3 feite oor die gebruik van oorkom in gespanne (hede, verlede en toekoms)


Die woord “oorwin” handel oor die betekenis nederlaag, of uitblink kan toegepas word in die huidige, verlede en toekomstige tyd. Nou sal ons die gebruik van "oorwin" in drie tye verduidelik.

Die "s'' moet bygevoeg word met die stamwoord "oorkom'' om "oorwin" te vorm om 'n sin met die derde persoon en enkelvoudige getal onderwerp te raam. Die aaneenlopende vorm van die werkwoord “oorwin” word “oorwin” gevorm. Ons neem die werkwoord “oorwin” as verlede en “oorwin” word as die verlede deelwoord geneem.

Kom ons bespreek nou 'n paar verwante feite met die gebruik van "oorkom" in die verskillende vorme van tye saam met voorbeelde en gedetailleerde verduidelikings.

 "Oorkom'' in die huidige tyd.

Die teenwoordige tyd is die werkwoordvorm wat basies die handeling wat gebeur of nou gebeur, verduidelik. Kom ons kyk hoe "oorwin" werk in die teenwoordige tyd.

Die oorganklike werkwoord “oorwin” word gebruik om na handel te verwys met of beheer van 'n situasie en kry sukses.

Wanneer kan ons gebruik "oorwin'' in die huidige tyd?

Die werkwoord "oorwin" word in die teenwoordige tyd gebruik wanneer dit 'n aksie moet aanhaal om daarin te slaag om 'n probleem of moeilikheid te hanteer. Ons moet oorwinnings gebruik, regeer saam met am/is/are, het/het, was/was om die daad van nederlaag te toon.

Sinstruktuur of vorming met “oorkom” in die teenwoordige tyd-

Tipe huidige tydReëls van vorming van 'n sin met "oorkom" in die teenwoordige tyd-
1. Present indefinite tense/ Simple present tensea. Onderwerp + oorkom of oorkom + voorwerp + oorblywende deel (selfgeldende sin)
b. Doen of doen + Onderwerp + oorwin + voorwerp +? (ondervragende sin)
c. Oorkom (basisvorm)+ voorwerp + res van die sin (maak noodsaaklike sin)   
2. Present continuous tense/ Present progressive tensea. Onderwerp + is/is/is(helpwerkwoord) + (oorkom)werkwoord + ing + voorwerp + res van die sin (selfgeldende sin)
b. Am/is/is + onderwerp + (oorkom) werkwoord + ing + voorwerp + rus (ondervragingsin)
3. Hedendaagse volmaakte tyda. Onderwerp + het/het + oorwin (verlede deelwoordvorm) + voorwerp + rus (selfgeldende sin)
b. Het/het + onderwerp + oorwin + voorwerp + rus +?(vraagvormsin)
4. Present perfect continuous tense/ Present perfect progressive tensea. Onderwerp + is/is + (oorkom) werkwoord+ ing + voorwerp + rus (stelling)
b. Was/was + onderwerp + oorkom + objek + rus (vraag)   
Sinstruktuur of vorming met “oorkom” in die teenwoordige tyd

Voorbeelde en verduidelikings met die gebruik van "oorwin" in die huidige tyd-

Tipe huidige tydvoorbeeldVerduideliking
1. Present indefinite tense/ Simple present tenseDie nuut aangestelde vrou oorkom uiteindelik haar skaamheid voor die ander werknemers.Hier wys die werkwoord “oorwin” die geleidelike sukses van iemand van skaamheid op 'n algemene manier. Ons sien dat die nuut aangestelde vrou uiteindelik haar skaamheid voor die ander werknemers oorkom.
2. Present continuous tense/ Present progressive tenseSantanu is besig om die besering aan sy been nou stadig te oorkom.Die werkwoord “is oorwin” word in 'n vraag gebruik om te verwys na voortgesette sukses. Ons vind die feit dat Santanu die besering aan sy been nou op 'n stadige manier oorkom.
3. Hedendaagse volmaakte tydJayanta het sy probleme om geld te reël oorkom en 'n goeie posisie in die lys van resultate verseker.Hier dien die werkwoord “het oorwin” as 'n voorbeeld om struikelblokke te wen en sukses te verseker. Ons vind dat Jayanta sy probleme met die reël van geld oorkom het en 'n goeie posisie in die lys resultate verseker het.
4. Present perfect continuous tense/ Present perfect progressive tenseDie werkers is al vir etlike ure met rook oorrompel wat in 'n geslote kamer beperk is.Die sin toon dat die werkwoord "het oorwin" duidelik 'n voortdurende aksie van bewusteloos wees wat vroeg begin het en tot nou toe voortduur. Ons sien dat Die werkers al etlike ure rook oorkom terwyl hulle in 'n geslote kamer gekluister is.
Voorbeelde en verduidelikings met die gebruik van "oorwin" in die teenwoordige tyd

"Oorkom'' in die verlede tyd.

