NHF2 lewis Struktuur en kenmerke: 15 volledige feite


NHF2 Lewis-struktuur of fluorimied is 'n anorganiese verbinding met nie baie toepassings nie. Kom ons illustreer al hierdie eienskappe in hierdie artikel.

NHF2 lewis-struktuur is 'n enkel kovalent-gebonde molekule met NF- en NH-bindings. Stikstof is 'n sentrale molekule en om sy oktet te voltooi, deel 3 elektrone met 2 fluooratome en 1 waterstofatoom. Dit voldoen aan almal se oktetkriteria.

Volgens groepteorie het die NHF2 Lewis-struktuur bevat 'n sigma-vlak. Dit behoort dus aan die C5-puntgroep. Kom ons kyk uit vir verskeie elektroniese en bindingseienskappe van NHF2 Lewis-struktuur soos verbastering, vorm, hoek, ens.

Hoe om die NHF te teken2 lewis struktuur?

NHF2 Lewisstruktuur kan gevorm word deur die oordrag van die elektrone wat sekere voorvereistes vir maklike oordeel behels. Kom ons vind dit stapsgewys uit.

Bereken die totale aantal valenselektrone

Eerstens is dit belangrik om die aantal elektrone wat aan die struktuurvorming deelneem uit te vind. Die totale valenselektrone in NHF2 Lewis-struktuur is 20. N, H en F bestaan ​​uit 5, 1 en 7 valenselektrone. Die totaal sal dus 5 + 1 + 2(7) = 20 valenselektrone wees.

Identifisering van die sentrale atoom

Die volgende stap is om die sentrale atoom uit te vind. In die NHF2 lewis-struktuur, is die sentrale atoom N omdat dit die minste elektronegatief is. As dit vergelyk word, het F en H onderskeidelik die meeste en minste elektronegatiwiteit. Maar die abnormale gedrag is te wyte aan die klein atoomgrootte van H.

Oktet voltooiing

Oktetvoltooiing is die basis van binding en Lewisstruktuurvorming. NHF2 lewis-struktuur volg dieselfde. Stikstof benodig 3 elektrone, en fluoor en waterstof benodig elk 1 elektron om die stabiliteit te vervul. Daar sal dus deling van elektrone wees wat lei tot NF en NH enkel kovalente binding.

Stabiliteitskontrole deur formele ladingberekening

Die laaste stap wat die bestaan ​​van die NHF bevestig2 Lewis-struktuur is die formele ladingberekening. Hoe minder die formele lading, hoe meer stabiel is die molekule. Hier is die formele lading op al 3 betrokke atome 0 wat NHF bevestig2 Lewis-struktuur as die finale stabiele molekule.

NHF2 Lewis struktuur
NHF2 lewis struktuur elektronpunt simbool

NHF2 lewis struktuur resonansie

Resonansie of mesomerisme is 'n verskynsel wat in organiese verbindings waargeneem word. Kom ons vind resonansie in NHF uit2 lewis struktuur.

NHF2 Lewis-struktuur vertoon nie resonansie-verskynsel nie en het nie resonerende strukture nie omdat dit nie pi-verbande en het slegs enkelkovalente bindings wat nie tot delokalisering van elektrone lei nie.

Resonansie is 'n gemiddelde van Lewis-strukture waar 'n enkele struktuur nie al die eienskappe kan verklaar nie. Dit word in kovalente verbindings waargeneem en moet aan oktetstabiliteitskriteria voldoen.

NHF2 Lewis struktuur vorm

Die vorm van enige Lewis-struktuur is van groot belang aangesien dit die werklike rangskikking van die molekule uitbeeld. Kom ons kyk uit vir die vorm van die NHF2 lewis struktuur.

NHF2 Lewis-struktuur het 'n trigonale piramidale vorm as gevolg van die 1 H-atoom en 2 F-atome van hoë elektronegatiwiteit. Daar is eensame paar op die sentrale N-atoom wat afstoting verder verhoog en die uiteindelike vorm van die molekule verander.

Die simmetrie van die NHF2 lewis-struktuur word ook versteur as gevolg van die alleenpaar wat afbakening in vorm en molekulêre geometrie skep. Daarom is dit belangrik om af te baken dat dit tetraëdriese molekulêre geometrie en trigonale piramidale vorm het.

