Kerffilterkring: 35 belangrike faktore wat daarmee verband hou

In hierdie artikel sal ons verskillende soorte kerffilterkringe bespreek. Kom ons kyk na die besprekingspunte vir die artikel.

Besprekingspunte

 1. kerffilterdefinisie
 2. wat doen 'n kerffilter?
 3. kerffilter vs laagdeurlaat
 4. Kerffilterblokdiagram
 5. kerffilterkring || kerffilterkringdiagram || aktiewe kerffilterkring
 6. kerffilter skematiese
 7. kerffilter afsnyfrekwensie
 8. kerffilterbandwydte || bandwydte van kerffilter
 9. kerf filter bode plot || kerffilterfrekwensierespons || kerf filter reaksie
 10. lc-kerffilterontwerp
 11. kerf filter ic
 12. 60hz kerffilter
 13. 60Hz-kerffilterkring
 14. rf-kerffilterkring
 15. oudiokerffilterontwerp || klankkerffilterkring
 16. skematiese klankkerffilter
 17. digitale kerffilteroordragfunksie
 18. laagdeurlaatkerffilter
 19. hoë deurlaatkerffilter
 20. 2.4 ghz kerffilter
 21. kwartgolf stompkerffilter
 22. optiese kerffilter
 23. 532 kerf filter || 532 nm kerffilter
 24. 785 nm kerffilter
 25. multikerf filter
 26. holografiese kerffilter
 27. laserkerffilter
 28. kerffilter raman-spektroskopie
 29. fliege-kerffilter
 30. fpv-kerffilter
 31. dc-kerffilter
 32. heliese kerffilter
 33. tinnitus-kerffilter
 34. oorbrugde t-kerffilter
 35. mikrogolf kerf filter

kerffilterdefinisie

Voordat ons oor stroombane van kerffilter bespreek, laat ons die definisie van kerffilter uitvind. 'n Kerffilter kan gedefinieer word as 'n bandstop wat 'n baie smal frekwensiebandwydte het. Groot diepte, hoë kwaliteit faktor en skerpte in bandverwerping kenmerk 'n kerffilter. Daar is verskeie soorte kerffilters wat ons brief sal bespreek.

wat doen 'n kerffilter?

'n Kerffilter doen die werk van 'n bandstopfilter op 'n meer gespesifiseerde manier. Aangesien die bandverwerpingsfilter die gegewe frekwensieband vanaf die hoofsein verwerp, doen die kerffilter dieselfde. Maar vir 'n kerffilter is die frekwensieband baie nouer. Kerffilter verswak basies die gegewe frekwensieband wat presies die teenoorgestelde is van 'n banddeurlaatfilter waar 'n sekere frekwensieband toegelaat word terwyl die ander bande verwerp word.

kerffilter vs laagdeurlaat

Kom ons bespreek 'n paar verskille tussen 'n kerffilter en 'n laagdeurlaatfilter. Dit sal ook help om die verskil tussen 'n banddeurlaatfilter en bandverwerpingsfilter te verstaan.

BesprekingspunteLow Pass FilterKerffilter
1. SlaagfrekwensiebandSlegs lae-frekwensie komponente word toegelaat om te slaag. (Sekere limiete is voorheen gestel)Alle frekwensie behalwe 'n smal band word geslaag.
2. Blokkeer frekwensieHoëfrekwensie filters is geblokkeer.Die smal, gespesifiseerde frekwensieband is geblokkeer.
3. BandwydteBetreklik wyer band word geslaag.'n Betreklik nouer band word verwerp.
Kerffilterkringtabel – 1

Kerffilterblokdiagram

Kerffilter is 'n kombinasie-stroombaan van laagdeurlaatfilter en hoogdeurlaatfilter. Die blokdiagram wat hieronder gegee word, beeld die basiese konsep van 'n kerffilter uit.

Kerffilterkring: Blokdiagram

rlc-kerffilter

Oor die algemeen is die meeste van die Notch-filters ontwerp met behulp van drie basiese komponente. Hulle is - Weerstand, Kapasitansie en Induktor. Daarom, as enige kerffilter ontwikkel word met behulp van hierdie elemente, kan daardie kerffilter RLC Kerffilter genoem word. Byna alle RLC-filters is passiewe filters aangesien hulle geen aktiewe element soos operasionele versterker bevat nie. Daarvoor het hierdie filters ook die versterkingsproses ontneem.

kerffilterkring || kerffilterkringdiagram || aktiewe kerffilterkring

Hier is 'n stroombaandiagram van kerffilter. Dit is 'n stroombaan van aktiewe kerffilter, soos ons kan sien operasionele versterkers word gebruik. Ons kan ook sien, die stroombaan is 'n kombinasie van beide 'n laagdeurlaatfilter sowel as 'n hoë deurlaatfilter. Die optelversterker som die uitset van die laagdeurlaatfilter en hoëdeurlaatfilter. Dit verskaf ook versterking van die sein.

