NOCl Lewis-struktuur en -kenmerke: 17 volledige feite


NOCl, 'n komponent van aqua regia, is 'n geelkleurige verbinding met 'n hoë oksidasiekrag. Kom ons bespreek die struktuur en 'n paar belangrike kenmerke van NOCl in detail.

Die struktuur van NOCl is gebuigvormig met bindingshoek 1130 met die verbastering van sentrale atoom sp2. Stikstof word met suurstof geheg deur 'n dubbelbinding en chloor deur 'n enkel kovalente binding in hierdie verbinding. Dit is 'n polêre verbinding wat in water opgelos word.

Kom ons verduidelik die lewis struktuur, hibridisasie, bindingshoek, valenselektrone van nitrosielchloried kortliks.

Hoe om NOCl Lewis-struktuur te teken?

Lewisstruktuur is 'n strukturele voorstelling van enige molekule. Waarin die binding sowel as nie-bindende elektrone duidelik getoon word met onderstaande stappe.

Bepaling van valenselektron:

Die samestellende atome van NOCl stikstof, suurstof en chloor het vyf, ses en sewe elektrone in hul onderskeie valensieskil.

Om die bindingselektrone uit te vind: 

Totale drie kovalente bindings (een pi en twee sigma) is teenwoordig in NOCl Lewis-struktuur. Daarom is (3×2) = 6 elektrone betrokke by binding.

Om die nie-bindende elektrone uit te vind:

Die atome van NOCl, stikstof, suurstof en chloor het onderskeidelik twee, vier en ses nie-bindende elektrone wat as elektronkol in NOCl Lewis-struktuur getoon word.

NOCl Lewis-struktuur

NOCl Lewis Struktuur Resonansie

Resonansie, ook bekend as mesomerisme, is een manier om die delokalisering van elektronwolk van een atoom na 'n ander atoom te beskryf. Kom ons gee 'n oorsig daaroor.

Totale twee resonansie lewis strukture kan geteken word vir NOCl. Tussen hierdie twee strukture is die een meer stabiel as die ander. Daarom is die bydrae van die twee resonansiestrukture nie gelyk aan sy hibriede mesomeriese struktuur nie.

Stikstof het dubbelbinding met suurstof in 'n groter bydraende struktuur en chloor vorm dubbelbinding met stikstof in die minder bydraende struktuur. Die bydrae van laasgenoemde een is minder omdat dit positiewe en negatiewe lading in die NOCl-struktuur bevat.

NOCl resonansiestruktuur

NOCl Lewis Struktuur Vorm

Lewis struktuur vorm van enige molekule kan bepaal word deur die driedimensionele rangskikking van die atome sowel as die bindings wat die atome verbind. Kom ons verduidelik dit.

Die Lewis-struktuurvorm van NOCl is hoekig of gebuigvormig met 'n asimmetriese ladingverspreiding op die sentrale atoom, stikstof. Maar die meetkunde van NOCl is trigonaal plat aangesien dit 'n sp2 gehybridiseerde molekule.

Die verskil tussen molekulêre vorm en geometrie word waargeneem as gevolg van die alleenpaar sentrale atoom omdat hierdie alleenpaar alleenpaar-bindingspaarafstoting van die NO- en N-Cl-binding in die gesig staar. As daar geen alleenpaar op stikstof is nie, wys dit sy werklike geometriese struktuur, trigonaal plat.

Vorm van NOCl

NOCl Lewis-struktuur Formele aanklag

Formele aanklag is die individuele lading wat deur die samestellende atome in 'n molekule gedra word. Kom ons praat hieroor.

Die formele ladingberekening van NOCl is = {Totale aantal valanselektrone – aantal elektrone bly so nie-gebonde – (aantal elektrone betrokke by bindingsvorming/2)}. Dit word bereken vir die mees stabiele Lewis-struktuur.

 • Formele lading van die stikstofatoom = 5 – 2 – (6/2) = 0
 • Formele lading van die suurstofatoom = 6 – 4 – (4/2) = 0
 • Formele lading van die chlooratoom = 7 – 6 – (2/2) = 0
 • Daarom is die totale formele lading van NOCl nul.

NOCl Lewis Struktuurhoek

Lewis-struktuurhoek word aangedui as die hoek wat twee kovalente bindings en een atoom verbind. Kom ons bespreek dit in detail.

Die hoek lewis struktuur van NOCl is 1130. Molekulêre bindingshoek kan bepaal word uit hibridisasie van die sentrale atoom wat sp2 in NOCl. Die bindingshoek van 'n sp2 gehybridiseerde molekule moet 120 wees0. Maar as gevolg van afstoting word bindingshoek van NOCl vanaf sy ideale bindingshoek verminder.

