NOF Lewis-struktuur en -kenmerke: 17 volledige feite


Illustrasie van valenselektrone op enige molekule in die vorm van lyne en kolletjies staan ​​bekend as Lewis-struktuur. Kom ons bespreek 'n paar belangrike feite van die NOF Lewis-struktuur hieronder.

NOF lewis-struktuur is 'n triatomiese struktuur wat drie atome stikstof-, suurstof- en fluooratome bevat. Stikstofatoom is in die sentrale posisie as gevolg van sy laagste elektronegatiwiteitswaarde. Stikstof-, suurstof- en fluooratome is aan mekaar gebind met enkel kovalente sigma-bindings wat met lyne getoon word.

Die ekstra elektrone kry die posisie op al die stikstof-, suurstof- en fluooratome as eensame paar elektrone wat deur kolletjies getoon word. NOF is die chemiese formule van nitrosielfluoried. Hierdie Lewis-struktuur bestaan ​​uit alle nie-metaalelemente. Kom ons bespreek die vorm, hoek, verbastering en vele meer besonderhede van NOF lewis struktuur en sy kenmerke.

Hoe om NOF Lewis-struktuur te teken?

Om die valenselektrone van NOF in die vorm van Lewis-struktuur te voorspel, moet 'n paar stappe hieronder volg. Kom ons kyk kortliks na die stappe om NOF lewis-struktuur te teken.

Valenselektronberekening en sentrale atoomposisie:

Bereken die totale valenselektrone op NOF-lewisstruktuur deur alle N-, O- en F-atoom se valenselektrone by te voeg. Plaas die minste elektronegatiewe atoom in die sentrale posisie. Hier is die stikstofatoom die sentrale atoom aangesien dit die minste elektronegatief is as O en F.

Eensame elektronpaar en oktetreël:

Valenselektrone wat oorbly na kovalente binding tussen N, O en F word eerste op buitenste atome geplaas en dan op die sentrale atoom as eenpaar elektrone. Pas daarna die oktetreël op elke atoom toe om hul volledige of onvolledige oktette te vind.

Formele ladingberekening en vorm:

Bereken die NOF lewis-struktuur formele lading deur die gegewe formule te gebruik. Vind later sy vorm en meetkunde, bindingshoek en verbastering.

NOF lewis struktuur

NOF valenselektrone

Die buitenste dop of orbitaal van enige atoom wat elektrone bevat, word na verwys as valenselektrone. Kom ons kyk na 'n kort beskrywing van NOF-struktuur valenselektrone.

Totaal 18 valenselektrone is teenwoordig in NOF lewis struktuur. N-atoom het 5 valenselektrone as gevolg van sy posisie in 15th periodieke tabel groep. O-atoom het 6 elektrone aangesien dit aan 16 behoortth groepeer in periodieke tabel. F-atoom het 7 valenselektrone as gevolg van sy posisie in 17th groep periodieke tabel.

Hieronder is die stappe om die valenselektrone op die NOF lewis-struktuur te bereken.

  • Optelling van valenselektrone N, O en F atome = ( 5 + 6 + 7 ) = 18.
  • Totale valenselektrone op NOF Lewis-struktuur is = 18.
  • Elektronpaar word bepaal deur valenselektron van NOF te deel deur 2 = 18 / 2 = 9
  • Daarom het NOF lewis-struktuur agtien valenselektrone en nege elektronpare.

NOF lewis struktuur alleenpare

Die nie-bindende elektrone op enige Lewis-struktuur wat deur kolletjies getoon word, staan ​​bekend as eenpaar elektrone van daardie struktuur. Kyk kortliks na NOF eensame paar elektrone hieronder.

NOF lewis struktuur behels 7 eensame paar elektrone. Daar is 18 valenselektrone in NOF. Vier elektrone betrek as bindingspare wat twee sigma-bindings binne O en N (O – N) en N en F (N – F) vorm. Oor 14 ongedeelde elektrone geplaas op alle N-, O- en F-atome as nie-bindende elektrone.

Hierdie 14 nie-bindende elektrone op NOF word gepaard as 7 eensame paar elektrone. Suurstofatoom het drie alleenpare, stikstofatoom het een alleenpaar en fluooratoom het drie alleenpare elektrone. Dus, 3 + 1 + 3 = 7 eensame paar elektrone is beskikbaar op NOF Lewis struktuur.

NOF lewis struktuur oktet reël

Die stabiliteit van enige atoom bepaal met die teenwoordigheid van 8 elektrone wat in die oktetreël verduidelik word. Hieronder is die diepgaande verduideliking oor NOF lewis struktuur oktet reël.

NOF lewis-struktuur het beide volledige en onvolledige oktette. Suurstof- en fluooratoom van NOF het volledige oktette terwyl stikstofatoom onvolledige oktet bevat. N-atoom het slegs 6 elektrone met twee bindingspare en een alleenpaar. Dus, stikstofatoom toon onvolledige oktet.

