NSF Lewis-struktuur en -kenmerke: 15 volledige feite


NSF, ook genoem tiazielfluoried, is 'n kleurlose gas met 'n skerp reuk. Sy molêre massa is 65.07 g/mol. Kom ons beskryf verskeie feite van NSF Lewis-struktuur.
NSF Lewis-struktuur bevat Swael-, stikstof- en fluooratome. As gevolg van die meer elektronegatiwiteit van die stikstofatoom word dit in die middel geplaas. Terwyl Swael en fluoor in die omgewing teenwoordig is.
In NSF word alle nie-metale gekombineer uit tiasielfluoried. Uit hulle het stikstof een alleenpaar, swael het twee en fluoor het drie alleenpare. Kom ons bespreek alleenpaar, bindingshoek, hibridisasie en nog 'n paar kenmerke van NSF Lewis-struktuur.

Hoe om NSF Lewis te teken struktuur?

Lewis-struktuur is die eenvoudige voorstelling van enige molekule wat ons vertel van die teenwoordigheid van valenselektrone en binding in 'n molekule. Kom ons kyk na die stappe hieronder.

Teenwoordigheid van Valensie elektrons:

NSF bevat 'n totaal van 18 valenselektrone. Uit hulle word stikstof in die 15 geplaas th groep, word Sulphur in die 16 geplaasth groep, en fluoor word in die 17 geplaas th groep van die periodieke tabel. Gevolglik het hulle onderskeidelik 5,6, 7 en XNUMX valenselektrone.

Bepaal die sentrale atoom:

Die atoom wat minder elektronegatiwiteit het, word in die middel van die Lewis-struktuur geplaas. In die NSF Lewis-struktuur het stikstof minder elektronegatiwiteit, daarom word dit in die middel geplaas. Terwyl Swael en fluoor in die omgewing teenwoordig is.

Valenselektrone en alleenpare op atome:

In NSF Lewis-struktuur benodig die buitenste atoom van swael en fluoor 8 elektrone om sy oktet te voltooi. Gevolglik is 16 valenselektrone op beide die atome versprei. Die oorblywende twee eensame paar elektrone word op die stikstofatoom geplaas.

Vind uit die stabiliteit van Lewis-struktuur:

Die formele lading van NSF Lewis-struktuur vertel ons van die stabiliteit van daardie molekule. As die formele lading van al die atome nul sal wees, het dit 'n stabiele Lewis-struktuur.

NSF Lewis struktuur
Lewis-struktuur van NSF

NSF Lewis struktuur resonansie

Resonansiestrukture word gevorm deur die interaksie van alleenpare elektron- en pi-bindings. Kom ons bespreek resonansie in NSF.
NSF Lewis-struktuur toon resonansie. Omdat dit 'n dubbelbinding en alleenpaar vir delokalisering bevat. Swael het 'n dubbelbinding met stikstof hierdie dubbelbinding word na die fluoor verskuif en nog een alleenpaar word by die swaelatoom gevoeg.
In die resonerende struktuur is dubbelbinding teenwoordig tussen stikstof en 'n fluooratoom. En eensame paar fluoor word op die swaelatoom verskuif.

Resonerende struktuur van NSF

NSF Lewis struktuur vorm

Die vorm van die Lewis-struktuur word bepaal deur die rangskikking van atome teenwoordig in die molekule. Kom ons vind die vorm van NSF uit.
NSF Lewis struktuur toon gebuigde vorm meetkunde. Die sentrale stikstofatoom is gebind met swael- en fluooratome. Ook het al die atome alleenpare elektrone.

nsf lewis struktuur
Gebuigde vorm van NSF Lewis-struktuur

NSF Lewis-struktuur formele aanklag

Lewisstruktuur formele ladings vertel ons van die stabiliteit van molekules. Kom ons bespreek die formele aanklagte van NSF Lewis-struktuur.

