Nikkelelektronkonfigurasie: 9 feite wat u moet weet!


'n Elektronkonfigurasie help ons om die presiese rangskikking van elektrone in sy orbitale te verstaan. Kom ons bestudeer vir die Nikkel-element.

Die Nikkel elektroniese konfigurasie is 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d8 en sy atoomgetal is 28. Daar is dus 28 elektrone en protone daarin teenwoordig. Dit word in d blok elemente in die periodieke tabel geplaas en het nogal 'n hoë temperatuur vir smelt- en kookpunte.

Ons kan maklik die elektronkonfigurasie van nikkel beskryf deur sekere wette en voorstellings te volg, wat hieronder in die volgende afdelings bespreek is.

Hoe om Nikkel-elektronkonfigurasie te skryf?

Die stappe vir die skryf van die elektronkonfigurasie van Ni is hieronder bespreek:

 • Die kriteria vir die skryf van elektronkonfigurasie is om die drie reëls te gehoorsaam: Aufbau-beginsel, Pauli se uitsluitingsbeginsel en die Hund se reël.
 • Die eerste stap is om die aantal uit te vind elektron skulpe. In nikkel is daar 4 skulpe aangesien dit tot die periode 4 van die periodieke tabel behoort.
 • Die volgende stap sluit in die bepaling van die aantal orbitale gebaseer op die atoomgetal (s, p, d en f).
 • Vir nikkel is daar slegs s-, p- en d-orbitale.
 • Daar is 2 elektrone in die eerste dop, 8 in die tweede, 16 in die derde dop en 2 elektrone in die vierde dop.
 • Ons kan dus die elektronkonfigurasie van nikkel op die volgende manier voorstel:
 • 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d8

Nikkelelektronkonfigurasiediagram

Ons kan die diagram vir Nikkel-elektronkonfigurasie voorstel deur die Aufbau-metode te volg. Dus, volgens die beginsel van Aufbau, word die atoomorbitale van laer energie eerste gevul, gevolg deur die vul van hoër energie. Die volgende diagram gee 'n beter oorsig.

Elektronkonfigurasie

Nikkel-elektronkonfigurasienotasie

 • Die notasie vir Nikkel-elektronkonfigurasie is [Ar] 3d8 4s2.
 • Die bogenoemde notasie toon dat daar 8 elektrone in die 3 isrd dop van die d-orbitaal van die Nikkel-element.
 • In die 4th dop, daar is 2 elektrone in die s orbitaal.
 • Die dopnommer word voorgestel deur algemene getalle en orbitale deur s-, p-, d- en f-notasies.
 • Die subskripsies dui die aantal elektrone aan.

Nikkel onverkorte elektronkonfigurasie

Die onverkorte elektronkonfigurasie van nikkel is 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d8. Hier word al die skulpe en orbitale op 'n sistematiese wyse voorgestel. Dit is ook die grondtoestand elektronkonfigurasie van nikkel.

Grondtoestand nikkelelektronkonfigurasie

Die grondtoestand nikkelelektronkonfigurasie is 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d8 .

Opgewonde toestand van nikkelelektronkonfigurasie

 • Die elektronkonfigurasie van nikkel by 'n opgewekte toestand is [Ar] 3d8 4s1 4px1.
 • Wanneer die atoom opgewonde is, absorbeer dit energie, en die elektron spring na 'n hoër orbitaal. In hierdie geval sal die elektron vanaf s na die p-orbitaal spring.
 • Ons weet dat p orbitaal px, py en pz het. Elkeen van hierdie het die kapasiteit om twee elektrone te hou.
 • Daarom spring die elektron vanaf 4s na px orbitaal.

Grondtoestand Nikkel baandiagram

Die baandiagram (grondtoestand) is gebaseer op die Pauli se Uitsluitingsbeginsel en Hund se reël.

Orbitale Diagram

Die eerste elektron gaan kloksgewys binne, en die volgende gaan antikloksgewys binne (Hund se beginsel)

nikkel2+ elektronkonfigurasie

Die elektronkonfigurasie van Ni+2 is 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d8. In die ioniese vorm (+2) gee die nikkel twee elektrone weg wat aan die 4s-orbitaal behoort.

nikkel3+ elektronkonfigurasie

Die elektronkonfigurasie van nikkel3+ is 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d7. In die +3-toestand gee nikkel 2 elektrone weg van die 4s-orbitaal en 1 elektron uit die 3d-orbitaal.

Gevolgtrekking

Die Nikkel-element het 28 elektrone, en daar is 4 elektroniese skulpe in sy elektroniese opset. Daar is geringe variasie in die elektronkonfigurasie van nikkel in verskeie ioniese vorms.

Sania Jakati

Dit is Sania Jakati van Goa. Ek is 'n aspirant-chemikus wat my nagraadse studie in organiese chemie volg. Ek glo opvoeding is die sleutelelement wat jou geestelik en fisies tot 'n wonderlike mens vorm. Ek is bly om 'n lid van skitterende tak van chemie te wees en sal my bes probeer om van my kant af by te dra wat ek kan en Lambdageeks is die beste platform waar ek terselfdertyd kan deel en kennis opdoen. LinkedIn-https://www.linkedin.com/in/sania-jakati-0954101bb

Onlangse plasings