Suurstof- en fluooratome het 8 elektrone om dit. Hulle het ses nie-bindende elektrone en twee bindingspaarelektrone. Dus, beide O- en F-atoom van NOF toon ( 6 NBE + 2 BE = 8 E) elektrone met volledige oktette.

NOF lewis struktuur formele aanklag

Formele lading is een of ander positiewe of negatiewe lading op atome van enige struktuur waardeur dit stabiel is. Hier bespreek ons ​​die formele aanklag van die NOF Lewis-struktuur.

Formele lading van NOF Lewis-struktuur is = (valenselektrone – nie-bindende elektrone – ½ bindingselektrone)

Die berekende waardes van NOF lewis struktuur formele lading word in die onderstaande tabel gegee.

Atome van NOF lewis struktuurValenselektrone op O, N en FNie-bindende elektrone op O, N en FBinding van elektrone op O, N en FFormele aanklag op O, N en F
Stikstof (N) atoom050204( 5 – 2 – 4 / 2 ) = + 1
Suurstof (O) atoom060602( 6 – 6 – 2 / 2 ) = – 1
Fluoor (F) atoom070602( 7 – 6 – 2 / 2 ) = 0
Formele lading van NOF lewis struktuur, N = + 1, O = – 1, F = 0.

NOF lewis struktuur resonansie

Die verskillende vorme wat deur dieselfde molekules getoon word met soortgelyke atoomplek met verskillende binding en lading is die resonansiestruktuur. Kom ons bespreek NOF-resonansie.

NOF lewis struktuur toon slegs een resonerende struktuur. Dit is die stabiele vorm van NOF lewis struktuur as gevolg van die minimalisering van lading op O en N atome tot nul. Dit word moontlik namate die 2 elektron op O-atoom beweeg word om dubbelbindings tussen O- en N-atome te vorm (O=N).

NOF lewis-struktuur wat sy resonansievorme toon

NOF lewis struktuur vorm

Die chemiese verbinding kan vorm vorm volgens die rangskikking van sy atome en binding. Kom ons kyk hieronder na 'n bespreking oor die vorm van die NOF Lewis-struktuur.

NOF lewis struktuur het gebuigde vorm en trigonale planêre geometrie. Die NOF-molekule toon dat die sentrale N-atoom verbind is met twee bindende atome O en F. Dit het ook een enkelpaar elektron op sentrale N-atoom. Dit volg dus die AX2E generiese formule van VSEPR teorie.

Gebuigde vorm van NOF lewis struktuur

NOF hibridisasie

Vermenging en hervorming van orbitale van atome van dieselfde verbinding wat nuwe hibriede orbitaal met ekwivalente energie vorm, is hibridisasie. Kyk kortliks na NOF-hibridisasie.

NOF lewis struktuur het sp2 hibridisasie. Die sentrale N-atoom van NOF het steriese getal 3. Steriese getal = gebonde atome op sentrale N-atoom + N-atoom alleenpaar elektrone, dus 2 + 1 = 3. Dus, volgens VSEPR-teorie het die NOF sp2-hibridisasie as gevolg van sy 3 steriese nommer.

In NOF is daar die vermenging en hervorming van 1 's' en 2 'p' orbitale van sentrale N-atoom om nuwe sp2 hibriede orbitale van gelyke energie te vorm.

NOF lewis struktuur hoek

Hoek binne alternatiewe bindings in enige molekule of struktuur staan ​​bekend as bindingshoek. Kom ons het 'n kort beskrywing oor NOF Lewis struktuur bindingshoek.

NOF lewis-struktuur bestaan ​​uit 1200 bindingshoek. Daar is 'n koppeling van kovalente bindings tussen sentrale N-atoom en gebonde O en F twee atome. Die sentrale atome het ook een enkelpaar elektron daarop. As gevolg hiervan ontstaan ​​afstoting en word die O – N – F-bindingshoek gebuig soos V-vormig.

Is NOF 'n vaste stof?

Die verbindings wat 'n spesifieke vorm het as gevolg van noue pakking van sy atome staan ​​bekend as vaste stowwe. Hieronder is die kort bespreking oor NOF-molekule se vaste aard.

NOF-verbinding is nie solied van aard nie. Dit is basies 'n gasvormige verbinding. Wanneer die NOF-gas met water gemeng word, kan dit as 'n oplosmiddel gebruik word. Dit het nie geslote pakking van sy atome nie en kan dus nie 'n bepaalde vorm soos kristallyne vastestowwe vorm nie.

Is NOF oplosbaar in water?

Enige verbinding word oplosbaar in water as gevolg van sy ionisasie en binding met ione van watermolekules. Kom ons bespreek NOF-oplosbaarheid in water.