kerf filter kring
Kerffilterkring

kerffilter skematiese

Die Notch-filterkring is 'n baie eenvoudige en maklik verstaanbare stroombaan. Die enigste komplekse deel van die stroombaan is die op-versterker. Kyk na my artikel oor operasionele versterkers om die skematiese diagram van 'n operasionele versterker te kry.

kerffilter afsnyfrekwensie

Die afsnyfrekwensie is die parameter waarmee 'n mens 'n filter kan ontleed. Oor die algemeen verwys die afsnyfrekwensie van 'n kerffilter na die frekwensie van die smalband wat deur die filter geblokkeer moet word. Dit is 'n belangrike parameter vir die ontwerp van die kerffilterkring.

 • Die HF-afsnypunt van die LPF: fL = 1 / ( 2 * RLP *CLP * π)
 • Die LF-afsnypunt van die HPF: fH = 1 / ( 2 * RHP *CHP * π)

kerffilterbandwydte || bandwydte van kerffilter

Kerffilters het baie smal bandwydte. Dit is ook die rede waarom 'n kerffilter uit 'n bandverwerpingsfilter gemaak word. Die skerpte hang af van die Q van die kerf. Normale bandverwerpingsfilter het 'n groter bandwydte as die kerffilter. Dit is nog 'n belangrike parameter vir die ontwerp van die filter. Bandwydte word ook geassosieer met die prestasieparameter van die filter.

kerf filter bode plot || kerffilterfrekwensierespons || kerf filter reaksie

Bode plot van 'n filter verwys na die grafiese voorstelling van frekwensierespons. Kom ons vind die reaksie van 'n kerffilter uit. Die volgende plot beskryf die diepte, bandwydte van 'n sein nadat dit deur 'n kerffilter beweeg het. Dit is 'n belangrike parameter om die akkuraatheid van die kerffilter te bepaal.

Kerffilterkring 2: Frekwensierespons

lc-kerffilterontwerp

'n Kerffilter kan ook ontwerp word met behulp van induktor en kapasitor. Dit sal 'n passiewe filter wees aangesien dit geen aktiewe komponent soos operasionele versterkers het nie. Die ontwerpprosedure word in die kerffilterontwerpartikel gegee. Kyk daarna hier afgelaai word. Die kerffilterkringdiagram word hieronder gegee.

Kerffilterkring 3: LC-kerf

kerf filter ic

Kerffilter kan binne 'n geïntegreerde stroombaan ontwerp word. Daar is baie IC's op die mark beskikbaar wat soos kerffilter funksioneer. Een van die algemeen gebruikte IC is die LTC1059. Die pendiagram van die IC word hieronder gegee.

Kerffilterkring 5: LTC 1059 Spelddiagram

60hz kerffilter

Soos die naam aandui, verswak 'n 60 Hz-filter 60 Hz se frekwensie. Die filtering word gedoen met behulp van 'n kerffilter omdat kerffilter 'n skerp diepte bied. 60 Hz-filters is so gewild omdat dit die toevoerfrekwensie van die VSA is. Ander lande soos Indië het 'n frekwensietoevoerfrekwensie van 50 Hz. Daarom word 50 Hz filters ook gebruik om toevoerinterferensie te verwyder. Hierdie tipe filters word hoofsaaklik in EKG-, EEG-masjiene gebruik (die besonderhede word in die Kerffilterontwerp artikel).

60Hz-kerffilterkring

Die 60 Hz-kerffilter is ontwerp met behulp van verskeie OV. Sommige van hulle is om die laagdeurlaatfilter te realiseer, sommige van hulle om die hoogdeurlaatfilter te realiseer. Die IC UAF42 word gebruik om van sulke ingewikkelde stroombaan ontslae te raak. Die waarde van registers en kapasitors word in die stroombaandiagram gegee. Terwyl jy die stroombaan ontwerp, maak seker dat jy die presiese waarde van die weerstand en kapasitors gebruik om 'n meer akkurate resultaat te kry. Die 60 Hz-kerffilterkring word hieronder gegee.

60 Hz Kerffilterkring

rf-kerffilterkring

Radiofrekwensie-kerffilter het verskeie toepassings. Die stroombaan is ontwerp deur slegs die induktors en kapasitors te gebruik. Aanvanklik word een kapasitor en een induktor in parallel geplaas. Dan word 'n stel kapasitor en induktor in serie geplaas met die vorige verbinding. Dan word nog 'n paar induktor en kapasitor (waardes gelyk aan die eerste gebruikte stel) in parallel geplaas, in serie met die tweede verbinding. Die stroombaan word hieronder gegee.

