NI3 Lewis-struktuur en -kenmerke: 17 volledige feite


NI3 Lewis-struktuur verwys na die elektroniese skelet van die verbinding, NI3. Hier word die elektrone deur kolletjies voorgestel. Kom ons neem 'n kort idee oor NI3 Lewis-struktuur.

NI3 Lewis-struktuur is betroubaar om 'n goed gedefinieerde elektroniese struktuur van die verbinding op te lê. Dit kan die aantal elektrone wat van die kant van beide stikstof en jodium betrokke is by die vorming van NI3 of stikstoftrijodied evalueer. Die proses van interne binding word ook deur die Lewis-struktuur beskryf.

NI3 Lewis-struktuur verteenwoordig verskeie feite oor die vorm, interne binding, hoek, die reël agter die elektroniese reaksie en ander. Kom ons beskryf die interessante feite met chemiese regverdigings dwarsdeur hierdie artikel.

Hoe om NI3 Lewis-struktuur te teken?

Tekening NI3 Lewis struktuur kan voorafgegaan word deur 'n paar algemene stappe. Daardie stappe, wat chemies verband hou met bindingskepping, word hieronder bespreek.

Stap 1: Valenselektronberekening

Berekening van die aantal valenselektrone, die mees fundamentele en betekenisvolle stap vir die tekening. Aangesien Lewis-struktuur alles oor elektroniese uitdrukking van 'n verbinding gaan, is dit nodig om die presiese aantal elektrone wat intern in die verbinding teenwoordig is, te bereken.

Stap 2: Telling van vereiste elektrone in stikstof- en jodiumatome

Elke element in die periodieke tabel moet oktettoestand vul om uiteindelike stabiliteit te kry. Nadat ons die valenselektrone bereken het, kan ons die tekort of amplitude van elektrone in die elemente identifiseer. Afhangende van die vereistes, word elektronaandeel van oordrag in die tweede stap ontdek.

Stap 3: Sentrumatoomseleksie

Die keuse van 'n geskikte middelatoom is 'n broodnodige faktor om die Lewis-struktuur te skets. Die minste elektronegatiewe atoom kry altyd eerste prioriteit om in die middel van ontwerp te wees. In NI3 is jodium dus meer elektronegatief as stikstof; Stikstof bereik middelposisie in die verbinding.

Stap 4: Elektronpuntvoorstelling om bindings te verwys

Voorstelling van elektronkolle is die waardevolle faktor vir die ontleding van die bindings tussen twee verskillende atome. Om twee kolletjies as twee elektrone tussen die elemente te plaas, verwys na die verbinding tussen elemente met sigma-binding.

Stap 5: Stabiliteitskontrole vir die finale elektron van NI3

Nadat die bindings in die verbindings uitgedruk is, sal die laaste funksie stabiliteitskontrole wees. Vir enige verbinding, is dit belangrik om die algehele struktuur na te gaan dat indien dit die reëls gevolg het voordat jy betrokke is by elektrondeling proses. Hierdie inligting bevestig die stabiliteit van die NI3 ook.

NI3 Lewis struktuur resonansie

Resonansie vind plaas as gevolg van die teenwoordigheid van π-bindings of negatiewe lading. Dit sluit soortgelyke soort alternatiewe struktuur van die verbindings in. Kom ons vind of dit vir NI3 werk of nie.

NI3 Lewis-struktuur het geen resonansie nie as gevolg van 'n onbeduidende faktor. Soos in NI3, is daar geen π-bindings in die interne struktuur nie, of dit besit ook geen positiewe of negatiewe lading nie. Om alternatiewe resonansiestruktuur te hê is onmoontlik vir NI3.

NI3 Lewis struktuur vorm

Vorm is die buitenste kenmerk wat 'n behoorlike uitkyk vir 'n verbinding gee. Lewis-struktuur geld om die vorm van verbindings te ontdek. Kom ons vind die vorm van NI3 hieronder.

