OF2 lewis-struktuur: tekeninge, hibridisering, vorm, ladings, paar en gedetailleerde feite

In die huidige artikel gaan ons OF2 Lewis-struktuur (suurstofdifluoried) bespreek en 'n gedetailleerde verduideliking van sy hibridisering, vorm, ladings, paar en detailfeite.

Die OF2 Lewis-struktuur bestaan ​​uit een suurstofatoom aangesien die sentrale atoom en twee fluooratome aan die weerskante van die suurstofatoom teenwoordig is. Die Lewis-struktuur van OF2-molekule bevat 16 nie-bindende elektrone, dws 8 alleenpare. Van die 8 alleenpare is 3 alleenpare teenwoordig op die fluoor atoom en 2 alleenpare is teenwoordig op die sentrale atoom suurstof.

OF2 molekule besonderhede-

Molekulêre NaamSuurstofdifluoried
Chemiese FormuleOF2
Sentrale atoom van die Lewis-struktuurSuurstof
Aantal alleenpare op sentrale atoom 2
Molekulêre Meetkunde van OF2gebuig
Elektronmeetkunde van OF2tetraëdriese
Bon Angle FOF103 graad
Aantal valenselektron vir OF2-molekule20
Die formele lading van oF2-molekule0

Hoe om Lewis-struktuur vir OF2 te teken?

Hier volg die stappe om te volg om die Lewis-struktuur van te teken OF2 molekule

Stap 1: Tel totale valenselektrone teenwoordig in OF2-molekule

Eerste stap is om die nr. van valenselektrone teenwoordig in OF2-molekule.

Suurstof behoort aan groep 16de en fluoor behoort aan groep 17de van die periodieke tabel.

Valenselektron van suurstof = 6

Valenselektron van fluoor = 7

                                                     

Valensie-elektroneAtoom in OF2Totale elektrone
O611 * 6 = 6
F727 * 2 = 14
20
Tabel: Totale Valensie-elektrone van OF2 molekule   

Stap 2: Vind die minste elektronegatiewe element in OF2 molekule

Elektronegatiwiteit in 'n tydperk neem van links na regs toe, so suurstof is die minste elektronegatief as fluoor. Hou die minste elektronegatiewe atoom in die middel.

nou teken die skeletstruktuur van OF2 molekule

                            F O F

stap 2: Hoe om te teken Lewis-puntstruktuur

Stap 3: Plaas twee elektrone of 'n binding tussen F- en O-atoom

F: O: F

or     

   F – O – F

stap 3: Hoe om teken Lewis Struktuur

Stap 4: Voltooi oktet van die buitenste atome

Voltooi die oktet op buite-atome en beweeg dan aan na sentrale atoom.

Stap 5: Voltooi oktet van sentrale atoom of maak kovalente bindings indien nodig

Stap 6: Gaan formele heffingswaarde na

Voordat ons bevestig dat dit 'n perfekte Lewisstruktuur, moet ons die formele ladingwaardes nagaan

Formele lading = Valenselektrone – (1/2) * bindingselektrone – nie-bindende elektrone

Valenselektrone van suurstof = 6

Nie-bindende elektrone van suurstof = 4 (2 alleenpare)

Bindingselektrone van suurstof = 4 (2 pare)

Formele lading vir suurstofatoom = 6 – 1/2*4 – 4 = 0

Valenselektrone van fluoor = 7

Nie-bindende elektrone van fluoor = 6 (3 alleenpare)

Bindingselektrone van fluoor = 2

Formele lading vir fluooratoom =7 – 1/2*2 – 6 = 0

Aangesien die F- en O-elemente die minste moontlike formele ladings het, het ons geskikte verkry Lewisstruktuur

OF2 Lewis struktuur

Wat is die formele lading in OF2 Lewis-struktuur en hoe word dit bereken?

Formele lading is die lading teenwoordig op 'n atoom in 'n molekule wanneer al die bindingselektrone gelyk gedeel word of wanneer die elektronegatiwiteitsverskil van atome geïgnoreer word.

Formele lading = Valenselektrone – (1/2) * bindingselektrone – nie-bindende elektrone

Valenselektrone van suurstof = 6

Nie-bindende elektrone van suurstof = 4 (2 alleenpare)

Bindingselektrone van suurstof = 4 (2 pare)

Formele lading vir suurstofatoom = 6 – 1/2*4 – 4 = 0

Valenselektrone van fluoor = 7

Nie-bindende elektrone van fluoor = 6 (3 alleenpare)

Bindingselektrone van fluoor = 2

Formele lading vir fluooratoom =7 – 1/2*2 – 6 = 0

Dus formele lading op suurstof en fluoor atoom in OF2 Lewis-puntstruktuur is nul.

