NO2F Lewis-struktuur en -kenmerke: 17 volledige feite


Voorstelling van valenselektrone van enige molekule in die vorm van skematiese struktuur met lyne en kolletjies staan ​​bekend as Lewis-struktuur. Kom ons kyk hieronder daarna.

NO2F lewis struktuur wat hoofsaaklik uit drie elemente bestaan, naamlik een stikstof-, twee suurstof- en een fluooratome. NO2F staan ​​bekend as Nitrilfluoried. Al die drie elemente in hierdie Lewis-struktuur is nie-metale. Stikstof neem die sentrale posisie in die struktuur in as gevolg van sy hoë elektronegatiwiteit.

In NO2F lewis struktuur, 2 suurstofatome en 1 fluooratome gebind aan sentrale stikstofatoom met drie sterk sigma kovalente binding. Oorblywende valenselektrone word op buitenste 2 O-atome en 1 F-atoom geplaas wat as kolletjies getoon word. Kom ons bespreek kortliks oor die NO2F Lewis-struktuur, sy kenmerke en 'n paar belangrike feite daaroor.

Hoe om NO2F Lewis-struktuur te teken?

Om Lewis-struktuur te teken, moet ons 'n paar stappe en reëls volg. Kom ons kyk na die stappe om Lewis-struktuur hieronder te teken.

Tel Valenselektrone en seleksie van sentrale atoom:

Som die valenselektrone van stikstof-, suurstof- en fluooratome op ken die totale valenselektrone van NO2F Lewis-struktuur. Kies dan die sentrale atoom wat lae elektronegatiwiteit het. Daarom neem stikstofatoom die sentrale posisie in NO2F Lewis-struktuur in.

Merk alleenpaar elektrone en pas oktetreël toe:

Maak drie enkelbindings binne alle N-, O- en F-atome van NO2F Lewis-struktuur. Ekstra valenselektrone moet op buitenste een fluoor- en twee suurstofatome geplaas word en hulle tel. Pas oktetreël toe op alle atome en kyk of die atome volledige of onvolledige oktette het.

Bereken formele lading en voorspel die vorm.

Evalueer die formele lading van alle N-, O- en F-atome in NO2F-lewisstruktuur met behulp van gegewe formule. Voorspel dan met behulp van VSEPR teorie die vorm, hibridisasie en bindingshoek van NO2F lewis struktuur.

no2f lewis struktuur
NO2F Lewis struktuur

NO2F valenselektrone

Die atoom van enige element bevat elektrone in sy buitenste dop van atoomorbitaal staan ​​bekend as valenselektrone. Hieronder is die beskrywing van NO2F valanselektrone.

NO2F Lewis-struktuur bevat altesaam 24 valenselektrone wat daarop teenwoordig is. Stikstof bevat 5 valenselektrone aangesien dit onder 15 komth groep. Suurstof bevat 6 valenselektrone soos dit tot 16 behoortth groep. Fluoor het 7 valenselektrone soos dit voorgestel word aan die 17th periodieke tabel groep.

Stap vir stap berekening vir NO2F Lewis struktuur valenselektrone word hieronder verduidelik.

  • Som van valenselektrone van N, O2 en F atome = ( 5 N + (6 x 2) O + 7 F ) = 24
  • Totale valenselektrone op NO2F Lewis-struktuur is = 24
  • Om elektronpare op NO2F Lewis-struktuur te bereken, deel sy valenselektrone deur 2 = 24 / 2 = 12
  • Daarom is totale elektronpare op NO2F = 12
  • Gevolglik bevat die NO2F Lewis-struktuur 24 valenselektrone en 12 elektronpare.

NO2F lewis struktuur alleenpare

Ekstra nie-bindende elektrone wat nie in die struktuur gedeel word nie, is bekend as eenpaar elektrone. Hier, 'n paar beskrywing van NO2F eensame paar elektrone hieronder gegee.

NO2F Lewis-struktuur bevat 9 totale eensame paar elektrone. Dit bestaan ​​uit 24 valenselektrone. Van hulle kan 6 valenselektrone as bindingspaarelektrone optree as gevolg van kovalente bindingsvorming met N-, O- en F-atome. Ekstra 18 het nie-bindende (valensie) elektrone gebly na buitenste O- en F-atome.

Elke O-atoom kan meer 6 nie-bindende elektrone neem en F-atoom kan ook meer 6 nie-bindende elektrone neem. Gevolglik het elke F- en O-atome 6 nie-bindende elektrone wat in 3 eensame paar elektrone gepaard word. Dus, elke F- en O-atome het 3 eensame paar elektrone. Daarom het NO2F Lewis-struktuur 9 eensame paar elektrone.

NO2F lewis struktuur oktet reël

Oktetreël sê dat die atoom met agt elektrone in sy buitenste valensieskil die stabiele atoom is. Kom ons het 'n kort bespreking oor NO2F lewis struktuur oktet reël.