NHF2 lewis struktuur 3D verteenwoordiger

NHF2 Lewis struktuur formele aanklag

Formele ladingberekening is die uiteindelike metode wat die bestaan ​​van die struktuur bevestig. Kom ons bereken dieselfde vir die NHF2 lewis struktuur.

Die formele lading van al die atome in NHF2 Lewis struktuur is 0.

Die formele lading van 'n atoom = Valenselektrone in die atoom – Nie-bindende elektrone – Bindingselektrone/2

Deur die bogenoemde vergelyking te gebruik, laat ons die formele lading vir N, F en H in die NHF bereken2 lewis struktuur.

  • Formele lading van N in NHF2 Lewis-struktuur = 5 – 2 – 6/2 = 0
  • Formele aanklag van F in NHF2 Lewis-struktuur = 7 – 6 – 2/2 = 0
  • Formele aanklag van H in NHF2 Lewis-struktuur = 1 – 0 – 2/2 = 0
  • Dus, die formele lading van al 3 atome in NHF2 lewis-struktuur is 0 wat sy stabiliteit bewys.

NHF2 bindingshoek

Die bindingshoek van die Lewis-struktuur beeld die verskil tussen die individuele bindings in die molekule uit. Kom ons bespreek die bindingshoek in NHF2.

NHF2 bindingshoek is 104.5 grade. Dit het tetraëdriese molekulêre geometrie en sal na verwagting 'n hoek van 109.5 grade hê. Maar as gevolg van die teenwoordigheid van eensame paar, is daar 'n vervorming wat lei tot variasie in die hoek.

Eensame paar elektrone en die teenwoordigheid van elektronegatiewe 2 F-atome is verantwoordelik vir die vervorming in die hoek. As gevolg van die hoë elektronegatiwiteit van F word die elektrondigtheid na hulle aangetrek wat deur die alleenpaar bygestaan ​​word. Dit lei tot die inkrimping van die NHF2.

NHF2 lewis struktuur oktet reël

Die oktetreël is 'n stabiliteitskriterium wat deur die hoofgroepelemente vervul word, behalwe vir sommige anomalieë. Kom ons vind uit of die NHF2 lewis-struktuur op hierdie maatstaf staan ​​of nie.

NHF2 lewis-struktuur voltooi die oktetkriteria wat die teenwoordigheid van 8 valenselektrone in elke atoom na binding is. N wat 'n sentrale atoom is, word omring deur 2 F- en 1 H-atome wat 3 elektrone deel vir oktetvoltooiing. F op die soortgelyke lyne benodig elk 1 elektron wat dit met die sentrale N-atoom deel.

Waterstof deel ook 1 elektron met die sentrale N-atoom om sy duplet te voltooi. Waterstof volg die duplekskriteria anders as ander hoofgroepelemente omdat dit die eerste element van die periodieke tabel is. Dit het 'n klein grootte en kan 2 elektrone akkommodeer.

NHF2 lewis struktuur eensame pare

Die eensame paar elektrone is die ekstra elektrone in die Lewis-struktuur wat nie met die syatome bind nie. Kom ons vind alleenpare in die NHF uit2 lewis struktuur.

NHF2 Lewis-struktuur het enkelvoudige paar elektrone na binding. In NHF2 Lewis-struktuur N het 5 valenselektrone en deel 3 met die terminale atome F en H om die oktet te voltooi. So net 2 elektrone sal oorbly met geen bindingsdeelname nie.

 In Lewis-struktuur word die klem op die eensame paar van die sentrale atoom gegee. Vandaar in die NHF2 lewis-struktuur, sal die alleenpaar rondom N in ag geneem word.

NHF2 valenselektrone

Valenselektrone is die buitenste elektrone in die energievlakke wat heel waarskynlik s- en p-elektrone is. Kom ons bereken valenselektrone in NHF2 lewis struktuur.

In die NHF2, die kollektiewe valenselektrone is 20 wat bereken word deur die som van die valenselektrone van die individuele atome N, H en F.

Kom ons bereken die valenselektrone in die NHF2.

  • Valenselektrone van N vir NHF2 = 5
  • Valenselektrone van F vir NHF2 = 7
  • Valenselektrone van H in NHF2 = 1
  • Byvoegings van al die valenselektrone in NHF2 = 5 + 7(2) + 1 = 20
  • Dus, die totale aantal valenselektrone betrokke by deel in NHF2 is 20.