NI3 Lewis struktuur is gevorm as Trigonale piramidale. Die teenwoordigheid van eensame paar op stikstof, die sentrale atoom, bring 'n gebuigde vorm na die verbinding voort. 'n Asimmetriese ontwerp van NI3 kan gevind word uit die Lewis-struktuur van NI3. Elektroniese meetkunde van NI3 is Tetrahedraal.

ni3 lewis struktuur
NI3 Lewis struktuur van Wikipedia

Volgens VSEPR (Valence Shell Electron Pair Repulsion), toon teorie die idee van effek van alleenpare op die vorm van die verbindings. 'n Eksterne spanning word geskep deur die eensame paar stikstof in NI3 wat die ideale vorm van die verbinding beïnvloed.

NI3 Lewis-struktuur formele aanklag

Formele lading toon die feit van elektronbydrae op die binding deur elke element. Kom ons bereken die formele heffing van NI3 deur dieselfde vir individue te bereken.

'n Spesifieke formule is daar om die formele lading van verbindings te bereken. Die formule is Formele lading = Aantal valenselektrone – Aantal nie-bindende valenselektrone – (Bindende elektrone/2)

Die berekening word breedweg deur die tabel hieronder uiteengesit:

Elemente &
Saamgestelde
Nommer van
valensie
elektrone
Nommer van
nie-bindend
Valensie-elektrone
Bydrae in binding
(Bind elektrone/2)
Formele
Charge
1. N.523 / 2(5-2-3/2) = 0.5
2. Ek1761 / 2(7-6-1/2) = 0.5
3. Ek2761 / 2(7-6-1/2) = 0.5
4. Ek3761 / 2(7-6-1/2) = 0.5
5. NI3[0.5-(0.5-0.5-0.5)] = 0
Formele ladingberekening van NI3 Lewis-struktuur

NI3 Lewis struktuur oktet reël

Oktetreël bepaal dat elke element in die periodieke tabel oktettoestand wil vul om stabiliteit soos edelgasse te kry. Kom ons identifiseer hoe NI3 aan die oktetreël voldoen.

NI3 Lewis-struktuur oktetreël dryf beide N en I om hul laaste dop met 8 elektrone te vul. Dit help die atome om oktettoestand met hoë stabiliteit in die periodieke tabel te bevredig. Die naaste edelgas van N- en I-atome is Helium en Xenon, beide die elemente is geneig om dieselfde elektroniese konfigurasie as hulle te skep.

In die geval van stabilisering van die posisie in die periodieke tabel Beide stikstof en jodium het elektron gedeel deur agt elektrone in laaste energievlak te maak. Stikstof deel drie elektrone met drie soortgelyke jodiumatome deur een elektron van elk van die jodiumatome te leen en skep bindings met mekaar.

NI3 Lewis-struktuur alleenpare

Opsporing van eensame paar in die verbindings is 'n belangrike faktor wat help om interne spanning binne die verbindings te identifiseer. Kom ons bereken hoeveel alleenpare daar in NI3 is.

NI3 Lewis-struktuur bevat altesaam 10 alleenpare. Nadat bindings gemaak is, word stikstof met een alleenpaar gelaat. Elkeen van die jodiumatome bevat drie alleenpare, wat altesaam 9 alleenpare in die Lewis-struktuur byvoeg. Eensame pare speel 'n groot rol in die interne ontwerp van die verbindings.

Volgens die VSEPR-teorie is afstoting van alleen-paar-alleen-paar een van die grootste faktore in die interne liggaam van verbindings, wat effekte op die vorm en bindingshoek implementeer.

NI3 valenselektrone

Die aantal valenselektrone is die waardevolste inligting oor elemente wat die skets van verbindings aktiveer. Kom ons bereken die aantal valenselektrone in NI3.

