NO3- Lewis-struktuur en kenmerke: 19 volledige feite


Nitraat of NEE3- is 'n poliatomiese ioon met molekulêre massa 62.0049 g/mol. Kom ons ondersoek die struktuur en 'n paar belangrike kenmerke op NO3- kortliks.

GEEN3- het 'n trigonale planêre struktuur met bindingshoek 1200. Stikstof word met drie suurstofatome geheg deur kovalente bindings. Al hierdie kovalente bindings het dieselfde lengte as gevolg van resonansie. Al die verbindings van nitraat is wateroplosbaar behalwe bismutoksinitraat.

Kom ons bespreek 'n paar relevante onderwerpe rakende vorm, hibridisasie, bindingshoek, oplosbaarheid van NO3- Lewis-struktuur hieronder.

Hoe om NEE te teken3- lewis struktuur?

Lewis-strukture is daardie strukturele voorstelling waarin nie-bindende elektrone as die elektronkolletjies getoon word. Kom ons volg die stappe om die Lewis-struktuur te teken.

Bepaling van valenselektrone:  

Beide stikstof en suurstof is p-blokelemente en hulle het onderskeidelik vyf en ses elektrone in hul valensieskil.

Om die bindingselektrone uit te vind:

Daar is een dubbelbinding en twee sigma-bindings is teenwoordig tussen stikstof en suurstof. Daarom is (4×2) =8 elektrone betrokke by binding.

Om die nie-bindende elektrone uit te vind:

Die twee suurstofatome, wat deur enkelkovalente bindings geheg is, het ses en die suurstof wat deur dubbelbinding met stikstofatoom geheg is, het onderskeidelik vier nie-bindende elektrone.

no3- lewis struktuur
GEEN3- Lewis-struktuur

GEEN3- Lewis Struktuur Resonansie

Resonansie is die beweging van pi-elektronwolk na die hele molekule vir die doel van stabilisering. Kom ons teken die resonansiestrukture van nitraation.

Al die resonansiestrukture van NO3- gelyke bydrae tot sy hibriede struktuur het. Totale drie resonansiestrukture is moontlik vir nitraation en almal is ekwivalent vanweë die gelyke GEEN-bindingslengte.

Die resonansiestrukture help om die mees stabiele sowel as die hibriede struktuur van enige molekule te identifiseer. Formele lading van elk van die atoom kan ook uit resonansiestrukture bereken word.

GEEN3- Resonansie struktuur

GEEN3- Lewis Struktuur Vorm

Lewis-struktuurvorm, gedefinieer uit VSEPR-teorie, bepaal die driedimensionele molekulêre rangskikking van die atome in 'n molekule. Kom ons vind die vorm van NO uit3-.

Die lewis struktuur vorm van NO3- is trigonaal plat. Dit bevat drie suurstof- en een stikstofatoom wat deur kovalente bindings aan mekaar geheg is. NO3- kry hierdie trigonale planêre vorm as gevolg van sp2 hibridisasie van stikstofatoom.

Die vorm en geometrie van hierdie ioon is dieselfde omdat stikstof geen alleenpaar in nitraat het nie. As stikstof enige alleenpaar het, sal die vorm van die geometrie daarvan afgewyk word aangesien die alleenpare alleenpaar-bindingspaarafstoting met die GEEN-bindings sal behels.

GEEN3- Lewis Struktuur Formele aanklag

Resonansie hibriede struktuur help om die formele lading van elke atoom in 'n molekule te bereken. Kom ons bereken die formele lading van NO3-.

Die formule van NO3- formele ladingsberekening is = {Totale aantal valanselektrone – aantal elektrone bly so nie-gebonde – (aantal elektrone betrokke by bindingsvorming/2).} Een positiewe lading op stikstof en twee negatiewe ladings op suurstofatoom maak die molekule 'n negatief gelaaide spesies.

 • Formele lading van stikstof = 5 – 0 – (8/2) = +1
 • Formele lading van elk van die suurstof geheg deur enkelbinding met stikstof = 6 – 6 – (2/2) = -1
 • Formele lading van suurstof geheg deur dubbelbinding met stikstof = 6 – 4 – (4/2) = 0
 • Die formele lading van die hele molekule is = +1-1-1 = 0.

GEEN3- Lewis Struktuurhoek

Lewisstruktuur hoek, bepaal uit die vorm van molekule word gevorm tussen twee kovalente bindings en een atoom. Kom ons verduidelik dit in detail.

Die lewis struktuur hoek van NO3- is 1200. Dit is die werklike bindingshoek van enige trigonale vlakvormige en sp2-gehibridiseerde molekule. Soos hibridisasie, kan bindingshoek ook bepaal word uit die VSEPR (valence shell elektronpair repulsion) teorie.

