OSF4 Lewis-struktuur en -kenmerke: 17 volledige feite


OSF4 Lewis-struktuur staan ​​vir die skets van vorm van die verbinding genaamd Thionyl Tetrafluoride. Kom ons definieer die Lewis-struktuur van die verbinding hieronder.

OSF4 Lewis-struktuur is die elektroniese struktuur wat die getal aandui as elektrone die binding tussen suurstof-, swael- en fluoratome behels. In hierdie struktuur word die elektrone deur min kolletjies gesimboliseer. Die tekening van hierdie struktuur verwys na verskeie feite oor die interne vorming daarvan.

OSF4 Lewis-struktuur ontwikkel kennis aangaande onderskeibare kenmerke van OSF4. Daardie kenmerke en feite sal deurgaans in hierdie artikel beskryf word.

Hoe om OSF te teken4 Lewis struktuur?

Teken die Lewis-struktuur van OSF4 sou deur vyf maklike stappe uitgevoer word. Daardie stappe word hieronder beskryf:

Stap 1: Identifikasie van valenselektronenommer

Die identifisering van die aantal valenselektrone in die verbinding kan verkry word deur die aantal valenselektrone in die individuele atome van die verbinding te bereken. Hierdie stap verskaf fundamenteel kennis aangaande die gebrek aan elektrone in die valensieskil wat die drang skep om bindings te vorm.

Stap 2: Vind sentrumatoom

Op grond van die elektronegatiwiteit van atome word die middelpunt in 'n verbinding gekies. Die minste elektronegatiewe atoom kry die plek in die middel. In OSF4, beide O en S neem deel aan binding met 'n enkele atoom sodat hulle albei kans het om in middelposisie te wees. S kry die middelposisie in OSF4.

Stap 3: Vorm band tussen die elemente

Nadat die gebrek aan of omvang van elektrone in die laaste energievlak van atome verkry is, vind die vorming van bindings in die verbindings plaas. Om twee kolletjies tussen twee verskillende elemente te plaas, word een binding in die Lewis-struktuur voorgestel. Om dubbelbinding tussen S en O te maak, word vier kolletjies tussen hulle geplaas.

Stap 4: Sit alleenpare om elemente

Eensame pare teenwoordig in elke elektron nadat bindings gemaak is, word uitgelig deur die kolletjies elektrone in Lewis-struktuur. Volgens VSEPR (Valence Shell Electron Pair Repulsion) teorie is hierdie stap belangrik om die totale aantal alleenpare in OSF te bereken4 om die interne effek daarin te herken.

Stap 5: Berekening van formele aanklagte

Formele ladingberekening is die laaste stap om die elektroniese skelet van die verbinding te maak. Formele ladingsberekening maak dit volledig deur die teenwoordigheid van nullading aan te dui wat 'n neutrale toestand in OSF is4.

OSF4 Lewis struktuur resonansie

Resonansie vind plaas in die teenwoordigheid van ekstra elektron in struktuur en in die teenwoordigheid van pi-bindings. Kom ons vind effek van resonansie in OSF4.

OSF4 Lewisstruktuurresonansie is irrelevant aangesien O- en S-atome geen drang het om die π-binding te breek en ekstra valenselektron in Swael te skep nie. Dit word onstabiel nadat dit resonansie ondergaan het. Stabiliteit is die belangrikste faktor vir enige verbinding so OSF4 het geen voorneme om enige resoneerstruktuur te maak nie.

OSF4 Lewis struktuur vorm

Vorm word netjies bepaal deur Lewis-struktuur van verbinding deur elektroniese rangskikking en bindings daarin te vertoon. Kom ons ondersoek die vorm van OSF4 onder.

OSF4 Lewisstruktuur vorm is trigonaal bypiramidaal. Die verbinding het nie presies die Trigonale bypiramidale vorm nie, maar dit kan beskryf word as verwronge Trigonale bypiramidale. 'n Ekwatorposisie word gevind in die verbinding wat aansienlik deur die suurstofatoom van OSF gehou word4.

