3 feite oor die gebruik van gebeur in tyd (hede, verlede en toekoms)


"Vind plaas" en "kom oor" is die twee beste woordgroepe om die betekenis van "voorkom" te beskryf. Kom ons gebruik die werkwoord "kom voor" om verskeie tydmodusse te raam.

Vorms wat ingesluit moet word om sinne in verskeie tydsessies met die werkwoord te raam "gebeur" is "voorgekom", "kom voor", "voorkom", "het plaasgevind", "het plaasgevind", "het plaasgevind" en "het plaasgevind."

Kom ons kyk hoe ons die bogenoemde vorme kan gebruik om verskeie tydmodusse te konstrueer.

"Kom voor" in huidige tyd

Die term "kom voor" moet beskou word as die byvoeglike vorm van die term "kom voor." Kom ons regverdig feite wat verband hou met "kom voor" in die teenwoordige tyd.

Daar is sekere vorme en strukture wat toegepas moet word terwyl sinne in die teenwoordige tyd omraam word met die werkwoord "kom voor." Byvoorbeeld, die term "kom voor" verander homself na "het plaasgevind" wanneer die huidige volmaakte tyd omskryf word om enige 3 te beskourd persoon se enkelvoud getal.

Wanneer kan ons "kom voor" in die teenwoordige tyd gebruik?

Ons kan die werkwoord "kom voor" in die teenwoordige tyd gebruik wanneer ons wil aantoon dat 'n enkelvoud of meervoud persoon, dier, insident, idee of nie-lewende voorwerp ontstaan, verskyn, plaasvind of op die punt staan ​​om in die huidige modus van tyd.

Voorbeelde met “kom voor” in die teenwoordige tyd –

Tipe huidige tydVoorbeelde met die werkwoord "kom voor"Verduideliking
1. Eenvoudige teenwoordige tyda. Ek kom in die middel van die vergadering voor oor ons gesinspiekniek in die komende winter.

b. Ons kom in die middel van die vergadering voor oor ons gesinspiekniek in die komende winter.

c. Jy kom in die middel van die vergadering voor oor ons gesinspiekniek in die komende winter.

d. Sandip kom in die middel van die vergadering voor oor ons gesinspiekniek in die komende winter.

e. Renu vind in die middel van die vergadering plaas oor ons gesinspiekniek in die komende winter.

f. Hulle vind plaas in die middel van die vergadering oor ons gesinspiekniek in die komende winter.
Die werkwoord "kom voor" word gebruik om verskeie sessies van eenvoudige teenwoordige tyd te raam om te verklaar dat die onderwerp tussen 'n gesinsbespreking beskikbaar is.
2. Huidige Deurlopende Tyda. Ek kom in die middel van die vergadering voor oor ons gesinspiekniek in die komende winter.

b. Ons/Jy/Hulle vind in die middel van die vergadering plaas oor ons gesinspiekniek in die komende winter.

c. Sandip/Renu vind plaas in die middel van die vergadering oor ons gesinspiekniek in die komende winter.
Die huidige kontinue of huidige progressiewe sinswyse met die werkwoord “kom voor” word gebruik om aan te dui dat die subjek in die funksionele modus is om hom-/haarself-/hulleself te verteenwoordig te midde van 'n gesinsbespreking. 
3. Present Perfect Tensea. Ek/Ons/Jy/Hulle het in die middel van die vergadering plaasgevind oor ons gesinspiekniek in die komende winter.

b. Sandip/Renu het in die middel van die vergadering plaasgevind oor ons gesinspiekniek in die komende winter van 'n tyd af.
Die huidige volmaakte modus van tyd met die werkwoord "kom voor" is in gebruik om te verklaar dat die onderwerp die vergadering van 'n tyd in die verlede onderbreek en steeds van krag is.
4. Present Perfect Continuous Tensea. Ek/Ons/Jy/Hulle het die afgelope vyf minute in die middel van die vergadering plaasgevind oor ons gesinspiekniek in die komende winter.

b. Sandip/Renu vind die laaste vyf minute in die middel van die vergadering plaas met betrekking tot ons gesinspiekniek in die komende winter.
Die huidige volmaakte deurlopende sinswyse met die werkwoord "kom voor" word gebruik om te verklaar dat die onderwerp van 'n tyd in die verlede in die middel van die bespreking beskikbaar word en steeds in 'n voortslepende toestand is.
Voorbeelde met "kom voor" in die teenwoordige tyd

"Kom voor" in verlede tyd

Die werkwoord "verskyn" het meer terme in gemeen met die werkwoord "kom voor" as enige ander werkwoord. Kom ons regverdig feite wat verband hou met "kom voor" in die verlede tyd.