'n Werkwoord wat die uitgevoer aksie van die verlede toon. Nou sal ons die bespreking kry van die funksie van "oorwin" in die verlede tyd.

Ons kan beslis die werkwoord “oorwin” in die verlede tyd gebruik met verwysing na die aksie waarin ons ons gevoel of emosie toon in terme van oorweldiging of oorweldigend.

Wanneer gebruik ons ​​"oorwin" in die verlede tyd?

Die werkwoord "oorwin" in die vorm "oorwin” kan in 'n sin in die verlede tyd toegepas word wanneer ons die voorkoming van iemand moet wys om op die gewone manier te kan optree of dink.

Sinstruktuur of patroon met die werkwoord “oorwin” in die verlede tyd-

Tipe verlede tydHoe om 'n sin te vorm met "oorkom'' in die verlede tyd
1. Verlede onbepaalde tyd/ Eenvoudige verlede tyda. Onderwerp (enige persoon) + oorwin (verlede vorm) + voorwerp + res van die sin
b. Het + onderwerp (enige persoon) + oorwin (wortelvorm) + voorwerp + rus
2. Verlede kontinue tyd/ Verlede progressiewe tyda. Onderwerp(enige persoon) + was/was + (oorkom) werkwoord +ing + voorwerp + oorblywende deel
b. Was/was + onderwerp(enige persoon) +(oorkom)werkwoord+ ing + objek + oorblywende gedeelte
3. Verlede volmaakte tyda. Onderwerp (enige persoon) + het oorwin (verlede deelwoordvorm) + voorwerp + rus (beskrywende sin)
b. Het + onderwerp +oorwin (verlede deelwoordvorm) + voorwerp + rus(vraag)
4. Verlede volmaakte aaneenlopende tyd/ verlede progressiewe tyda. Onderwerp(enige persoon) + was + gewees + (oorkom) werkwoord + ing + voorwerp + rus(selfgeldende sin)
b. Was + onderwerp (enige persoon) + gewees + (oorkom) werkwoord + ing + objek + rus +?(om vraag te maak)
Sinstruktuurpatroon met die werkwoord “oorwin” in die verlede tyd

Voorbeelde en verduidelikings van “oorwin” in die verlede tyd-

Tipe verlede tydvoorbeeldVerduideliking
1. Verlede onbepaalde tyd/ Eenvoudige verlede tydNá die oudste seun se afsterwe was die hele gesin oorval met uiterste hartseer en hartseer.Hier word die werkwoord “was oorwin” gebruik om aan te toon dat 'n gevoel van hartseer suksesvol was om 'n gesin in die verlede bedroef te maak. Ons sien dat na die oudste seun se afsterwe die hele gesin deur uiterste hartseer en hartseer oorval is.
2. Verlede kontinue tyd/ Verlede progressiewe tydDie verdediger van ons span was besig om 'n beenbesering te oorkom en sou die volgende wedstryd speel.In hierdie scenario dui die gebruik van die werkwoord "was oorwin" die aksie aan om sukses van 'n besering in die verlede te verseker. Ons kom agter dat die verdediger van ons span besig was om die beenbesering te oorkom en die volgende wedstryd sou speel.
3. Verlede volmaakte tydDie land het die teenstander oorwin voordat hulle in groot krag betrokke was.Hier word die werkwoord "het oorwin" gebruik om die sukses van 'n land te wys voordat hy baie mag betrek. Ons leer weet dat die land die teenstander oorwin het voordat hulle groot krag aangewend het.
4. Past perfect continuous tense/ Past perfect progressive tenseDie skoolhoof het al 'n paar jaar lank die harte van die voogde oorwin.In hierdie sin word die werkwoord "was oorwin" gebruik om te verwys na 'n voortgesette aksie van sukses in die verlede tyd. Dit word gesien dat die skoolhoof die harte van die voogde vir etlike jare oorwin het.
Voorbeelde en verduidelikings van “oorwin” in die verlede tyd

"Oorkom'' in die toekomstige tyd.

Die toekomstige tyd toon die vorm van die werkwoord wat oor toekomstige handelinge handel. Kom ons kyk hoe die werkwoord “oorwin” sy rol in die toekomende tyd speel.