NOF-gas kan in water oplosbaar wees. Wanneer NOF by water gevoeg word, reageer dit met water om salpetersuur en waterstoffluoried te produseer. Hierdie salpetersuur het verder salpetersuur met stikstofmonoksied geproduseer en watermolekules verwyder.

Die reaksie van NOF met water word aangedui as:

  • NOF + H2O → HNO2 + HF
  • 3 HNO2 → HNO3 + 2 NO + H2O

Is NOF polêr of nie-polêr?

Polariteit toon die teenwoordigheid (polêr) of afwesigheid (nie-polêr) van dipole in die molekule. Hieronder is die bespreking oor NOF polêre of nie-polêre aard.

NOF is 'n polêre molekule. NOF het meer elektronegatiwiteitsverskil tussen sentrale N-atoom en twee bindende O- en F-atome. Elektronegatiwiteitsverskil van O – N is 0.4 en O – F is 0.98. Die elektronwolk ontwikkel dus op meer elektronegatiewe F- en O-atome.

Hoekom is NOF polêr?

NOF is polêre verbinding. As gevolg van ongelyke verdeling van elektrone in NOF-molekule is dit polêr. Dit het Die O- en F-atoom trek die elektrondigtheid na homself toe. Sentrale N-atoom het gedeeltelike positiewe lading en buitenste beide O- en F-atome het gedeeltelike negatiewe lading skep dipole op NOF-molekule.

Is NOF 'n molekulêre verbinding?

Verbindings met kovalente bindings en met klein molekules in sy struktuur is molekulêre of kovalente verbindings. Kom ons bespreek die molekulêre aard van NOF-verbinding.

NOF is 'n molekulêre verbinding. Die NOF-struktuur bevat twee kovalente O –N en O – F bindings in sy onstabiele vorm. Die stabiele vorm van NOF molekule bevat een O=N dubbelbinding en een O – F enkel kovalente binding. As gevolg van die teenwoordigheid van sterk kovalente binding is dit nie maklik om die bindings van NOF te breek nie.

Is NOF 'n suur of basis?

Protonskenkers is sure en protonontvangers is basisse. Hieronder is die gedetailleerde verduideliking oor NOF suur of basiese aard.

NOF is nie-suur of nie-basiese verbinding. Dit is 'n oksideermiddel en word as 'n oksideermiddel gebruik. Suurverbindings kan optree as oksideermiddels wat afhang van die sentrale nie-metale oksidasiegetal daarvan.

As die sentrale nie-metaal van enige suur hoog is oksidasietoestand dan kan dit oksideermiddel wees. Maar oksideermiddels kan nie soos suur of basis optree nie.

Is NOF 'n elektroliet?

Die verbindings wat geïoniseer word wanneer dit by water gevoeg word en elektrisiteit gelei, staan ​​bekend as elektroliete. Kom ons bespreek kortliks oor NOF-elektrolitiese aard.

NOF is nie 'n elektroliet nie. Dit is nie ionies nie en kan nie ione produseer wanneer dit in water gemeng word nie. NOF is 'n kovalente of molekulêre verbinding wat twee sigma kovalente bindings bevat. As dit dus met water gemeng word en by die aanwending van eksterne elektrisiteit, kan dit dus nie elektrisiteit gelei nie.

Is NOF 'n sout?

Die reaksie tussen sure en basis het gewoonlik soute geproduseer wat kristallyne poeier is. Hier bespreek ons ​​op NOF is 'n sout of nie.

NOF is 'n gas en nie 'n sout nie. NOF is nie die produk van suur-basis reaksie nie. NOF word geproduseer met reaksie tussen stikstofmonoksied en fluoor. Dit is gasvormig van aard en tree op as oksideermiddel. Dit toon geen eienskap van sout nie en dit is dus nie 'n sout nie.

Gevolgtrekking:

NOF lewis struktuur het 18 valenselektrone en 7 alleenpaarelektrone. Dit het volledige oktette van O- en F-atome terwyl onvolledige oktette van sentrale N-atoom. Dit het formele lading van +2 op N en -1 op O terwyl 0 op F-atoom. Dit het gebuigde vorm en trigonale planêre geometrie met sp2 hibridisasie en 1200 bindingshoek. NOF is oksideermiddel, wateroplosbaar en polêr.

Dr Shruti Ramteke

Hallo almal Ek is Dr. Shruti M Ramteke, ek het my Ph.D in chemie gedoen. Ek het vyf jaar onderwyservaring vir 11-12 standaard, B,Sc en MSc in chemie vak. Ek het altesaam vyf navorsingsartikels tydens Ph.D gepubliseer oor my navorsingswerk en ek het genootskap van UGC vir my Ph.D. My Meesters met spesialisering Anorganiese chemie en my gradeplegtigheid met chemie, dierkunde en omgewingswetenskap vakke. Dankie

Onlangse plasings