Die term "voorgekom" moet gebruik word as beide die verlede tyd en verlede deelwoordvorm van die werkwoord "kom voor." Ander verlede tydsvorme vir die werkwoord "kom voor" sluit in "voorgekom het" en "voorgekom het." 

Wanneer kan ons "kom voor" in die verlede tyd gebruik?

Ons kan verskeie vorme van die werkwoord "kom voor" in die verlede tyd gebruik wanneer ons wil aantoon dat 'n enkelvoud of meervoud persoon, dier, insident, idee of nie-lewende voorwerp ontstaan, verskyn, plaasvind, of op die punt was om gebeur in daardie dae wat reeds verby is.

Voorbeelde met "kom voor" in die verlede tyd

Tipe verlede tydVoorbeelde met die werkwoord "kom voor"Verduideliking
1. Eenvoudige Verlede Tyda. Ek / Ons / Jy / Hy / Sy / Hulle het tydens die heel eerste sessie van die program in ons skoolfunksie vir die funksie plaasgevind.  

b. Die voordrag van spesiale kinders het tydens die heel eerste sessie van die program by ons skoolfunksie plaasgevind.
Die werkwoord "kom voor" in sy basisvorm word gebruik om aan te dui dat die onderwerp algemeen beskikbaar was vir die funksie op die tydstip dat dit reeds verbruik is.
2. Verlede Deurlopende Tyda. Ek/Jy/Hy/Sy het voorgekom vir die funksie by die heel eerste sessie van die program in ons skoolfunksie.  

b. Ons/Hulle het plaasgevind vir die funksie by die heel eerste sessie van die program in ons skoolfunksie.  

c. Voordragte van spesiale kinders het tydens die heel eerste sessie van die program by ons skoolfunksie plaasgevind.  
Die werkwoord "kom voor" in sy huidige progressiewe vorm word gebruik om aan te dui dat die onderwerp deurlopend beskikbaar was vir die funksie op die tydstip dat dit reeds verbruik is.
3. Verlede Volmaakte Tyd a. Ek / Ons / Jy / Hy / Sy / Hulle het voor die aanvang van enige ander geleentheid by die heel eerste sessie van die program plaasgevind vir die funksie in ons skoolfunksie.

b. Voordragte van spesiale kinders het tydens die heel eerste sessie van die program in ons skoolfunksie plaasgevind voordat enige ander geleentheid begin is.
Die verlede volmaakte tydsin wil oordra dat die onderwerp vir 'n spesifieke tyd in die verlede beskikbaar was voor 'n ander gebeurtenis. 
4. Past Perfect Continue Tyda. Ek / Ons / Jy / Hy / Sy / Hulle het die funksie by ons skoolfunksie by die heel eerste sessie van 10:11 tot XNUMX:XNUMX voor die aanvang van enige ander geleentheid bygewoon.   

b. Voordragte van spesiale kinders het tydens die heel eerste sessie van 10:11 tot XNUMX:XNUMX van die program by ons skoolfunksie plaasgevind voor die aanvang van enige ander geleentheid.
Die sin in die verlede volmaakte aaneenlopende modus van tyd wil oordra dat die onderwerp deurlopend beskikbaar was vir 'n spesifieke tydperk in die dag, wat reeds gebruik is.
Voorbeelde met "kom voor" in die verlede tyd

"Kom voor" in toekomende tyd

Die term "kom voor" kan in 'n sin gebruik word as 'n bywoordelike vorm van die werkwoord "kom voor." Kom ons regverdig feite wat verband hou met "voorkom" in die toekomstige tyd.

