Salpetersuur Lewis-struktuur: Tekening en gedetailleerde verduidelikings


In hierdie artikel, "salpetersuur lewis struktuur", Lewis struktuur tekening prosedure, word min eienskappe met 'n paar gedetailleerde verduidelikings kortliks bespreek.

Salpetersuur is basies 'n ioniese verbinding wat uit H bestaan+ en nee3- ioon. Stikstof en suurstof het onderskeidelik 7 en 8 elektrone. Onder hierdie word slegs valanselektrone rondom die onderskeie atome getoon en res van die elektrone neem deel aan kovalente bindingsvorming.

Die hoofvooruitsigte van hierdie artikel is om die Lewis-kolstruktuur van salpetersuur hieronder te teken en te ontleed.

Wat is Lewis-struktuur?

Lewisstruktuur of bekend as Lewis-puntstruktuur is een tipe voorstelling van enige molekule met die valansdop-elektrone rondom die onderskeie spesies en die bindings wat met die atome geheg is.

Lewis-puntstruktuur is eers vernoem na die naam van die vooraanstaande wetenskaplike Gilbert. N. Lewis. Hy het dit eers bekendgestel lewis struktuur konsep in sy artikel genaamd "The Atom and The Molecule" in die jaar van 1916.

Lewisstruktuur is eintlik help om die struktuur te bepaal, aantal elektrone wat deelneem aan kovalente binding of vorming asook die elektrone bly as nie-gebonde pare. Al hierdie word in lewis struktuur. Dit gee ook 'n uitweg om die formele lading van elk van die atome in 'n bepaalde molekulêre spesie te bereken.

Proses om Lewis-struktuur te teken

Daar is sekere punte wat gevolg moet word teken die Lewis-struktuur wat hieronder verduidelik word-

  • Atoomgetalle sowel as aantal valanselektrone van elke spesie sal eerste bereken word.
  • Aantal elektrone om die oktet te vul of die elektrone wat nodig is om die valansdop van daardie spesie op te vul, getel vir elke atoom tot teken die Lewis-struktuur.
  • Die aantal kovalente of ioniese bindings teenwoordig in daardie molekule moet ook bepaal word.
  • Nadat die bogenoemde parameters bepaal is, sal skeletstrukture van die molekule geteken word wat die valansdop-elektrone en die bindings teenwoordig in die molekule toon.
salpetersuur lewis struktuur
Lewis-puntstruktuur van koolstofdioksied. Image Credit: Wikimedia Commons.

In hierdie hierbo lewis struktuur van koolstofdioksied word die nie-gebonde elektrone van suurstof rondom die suurstofatome getoon. Dit het altesaam agt elektrone en die elektronkonfigurasie is 1s2 2s2 2p4. Totale valanselektron is ses. Onder hierdie ses elektrone neem twee elektrone deel aan kovalente bindingsvorming met koolstof. Res van die vier elektrone word getoon as nie-gebonde elektrone rondom elk van die twee suurstofatome.

Koolstof het atoomnommer ses met elektronkonfigurasie 1s2 2s2 2p2. Dit het dus vier buitenste dopelektrone en al die valanselektrone word gebruik om die vier te vorm kovalente bindings met twee suurstofatome. Dus, geen elektrone word rondom koolstofatome getoon nie.

Salpetersuur Lewis-struktuur

Salpetersuur, bekend as aqua fortis (Engels wat sterk water beteken) is 'n baie sterk anorganiese suur met molêre massa 63.012 g/mol en digtheid 1.41 g/cm3. Die lewis struktuur salpetersuur kan ook getrek word deur die metodes hierbo verduidelik te gebruik.

Salpetersuur Lewis-struktuur.

Salpetersuur bevat drie tipes atome, waterstof, suurstof en stikstof. Suurstof en stikstof het onderskeidelik agt en ses elektrone. Suurstof het altesaam ses elektrone in sy buitenste dop en stikstof het vyf elektrone in sy buitenste dop.  

Suurstofatome word onderskeidelik as 1,2,3 aangedui. Onder hierdie elektrone het nommer 1 suurstof sy vier elektrone (onder 8 valanselektrone) in kovalente bindingsvorming met stikstof en waterstof aangedui. Soortgelyke geval word ook waargeneem vir nommer 3 wat suurstof aangedui word. Maar 'n ander scenario is vir nommer 2 wat suurstof aangedui word. In hierdie suurstof word ses elektrone getoon as nie-gebonde om die suurstofatome en word negatief.

Stikstof het vyf elektrone in sy valansdop en dit gebruik sy vier uit hierdie vyf buitenste dopelektrone in bindingsvorming met drie suurstofatome en word +1.

Formele ladingsberekening van salpetersuur

Formele lading van elk van die atoom in 'n hele molekulêre spesie kan bereken word deur die volgende formule-

  • Formele lading = Totale aantal valanselektrone – aantal elektrone bly so nie-gebonde – (aantal elektrone betrokke by bindingsvorming/2)
  • Formele lading op nommer 1 en nommer 3 het suurstof aangedui = 6 – 4 – (4/2) = 0
  • Formele lading van nommer 2 het suurstof aangedui = 6 – 6 – (2/2) = -1
  • Formele lading op stikstof = 5 – 0 – (8/2) = +1
  • Formele lading op waterstof = 1 – 0 – (2/2) = 0
Lêer:Nitric acid.svg
Salpetersuur.
Image Credit: Wikimedia Commons

Algemene vrae (FAQ)

Reageer salpetersuur met water?

Antwoord: Salpetersuur ontbind in water dit word ontbind in stikstofdioksied (NEE2), suurstof (O2) en die gevolglike oplossing word 'n gelerige kleur.

ENT3 = NEE2 + OF2 + H2O

Reageer salpetersuur met metaal?

Antwoord: Salpetersuur reageer met metaal en maak waterstofgas vry (H2). Na reaksie met salpetersuur vorm magnesium (Mg) magnesiumnitraat [Mg (NEE3)2] en waterstofgas.

Mg + HNO3 = Mg (NEE3)2 + H2

Aditi Roy

Hallo, ek is Aditi Ray, 'n chemie KMO op hierdie platform. Ek het graduering in Chemie van die Universiteit van Calcutta voltooi en nagraadse studie van Techno India University met 'n spesialisasie in Anorganiese Chemie. Ek is baie bly om deel te wees van die Lambdageeks-familie en ek wil graag die onderwerp op 'n simplistiese manier verduidelik. Kom ons koppel deur LinkedIn-https://www.linkedin.com/in/aditi-ray-a7a946202

Onlangse plasings