In NO2F lewis-struktuur het buitenste 2 O en 1 F-atoom volledige oktette, maar sentrale N-atoom het onvolledige oktet. Die sentrale N-atome bevat 6 bindingselektrone as gevolg van drie enkelkovalente bindings met 2 O- en 1 F-atome. Gevolglik het die sentrale N-atoom onvolledige oktet met slegs 6 elektrone.

Die buitenste drie atome dws 1 F- en 2 O-atome bevat altesaam 8 elektrone. Elke buitenste atoom het 2 bindende elektrone en 6 nie-bindende elektrone. Daarom het die buitenste O- en F-atome 2 ( BE ) + 6 ( NBE ) = 8 elektrone en het dus volledige oktette.

NO2F lewis struktuur formele aanklag

Die minimum positiewe/negatiewe lading wat op atoom ontstaan ​​as gevolg van verlies of wins van elektrone staan ​​bekend as formele lading. Die berekenende deel van NO2F formele lading hieronder gegee.

Formele lading van NO2F Lewis-struktuur is = (valenselektrone – nie-bindende elektrone – ½ bindingselektrone)

Hierbo is die formule om formele lading te bereken wat gebruik word om NO2F lewis struktuur formele lading in onderstaande tabel te bereken.

Atome van NO2F Lewis struktuurValenselektrone op N, O en FNie-bindende elektrone op N, O en FBinding van elektrone op N, O en FFormele aanklag op N, O en F
Stikstofatoom (N)050006( 5 – 0 – 6 / 2 ) = + 2
Suurstofatoom (O)060602( 6 – 6 – 2 / 2 ) = – 1
Fluooratoom (F)070602( 7 – 6 – 2 / 2 ) = 0
Formele lading van NO2F Lewis-struktuur, N = + 2, O = – 1, F = 0.

NO2F Lewis struktuur resonansie

'n Dieselfde verbinding met verskillende vorms met dieselfde atoomposisie maar verskillende bindings staan ​​bekend as resonansiestruktuur. Kom ons bespreek NO2F-resonansiestruktuur.

NO2F lewis struktuur toon 2 resonerende strukture. NO2F-resonansiestrukture word gevorm as gevolg van beweging van elektrone op beide O-atome. 1 eensame paar elektron op O-atoom word binne-in beweeg om dubbelbinding binne N- en O-atome te vorm (N=O) en die lading op N-atoom word geminimaliseer om stabiele struktuur te vorm.

Hieronder is die verduideliking vir twee NO2F-resonansiestrukture.

  • NO2 Resonansiestruktuur 1= Een alleenpaar elektron word van regterkant suurstofatoom beweeg om dubbelbinding te vorm. Formele lading word geminimaliseer op N van + 2 tot + 1 en regs O van – 1 tot 0.
  • NO2 Resonansiestruktuur 2 = Een alleenpaar elektron word van die linkerkant suurstofatoom beweeg om dubbelbinding te vorm. Formele lading kry minimaliseer op N van + 2 tot + 1 op linker O van – 1 tot 0.
Resonansiestruktuur van NO2F

NO2F Lewis struktuur vorm

Die verbindings met rangskikking van atome wat op 'n spesifieke manier gevorm word volgens hul valensie en binding wat 'n vorm vorm. Kom ons bespreek oor NO2F-vorm.

NO2F lewis struktuur bevat trigonale planêre vorm en meetkunde. Soos per die VSEPR teorie module van molekulêre strukture, kom NO2F molekule onder AX3 generiese formule. Hier is A sentrale atoom en X3 is drie gebonde atome aan A. Daar is geen enkelpaar elektron op sentrale N-atoom nie.

Volgens VSEPR-module het die NO2F-verbinding geen enkelpaar elektrone nie en die sentrale N-atoom gebind aan 3 buitenste atome, dws 2 suurstofatome wat lateraal aan weerskante van N-atoom geplaas is. Terwyl die F-atoom aan die bokant van N-atoom geplaas is.

NO2F Lewis struktuur hoek

Hoek wat binne die twee onmiddellike bindings binne die struktuur gevorm word, is die bindingshoek van daardie struktuur. Hieronder is die verduideliking oor NO2F-bindingshoek.

NO2F lewis struktuur het 1200 bindingshoek. Die sentrale N-atoom verbind met twee O-atome aan weerskante en vorm O – N – O-bindingshoek. Die F-atoom geplaas op die boonste posisie gekoppel aan sentrale N-atoom wat F – N – O-bindingshoek vorm.

NO2F hibridisasie

Die vorming van nuwe hibriede orbitaal van dieselfde energie deur die atoomorbitaal te meng en te hergiet staan ​​bekend as hibridisasie. Kyk na die beskrywing van NO2F hibridisasie hieronder.

NO2F lewis struktuur het sp2 hibridisasie. Die steriese getal van stikstofatoom is (gebonde atome N + alleenpaar elektron op N) dws 3 + 0 = 3. Die berekende waarde van sentrale stikstofatoom steriese getal is 3. Dit het dus vermenging van 3 atoomorbitale van stikstofatoom.