RF-kerffilterkring

oudiokerffilterontwerp || klankkerffilterkring

Oudiokerffilter is 'n baie belangrike filter vir klankingenieurswese. Kerffilters verwyder die piek en geluide om die klank beter te maak. Die stroombaandiagram van 'n basiese oudiokerffilter word hieronder gegee. Soos ons kan sien, kan die stroombaan ontwerp word deur passiewe elemente soos - weerstande en kapasitors te gebruik. Die algemene waardes daarvan word ook gegee. Aangesien die stroombaan passiewe een is, is daar geen versterkingsdeel nie.

Oudio-kerffilterkring

skematiese klankkerffilter

'n Skematiese diagram is iets wat deur basiese elemente voorgestel word. Die klankkerffilter het 'n redelik eenvoudige ontwerp. Soos ons in die stroombaan kan sien, is dit reeds met basiese elemente geteken. Jy kan steeds probeer om die stroombaan te vereenvoudig.

digitale kerffilteroordragfunksie

Oordragfunksie is 'n belangrike uitdrukking in beheerstelselingenieurswese. Dit word na verwys as die wiskundige uitdrukking wat uitset verskaf vir elke stel insette. Die volgende uitdrukking gee die oordragfunksie van 'n digitale kerffilter -

Verskillende tipes kerffilters

laagdeurlaatkerffilter

Kerffilters bestaan ​​uit beide hoogdeurlaat- en laagdeurlaatfilters. Laagdeurlaatfilters laat die laer frekwensieband van 'n sein toe. Kerffilters laat 'n smal frekwensieband toe wat ander bande weerstaan. As die wz< wp, is dit algemeen om kerftipe te slaag. (Gaan na die oordragfunksie-afleiding in die ander artikel om te verstaan).

hoë deurlaatkerffilter

Soos vroeër genoem, kom Notch-filters met beide die hoogdeurlaat- en laagdeurlaatfilters. Hoë deurlaatfilters laat die hoër frekwensieband van 'n sein toe. 'n Kerffilter kan enige smal band van die sein toelaat. Dus, as 'n kerffilter ontwerp is om 'n nou band van die hoëfrekwensie-komponent deur te laat, kan die filter 'n hoë deurlaatkerffilter genoem word. As die wz> wp, dit is 'n hoë slaag kerf tipe. (Gaan na die oordragfunksie-afleiding in die ander artikel om te verstaan).

2.4 ghz kerffilter

Ons het gesien dat kerffilters nuttig is om steurings te verminder. Radarstelsels gebruik 'n wye reeks seine. Hierdie seine word vanuit die lug na verskeie plekke gestuur. Nou is daar verskeie elektroniese toerusting en toestelle wat op verskillende frekwensievlakke werk. Daarom is daar 'n hoë waarskynlikheid dat die seine onder mekaar kan inmeng.

'n 2.4 GHz is ontwerp om sulke soorte steurings weg te laat of uit te skakel en 'n gladder diens te verskaf.

kwartgolf stompkerffilter

Kwartgolfstomp het verskeie toepassings. As 'n kwartgolfstomp met 'n oop einde gelaat word, kan dit as 'n kerffilter gebruik word, wat 'n sekere frekwensieband verswak. Dit is hoe die doel van 'n kerffilter gedien word. Dit is een van die belangrike tipes filters vir navorsings- en ontwikkelingsdoeleindes. Dit het ook verskeie ander toepassings.

optiese kerffilter

Daar is ook kerffilters in Optics. Anders as 'n elektroniese kerffilter, blokkeer die optiese kerffilter 'n spesifieke golflengte van lig en laat die ander golflengte glad verbygaan. Aangesien kerffilters vir smal bandwydte werk, kan die optiese kerffilter 10 nm hê. Optiese kerf het baie verskeidenheid. Die toepassings hang af van die behoefte van die kerffilter.

532 kerf filter || 532 nm kerffilter

532 kerffilter verteenwoordig 532 nm optiese kerffilter. Hierdie optiese filter word so genoem omdat dit die ligkomponent van 532 nm golflengte kan blokkeer en alle ander golflengtes kan toelaat. Hierdie filters het toepassings in wetenskaplike navorsing.