Volg OF2-molekule die oktetreël?

OF2 bevat 20 valenselektrone en al die atome in OF2 voltooi hul oktet soos gesien kan word uit die Lewisstruktuur van OF2 molekule. Dit bewys dat die oktetreël deur die OF2-molekule gevolg word.

Waarom is die molekulêre meetkunde van OF2 gebuig?

 Valensiedop-elektronpaar-afstotingsteorie (VSEPR) neem die afstotingskragte tussen alleenpaar – alleenpaar, alleenpaar – bindingspaar en bindingspaar – bindingspaar in ag en balanseer op hierdie manier die stabiliteit van molekule.

Die gebuigde molekulêre geometrie van OF2-molekule is as gevolg van die teenwoordigheid van 2 alleenpare op die sentrale suurstofatoom. Die teenwoordigheid van alleenpare op suurstofatoom produseer afstoting met elektrone van gebonde pare. As gevolg van afstotingskragte, druk fluoor wat as buitenste atome teenwoordig is af om die afstoting volgens die VSEPR-teorie te minimaliseer.

Aangesien molekulêre meetkunde slegs die atome wat in die molekule teenwoordig is, in ag neem, word die Molekulêre Meetkunde van OF2-molekule gebuig.

Wat is die elektrongeometrie van OF2-molekule?

Aangesien die elektrongeometrie al die elektrone sowel as alleenpare in ag neem om vorm te bepaal, is die elektronmeetkunde van OF2-molekule tetraëdries.

Hoe om die molekulêre vorm en elektrongeometrie van OF2-molekule te vind?

Om die geometrie (molekulêre/elektron) van OF2-molekule te vind, moet die drie stappe gevolg word. Hulle is -

1) Vind die aantal alleenpare teenwoordig op die sentrale atoom in die Lewis-struktuur van OF2-molekule

                Or

Aantal alleenpare kan ook gevind word deur die formule te gebruik

Alleenpaar =1/2*(VE –NA)

VE= valenselektron op die sentrale atoom

NA= Aantal atome wat aan daardie sentrale atoom geheg is

In OF2-molekule is die valenselektrone van sentrale suurstofatoom 6 en twee buitenste atome is daaraan geheg.

Eensame pare = 1/2* (6 – 2) = 2

2) Vind die hibridisasiegetal van OF2-molekule

Hibridisering van sentrale atoom kan uitgevind word deur die formule te gebruik.

Hibridiseringsgetal = NA + LP

 Waar NA = aantal atome wat aan die sentrale atoom geheg is

LP = aantal alleenpare op die sentrale atoom

Daar is twee atome wat aan die sentrale atoom suurstof geheg is en daar is twee alleenpare daarop teenwoordig.

 Hibridisasiegetal = 2+2 = 4

Hibridiseringsgetal van OF2-molekule is 4

So hibridisasie van OF2 molekule is Sp3

3) Gebruik VSEPR teorie om OF2 molekulêre/elektron meetkunde te bepaal

Ons het vasgestel hibridisasie van OF2 as SP3 en alleenpare 2

Nou volgens AXnEx-notasie van VSEPR-teorie gaan ons VSEPR-notasie vir OF2-molekule vind

AXnEx-notasie

waar,

 A: sentrale atoom

  X: aantal atome wat aan die sentrale atoom geheg is

  E: aantal alleenpare elektrone op die sentrale atoom

Soos per Lewis-puntstruktuur van Suurstofdifluoried, Suurstof is die sentrale atoom wat 2 alleenpare elektrone het en 2 fluooratome is daaraan gekoppel.

So OF2 formule word AX2N2

Volgens VSEPR grafiek, die molekule met AX2N2 formule het molekulêre vorm as gebuig en elektronmeetkunde tetraëdraal.

Totale domeineAlgemene formuleGebonde atomeEensame pareMolekulêre vormElektronmeetkunde
1AX10lineêrelineêre
2AX220lineêrelineêre
 AX11lineêrelineêre
3AX330Trigonale planarTrigonale planar
 AX2E21gebuigTrigonale planar
 AXE212lineêreTrigonale planar
4AX440tetraëdriesetetraëdriese
 AX3E31Trigonale Piramidetetraëdriese
 AX2E222gebuigtetraëdriese
 AXE313lineêretetraëdriese
VSEPR grafiek

                      

Waarom is bindingshoek van OF2 minder as die normale waarde?