Die alleenpaar stikstof is betrokke by die alleenpaar-bindingspaarafstoting van NO- en N-Cl-binding. Hierdie afstoting verminder die bindingshoek van NOCl van 1200 en die werklike bindingshoek word 1130.

 NOCl Lewis Struktuur Oktet Reël

Oktetreël is 'n reël van anorganiese chemie wat uitbeeld dat atome daarvan hou om agt elektrone in hul valensdop te hê soos hul naaste edelgas. Kom ons ondersoek dit.

Al die atome in NOCl bevredig lewis struktuur oktet reël op die volgende manier-

 • Stikstof bevat vyf valensdopelektrone en in NOCl is dit met suurstof en chlooratoom geheg deur onderskeidelik dubbelbinding en enkelbinding. Na binding bereik dit agt elektrone in sy valensieskil.
 • Suurstof voldoen ook aan oktetreël dit kry ook agt elektrone by na binding met stikstof aangesien dit reeds ses elektrone in sy buitenste dop het.
 • Oktetreël word ook in chloor bevredig omdat dit agt elektrone kry nadat dit met stikstof gebinding is.

NOCl Lewis-struktuur eensame pare

Eensame pare is daardie valenselektrone wat nie in binding met ander atome in molekule gebruik word nie. Kom ons bespreek dit.

Al die atome Stikstof, suurstof en chloor het alleenpare in NOCl Lewis-struktuur. Aantal alleenpare kan bepaal word deur die volgende formule te gebruik- Formule van berekening van nie-gebonde elektron = (Totale aantal valanselektrone – aantal gebonde elektrone).

 • Aantal alleenpare in stikstof = 5 – 3 = 2 = 1 alleenpaar
 • Aantal alleenpare in suurstof = 6 – 2 = 4 = 2 alleenpare
 • Aantal alleenpare in chloor = 7 – 1 = 6 = 3 alleenpare.
 • Dus, totale aantal alleenpare = 1+2+3 = 6

NOCl Valensie-elektrone

Valenselektrone is dié wat in die buitenste dop van die atoom wentel. Kom ons gee 'n duidelike bespreking daaroor.

Die valenselektrone van NOCl is die som van die totale buitenste dopelektrone van stikstof, suurstof en chloor. Stikstof, suurstof en chloor het vyf, ses en sewe elektrone in hul onderskeie valensiedop. Daarom is die totale aantal valenselektrone in NOCl = 5+6+7 = 18.

Al die deelnemende atome van NOCl is p-blokelemente. Hulle het elektronkonfigurasie 2s2 2p3 vir stikstof, 2s2 2p4 vir suurstof en 3s2 3p5 in hul valensiedop. Uit hierdie elektronkonfigurasie kan die aantal valenselektrone maklik bereken word.

NOCl Hibridisering

Hibridisering is die konsep van vermenging van twee atoomorbitale met soortgelyke energie en soortgelyke simmetrie om 'n nuwe hibriede orbitaal te genereer. Kom ons praat hieroor.

Die hibridisasie van stikstof in NOCl is sp2. In hierdie verbinding is stikstof die sentrale atoom en 2s saam met 2p orbitale daarvan is betrokke by sp2 verbastering. Totaal drie orbitale (een s orbitale en twee p orbitale) neem deel om die nuwe sp te genereer2 hibriede orbitaal.

Molekulêre vorm van NOCl kan uit hierdie sp2 verbastering. Die geometriese vorm moet trigonaal plat wees. Maar as gevolg van die betrokkenheid van alleen-paar-binding-paar afstoting, word NOCl hoekig eerder as trigonaal plat.

Is NOCl 'n vaste stof?

Vaste stof, vloeistof of gas is die fisiese toestand van enige verbinding, wat bepaal kan word vanaf sy kookpunt. Kom ons ondersoek dit.

NOCl is nie 'n vaste stof nie, dit is 'n geelkleurige gasvormige verbinding. Die kookpunt van nitrosielchloried is -5.550C.

Waarom en hoe is NOCl nie 'n vaste stof nie?

NOCl is 'n gas, nie 'n vaste stof nie, want dit word gevorm tussen die reaksie van gasvormige verbindings soos nitroue gasse (NO en NO2) met elementêre chloor (Cl2) of waterstofchloriedgasse (HCl). Daarbenewens is die kookpunt van NOCl baie laag. Daarom is dit teenwoordig as 'n gas in omgewingstemperatuur.

Is NOCl oplosbaar in water?

Oplosbaarheid in 'n spesifieke oplosmiddel hang af van die aard van beide die opgeloste stof en oplosmiddel. Kom ons gee 'n verduideliking daaroor.

NOCl is beslis oplosbaar in water en dit reageer ook met water om salpetersuur (HNO3), stikstofoksied (NO) en HCl-gas. Die reaksie dui aan- NOCl + H2O = HNO3 + GEEN +HCl.