Die bindingslengte van verskillende atome in OSF4 verskil. Oor die algemeen word gevind dat die lengte van ewenaarbinding in trigonale bypiramidale verbindings die kortste is. Daarom is OS-binding in die verbinding die kortste met 1.409Å. Selfs nadat 'n soortgelyke tipe F-atome aksiale SF-binding en ewenaar SF-bindings het, verskil lengtes en gegewe verwronge vorm van OSF4.

OSF4 Lewis-struktuur formele aanklag

Formele lading is 'n faktor wat kan help om die ioniese aard van die verbinding te definieer deur die teenwoordigheid van ione daarin te vertoon. Kom ons identifiseer of OSF4 het enige ione of nie.

OSF4 Lewis-struktuur formele lading word hieronder met behulp van die formule bereken: Formele lading = aantal valenselektrone – aantal nie-bindende elektrone – aantal elektrone wat gedeel word (aantal bindingselektrone/2)

Die tabel weerspieël die berekening met goed georganiseerde waarde van elke faktor:

Elemente en
die aantal
hul valenselektrone
Nommer van
nie-bindend
elektrone
Nommer van
elektron gedeel
Formele aanklag
S = 606 / 2 = 3(6-0-3) = 3
hy = 642 / 2 = 1(6-4-1) = 1
F1 = 76½ = 0.5(7-6-0.5) = 0.5
F2 = 76½ = 0.5(7-6-0.5) = 0.5
F3 = 76½ = 0.5(7-6-0.5) = 0.5
F4 = 76½ = 0.5(7-6-0.5) = 0.5
OSF4 = 40(3-1-0.5-0.5-0.5-0.5)
= 0
OSF4 Lewis-struktuur Formele ladingsberekening

OSF4 Lewis struktuur hoek

Hoek tussen die bindings in OSF4  kan ook verkry word deur die Lewis-struktuur wat feite oor bindvorming uitstal, deeglik te ondersoek. Kom ons vind bindingshoek van OSF4.

OSF4 Lewis-struktuurbindingshoek moet 120 weeso volgens sy vorm. Die verwronge vorm van verbinding beklemtoon die feit dat die tipe bindings wat deur element met Swael gevorm word verskillend is, wat maak dat die verbinding van sy ideale bindingshoek afwyk. Die verbinding toon verskeie bindingshoeke nader aan die ideale een.

Die bindingshoek tussen ekwatoriale Fluooratome in OSF4 word geskat as 112.8°. Die bindingshoek tussen ekwatoriale en aksiale Fluooratome is 85.7° terwyl die bindingshoek tussen ekwatoriale Fluoor en Suurstof 123.6° is. Boonop skep suurstof- en aksiale fluoratome bindings met 'n geskatte bindingshoek van 97.7°.

OSF4 Lewis struktuur oktet reël

Oktetreël verbeter die kennis aangaande drang van elektrone en vorming van bindings tussen die periodieke elemente. Kom ons dui die reël vir OSF aan4 onder.

OSF4 Lewis struktuur oktet reël sê, al die elemente hier versamel aansienlik 8 elektrone in sy valensie dop. Volgens die reël, as 'n element 8 elektrone in die laaste energievlak kan kry en soortgelyke elektroniese konfigurasie as die naaste edelgas aanneem, kan dit so stabiel soos edelgas wees.

Deur oktetreël te handhaaf, deel suurstof- en fluoratome onderskeidelik 2 en 1 elektrone met S. S kry ook tevredenheid met 10 elektrone met uitgebreide oktet. Hierdie elektrondeelproses voldoen aan die elektroniese behoeftes van elke atoom en stabiliseer hul konfigurasies.

OSF4 Lewis-struktuur eensame pare

Die aantal alleenpare in 'n verbinding word aansienlik geïdentifiseer uit die Lewis-struktuur. Kom ons tel die alleenpare in OSF4 deur hierdie afdeling.

OSF4 Lewis-struktuur het altesaam 14 alleenpare. S in die verbinding het geen alleenpare nie, aangesien alle elektrone aan binding deelneem. O-atoom deel twee elektrone met Swael, so die oorblywende aantal alleenpare in suurstof is 2. Elke F gee een elektron aan Swael en hou 3 alleenpare.

