Stikstof chemiese eienskappe (25 feite wat jy moet weet)


Nitrogen is the non-metallic gaseous element present in the periodic table. Here, we are discussing the chemical properties of nitrogen element.

Stikstof is 'n diatomiese gaseous element represented as N2. It has no color, odor, or taste. It is an inert gas at room temperature. N2 gas covers about 78% of the Earth’s atmosphere. It plays a vital role in various chemical industries and is used as fertilizer, and in the production of nylon, nitric acid, etc.

In this article, we are discussing the symbol, electronegativity, atomic weight, group, ionization energy, van der Waal’s energy, and many more chemical properties of nitrogen.

Nitrogen symbol

The chemical symbolic notation of nitrogen element is ‘N’ while the chemical symbol of molecular diatomic nitrogen gas is ‘N2".

Nitrogen group in the periodic table

The nitrogen element has occupied a place in the 15th groep van die periodieke tabel.

Nitrogen element

Nitrogen period in the periodic table

The nitrogen element has occupied the place in the 2nd periode van die periodieke tabel.

Nitrogen block in the periodic table

Nitrogen element comes under the p-blok elemente van die periodieke tabel.

Nitrogen atomic number

The nitrogen element has the atoomgetal 7, i.e., there is a totaal van 7 protone in sy kern.

Nitrogen atomic Weight

The nitrogen element has an atomic weight of 14.0067 u.

Nitrogen Electronegativity according to Pauling

The nitrogen atom has an electronegativity value of 3.04.

Nitrogen atomic Density

The nitrogen element has an atomic density of 0.001145 g/cm3.

Nitrogen melting point

The nitrogen element has the melting point temperature value of -210.0°C (63.2 K, −346.0°F).

Nitrogen boiling point

The nitrogen element gets boiled at the boiling point or temperature of −195.795°C (77.355 K, −320.431°F).

Nitrogen Vanderwaals radius

The nitrogen element has the VanderWaals radius of 155 pm.

Nitrogen ionic/covalent radius

The nitrogen element has a covalent radius of 71 pm and an ionic radius of 53.9 pm.

Nitrogen isotopes

The atoms of the same element have different neutron numbers but similar proton numbers are called isotopes. Let us discuss the isotopes of nitrogen elements.

The naturally occurring nitrogen 7N has two stable isotope and various unstable isotopes. Let us discuss the various isotopes of nitrogen elements explained in the given below table.

Isotopes of Nitrogen elementeienskappe
Nitrogen 13 – 13NIsotope of nitrogen with a half-life period of 4 minutes.
Nitrogen 14 – 14NMost stable isotope of nitrogen element
Nitrogen 15 – 15NMost stable isotope of nitrogen element.
Nitrogen 10 – 10NIsotope of nitrogen with a half-life value of 36 years
Nitrogen 16 – 16 NIsotope of nitrogen with a half-life value of 2 seconds
Nitrogen 17 – 17NIsotope of nitrogen with a half-life value of 4 seconds
Nitrogen 18 – 18NIsotope of nitrogen with a half-life value of 1.9 microseconds
Nitrogen 19 – 19NIsotope of nitrogen with a half-life value of 3 seconds
Isotopes of the nitrogen atom

Nitrogen electronic shell

The presence of electrons in the orbitals or shells of atoms in a sequential manner is called the electronic shell. The electronic shell of the nitrogen element is discussed below.

The nitrogen element has the electronic shell of 2, 5.

Nitrogen energy of first ionization

The nitrogen metal has the first ionization energy value of 1402.328 kJ mol– 1.

Nitrogen energy of second ionization

The nitrogen metal has the second ionization energy value of 2856.092 kJ mol– 1.

Nitrogen energy of third ionization

The nitrogen metal has the third ionization energy value of 4578.156 kJ mol– 1.

Nitrogen oxidation states

The oxidation state for the nitrogen atom is -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3, +4, +5, etc.

Nitrogen electron configurations

The nitrogen atom has an electronic configuration as below:

  • 1s2, 2s2, 2p3 or
  • [Hy] 2s2 2p3

Nitrogen CAS number

The nitrogen atom has the CAS number 7727-37-9.

Nitrogen ChemSpider ID

The nitrogen atom has the ChemSpider ID 20473555.

Nitrogen allotropic forms

Die atome van soortgelyke elemente wat verskillende strukturele vorms toon, word die genoem allotrope of that element. Let us see the allotropic forms of nitrogen elements.

The nitrogen atom shows only one allotropic form. The allotropic form of nitrogen is di-nitrogen. It is represented as N2 and known as nitrogen gas. The di-nitrogen gas occurs in the Earth’s atmosphere.

Nitrogen chemical classification

The nitrogen element gets classified as a non-metallic element.

Nitrogen state at room temperature

The nitrogen element shows the gaseous state at room temperature.

Is nitrogen paramagnetic?

The presence of paired electrons shows the diamagnetic nature of an element. Let us see that the nitrogen element is diamagneties or paramagneties in die natuur.

Stikstof is diamagnetic in nature and not paramagnetic. It does not contain any unpaired electrons. It has the paired electron in its outer orbit and on applying an external magnetic field it gets to repel each other and show a diamagnetic character.

Gevolgtrekking:

The nitrogen element has an N symbol and occurs as a gas in its di-atomic form as N2. It belongs to the 15th group and 2nd periods. It has atomic number 7 and electronegativity of 3.04. It is diamagnetic in nature and a p-block element.

Dr Shruti Ramteke

Hallo almal Ek is Dr. Shruti M Ramteke, ek het my Ph.D in chemie gedoen. Ek het vyf jaar onderwyservaring vir 11-12 standaard, B,Sc en MSc in chemie vak. Ek het altesaam vyf navorsingsartikels tydens Ph.D gepubliseer oor my navorsingswerk en ek het genootskap van UGC vir my Ph.D. My Meesters met spesialisering Anorganiese chemie en my gradeplegtigheid met chemie, dierkunde en omgewingswetenskap vakke. Dankie

Onlangse plasings