Die bindingshoek OF2 is 103 grade aangesien die twee alleenpare wat op die suurstofmolekule teenwoordig is, die waarde van bindingshoek van die normale waarde verminder. As gevolg van afstoting tussen die alleenpare, is bindingshoek 103 grade.

Die verbandlengte van die OF-verband is 140.5pm

Is OF2-molekule polêr of nie-polêr?

OF2 is 'n polêre molekule word deur drie faktore bevestig

1) Elektronegatiwiteit:

 Fluoor (elektronegatiwiteit 4) is meer elektronegatief as suurstof (elektronegatiwiteit 3.5) Omdat dit meer elektronegatief as suurstof is, trek fluoor elektrone sterker daarheen.

 Daar word gesê dat die molekule polêr is As die elektronegatiwiteitsverskil tussen die atome in die molekule groter as 0.4 is

Die verskil tussen die elektronegatiwiteite van suurstof en fluoor is 0.5.

2) Geometriese/molekulêre vorm: 

Vorm van OF2-molekule is gebuig.

Die twee dipole – negatiewe lading op fluoor-atoom en positiewe lading op die suurstofatoom kan nie gekanselleer word nie as gevolg van die gebuigde molekulêre vorm van OF2.

3) Dipool moment:

Die dipoolmoment bestaan ​​in OF2-molekule as gevolg van polariteit van OF-binding. Hierdie dipoolmoment sal na die meer elektronegatiewe fluooratoom wees, aangesien die fluooratoom die elektron daarheen probeer trek

Die gebuigde vorm van OF2-molekule is te wyte aan die teenwoordigheid van 2 alleenpare elektrone op die sentrale suurstofatoom. As gevolg van die gebuigde vorm word albei hierdie dipoolmomente nie gekanselleer nie, maar word dit opgesom, wat OF2 'n polêre molekule maak.

Al hierdie faktore toon dat OF2 'n polêre molekule is.

Die sentrale atoom suurstofatoom deel twee elektrone met beide fluoor atoom. Vandaar in die Lewisstruktuur daar is 'n teenwoordigheid van twee bindingspare elektrone op die suurstofatoom en twee nie-bindende pare dws twee alleenpare op die suurstofatoom in die Lewisstruktuur van OF2 molekule

Wat is die Hibridisering vir OF2-molekule?

Om die elektrone met die fluooratome te deel, ondergaan die orbitale van suurstofatoom hibridisasie om die elektrone te akkommodeer.

Die elektroniese konfigurasie van suurstof en fluoor in grondtoestand is –

Suurstof in grondtoestand 1S2 2S2 2P4

Fluoor in grondtoestand 1S2 2S2 2P5

Elektroniese konfigurasie van suurstof na verkryging van twee elektrone om die oktet te vervul deur bindings met fluoor-

Suurstof 1S2 2S2 2Px2 2Py2 2Pz2

Steriese Getal = Aantal atome gebind aan sentrale atoom + Aantal alleenpare elektrone wat aan sentrale atoom geheg is

Steriese getal = 2+2 = 4

Dus, hibridisasie vir die sentrale atoom suurstof in OF2 is Sp3

Toon OF2-molekule resonansie?

Suurstofdifluoried het nie 'n dubbelbinding nie, so dit toon nie resonansie nie.

'n Molekule kan resonansie hê as-

  • Die molekule het afwisselende dubbel- en enkelbindings.
  • Die molekule het die teenwoordigheid van alleenpaar in vervoeging met die dubbelbinding.

Gevolgtrekking

Die OF2 Lewisstruktuur van bevat 4 bindingselektrone dws twee bindingspare en 16 nie-bindende elektrone dws 8 alleenpare.

  • Suurstofdifluoried bestaan ​​uit een suurstof- en twee fluooratome.
  • Om op te som wat ons in hierdie artikel bespreek het, kom ons kyk na wat ons in hierdie artikel geleer het
  • OF2 is 'n polêre molekule met 'n dipoolmoment van 0.3D
  • Die molekulêre geometrie van OF2-molekule is gebuig.
  • Die OF2-molekule het tetraëder as die elektrongeometrie.
Scroll na bo