Nobelium-elektronkonfigurasie: 7 feite wat u moet weet!

Elektronkonfigurasie vir 'n element gee 'n idee oor verspreiding van elektrone in atoomorbitale. Kom ons bestudeer die elektronkonfigurasie in onderstaande stappe.

Die elektronkonfigurasie van Nobelium is [Rn] 5f14 7s2. Nobelium (No) het atoomgetal 102 en word sinteties in die partikelversnellers berei. Dit is 'n radioaktiewe, f-blokelement wat die 10 isth transuraniese element. Die bekende isotope van Nobelium wat bestaan, is dertien.

In die volgende artikel sal die elektronkonfigurasie, reëls wat vereis word vir die beskrywing van elektronkonfigurasie en orbitaaldiagramme vir Nobelium stap vir stap uitgewerk word.

Hoe om Nobelium-elektronkonfigurasie te skryf?

Die elektronkonfigurasie van No is 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 7s2 5f14 . Die elektronkonfigurasie word afgelei deur die volgende stappe wat hieronder geïllustreer word:

  • se orbitaal kan tot 2 elektrone hou.
  • p orbitaal kan tot 6 elektrone hou
  • d orbitaal kan tot 10 elektrone hou, en
  • f orbitaal kan tot 14 elektrone hou.

Nobelium elektronkonfigurasiediagram

Die elektronkonfigurasie van No is 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 7s2 5f14 . Die diagram wat geteken is, is soos volg:

Elektronkonfigurasie vir Nobelium volgens Aufbau-beginsel

Nobelium elektronkonfigurasie notasie

Die elektronkonfigurasie van No is 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 7s2 5f14 wat op twee maniere geskryf is soos hieronder genoem:

  • Met betrekking tot edelgas Radon [Rn] 5f14 7s2
  • In terme van atoomorbane 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 7s2 5f14

Nobelium onverkorte elektronkonfigurasie

Die onverkorte elektronkonfigurasie vir No is 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 7s2 5f14 .

Grondtoestand Nobelium elektronkonfigurasie

Die grondtoestand elektronkonfigurasie van No is 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 7s2 5f14 .

Grondtoestand elektronkonfigurasie van Nobelium

Opgewonde toestand van Nobelium-elektronkonfigurasie

Die opgewekte toestand elektronkonfigurasie van No is 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 7s0 5f14 7p2 .

Opgewekte toestand Nobelium elektronkonfigurasie

Grondtoestand Nobelium-baandiagram

Die grondtoestand-baandiagram vir No word geteken deur die volgende stappe te gebruik:

  • Aanvanklik, met betrekking tot toenemende orde van energie, rangskik die orbitale.
  • Die elektrone word dan in die orbitale ingevul volgens Aufbau se beginsel, Hund se reël en Pauli se uitsluitingsbeginsel. Die grondtoestand-orbitaaldiagram van Nee wat die elektronkonfigurasie 1s voorstel2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 7s2 5f14 word soos volg geïllustreer:
Grondtoestand orbitaaldiagram

Gevolgtrekking:

Die elektronkonfigurasie is baie nodig om inligting oor 'n element se magnetiese eienskap en oksidasietoestand te verkry. Daar is gevind dat Nobelium as die swaarste optree homoloog of ytterbium. Nobelium word slegs vir navorsingsdoeleindes gebruik.

Scroll na bo