VSEPR-teorie is 'n interessante een wat die aantal alleenpare in die verbindings aansienlik aandui. Hierdie teorie help om enige afstootlike faktore te identifiseer wat in die verbinding werk as gevolg van die teenwoordigheid van alleenpare. Boonop word die een van alleenpare getel om die steriese getal van OSF te bereken4 om sy verbasteringstruktuur aan te dui.

OSF4 valenselektrone

Valenselektrone is die belangrikste kenmerk in die vorming van binding tussen elemente. Kom ons bereken die aantal valenselektrone in OSF4 hieronder:

Die totale aantal valenselektrone in OSF4 is 40.

  • Die aantal valenselektrone in Swael = 6
  • Die aantal valenselektrone in suurstof = 6
  • Die aantal valenselektrone in elke Fluooratoom = 7
  • Die aantal valenselektrone in vier Fluooratoom = (7*4) = 28
  • Die totale aantal valenselektrone in OSF4 = (6+6+28) = 40

Die bogenoemde berekening inkorporeer aansienlik die idee oor tekort aan atome om hul oktettoestand te vul. Valenselektrone is verantwoordelik vir die maak van bindings tussen twee elemente en die vorming van bindings in ooreenstemming met hul verenigbaarheid. 

OSF4 verbastering

Feit van verbastering staan ​​voor die volgende deur van alleenpaarberekening aangesien alleenpare 'n groot rol speel in die vind van hibridisasietoestand. Kom ons vind die verbastering van OSF4 hier afgelaai word.

OSF4 Lewis-struktuur is Sp3d-gehibridiseer. Dit beteken die sentrale atoom van die verbinding is sp3d-gehibridiseer deur nul eensame pare in die struktuur te hê. Hibridisering is die gekonjugeerde toestand van orbitale in verbinding wat gevorm word nadat die elemente elektrone met mekaar deel.

osf4 lewis struktuur
OSF4 Lewis struktuur verbastering van Wikipedia

Steriese getal van OSF4 is nog 'n ondersteunende faktor wat bewys lewer oor die vorming van sp3d hibridisasie. Die byvoeging van gebonde elektrone en die aantal eensame pare sentrale atoom gee steriese getal. Die steariese getal van OSF4 is 5 en volgens VSEPR teorie dui 5 steriese getal sp3d hibridisasie aan.

Is OSF4 soliede?

Die sterk wisselwerkingskrag tussen die deelnemende elemente in 'n verbinding vorm vaste toestand van verbindings. Kom ons identifiseer die toestand van OSF4 in chemie.

OSF4 nie solied is nie, is dit 'n gasvormige verbinding in kamertemperatuur aangesien die interne struktuur van Fluoorgas gemaak is. Die interne bindingssterkte is redelik los en minder ongeskonde wat dit gasvormig maak. Deur druk te verhoog en temperatuur te verlaag, kan hierdie verbinding in vloeistof omgeskakel word.

Is OSF4 oplosbaar in water?

Wateroplosbaarheid hang af van die interne bindingssterkte van die verbinding. As 'n gasvormige stof hoe OSF4 reageer met water sal in hierdie afdeling beskryf word.

OSF4 gas is hoogs oplosbaar in water. Daar word opgemerk dat hierdie gasverbinding higroskopies is en 'n groot aantrekkingskrag vir die polêre stof soos water is. Dit is as gevolg van die verlies van interne binding. Die lengte van bindings verskil ook in OSF4 en die verbinding ondergaan in reaksie met H2O om Fluorwaterstofsuur uit te gee.

Is OSF4 polêr of nie-polêr?

Polariteit hang af van die strukturele formaat wat deur die periodieke element geskep word om 'n verbinding te maak. Kom ons evalueer die feit hieronder vir OSF4.

OSF4 is 'n Polêre verbinding. Dit is suiwer polêr van aard en beskik oor 'n spesifieke hoeveelheid dipoolmoment. Aangesien polariteit van struktuur afhang, kan gesê word dat die polariteit van OSF4 is ook 'n effek van sy struktuur. Daar is in elk geval 'n beduidende rede om sy pool te noem.

Hoekom is OSF4 polêr?

OSF4 is polêr aangesien dit asimmetriese trigonale bypiramidale struktuur het. Daarom verskil die verspreiding van lading ook in geval van interne binding. Asimmetriese ladingverspreiding is die sleutelfaktor, wat 'n belangrike rol speel om die verbinding polêr te maak.