NSF Lewis-struktuur formele lading is nul wat deur die volgende formule bereken word. Die formele lading in die NSF-molekule is = Aantal valenselektrone (V) – Aantal nie-bindende elektrone (N) – Aantal bindende elektrone B/2.

  • Formele lading van N in NSF-molekule = 5- 2 – 6/2 = 0
  • Formele ladings van S in NSF-molekule = 6 – 4 – 4/2 = 0
  • Formele ladings van F in NSF-molekule = 7- 6 – 2/2 = 0
  • Daarom, in die NSF-molekule Stikstof, swael en fluoor atoom het nul
    formele aanklagte.

NSF Lewis struktuur hoek

Lewis-struktuurhoek is die hoek wat gemaak word deur die atome teenwoordig in die molekule wat 'n kovalente binding vorm. Kom ons bepaal die hoekvorm deur NSF-molekule.
NSF Lewis-struktuur toon 120°-bindingshoeke as gevolg van AX2E tipe molekule. Daarom toon dit trigonale planêre geometrie met 'n gebuigde vorm. NSF-molekule het ook alleenpare op die atome.
As gevolg van die teenwoordigheid van alleenpaar is daar afstoting deur die alleenpaar wat die binding verminder
deur ongeveer 116.92 °.

NSF Lewis struktuur oktet reël

Volgens oktetreël het alle atome 8 elektrone in sy buitenste orbitaal om die naaste edelgaskonfigurasie te bereik. Kom ons kyk of NSF die oktetreël volg.
NSF Lewis-struktuur volg die oktetreël. Al drie atome van stikstof-suurstof en swael het agt elektrone deur bindings met mekaar en alleenpare te vorm. Dus, al die atome S, F en N in NSF toon elektrone met 'n volledige oktet.
In NSF Lewis-struktuur het stikstofatoom 6 bindende elektrone en 2 nie-bindende elektrone. Swael het ook vier nie-bindende en 4 bindende elektrone. terwyl fluoor 6 nie-bindende en 2 bindende elektrone het. Op dié manier voltooi hulle hul oktet.

NSF Lewis-struktuur alleenpare

Die Lewis-struktuur van alleenpare behels nie bindingsvorming nie. Wat met 'n punt aangedui word. Kom ons vind eensame paar NSF.
NSF Lewis-struktuur het ses alleenpare. Dit het 'n totaal van 18 valenselektrone, waarvan 6 elektrone betrokke is by bindingsvorming. Terwyl die oorblywende 12 elektrone alleenpare op die NSF-molekule vorm.

NSF valenselektrone

Valenselektrone is teenwoordig in die buitenste orbitaal van die molekule. Wat baie reaktief is en dus bindings vorm. Kom ons kyk uit vir die valenselektrone van NSF.

NSF het 18 valenselektrone. Uit hulle het stikstof drie bindingspare en een alleenpaar. Dan het swael 4 bindingspare en 4 alleenpare terwyl fluoor 2 bindingspare en 6 alleenpare het.
Almal is bindingspare en eensame pare van die stikstof-, swael- en fluooratoom kombineer om te vorm
'n totaal van 18 valenselektrone.

NSF hibridisasie

Hibridisering is die proses waarin die vermenging en oorvleueling van atoomorbitaal neem
plek. Kom ons bespreek die hibridisering van NSF.
NSF toon sp2 hibridisasie. Die steriese getal van 'n sentrale stikstofatoom is 3. Wat bereken word deur die nr. van gebonde atoom en nr. van eensame pare. N= 2 gebonde atome + 1 alleenpaar = 3.
As gevolg van 3 steriese getalle volgens VSEPR teorie, toon dit sp2 hibridisasie. NSF het 1s
& 2p orbitaal gekombineer om sp2 baster orbitaal te vorm.

Is NSF oplosbaar in water?

Enige ioniese of polêre molekule is oplosbaar in water deur ionisasie via waterstofbinding met die watermolekule. Kom ons kyk of NSF oplosbaar is in water of nie.
NSF is nie oplosbaar in water nie. Aangesien dit nie kan dissosieer in positiewe en negatiewe ione nie. NSF-molekule bevat nie waterstofbinding nie. Dit het nie dipool-dipool interaksie nie. So, NSF is nie in staat om in water oplosbaar te wees nie.

