25 Feite van stikstofdioksied(NO2)-eienskappe wat jy moet weet

Stikstofdioksied is 'n stikstofoksied wat wyd in industriële rioolwater voorkom wat giftige omgewingseffekte het. Kom ons leer meer in besonderhede hieronder.

Daar word gevind dat stikstofdioksied in gasvorm is wat chroniese effekte kan veroorsaak as dit vir langer tyd blootgestel word. Dit kan gevorm word uit termiese ontbinding van metaalnitrate of deur reaksie van stikstofoksied met molekulêre suurstof. Dit word gebruik vir die skep van bleikmiddel, as 'n oksideermiddel in vuurpylbrandstof.

Stikstofdioksied bestaan ​​in ewewig met distikstoftetraoksied en is eksotermies van aard. Kom ons bestudeer feite soos CAS ID, verbandlengte, IUPAC-naam en vele meer hieronder.

GEEN2 IUPAC naam

Die IUPAC-naam van NO2 is stikstofdioksied. Dit het twee suurstof atome gekoppel aan stikstofatoom as die sentrale atoom.

GEEN2 chemiese formule

Die chemiese formule van stikstofdioksied is NEE2. Dit dui daarop dat dit een stikstofatoom as die sentrale atoom en twee suurstofatome as die verbindende atome het.

Gebuigde vorm van NO2, Stikstofdioksied molekule

GEEN2 MAS-nommer

Die MAS-nommer van NO2 is 10102-44-0.

GEEN2 ChemSpider ID

Die ChemSpider ID van NO2 is 2297499.

GEEN2 chemiese klassifikasie

Die chemiese klassifikasie van NO2 is hieronder geskryf.

 • GEEN2 is 'n gasvormige molekule.
 • GEEN2 is 'n stikstofoksied.
 • GEEN2 is bruinerig van kleur met chlooragtige skerp reuk.
 • GEEN2 het ongepaarde elektron.
 • GEEN2 het absorpsie in 400 – 500 nm golflengtereeks.

GEEN2 molêre massa

Die molêre massa van NO2 is 46 g mol-1.

GEEN2 kleur

Die kleur van NO2 is bruinerig-gedeeltelik rooierig. Dit bestaan ​​in die natuur in gasvorm wat bruin van kleur is.

GEEN2 viskositeit

Die viskositeit van NO2 is tussen 9.34 – 405.92 mPa.s afhangende van verskillende temperatuurtoestand en molfraksies wat oorweeg word.

GEEN2 molêre digtheid

Die molêre digtheid van NO2 is 1.9 g L-1. Dit is digter genoeg as die meeste van die gasvormige oksiede.

GEEN2 smeltpunt

Die smeltpunt van NO2 is -9.3 0C of 15.3 0F of 263.8 K wat baie laag is as gevolg van sy minder stabiliteit.

GEEN2 kookpunt

Die kookpunt van NO2 is 21.2 0C of 70.1 0F of 294.30 K wat benodig word om fasetransformasie van vloeistof- na damptoestand te ondergaan.

GEEN2 toestand by kamertemperatuur

Die toestand van NO2 by kamertemperatuur is gasvormig. Hierdie toestand kan gevestig word as gevolg van die lae smelt- en kookpunt.

GEEN2 Kovalente binding

Die NEE2 molekule het kovalente binding wat tussen NO bestaan. GEEN2 het gedeeltelike dubbelbindingskarakter as gevolg van teenwoordigheid van vervoeging.

GEEN2 kovalente radius

Die kovalente bindingsradius tussen stikstof en suurstofatoom in NO2 is 119.7 nm. wat 'n geskatte waarde is aangesien die verband ook gedeeltelik dubbelbindingskarakter het.

GEEN2 elektronkonfigurasies

Elektroniese konfigurasie van die onderskeie samestellende atome in 'n molekule kan geëvalueer word. Kom ons kyk hieronder na die toestand van elke atoom in chemiese binding.

Die elektroniese konfigurasie van N in NO2 is 1s22s22p3 en van O is 1s22s22p4. Slegs die valensieskilelektrone, dws in 2s en 2p orbitale van O en N neem deel aan bindingsvorming.

GEEN2 oksidasie toestand

Die oksidasietoestand van NO2 is algehele nul aangesien dit 'n neutrale molekule is. Die oksidasietoestand van N word +4 gevorm deur vier elektrone na twee O-atome oor te dra en oksidasietoestand van elke O-atoom is -2.

GEEN2 suur/alkalies

GEEN2 toon suurkarakter omdat dit 'n suuroksied is aangesien dit met watermolekules reageer om suur oplossings te vorm.

Is geen2 reukloos?

GEEN2 is nie reukloos nie aangesien dit 'n chlooragtige reuk het wat 'n irriterende reuk het.

Is geen2 paramagneties?

Paramagnetisme is 'n verskynsel wat getoon word as gevolg van die teenwoordigheid van ongepaarde elektron in die teenwoordigheid van 'n eksterne magnetiese veld. Laat ons hieronder in besonderhede bespreek.

GEEN2 is 'n paramagnetiese materiaal. Dit is as gevolg van die teenwoordigheid van ongepaarde elektron op N-atoom. Hierdie ongepaarde elektron kan homself in lyn bring met die eksterne veld wat toegepas word en kan magnetisme toon. As sodanig gee dit aanleiding tot paramagnetisme wat permanente magnetisme kan toon wanneer veld toegepas word.

GEEN2 koolhidrate

GEEN2 vorm nie hidrate nie maar tydens komplekse reaksie vorming kan dit hidrate in die koördinasie sfeer vorm saam met oorgangsmetaal as die sentrale atoom.

GEEN2 kristal struktuur

Die kristalstruktuur van NO2 is monoklinies met roosterparameters van sye a b c en hoeke van die roosterstelsel α = γ = 90o ≠ β.

GEEN2 polariteit en geleidingsvermoë

 • Die presiese polariteit van NO2 is nog nie geïdentifiseer en gemeet nie.
 • Die geleidingsvermoë van NO2 wat in ewewig met N bestaan2O4 word gevind as 1.3 * 10-12 k ohm-1 cm-1.

GEEN2 reaksie met suur

GEEN2 is 'n suuroksied, maar dit reageer met HCl-gas om chloorgas en distikstofoksied te produseer soos in die voorbeeld getoon.

 • GEEN2 + 2HCl -> NO + Cl2 +H2O

GEEN2 reaksie met basis

GEEN2 is suur van aard sodat dit met basisse soos NaOH, O kan reageer3 ens. soos getoon in die gegewe voorbeelde.

 • 2NO2 + 2NaOH -> NaNO2 + NaNO3 + H2O
 • GEEN2 + OF3 -> O2 + NEE3                                                                                                                    

GEEN2 reaksie met oksied

GEEN2 reageer met ander oksiede soos dié van stikstofoksiede om distikstoftrioksied te vorm soos in voorbeeld getoon.

 • GEEN2 + NEE -> N2O3
 • GEEN2 + OF3 -> O2 + NEE                                                                                                                   

GEEN2 reaksie met metaal

GEEN2 reageer met metaal om min komplekse te vorm soos hieronder in die gegewe voorbeeld getoon.

 • 6NO2 + Co -> [Co(NO2)]3-

Gevolgtrekking

GEEN2 is 'n stikstofoksied wat in ewewig met N bestaan2O4 en word gebruik vir die skep van bleikmiddels. Dit kan deur die stratosfeer na lewende wesens bereik. Dit is bruin van kleur.

Scroll na bo