Nitraation toon sy werklike bindingshoek volgens sy vorm en verbastering as gevolg van die afwesigheid van alleenpare op sentrale atoom. Hierdie alleenpare behels alleenpaar-binding-paarafstoting en bindingshoek sal vanaf sy werklike hoek verminder word.

GEEN3- Lewis Struktuur Oktet Reël

Oktetreël toon dat enige atoom agt elektrone in sy valensiedop moet hê soos sy naaste edelgasmolekule. Kom ons vind uit of die atome in NO3- gehoorsaam oktetreël of nie.

Al die atome in NO3- gehoorsaam oktetreël op die volgende manier-

 • Stikstof het vyf valenselektrone en dit deel nog drie elektrone met die drie suurstofatome. Daarom word oktetreël bevredig in geval van stikstof.
 • Elk van die twee suurstofatome (wat negatief gelaai is) het ses elektrone in die buitenste dop en kry nog twee elektrone van stikstof en oktet word gevul.
 • Res van die suurstofatoom (aangeheg met dubbelbinding) voldoen ook aan die oktetreël omdat dit twee elektrone met stikstof met stikstof deel.

GEEN3- Lewis Struktuur Eensame Pare

Eensame pare word beskou as daardie valenselektrone wat nie deur bindingsvorming met ander atome uitgeruil word nie. Kom ons bespreek die eensame pare.

Formule van die berekening van alleenpare of nie-gebonde elektron in NO3- = totale aantal valanselektrone – aantal gebonde elektrone.

 • Aantal nie-gebonde elektrone in stikstof = 5 – 5 = 0
 • Aantal nie-gebonde elektrone in negatief gelaaide suurstofatoom = 6 – 0 = 6
 • Aantal nie-gebonde elektrone in neutrale suurstof = 6 – 2 = 4
 • Dus, totale aantal alleenpare in NO3- is = (6×2) + 4 = 16

GEEN3- Valensie-elektrone

Valenselektrone word gedefinieer as daardie elektrone wat tot die buitenste dop behoort wat met 'n atoom geassosieer word. Kom ons tel die valenselektrone van NO3-.

Totale aantal valenselektrone in NO3- is (3×6) + 5 = 23 en dit is bepaal uit die som van die valenselektrone van een stikstof- en drie suurstofatome. Synde ap blok element, stikstof en suurstof het vyf en ses elektrone in hul 2s en 2p orbitale onderskeidelik.

Stikstof en suurstof het 2s orbitaal (2s2) en 2p orbitaal wat gevul is met drie elektrone in die geval van stikstof (2p3) en vier elektrone in suurstofatoom (2p4). Hierdie twee orbitale word as valensdop beskou.

GEEN3- verbastering

Die konsep om twee atoomorbitale te meng om 'n nuwe hibriede orbitaal te genereer, word hibridisasie genoem. Kom ons bespreek daaroor.

Die hibridisasie van stikstof in NO3- is sp2. 2s- en 2p-orbitale van stikstof is betrokke by hierdie verbastering met drie suurstofatome. Aangesien stikstof geen elektrone meer as nie-binding het nie, is al die vyf elektrone betrokke by GEEN bindingsvorming nie.

Molekulêre geometrie kan slegs bepaal word uit die orbitale hibridisasie van die molekule. Al die sp2 gehybridiseerde atoom toon altyd trigonale planêre vorm in afwesigheid van alleenpare.

Is geen3- 'n vaste stof?

Fisiese toestand van enige molekule hang af van die aard van die molekule of ioon. Kom ons bespreek dit.

Dit kan nie kommentaar gelewer word indien NEE3- is solied, vloeistof of gas omdat dit net 'n poliatomiese ioon is wat stikstof- en suurstofatome bestaan. Om kommentaar te lewer oor die fisiese toestand van NO3-, dit moet met enige metaal of enige atoom geheg word en dan kan net dit bepaal word.

Hoekom en hoe NEE3- is nie 'n vaste stof nie?

GEEN3- kan nie 'n vaste stof wees nie, want dit is nie 'n verbinding, 'n poliatomiese ioon nie. Kookpunt kan slegs vir enige verbinding gemeet word, nie enige ioon nie. As dit enige verbinding vorm, kan die fisiese toestand daarvan bepaal word. Byvoorbeeld, HNO3 is 'n vloeibare verbinding terwyl natriumnitraat 'n vaste stof is.

Is geen3- oplosbaar in water?

Die oplosbaarheid hang af van die aard (polêr of nie-polêr) van opgeloste stof en oplosmiddelmolekules.

Die meeste van die NO3- verbindings is oplosbaar in water. Die verbindings wat nitraatione bevat is in die meeste tye polêr en polêre verbindings is altyd oplosbaar in polêre oplosmiddel soos water.

Hoekom en hoe NEE3- is oplosbaar in water?

GEEN3- verbindings is oplosbaar in water omdat die watermolekules 'n ioniese atmosfeer rondom die polêre opgeloste stofmolekules vorm. Positiewe einde van water bedek die negatiewe kant van opgeloste stof en die suurstofkant van water vorm die ioniese atmosfeer rondom die positiewe einde van die opgeloste stof.