Waarom is NOCl oplosbaar in water?

NOCl is oplosbaar in water aangesien dit 'n hoogs polêre molekule is en water ook 'n polêre oplosmiddel is. Die polêre opgeloste stof word deur die water aangetrek deur waterstofbinding.

Hoe is NOCl oplosbaar in water?

Die NOCl-molekules word in water opgelos aangesien die watermolekules met sterk intramolekulêre waterstofbinding geassosieer word en die NOCl-molekules kompeteer met die waterstofbinding wat in die watermolekule teenwoordig is. Hierdie waterstofbinding sal verbreek word en NOCl word oplosbaar in water.

Is NOCl polêr of nie-polêr?

'n Polêre molekule bevat skeiding van twee teenoorgestelde ladings, positief en negatief daarin wat afwesig is in 'n nie-polêre molekule. Kom ons praat hieroor.

NOCl is 'n polêre molekule met 'n algehele dipoolmoment 1.9 D. Oriëntasie van die twee bindings, NO en N-Cl en die elektronegatiwiteitsverskil tussen N, Cl en O maak dit 'n polêre molekule.

Waarom en hoe is NOCl 'n polêre molekule?

NOCl is polêr omdat die bindingsdipoolmoment van twee bindings NO en N-Cl nie deur mekaar gekanselleer word nie. Hierdie bindingsmomentkansellasie het nie plaasgevind nie as gevolg van die hoekvorm van NOCl. Daarbenewens is die NO- en N-Cl-bindings voldoende polêr as gevolg van die elektronegatiwiteitsverskil tussen die atome.

Is NOCl 'n suur of basis?

Suurheid of basaliteit hang af van die vermoë om protone te skenk of protone te aanvaar. Kom ons verduidelik dit.

NOCl is 'n Bronsted-Lowry suur aangesien dit proton kan skenk aan enige elektronryke spesie of Bronsted-Lowry bse wat gereed is om dit te aanvaar.

Waarom en hoe is NOCl suur van aard?

NOCl is suur omdat dit gevorm word as gevolg van die kombinasie van soutsuur en salpetersuur. Die reaksie dui aan – HNO3 + HCl = 2[Cl] + 2H2O + NOCl. Stikstof in NOCl word gedeeltelik positief gelaai wat kan reageer met enige spesie met groter elektrondigtheid soos 'n alkeen.

Is NOCl 'n elektroliet?

Elektroliete is dié wat in twee teenoorgestelde gelaaide ione gedissosieer kan word. Kom ons bespreek dit.

NOCl is nie 'n elektroliet nie, want in waterige oplossing kan dit nie in ione gedissosieer word nie, maar reageer eerder met water.

Waarom en hoe is NOCl nie 'n elektroliet nie?

NOCl is nie 'n elektroliet nie aangesien daar geen atoom is wat positief gelaai kan word na dissosiasie van NOCl nie, want al die atome is basies elektronegatief volgens pauling skaal. Daarom kan geen positief of negatief gelaaide spesie uit NOCl geproduseer word nadat dit in water opgelos is nie.

Is NOCl ionies of kovalent?

Kovalensie of ioniese karakter word gedefinieer deur onderskeidelik die deel of heeltemal oordrag van elektronpare. Kom ons bespreek daaroor.

NOCl is 'n kovalente verbinding as stikstof soos geheg deur dubbel kovalente binding en enkel kovalente binding met suurstof en stikstof onderskeidelik.

Waarom en hoe is NOCl 'n kovalente verbinding?

NOCl is kovalente verbinding omdat al die deelnemende atome van NOCl nie-metaal is en ioniese verbinding moet minimum een ​​metaal hê. Daarbenewens word die bindings tussen die stikstof, suurstof en chloor gevorm as gevolg van die deling van elektronpare, afhangende van die elektronegatiwiteitsverskil daarvan.

Gevolgtrekking

Nitrosielchloried is 'n wateroplosbare kovalente verbinding met gebuigde vorm met bindingshoek 1130. Dit het verskillende gebruike in verskillende velde soos as katalisator, oksideermiddel, bleikmiddel vir meel en sintetiese skoonmaakmiddels.

Aditi Roy

Hallo, ek is Aditi Ray, 'n chemie KMO op hierdie platform. Ek het graduering in Chemie van die Universiteit van Calcutta voltooi en nagraadse studie van Techno India University met 'n spesialisasie in Anorganiese Chemie. Ek is baie bly om deel te wees van die Lambdageeks-familie en ek wil graag die onderwerp op 'n simplistiese manier verduidelik. Kom ons koppel deur LinkedIn-https://www.linkedin.com/in/aditi-ray-a7a946202

Onlangse plasings