  • Die aantal valenselektrone in stikstof = 5
  • Die aantal valenselektrone in elke jodiumatoom = 7
  • Die totale aantal valenselektrone in 3 jodiumatome = (3*7) = 21
  • Totale aantal valenselektrone in NI3 = (5+21) = 26

NI3 bindingshoek

Bindingshoek is die feit wat nodig is om te identifiseer om 'n idee te maak oor die vermoë om verbande in die elemente te hou. Kom ons herken die bindingshoek van NI3.

NI3-bindingshoek is 107.1º. Dit is nie die ideale bindingshoek van stikstoftrijodied in ooreenstemming met sy vorm, molekulêre geometrie en hibridisasie nie. Die ideale bindingshoek moet 109.5º wees. Daarom kan dit geïdentifiseer word dat die verbinding effens van die ideale hoek afgewyk word.

Hierdie bogenoemde afwyking vind plaas as gevolg van die teenwoordigheid van alleenpaar op stikstof. Hierdie eensame paar skep afstoting tussen die elektronpare, wat gewoonlik 'n gebuigde vorm aan die verbinding gee en sy bindingshoek van die ideale een verminder.

NI3 hibridisasie

Hibridisering verwys na die vermenging van orbitale vir verskillende elemente nadat bindings met mekaar gemaak is. Kom ons wys op die gemengde orbitaalstruktuur van NI3.

NI3 is 'n sp3-gehibridiseerde molekule. Steriese getalle verbindings help om die hibridisasiestruktuur uit te kies. Die steriese getal van NI3 word gevind as vier wat die verbastering as sp3 aandui. Volgens VSEPR-kaart is die ideale hibridisering van tetraëdriese elektroniese meetkunde egter sp3.

Steriese getal NI3 word bereken deur die aantal gebonde atome op stikstof en die eensame paar op dieselfde by te tel. Getal as gebonde atoom hier is drie en alleenpaar is een. Dit maak die steriese getal 4 in totaal en dui een elektronpaar in s orbitaal aan en ander op drie p orbitale.

Is NI3 solied?

Vaste stof is die algemene toestand van baie verbindings in chemie. Kom ons neem 'n geregverdigde identifikasie oor die toestand van stikstoftrijodied in hierdie afdeling.

NI3 is 'n soliede verbinding. Hierdie verbinding verskyn natuurlik in vaste toestand met donker kleur. Hierdie piramidale verbinding word gevorm deur 'n reaksie tussen jodium en ammoniak en beide die reaktante is solied in toestand. Hierdie element gee 'n donkerrooi verbinding wat as stikstoftrijodied genoem word.

Waarom en hoe is NI3 solied?

NI3 is solied as gevolg van die sterk elektrostatiese krag binne die verbindings. Oor die algemeen kry verbindings vaste toestand deur die effek van interne sterkte. Impakgeometrie van NI3 bewys sy vaste toestand met donker kleur. Na ontploffing maak daardie verbinding egter donkerpers damp van jodium.

Is NI3 oplosbaar in water?

Oplosbaarheid is die faktor wat verbinding tot verbinding verskil deur die interne effekte van elemente op bindings. Dit sal pret wees om die oplosbaarheid van NI3 na te gaan.

NI3 is onoplosbaar in water. Hierdie onoplosbaarheid verwys na sy vaste toestand. Hierdie molekule is 'n uitsonderlike verbinding in die reeks van NF3, NCl3, NBr3 en NI3. Onoplosbaarheid van NI3 staan ​​vir die feit dat hierdie verbinding nie maklik in water ontbind nie.

Waarom en hoe is NI3 onoplosbaar in water?

NI3 is onoplosbaar in water as gevolg van die onnodige botsing tussen jodiumatome en steriese hindernis. Oor die algemeen word opgemerk dat haliedmolekules oplosbaar is in water. NI3 is uitsondering op hierdie feit. NI3 is onoplosbaar in water deur die interne afstoting tussen nie-gebonde jodiumatome.

Is NI3 polêr of nie-polêr?

Polariteit en nie-polariteit is die feit wat interne optimistiese funksies van die verbindings definieer. Kom ons identifiseer of NI3 polêr of nie-polêr is.