Die werkwoord “oorwin” kan ongetwyfeld in die toekomende tyd gebruik word om die daad van suksesvol te wees om die hart te wen of enigiets te vertoon.

Wanneer pas ons “oorkom” toe in die toekomende tyd?

Die werkwoord “oorwin” word in die toekomende tyd gebruik wanneer ons die nederlaag van iemand in die toekoms wil wys. Ons kan die werkwoord “oorwin” saam met sal/sal, sal/sal wees, sal/sal hê, sal/sal gewees het gebruik om die aksie van ander uit te blink aan te bied.

Sinstruktuur van “oorkom” in die toekomende tyd-

Tipe toekomstige tydHoe om 'n sin te vorm met "oorwin" in die toekomende tyd
1. Toekomstige onbepaalde tyd/ Eenvoudige toekomstige tyda. Onderwerp (enige persoon) + sal/sal + oorkom (basisvorm) + voorwerp + oorblywende deel
b. Sal/sal + onderwerp (enige persoon) + oorkom (wortelwoord) + voorwerp + oorblywende deel +?
2. Future continuous tense/ Toekomstige progressiewe tyda. Onderwerp(enige persoon) + sal/sal + wees+ (oorkom) werkwoord +ing + voorwerp + oorblywende deel (stelling of beskrywende sin)
b. Sal/sal + onderwerp + wees + (oorkom) werkwoord +ing + voorwerp + oorblywende deel +?
3. Toekomstige volmaakte tyda. Onderwerp (enige persoon) + sal/sal + oorwin het (3rd vorm) + voorwerp + oorblywende deel
b. Sal/sal + onderwerp (enige persoon) + oorwin het (3rd vorm) + voorwerp + oorblywende deel +?
4. Future perfect continuous tense/ Future perfect progressive tensea. Onderwerp (enige persoon) + sal/sal + gewees + gewees het + (oorkom) werkwoord +ing + voorwerp + oorblywende deel (vir die maak van assertiewe sin)
b. Sal/sal + onderwerp + gewees + (oorkom) werkwoord +ing + objek + oorblywende deel (vir navraag)
Sinstruktuur van “oorkom” in die toekomende tyd

Voorbeelde en verduidelikings van “oorwin” in die toekomende tyd-

Tipe toekomstige tydvoorbeeldVerduideliking
 Toekomstige onbepaalde tyd/ Eenvoudige toekomstige tydOns hoop dat ons span sekerlik die span van klas xi in die volgende week sal oorwin.In hierdie voorbeeld word die werkwoord "sal oorkom" gebruik om aan te dui dat die aksie suksesvol is in die wedstryd in die toekoms. Ons vind uit dat ons hoop dat ons span sekerlik die span van klas xi in die volgende week sal oorwin.
 Future continuous tense/ Toekomstige progressiewe tydDie twee partye sal hul meningsverskille binne 'n japtrap oorkom.Hier word gesien dat 'n aksie van suksesvol wees in die toekoms genoem word. Dit word gesien dat die twee partye hul meningsverskille binne 'n japtrap sal oorkom.
 Toekomstige volmaakte tyd'n Ervare sokkerspan van Balichak sal volgende maand in die toernooi oorwin het.In hierdie voorbeeld sien ons dat die werkwoord "sal oorwin het" ons die gevoel gee om in die toekoms sukses te behaal. Ons sien dat die ervare sokkerspan van Balichak volgende maand in die toernooi sal oorwin.
 Toekomstige volmaakte aaneenlopende tyd/ Toekomstige volmaakte progressiewe tydMy suster sal vir die volgende maand probleme oorkom om 'n goeie plek in haar klas te verseker.Hier word die werkwoord "sal oorwin het" gebruik om 'n daad te toon om suksesvol te wees in die toekoms vir 'n geruime tyd. Ons sien dat My suster vir die volgende maand probleme sal oorkom om 'n goeie plek in haar klas te verseker.
Voorbeelde en verduidelikings van “oorwin” in die toekomende tyd

Gevolgtrekking

Die artikel sal ons beslis in staat stel om die gebruik van die aksiewoord “oorwin” in verskillende tipes tye te leer. Dit sal ongetwyfeld vir ons nuttig wees terwyl ons sinne met hierdie term konstrueer. Ons kan nie die werkwoordvorm as enige ander woorddeel gebruik nie.

Goutam Datta

Hi.... ek is Goutam Datta. Ek het 'n dubbele MA in Engels en B. Ed. Ek is 'n kreatiewe skrywer. Tans is ek deel van die LambdaGeeks. Kom ons koppel deur LinkedIn-https://www.linkedin.com/in/goutam-datta-9824b5249

Onlangse plasings