Byvoorbeeld, die volgende verbindings van NO3- is oplosbaar in water-

 • Natriumnitraat
 • Salpetersuur
 • Kalsiumnitraat

Is geen3- polêr of nie-polêr?

Polariteit of nie-polariteit hang af van die rangskikking van bindings en die elektronegatiwiteite van die molekule. Kom ons bespreek of NEE3- is polêr of nie-polêr.

GEEN3- is polêr omdat dit trigonale vorm het en al die atome daarin hoogs elektronegatief is. Daar is geen kansellasie van bindingsdipool in NO nie3-. Daarom bevat dit 'n permanente dipoolmoment.

Hoekom en hoe NEE3- is polêr?

Die polariteit van NO3- hang af van sy trigonale vorm. Kom ons bespreek hieronder.

GEEN3- is polêr omdat een GEEN-bindingsmoment nie deur 'n ander GEEN-binding gekanselleer kan word nie. As een bindingsdipool deur 'n ander gekanselleer sal word, sal die netto dipoolmoment van NO3- sal nul wees en dit sal as niepolêre molekule beskou word.

Is geen3- 'n suur of basis?

Vir suurheid of basaliteit van enige verbinding, moet bepaal word of dit elektronryk is of nie. Kom ons vind dit uit.

GEEN3- word beskou as 'n gekonjugeerde basis omdat dit elektronryke poliatomiese ioon is. Dit tree op as Lewis-basis omdat dit die oortollige elektrondigtheid aan enige Lewissuur kan skenk.

Hoekom en hoe NEE3- is 'n basis?

Om 'n metaalnitraatverbinding soos NaNO te wees3, GEEN3- gevorm word. Kom ons fokus daarop.

GEEN3- is 'n basis omdat die oortollige elektrondigtheid daarvan deur die suurstofatoom geskenk kan word. Vir salpetersuur, GEEN3- kan 'n kovalente binding met waterstof, 'n Lewissuur of elektron-tekort spesie vorm deur suurstof einde.

Daarom word die oortollige elektrondigtheid van suurstof na waterstof verskuif deur die nuwe kovalente binding tussen suurstof en waterstof.

Is geen3- 'n elektroliet?

Enige verbinding kan slegs elektroliet wees as dit in twee teenoorgestelde gelaaide ione in waterige oplossing gedissosieer kan word. Kom ons verduidelik dit of NEE3- elektroliet is of nie.

GEEN3- kan slegs elektroliet wees as dit 'n verbinding met enige metaalatoom of waterstof vorm. Byvoorbeeld, beide die natriumnitraat, salpetersuur is elektroliet van aard.

Hoekom en hoe NEE3- is nie 'n elektroliet nie?

GEEN3- sal 'n elektroliet wees en kan in twee teenoorgestelde ione gedissosieer word as dit met 'n atoom geheg word om 'n molekule te vorm. Daar kan dus nie kommentaar gelewer word of NEE3- kan elektroliet wees of kan elektrisiteit gelei.

Is geen3- ionies of kovalent?

Ioniese of kovalente karakter hang af van die teenwoordigheid van ioniese of kovalente binding. Kom ons gee 'n oorsig daaroor.

GEEN3- is kovalent omdat stikstof aan die drie suurstofatome geheg is deur kovalente bindings wat gevorm word deur die verdeling van elektrone tussen die samestellende atome.

Hoekom en hoe NEE3- is 'n kovalente verbinding?

Die deling van elektrone tussen die atome maak 'n molekule 'n kovalente verbinding. Kom ons praat hieroor.

GEEN3- is kovalent as gevolg van die teenwoordigheid van kovalente bindings. Hierdie kovalente bindings word gevorm as gevolg van die deling van elektrone tussen stikstof en suurstof. Ioniese bindings kan slegs gevorm word as elektronpare heeltemal van elektropositiewe na elektronegatiewe atoom oorgedra word. Daarom is dit nie 'n ioniese verbinding nie.

Gevolgtrekking

Nitraat is 'n wateroplosbare kovalente verbinding met beduidende gebruike in verskillende velde. Dit word as kunsmis in die landboubedryf gebruik. Dit gedra ook as 'n goed oksideermiddel in verskillende chemiese reaksies.

Aditi Roy

Hallo, ek is Aditi Ray, 'n chemie KMO op hierdie platform. Ek het graduering in Chemie van die Universiteit van Calcutta voltooi en nagraadse studie van Techno India University met 'n spesialisasie in Anorganiese Chemie. Ek is baie bly om deel te wees van die Lambdageeks-familie en ek wil graag die onderwerp op 'n simplistiese manier verduidelik. Kom ons koppel deur LinkedIn-https://www.linkedin.com/in/aditi-ray-a7a946202

Onlangse plasings