NI3 is 'n polêre verbinding. Die polariteit daarvan kom van 'n asimmetriese standaardisering van struktuur. Die gebuigde vorm van die verbinding werk agter die skepping van 'n spesifieke dipoolmoment rondom die terminale van stikstoftrijodied.

Hoekom is NI3 polêr?

NI3 is polêr as gevolg van die interne effek wat geskep word deur die eensame paar stikstof. Die gebuigde vorm van NI3 verwyder die verbinding daarvan om simmetriese notasie in chemie te wees. 'n Ongelyke verspreiding van lading deur die elemente is deur die eensame paar, wat nie die verbinding toelaat om sy dipoolmoment uit te kanselleer nie.

Hoe werk NI3 polêr?

NI3 is polêr deur die effek van drie verskillende faktore. Die faktore is elektronegatiwiteit, vorm en dipoolmoment. Alhoewel die verskil tussen elektronegatiwiteit tussen N- en I-atome min is en nie-polêre bindings skep, maak die alleenpaar op N die algehele verbinding polêr.

Is NI3 'n molekulêre verbinding?

Molekulêre voorkoms hang af van die neutraliteit van verbindings waar hulle geen negatiewe of positiewe lading het nie. Kom ons vind of NI3 molekulêr is of nie onder nie.

NI3 is 'n molekulêre verbinding. Spesifieke molekulêre geometrie van stikstoftrijodied verwys na sy neutrale vorming. NI3 is natuurlik molekulêr wat die definitiewe reëls van die vorming van 'n molekule in chemie volg.

ni3 lewis struktuur
NI3 Kettingagtige meetkunde van Wikipedia

Hoekom en hoe is NI3 molekule?

NI3 is molekule omdat dit voorkom as 'n neutrale verbinding. Dit hou nie 'n tekort aan oormatige elektrone in sy. Die manier waarop dit molekule genoem kan word, word gedefinieer as die elektroniese reaksie tussen twee verskillende tipes atome wat molekule maak.

Is NI3 'n suur of basis?

Volgens Lewis verwys suurheid na elektronaanvaardingsvermoë en basaliteit hang af van die vermoë van elektronskenking. Kom ons vind vir watter faktor Ni3 in staat is.

NI3 kan as 'n suur en minste basies beskou word. Hierdie feit is geïdentifiseer deur die ooreenkomste te ontdek tussen ideale definisie van Lewis suurheid of basaliteit en vermoë van Ni3 om elektrone te aanvaar of te skenk.

Hoekom is NI3 'n suur?

NI3 is 'n suur as gevolg van sy hoë vermoë om elektrone te aanvaar. Jodiumatome is in staat om elektrone as 'n belangrike deel van NI3 te aanvaar. Die verbinding is nie in staat om elektrone op te gee nie, tensy dit deur een of ander eksterne effek gedwing word. Hierdie faktor maak die algehele verbinding die minste basies.

Hoe is NI3 'n suur?

NI3 is 'n suur deur die elektronaanvaardingsvermoë van jodium. Jodium het leemtes in sy d orbitale waar dit maklik plek aan elektrone kan gee. Op hierdie manier voldoen die algehele verbinding aan die toestand om 'n Lewissuur te wees.

Is NI3 'n elektroliet?

Elektroliete is in staat om elektrisiteit in gesmelte toestand te gelei of maklik in ione op te breek. Kom ons identifiseer of NI3 enige van hierdie kriteria hieronder volg.

NI3 is 'n sterk elektroliet. Na verskeie, uitsonderlikheid kan hierdie verbinding elektrolitiese aard toon sonder om die aspekte te volg wat 'n elektroliet moet besit. Die rede waarom NI3 'n elektroliet genoem word, word hieronder gegee.

Waarom en hoe is NI3 'n sterk elektroliet?

