Salpetersuur eienskappe (23 feite wat jy moet weet)


Salpetersuur is 'n sterk suur wat uit waterstof, stikstof en suurstof bestaan. Kom ons bespreek die chemiese eienskappe van salpetersuur.

Salpetersuur is 'n anorganiese oplossing en hoogs korrosief van aard. Salpetersuur word gebruik in die bereiding van ammoniumnitraat en is die hoofkomponent van verskeie kunsmisstowwe. As die oplossing meer as 86% salpetersuur bevat, staan ​​dit bekend as rokende salpetersuur.

Hierdie hoofartikel bespreek die CAS-nommer, molêre massa, IUPAC-naam, smeltpunt, kookpunt, oksidasietoestand en vele meer eienskappe van salpetersuuroplossing.

Salpetersuur IUPAC naam

Die IUPAC-naam van salpetersuur is salpetersuur self.

Salpetersuur chemiese formule

Die chemiese formule van salpetersuur is HNO3, wat 'n sentrale stikstofatoom bevat, 1 suurstof atoom verbind aan N met 'n dubbelbinding, 'n ander O-atoom, en die OH-groep is met 'n aan N geheg enkelband.

Salpetersuur chemiese formule

Salpetersuur CAS-nommer

Die CAS-nommer vir ENT3 is 7697-37-2.

Salpetersuur ChemSpider ID

Die ChemSpider ID van ENT3 is 919.

Salpetersuur chemiese klassifikasie

ENT3 word as 'n suuroplossing geklassifiseer. Salpetersuur verander rooi lakmoespapier na blou wat die suur aard daarvan bevestig.

Salpetersuur molêre massa

Die ENT3 het 'n molêre massa van 63.01 g/mol.

Salpetersuur kleur

ENT3 is 'n kleurlose deursigtige vloeibare oplossing, maar as dit vir 'n lang tyd stoor, toon dit gelerige kleur as gevolg van ontbinding in stikstofoksiede.

Salpetersuur viskositeit

Die viskositeit van ENT3 is 1.092 mPa.s by 0 grade Celsius, 0.746 mPa.s by 25 grade Celsius; 0.617 mPa.s by 40 grade Celsius.

Salpetersuur molêre digtheid

Die molêre digtheid van ENT3 is 1.413 g/ml by 25°C.

Salpetersuur smeltpunt

Die smeltpuntwaarde van ENT3 is −42 °C (231 K, −44 °F).

Salpetersuur kookpunt

Die kookpuntwaarde van ENT3 is 83 °C (356 K, 181 °F) en die 68% salpetersuuroplossing kook by 121 °C (394 K, 250 °F).

Salpetersuur toestand by kamertemperatuur

ENT3 is 'n vloeibare oplossing by kamertemperatuur.

Salpetersuur kovalente binding

ENT3 is saamgestel uit sterk kovalente bindings. Al die elemente N, H en O van HNO3 word met mekaar verbind deur 2 enkel- en 1 dubbelkovalente binding. Die kovalente binding is 'n sterk binding as gevolg van die sigma-binding.

Salpetersuur oksidasie toestand

Die oksidasietoestand van die stikstofatoom van HNO3 in die nitraatgroep is +5.

Salpetersuur suur/alkalies

ENT3 is 'n sterk suur van aard. Dit is 'n monoprotiese suur en by ionisasie, dit kan heeltemal in water ioniseer. Dit het 'n pH-waarde van ongeveer 3 wat sy suurkarakter bevestig.

Is salpetersuur reukloos?

ENT3 het 'n skerp reuk dus is dit nie reukloos nie.

Is salpetersuur paramagneties?

ENT3 is 'n diamagneties samestelling. Dit het 'n magnetiese vatbaarheidswaarde van −1.99×10-5 cm3/mol. Die negatiewe waarde van salpetersuur magnetiese vatbaarheid bevestig die diamagnetiese aard daarvan.

Salpetersuur hidreer

ENT3 hidraat toon twee of meer hidrate. Die nitraathidraat met chemiese formule H3GEEN4 is 'n monohydraat van salpetersuur en salpetersuurhidraat met formule H4N2O7 is nog 'n hidraat van salpetersuur.

Salpetersuur kristalstruktuur

ENT3 salpetersuur kan nie 'n vorm nie kristal struktuur aangesien dit 'n kovalente vloeibare verbinding is en nie 'n vaste ioniese verbinding nie.

Salpetersuur polariteit en geleidingsvermoë

  • ENT3 is 'n polêre verbinding as gevolg van meer elektronegatiwiteit tussen sy atome.
  • Die geleidingsvermoë van ENT3 is 862.0 by 25 grade Celsius.

Salpetersuurreaksie met suur

ENT3 kan met sure soos swaelsuur en soutsuur gemeng word. Wanneer salpetersuur by H gevoeg word2SO4 reageer kragtig en vorm donkerbruin dampe van die nitreermengsel. Salpetersuur reageer ook met HCl en produseer nitrosielchloried met chloorgas en water.

ENT3 + 2H2SO4 H3O+ + NEE2+ + 2 HSO4

ENT3 + 3 HCl NOCl + Cl2 + 2H2O

Salpetersuurreaksie met basis

ENT3 reageer met 'n basis soos natriumhidroksied (NaOH) ondergaan 'n neutralisasiereaksie en vorm natriumnitriet en water. Hier verbind natriumione van NaOH met nitraatione van HNO3, en waterstofione van HNO3 verbind met hidroksiedione van NaOH.

NaOH + HNO3 NaNO3 + H2O

Salpetersuurreaksie met oksied

ENT3 kan reageer met metaaloksiede. Wanneer salpetersuur reageer met metaaloksiede soos koperoksied (CuO) produseer kopernitraat Cu (NO3)2 en water.

CuO + 2 HNO3 → Cu (NO3)2 + H2O

Salpetersuurreaksie met die metaal

ENT3 reageer met metale en vorm metaalsoute met stikstofoksied en water. Behalwe vir mangaan en magnesium wat met verdunde HNO reageer3 en vorm sout en waterstof. Die reaksies van salpetersuur met kopermetaal en magnesium metaal word hieronder gegee.

3 Cu + 8 HNO3 → 3 Cu(NO3)2 + 2 NO + 4 H2O

Mg + 2 HNO3 → Mg(NEE3)2 + H2

Gevolgtrekking:

Salpetersuur is 'n kleurlose of liggeel kleur anorganiese oplosmiddel. Die chemiese formule van salpetersuur is HNO3 en het CAS-nommer 7697-37-2. Die molêre massa van HNO3 is 63.01 g/mol. Dit kan met sure, basisse, metaaloksiede en metaalelemente reageer.

Dr Shruti Ramteke

Hallo almal Ek is Dr. Shruti M Ramteke, ek het my Ph.D in chemie gedoen. Ek het vyf jaar onderwyservaring vir 11-12 standaard, B,Sc en MSc in chemie vak. Ek het altesaam vyf navorsingsartikels tydens Ph.D gepubliseer oor my navorsingswerk en ek het genootskap van UGC vir my Ph.D. My Meesters met spesialisering Anorganiese chemie en my gradeplegtigheid met chemie, dierkunde en omgewingswetenskap vakke. Dankie

Onlangse plasings