Is NSF polêr of nie-polêr?

'n Molekuul is polêr wanneer dit 'n netto- of nul-dipoolmoment met asimmetriese atomerangskikking en eenvormige elektronverspreiding het. Kom ons vind uit NSF is polêr of nie-polêr.
NSF is polêr van aard. Dit het 'n nul-dipoolmoment met 'n asimmetriese rangskikking van stikstof-, swael- en fluooratome.

Waarom en hoe is NSF polêr?

NSF is polêr omdat dit 'n meer elektronegatiewe stikstofatoom het, wat elektronwolke rondom homself skep. Dit het ook asimmetriese gebuigde vormgeometrie, waardeur dit 'n netto dipoolmoment het met ongelyke verdeling van elektrone.

Is NSF 'n molekulêre verbinding?

Molekulêre verbindings word ook kovalente verbindings genoem wat 'n kovalente binding vorm deur elektrone met mekaar te deel. Kom ons bespreek of NSF molekulêr of ionies is.

NSF is 'n molekulêre verbinding. Omdat dit 'n kovalente binding vorm deur ongelyke verdeling tussen die swael-stikstof en stikstof-fluoor atoom. Dit kan nie dissosieer in positiewe en negatiewe ione nie.

Is NSF 'n suur of basis?

Volgens Lewis-konsep is die suurmolekule elektronaanvaarders en basiese molekules is elektrondoners. Kom ons bespreek die aard van NSF-molekule.

NSF molekule nager suur of basis. Dit is 'n neutrale molekule, want dit is 'n gasvormige molekule het ook dubbelbinding wat meer energie benodig om hierdie binding te breek. NSF het ook alleenpaar wat min of meer elektronaanvaarder of doner is.

Is NSF 'n elektroliet?

Elektroliete is stowwe wat in oplossing opgelos word en in ione dissosieer. Hierdie ione wat elektrisiteit dra. Kom ons bepaal of NSF 'n elektroliet is.
NSF is nie 'n elektroliet nie, want dit dissosieer nie in ione wanneer dit in oplossing oplos nie. Dit kan nie elektrisiteit gelei nie.

Is NSF 'n sout?

Enige sout is 'n chemiese stof wat beide anione en katione bevat. Kom ons vind uit of NSF sout is of nie.
NSF dien nie as sout nie. Omdat dit 'n kleurlose gas is wat nie in katioon en anioon gedissosieer word nie. Dit is 'n molekulêre verbinding, nie 'n ioniese verbinding nie.

Is NSF ionies of kovalent?

Ioniese verbinding ioniseer in katioon en anioon terwyl kovalente verbinding vir die kovalente binding tussen die atome in die molekule voorkom. Kom ons kyk of NSF ionies of kovalent is.
NSF is kovalent van aard omdat dit 'n kovalente binding tussen die atome vorm deur elektrone met mekaar te deel. Dit ioniseer nie in ione nie.

Gevolgtrekking

NSF is 'n kleurlose gas. Dit het 18 valenselektrone en 6 alleenpare met 'n gebuigde vormgeometrie. NSF wys sp2 hibridisasie met 'n bindingshoek van 117o. Ons het ook die ander kenmerke van NSF Lewis-struktuur bespreek.

Darshana Fendarkar

Hi....ek is Darshana Fendarkar, ek het my Ph.D. van die Universiteit van Nagpur. My spesialiteitsgebied is Anorganiese Chemie. Ek het 'n ervaring as 'n chemikus by Earthcare Pvt. Bpk. Ek het ook 2 jaar ondervinding in onderrig. Tans werk ek saam met Lambdageek as vakkundige. Kom ons koppel deur LinkedIn-https://www.linkedin.com/in/dr-darshana-fendarkar-00380540

Onlangse plasings