NI3 is 'n sterk elektroliet vanweë die plofbare aard daarvan. Selfs nadat dit onoplosbaar in water is, het dit 'n hoë kapasiteit om in ione op te breek. As 'n groot verskil in grootte tussen N- en I-atome, is NI-binding in Ni3 swak en dit breek maklik in jodiedione op. Dit toon dus elektrolitiese eienskap daarin.

Is NI3 'n sout?

Sout het 'n paar spesiale eienskappe omdat dit sout genoem word, soos hoë oplosbaarheid in water. Kom ons identifiseer of NI3 sulke eienskappe het en sout genoem word of nie.

NI3 kan nie 'n sout genoem word nie. 'n Sout moet altyd kristallyn of in 'n vorm van kristallyne poeier in wit kleur wees. Boonop moet sout in water oplosbaar wees. Die meeste van die tyd word soute gevind as kleurlose kristalle soos ysblokkies of in 'n deursigtige ontwerp.

Hoekom en hoe is NI3 nie 'n sout nie?

NI3 is nie 'n sout nie, want dit is duidelik dat die verbinding nie in water oplosbaar is nie. Dit bly beslis neutraal van aard, maar die kristal van NI3 is donkerrooi van kleur en nie ook deursigtig nie. Toksisiteit en vorming van kernontploffing van stikstoftrijodied onderskei dit van soute.

Is NI3 ionies of kovalent?

Ioniese of kovalente aard van verbindings verkort die vormingsproses van bindings tussen die elemente. Kom ons vind watter soort binding NI3 het met chemiese oorsig.

NI3 is kovalent. NI3 word gevorm deur die samewerking tussen valenselektrone van stikstof- en jodiumatome. Kovalensie is die sleutelfaktor wat agter die binding tussen stikstof- en jodiumatome werk. Kovalensie-eienskappe gee bindingssterkte aan die elemente deur chemiese stabiliteit aan te neem.

Waarom en hoe is NI3 kovalent?

NI3 is kovalent as gevolg van die ondersteunende aard van stikstof en jodium. Beide die elemente het 'n elektrontekort wat verband hou met die oktettoestand. Beide elemente vul oktet en kry stabiliteit deur valenselektrone met mekaar te deel. Op hierdie manier maak hulle kovalente bindings.

Is NI3 stabiel?

Stabiliteit van NI3 is 'n groot feit wat kennis gee oor die bestaan ​​van NI3 as 'n plofbare saak in die natuur. Kom ons vind of NI3 stabiel is of nie.

NI3 is 'n onstabiele verbinding. Soos ons weet, is dit hoogs plofbaar, wat gedefinieer kan word deur die struktuur- en formasiekategorie met 'n breë beskrywing. Grootte van die deelnemende elemente in 'n verbindingsformasie beïnvloed altyd die stabiliteit van verbindings. Hierdie faktor maak saak in die geval van onstabiliteit van NI3.

Hoekom en hoe is NI3 onstabiel?

NI3 is onstabiel omdat die grootteverskil tussen stikstof- en jodiumatome redelik hoog is. Stikstof is 'n klein atoom wat die middelste posisie in NI3 kry en die las van drie groot jodiumatoom dra wat steriese spanning skep. Dit word moeilik NI3 om die steriese effek te bestuur wat dit onstabiel maak.

Gevolgtrekking

Hierdie artikel het die uitsonderlike kenmerke van NI3 beskryf, wat uit die NI3 Lewis-struktuur ontdek word. Hierdie elektroniese struktuur het aansienlik inligting oor gebuigde vorm en afwyking van ideale bindingshoek van die verbinding na vore gebring deur sy spesialiteit te evalueer.

Sarnali Mukherjee

Hi.....ek is Sarnali Mukherjee, 'n gegradueerde van die Universiteit van Calcutta. Ek hou daarvan om te onderrig en kennis oor chemie te deel. Ek het sedert 'n jaar gelede geleidelik belangstelling in artikelskryf gekry. Ek sal graag in die toekoms meer kennis oor my onderwerp wil opdoen. Kom ons koppel deur LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/sarnali-mukherjee-921b59231

Onlangse plasings