Die byvoeging van "sal" of "sal" is verpligtend vir verskeie vorme van die werkwoord "kom voor" om verskeie strukture in die toekomstige modus van tyd te konstrueer. Byvoorbeeld, die term "sal plaasgevind het" word "sal plaasgevind het" wanneer ons 'n toekomstige volmaakte modus van tyd moet verander na 'n toekomstige volmaakte kontinue modus.

Wanneer kan ons "kom voor" in die toekomende tyd gebruik?

Die werkwoord "kom voor," met sy verskillende vorme en strukture, kan in die toekomende tyd gebruik word wanneer ons wil wys dat 'n enkelvoud of meervoud persoon, dier, insident, idee of nie-lewende voorwerp gaan ontstaan, verskyn, gebeur, of plaasvind in daardie dae wat nog moet plaasvind.

Voorbeelde met "kom voor" in die toekomende tyd

Tipe Toekomstige TydVoorbeelde met die werkwoord "bestuur"Verduideliking
1. Eenvoudige Toekomstige Tyda. Ek / Ons / Jy / Hy / Sy / Hulle sal plaasvind vir die bootrit na die terugkeer van die gety in die rivier.  

b. Die gety in die rivier sal omstreeks 8 uur in die aand voorkom, en ons mag nie op daardie tydstip bootry nie.
Die eenvoudige toekomstige modus van tyd met die werkwoord "kom voor" wil stel dat die onderwerp sal ontstaan ​​op 'n dag wat nog moet plaasvind.
2. Toekomstige Deurlopende Tyda. Ek / Ons / Jy / Hy / Sy / Hulle sal plaasvind vir die bootrit na die terugkeer van die gety in die rivier.  

b. Die gety in die rivier sal omstreeks 8 uur in die aand voorkom, en ons mag nie op daardie tydstip bootry nie.
Die toekomstige aaneenlopende modus van tyd met die werkwoord "kom voor" wil stel dat die onderwerp voortdurend sal ontstaan ​​op 'n dag wat nog moet plaasvind.
3. Toekomstige volmaakte tyda. Ek / Ons / Jy / Hy / Sy / Hulle sal plaasgevind het vir die bootrit nadat die rivier se gety voor 8:XNUMX teruggekeer het

b. Die gety in die rivier sal voor 8 uur die aand voorgekom het, en ons mag nie op daardie tydstip bootry nie.
Die toekomstige volmaakte modus van tyd met die werkwoord "kom voor" wil stel dat die onderwerp tot stand sal kom voor 'n spesifieke tyd in die dag wat nog moet plaasvind.
4. Toekomstige Volmaakte Deurlopende Tyda. Ek / Ons / Jy / Hy / Sy / Hulle sal plaasgevind het vir die bootrit na die terugkeer van die gety in die rivier van 7:8 tot XNUMX:XNUMX  

b. Die gety in die rivier sal van 6:8 tot XNUMX:XNUMX in die aand plaasgevind het, en ons mag nie op daardie tydstip bootry nie.
Die toekomstige volmaakte aaneenlopende modus van tyd met die werkwoord "kom voor" wil stel dat die onderwerp voortdurend sal ontstaan ​​vir 'n spesifieke tydsessie op 'n dag wat nog moet plaasvind.
Voorbeelde met "kom voor" in die toekomende tyd

Gevolgtrekking:

Die mees algemene frasewerkwoord wat met die werkwoord "kom voor" geraam is, is "kom by iemand voor." Ons gebruik gewoonlik hierdie frasewerkwoord wanneer ons moet verwys na die koms van enige nuwe idee of gedagte in iemand se gedagtes.

Arpita Bose Roy

Haai! Ek is Arpita Bose Roy. My kwalifikasies is MA in Engels met B. Ed. in beide algemene onderwys en spesiale onderwys. Ek het 2 jaar ondervinding as 'n "taalontleder" by IIT Kharagpur en 4 jaar ondervinding as 'n "akademiese inhoudontwikkelaar" by IIT Kharagpur. Tans werk ek as akademiese skrywer by Lambdageeks. Kom ons koppel deur LinkedIn-https://www.linkedin.com/mwlite/in/arpita-bose-roy-0aa32553

Onlangse plasings