Stikstofelektronkonfigurasie: 11 feite wat u moet weet!


Die elektronkonfigurasie van stikstof is 1s2 2s2 2p3 , help om uit te druk hoe die elektrone in stikstof se atoomorbitaal gerangskik is. Kom ons bestudeer sy elektronkonfigurasie in detail.

Stikstof, 'n nie-metaal word gevind as die ligste element van groep 15 van periodieke tabel. Dit is die 4th hoogste elektronegatiewe element. Dit is 'n p-blok element. Die elektroniese rangskikking in dop word bepaal op grond van die atoomnommer van die element.

Hierdie artikel bestudeer sommige van die belangrike feite van stikstof elektroniese konfigurasie, soos die notasie, onverkorte elektroniese konfigurasie, grondtoestand en opgewekte elektroniese konfigurasies.

Hoe om stikstofelektronkonfigurasie te skryf?

Die elektronkonfigurasie van stikstof word deur die volgende stappe geskryf:

 • Stikstof met atoomgetal 7, het 7 elektrone, wat betekenisvol is om elektronkonfigurasie te skryf.
 • Met inagneming van die n+1-energiereël, word die elektronkonfigurasie gebaseer op geskryf Aufbau beginsel.
 • Die standaardprosedure vir die skryf van 'n elektronkonfigurasie is om eers die energiedop te skryf, dan die orbitaal, en dan die elektron in boskrif.
 • Oorweging van die kwantumgetalle, die elektronkonfigurasie van stikstof is: 1s2 2s2 2p3

Stikstofelektronkonfigurasiediagram

Volgens Hund se reël, word elektron eers gevul in al die orbitale wat soortgelyke energie het en dan pare met 'n ander elektron in die helfte. Die elektronkonfigurasie kan diagrammaties op die volgende manier voorgestel word:

 • Die eerste orbitaal, 1s, kan maksimum twee elektrone (1s2).
 • Die tweede orbitaal aanvaar weer 2 elektrone (2s2).
 • Die derde orbitaal met dieselfde energie kan 6 elektrone akkommodeer, aangesien stikstof net 3 elektrone oor het, dus p orbitaal is half gevul (2p3).
Stikstofelektronkonfigurasiediagram

Stikstofelektronkonfigurasienotasie

Stikstofelektronkonfigurasienotasie is [He] 2s2 2p3.

Hier het helium, wat 'n edelgas is, 2 elektrone, en die res van die konfigurasie word volgens Aufbau se n+1-reël geskryf :

 • Die alfabet 's' en 'p' dui die orbitale aan.
 • Elektrondoppe word gemerk deur algemene getalle, 1, 2 en 3.
 • Die 7 elektrone van N word as boskrifte in die orbitale verdeel.

Stikstof onverkorte elektronkonfigurasie

Stikstof onverkorte elektronkonfigurasie is 1s2 2s2 2p3. Dit is die konfigurasie wat geskryf is sonder om edelgas te gebruik. Die konfigurasie dui die volgende aan:

 • 2 elektrone in 1s orbitaal
 • 2 elektron in 2s orbitaal
 • 3 elektrone in 2p orbitaal

Grondtoestand stikstof elektronkonfigurasie

Die grondtoestand stikstofelektronkonfigurasie is: 1s2 2s2 2p3.

Opgewekte toestand van stikstofelektronkonfigurasie

Die opgewonde toestand van stikstof is 1s22s12px22px12px1.

Grondtoestand stikstoforbitaaldiagram

Die grondtoestand baandiagram van stikstof is:

Grondtoestand stikstoforbitaaldiagram

Daar word gevind dat die s- en p-orbitale van stikstof gevul is met elektrone in sy grondtoestand, maar die p-orbitale het drie vrye elektrone.

Stikstof 3- elektronkonfigurasie

Die elektroniese konfigurasie van N3- is: 1s2 2s2 2p6.

Aanvanklik het stikstof 1s2 2s2 2p3, wanneer stikstof 3 elektrone bykry, sal die 2p-orbitaal sy dop met 6 elektrone voltooi. In die grondtoestand het die 3, 2p-orbitale elk 1 elektron, wat gebruik word om 3 chemiese bindings met die bykomende 3 elektrone te skep.

Stikstofmonoksied elektronkonfigurasie

Stikstofmonoksied (NEE) elektronkonfigurasie is: (σ1s)2(σ*1s)2(σ2s)2(σ*2s)2(π2px)2(π2py)2(σ2pz)2(π*2px)1

 • Elektroniese konfigurasie van stikstof: 1s2 2s2 2p3
 • Elektroniese konfigurasie van suurstof: 1s2 2s2 2p4
 • Elektroniese konfigurasie van stikstofmonoksied:
 • (σ1s)2(σ*1s)2(σ2s)2(σ*2s)2(π2px)2(π2py)2(σ2pz)2(π*2px)1
 • Dit het een ongepaarde elektron so dit is paramagneties

Stikstofdioksied elektronkonfigurasie

Stikstofdioksied (GEEN2) elektronkonfigurasie is:

2g,1σ2u,2σ2g,2σ2u,2π2u(px) = 2π2u(py) ,2π2g(px) = 2π2g(py) ,2π1u

 • Elektroniese konfigurasie van stikstof: 1s2 2s2 2p3
 • Elektroniese konfigurasie van suurstof: 1s2 2s2 2p4
 • In stikstofdioksied is 1 stikstof- en twee suurstofatome teenwoordig, dus 7+ (2*8) = 23 elektrone.
 • Elektroniese konfigurasie van stikstofdioksied:
 • 2g,1σ2u,2σ2g,2σ2u,2π2u(px) =2π2u(py) ,2π2g(px) =2π2g(py) ,2π1u

Hier, σg en πu bind molekulêre orbitaal en σu en πg is anti-binding molekulêre orbitale.

Gevolgtrekking

Die atmosferiese lug bevat 78%. Die belangrikheid van stikstof word weerspieël deur die weerlig effek en koringgerf simbool vir die lewende dinge. Dit is 'n belangrike bron in chemiese industrieë, speel 'n belangrike rol in plantgroei. Dit word gebruik om kleurstowwe, kunsmis te maak, vir die produksie van salpetersuur ens.

Pratham Shah

Hallo....ek is Pratham Manish Shah, besig met 'n Geïntegreerde MTech-graad in Chemiese Ingenieurswese van die Instituut vir Chemiese Tegnologie Mumbai Marathwada Jalna. Met Lamdageeks stel ek belang om deurlopende onderwysgeleenthede te leer om kennis van opkomende tegnologieë en metodes te handhaaf. Kom ons verbind via LinkedIn: www.linkedin.com/in/pratham-shah-07

Onlangse plasings