Een 's' en twee 'p' orbitale van stikstofatome word gemeng en hervorm om 'n nuwe baster sp2 hibriede orbitaal van ekwivalente energie te vorm.

Is NO2F oplosbaar in water?

Die hoë kapasiteit van opgeloste stof om in 'n oplosmiddel op te los staan ​​bekend as oplosbaarheid. Hier bespreek ons ​​die NO2F-oplosbaarheid in water.

NO2F is oplosbaar in water. By toevoeging van NO2F in water vind hidrolise-reaksie binne die oplossing plaas. Dus, wanneer NO2F met water reageer, is daar die produksie van twee sure. Dit kry dissosieer in water as NO2+ en F-ione. Dit toon dus sy oplosbare aard teenoor H2O.

Hoe is NO2F oplosbaar in water?

NO2F is wateroplosbaar van aard. Asof ons 'n hoeveelheid NO2F in H2O byvoeg, ondergaan dit hidrolisereaksie en die negatiewe ioon (F-) deel van NO2F word aangetrokke tot positiewe ioniese (H+) deel van water. Net so word die positiewe ioon (NO2+) van NO2F na die negatiewe (OH-) ioniese deel van water aangetrek.

Die reaksie van NO2F en H2O wat sure produseer word aangedui as NO2F + H2O → HNO3 + HF.

Is NO2F 'n molekulêre verbinding?

Die verbindings wat kovalente bindings het en klein molekules bevat, staan ​​bekend as molekulêre of kovalente verbindings. Kom ons kyk na, is NO2F molekulêr of nie.

NO2F-verbinding is molekulêr van aard. Dit het drie kovalente bindings binne al sy N-, O- en F-atome. Hulle word aan mekaar verbind deur twee N – O kovalente bindings en een N – F kovalente bindings te vorm. Dit vorm dus 'n molekule en is molekulêr van aard.

Die formule toon die molekulêre aantal suurstof wat die teenwoordigheid van twee suurstofmolekules in die NO2F-molekule aandui. Dus, NO2F toon die kenmerke om molekulêr te wees deur kovalente bindings te hê en molekulêre getal in sy formule NO2F is molekulêre verbinding.

Is NO2F 'n suur of basis?

Spesies wat proton- of H+-ioonskenker is, is suur en die spesies wat proton- of H+-ontvanger is. Kyk na die onderwerp is NO2F suur of basis.

NO2F is nie 'n suur of 'n basis nie. Soos dit kan optree as 'n NO2F is 'n sterk oksideermiddel. Die verbindings wat nitrate bevat word as oksideermiddels beskou. Daarom is NO2F-bevattende nitraatmolekule 'n oksideermiddel.

Is NO2F 'n elektroliet?

Die verbindings wat geïoniseer word wanneer dit met water gemeng word en wat elektrisiteit kan gelei, staan ​​bekend as elektroliete. Laat weet ons van NO2F elektrolitiese aard.

NO2F is nie 'n elektroliet nie. Omdat dit nie 'n ioniese verbinding is nie en nie ione kan vorm nie. NO2F is 'n molekulêre verbinding wat 3 kovalente bindings in sy bevat struktuur. As NO2F in water bygevoeg word, kan dit nie heeltemal nie dissosieer in ione om elektrisiteit te gelei.

Is NO2F 'n sout?

Die produk wat gevorm word deur die reaksie binne suur en basis staan ​​bekend as soute. Kom ons het 'n bietjie bespreking oor NO2F sout natuur.

NO2F is nie 'n sout van aard nie. NO2F word geproduseer deur oksidasie – reduksie reaksie tussen stikstofdioksied en kobalttrifluoried. Dit kan ook nie maklik as soute ioniseer nie as gevolg van die teenwoordigheid van sterk kovalente bindings. Dit is dus 'n oksideermiddel en molekulêr, maar nie ionies en sout van aard nie.

Gevolgtrekking:

NO2F Lewis-struktuur bestaan ​​uit 24 valenselektrone en 9 eensame paar elektrone. Dit het volledige oktette van O- en F-atome, maar onvolledige oktet van sentrale N-atoom. Dit het formele lading van +2 op N en -1 op O en F. Dit het trigonale planêre geometrie, sp2 hibridisasie en 1200 bindingshoek. Dit is 'n oksideermiddel en oplosbaar in water.

Dr Shruti Ramteke

Hallo almal Ek is Dr. Shruti M Ramteke, ek het my Ph.D in chemie gedoen. Ek het vyf jaar onderwyservaring vir 11-12 standaard, B,Sc en MSc in chemie vak. Ek het altesaam vyf navorsingsartikels tydens Ph.D gepubliseer oor my navorsingswerk en ek het genootskap van UGC vir my Ph.D. My Meesters met spesialisering Anorganiese chemie en my gradeplegtigheid met chemie, dierkunde en omgewingswetenskap vakke. Dankie

Onlangse plasings