeeld van sterk oksideermiddel. Dit is hoogs reaktief, maar nie meer as salpetersuur nie. H2SO4 is 'n sterk Bronsted suur. Dit is geneig om met amfoteriese basiswater te reageer en produseer H3O+ ione. Dit is 'n effektiewe eienskap van oksideermiddels.

Stikstofdioksied (NO2)

Stikstof oksied is 'n goeie algemene voorbeeld van oksideermiddel. Daar word opgemerk dat hierdie oksied in teenwoordigheid van hitte ontbind word. Dit gee stikstof en suurstof uit. Stikstof het 'n oksidasiegetal van +2 tot +5. In reaksie met water gee NO2 maklik HNO3 uit wat ook as 'n sterk oksideermiddel aangetref word.

Water (H2O)

Water word ook as 'n voorbeeld van oksideermiddel beskou. Alhoewel hierdie amfiprotiese verbinding meer betroubaar is om elektrone te skenk, tree die verbinding as 'n oksideermiddel op in die teenwoordigheid van 'n sterk elektronskenker. 'n Sterk reduseermiddel kan die verbinding beïnvloed om elektron te aanvaar en H te vorm3O+.

Koper (Cu2+)

Cu2+ tree op as 'n oksideermiddel in spesiale geval van redoksreaksie. Slegs een potensiële redoksreaksie bewys dat koper ook 'n goeie oksideermiddel is. In die vorm van koperoksied betrek die metaal homself by die reaksie van waterstofgas. Wanneer waterstofgas water vorm, tree Koper op as 'n oksideermiddel in die reaksie.

Gereelde sout (NaCl)

Gereelde sout wat as die mees noodsaaklike kookmateriaal gebruik word, is ook 'n goeie oksideermiddel. NaCl word verminder in teenwoordigheid van polêre oplosmiddel soos water. Die verbinding gee maklik basis soos NaOH en suur soos soutsuur uit. Hier is beide die produk van reaksie tussen NaCl en Water reduseermiddel.

oksideermiddel voorbeeld
Gereelde sout as oksideermiddel voorbeeld van Wikipedia

Asetoon (C3H6O)

Asetoon is 'n voorbeeld van organiese oksideermiddel. Hierdie verbinding word verminder in die reaksie tussen natriumboorhidraat en asetoon. Daar word opgemerk dat hidried-ioon as 'n effektiewe reduseermiddel optree deur elektrone aan asetoon te skenk, waar die tweede koolstof twee positiewe ladings bevat wat drang na elektrone het.

Gevolgtrekking

Ons kan vind dat al die sterk oksideermiddels natuurlik reaktief genoeg is. Dit kom voor as die potensiële aktiewe komponente vir chemiese reaksies en elkeen het 'n sterk voordelige rol in chemie om die chemiese balanse in redoksreaksies te verbeter.

Sarnali Mukherjee

Hi.....ek is Sarnali Mukherjee, 'n gegradueerde van die Universiteit van Calcutta. Ek hou daarvan om te onderrig en kennis oor chemie te deel. Ek het sedert 'n jaar gelede geleidelik belangstelling in artikelskryf gekry. Ek sal graag in die toekoms meer kennis oor my onderwerp wil opdoen. Kom ons koppel deur LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/sarnali-mukherjee-921b59231

Onlangse plasings