785 nm kerffilter

785 kerffilter verteenwoordig 785 nm optiese kerffilter. Hierdie optiese filter word so genoem omdat dit die ligkomponent van 785 nm golflengte kan blokkeer en alle ander golflengtes kan toelaat. Net soos 53nm optiese kerf, het dit ook toepassings in wetenskaplike navorsing en toepassings.

multikerf filter

Multi-kerf filters is 'n soort veranderlike kerf filter vir optika. In optika word ook kerffilters gebruik waar ons 'n sekere golflengte kan uitskakel. 'n Multi-kerf filter kan verskeie golflengtes op een slag blokkeer.

holografiese kerffilter

'n Holografiese kerffilter of HNF is een tipe optiese kerffilter. Hierdie soort filters kan 'n hoë laserdemping gee vir nouer bandwydte. HNF het toepassing in laserspektroskopie.

laserkerffilter

Soos 'n mens kan raai, is Laser Notch Filter 'n soort optiese Kerffilter. Laserfilters word gebruik om 'n sekere golflengte van laserlig te blokkeer. Daar is verskillende soorte laserkerffilters op die mark beskikbaar. Hulle is nuttig vir lasergebaseerde Raman-toestelle en biomediese stelsels.

kerffilter raman-spektroskopie

Kom ons verstaan ​​wat Raman-spektroskopie is. Dit is 'n chemiese ontleding wat ons baie gedetailleerde inligting oor chemiese struktuur kan verskaf. Raman-spektroskopie kom in die prentjie wanneer daar 'n interaksie van lig met enige chemiese deeltjie is.

Om Raman-spektroskopie te realiseer, is 'n ligbron sowel as 'n spektrometer nodig. Nou word lig van die begin af uitgestraal en in die spektrometer vasgevang. Om die ongewenste ligte te verwyder, word die optiese kerffilter gebruik.

2de orde kerffilter || tweede orde kerffilter

Oor die algemeen word 'n filter 'n tweede-orde-filter genoem wanneer dit nog een RC-netwerk saam met 'n eerste-orde netwerk het. 'n Kerffilter is 'n 2nd bestel filter aangesien dit met 'n laagdeurlaatfilter en 'n kaskadeverbinding van 'n hoogdeurlaatfilter kom. 2nd bestelkerffilter het afsnyfrekwensies. Sallen Sleutel kenmerk topologie word gebruik om hoër te maak

fliege-kerffilter

Fliege-kerffilter is nog 'n kerffiltertopologie. Daar is verskeie voordele van hierdie topologie bo die dubbele T-kerffilter. Eerstens kan die middelfrekwensie ingestel word deur slegs die vier presisiekomponente te gebruik, dit wil sê twee resistors en twee kapasitors.

Een van die groot kenmerke van die topologie is dat as daar 'n effense wanverhouding, die middelfrekwensie geraak word, maar die diepte van die filter bly dieselfde.

Die Q van die filter kan ook verstel word met behulp van twee onafhanklike weerstande.

fpv-kerffilter

Dit verwys na 433/1.3 GHz-kerffilters wat interferensie in die 1.2- 1.3 GHz frekwensieband kan uitfiltreer as die filter in die 433 MHZ RC-sender gebruik word.

dc-kerffilter

Daar is verskeie dc-kerffilters beskikbaar. Een van die mees gebruikte toepassings is die GPS-kerffilter. Die kerffilter help om interferensie uit te skakel en die satellietsein te ontvang.

heliese kerffilter

Laat weet ons wat 'n heliese filter is. 'n Heliese filter word gemaak van 'n reeks holtes wat verder magneties gekoppel is. Hierdie filters bied 'n hoë Q en uitstekende werkverrigting.

Nou kan 'n heliese filter in 'n kerffilter verander word as een van die krane van die heliks aan die transmissielyn geheg word. Die diepte van die kerffilter sal ongeveer dertig tot veertig dB wees.

tinnitus-kerffilter

Laat ons eers weet wat tinnitus is. Tinnitus is 'n gehoorprobleem. As 'n mens 'n gons- of luigeluid in een of albei van sy/haar ore ervaar, word die sindroom Tinnitus genoem.

As 'n oplossing daarvoor word konvensionele gehoorapparate deur dokters voorgestel. Maar dit is onlangs waargeneem dat as 'n kerffilter bygevoeg word vir die tinnitusfrekwensie, die meganisme sal verbeter en die herstelproses sal help.

oorbrugde t-kerffilter

'n Oorbrugde t-kerffilter is 'n heel ander tipe filter. Die filter bied 'n vlak diepte en kom ook met 'n frekwensieband wat wyer is as die beskikbare kerffilter. Dit word gebruik waar 'n behoefte aan gelykstelling daar is. Dit word ook nie as 'n aktiewe filter beskou nie.

mikrogolf kerf filter

'n Mach-Zander-modulator met dubbele aandrywing bereik 'n mikrogolf-kerffilter. Dit is doeltreffend, en die frekwensie kan aangepas word. Daarom het dit 'n hoër waarde van die frekwensieband.

Scroll na bo