Is OSF4 molekulêre verbinding?

Molekulêre verbinding verwys na die neutrale vorming deur deelname van verskillende molekules of atome aan binding. Laat ons aandui as OSf4 molekulêr is of nie.

OSF4 is molekulêre verbinding deur sy neutrale struktuur. 'n Spesifieke vorm, spesifieke bindingshoek en goed gedefinieerde molekulêre geometrie bewys sy molekulêre teenwoordigheid in die chemie. Die gelukkige elemente in Thionieltetrafluoried hou geen negatiewe of positiewe ladings daarin wat dit suiwer molekulêre verbinding maak nie.

Is OSF4 suur of basis?

Suurheid en basaliteit van die verbindings kan deur die strukturele formulering bepaal word. Kom ons beskryf die feite vir OSF4 om hierdie vraag hieronder te beantwoord.

OSF4 is neutrale verbinding wat as meer suur as 'n basis beskou kan word. Dit is as gevolg van die swak bindingssterkte van elemente. 'n Verwronge struktuur van OSF4 maak sy bande swak en maklik losbaar. Dit het 'n groot neiging om sy band te breek en vrye energie vry te stel,

Is OSF4 elektroliet?

Elektroliete is dié wat vrye elektrone of ladings in die interne geometrie dra. Hierdie feit kan glo ook vir OSF gemeet word4 in hierdie studie.

OSF4 is nie 'n elektroliet nie. Dit beteken die verbinding het nie die vermoë om ladings in gesmelte toestand te dra nie. Hierdie gasvormige stof kan sy binding breek en gee energie of elektron uit. Die gekonjugeerde suur of basis daarvan kan as sterk elektroliete beskou word.

Is OSF4 sout?

Soute word gedefinieer as die samestelling van positief gelaaide ioon en negatiewe ione een enkele verbinding. Kom ons vind die kenmerk in diepte vir OSF4

OSF4 is nie 'n sout nie. Die verbinding is nie in staat om aan die kriterium van 'n sout te voldoen nie. Al die eienskappe van 'n sout word teengestaan ​​deur die uitsonderlike struktuur van OSF4. Die verhouding van teenoorgestelde ladings is nie ekwivalent om die saamgestelde sout op die regte manier te maak nie.

Is OSF4 Ionies of kovalent?

Ioniese bindings verwys na die vorming van bindings deur elektronoordrag, terwyl kovalente bindings gevorm word deur valenselektrone te deel. Kom ons vind watter proses in OSF gebeur het4.

OSF4 is 'n kovalente verbinding. Die verbinding word met kovalente binding gevorm deur die behoeftes van elektrone te vul om uiteindelike stabiliteit in die periodieke tabel te kry. Kovalente aard van OSF4 verwys na die feit dat die elemente elektrondeling metode volg om bindings tussen mekaar te genereer. 

Hoekom OSF4 is kovalent?

OSF4 is kovalent aangesien die elemente valenselektrone met mekaar deel. Die bindings word gevorm deur die deelname van valenselektron deur die elektroniese reaksie. Aangesien die elemente help om mekaar se oktettoestand met gedeeltelike samewerking te bevredig, word die verbinding wat daardeur gevorm word kovalent genoem.

Gevolgtrekking

Hierdie artikel het verklaar dat OSF4 Lewis-struktuur hou trigonale bypiramidale vorm. In ooreenstemming met die VSEPR-tabel, die steriese getal van OSF4 is 5 en dit verwys na sp3d hibridisasie. Boonop verskil die bindingshoeke van die verbinding vir verskillende posisies van fluoratome en hierdie feit maak die verbinding uitsonderlik in chemie. 

Sarnali Mukherjee

Hi.....ek is Sarnali Mukherjee, 'n gegradueerde van die Universiteit van Calcutta. Ek hou daarvan om te onderrig en kennis oor chemie te deel. Ek het sedert 'n jaar gelede geleidelik belangstelling in artikelskryf gekry. Ek sal graag in die toekoms meer kennis oor my onderwerp wil opdoen. Kom ons koppel deur LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/sarnali-mukherjee-921b59231

Onlangse plasings