NHF2 verbastering

Hibridisering is die vermenging van atoomorbitale om 'n nuwe hibriede orbitaal met verskillende energieë te vorm. Kom ons vind die hibridisering van NHF uit2.

NHF2 het sp3 hibridisasie volgens die steriese reël. NHF2 het tetraëdriese geometrie en AX4 tipe binding. Dus, volgens daardie deling van elektrone, het dit sp3 hibridisasie.

Is NHF2 oplosbaar in water?

Oplosbaarheid is een van die eienskappe waar die opgeloste stof in die oplosmiddel opgelos word. Kom ons kyk na die oplosbaarheid van die NHF2 in water.

NHF2 is heeltemal oplosbaar in water. Daar word verwag dat dit as 'n organiese verbinding oplosbaar sal wees in 'n organiese oplosmiddel in plaas van 'n waterige medium. Maar dit vertoon abnormale gedrag.

Hoekom is NHF2 oplosbaar in water?

NHF2 is oplosbaar in die water ondanks die feit dat dit kovalent is vanweë sy polariteit. Dit is 'n polêre kovalente verbinding met 'n netto dipoolmoment. Dus, sy polariteit, vorm, die elektronegatiwiteit van F-atome, en die alleenpaar is die bydraers tot die oplosbaarheid daarvan in water.

Is NHF2 'n molekulêre verbinding?

Die terme molekulêre verbindings en kovalente verbindings word uitruilbaar gebruik. Kom ons vind dit uit in die NHF2.

NHF2 is 'n molekulêre verbinding. Dit vertoon al die eiendomme en voldoen aan al die kriteria wat daarmee verband hou. Die eienskappe daarvan strook met molekulariteit.

Hoekom is NHF2 'n molekulêre verbinding?

NHF2 is molekulêr omdat dit 'n organiese verbinding is en deling van elektrone word daarin waargeneem. Al drie atome N, F en H is nie-metale wat die oorheersing van elektronwolke op 1 atoom verminder. In plaas daarvan is daar eenvormigheid in die ladingverspreiding wat hul molekulariteit bewys.

Is NHF2 'n suur of basis?

Die suur- of basiskarakter van enige molekule is gebaseer op sy substituente wat daaraan geheg is. Kom ons bespreek die effek op NHF2.

NHF2 is basies of het basiese oorheersing. Die suur- of basiese karakter daarvan word nie behoorlik gedifferensieer nie, aangesien H en F deel van die molekule is. So, dit is tussen hulle.

Hoekom is NHF2 suur of basies?

NHF2 het beide suur en basiese karakters as gevolg van die substituente H en F. Maar dit het meer basis karakter as gevolg van die fluooratome wat 'n sterk is oksideermiddel termodinamies en dus meer stabiel in vergelyking met sy ander halogeen-eweknieë.

Is NHF2 'n elektroliet?

Elektroliete is daardie spesies wat in die waterige medium kan dissosieer. Kom ons vind uit of dit deur NHF uitgestal word2 of nie.

NHF2 is nie 'n elektroliet nie. Dit het uitstekende bindingseienskappe. Wanneer dit in water opgelos word, dissosieer dit nie in ione wat gewoonlik in ioniese verbindings waargeneem word nie.

Hoekom is NHF2 nie 'n elektroliet nie?

Anders as elektrovalente verbindings, is die NHF2 is kovalent omdat dit nie gevorm word uit ione wat positiewe en negatiewe ladings het nie. Dit word gevorm deur die deel van elektrone. Ten spyte daarvan dat dit in water oplosbaar is, kan dit dus nie gedissosieer word soos elektroliete wat elektrisiteit verder gelei by dissosiasie nie.

Is NHF2 'n sout?

Sout word gevorm wanneer 'n suur met 'n basis reageer. Kom ons kyk of NHF2 is 'n sout of nie. 

NHF2 is nie sout nie. Dit is nie neutrale spesies nie. Dit vertoon wel suur en basiese eienskappe. Dit word ook nie deur 'n neutralisasiereaksie gevorm nie.

Hoekom is NHF2 nie 'n sout nie?

NHF2 is nie 'n sout nie, want dit is 'n sterk fluoreringsmiddel vir baie kompleksasies en koördinasie reaksies. Anders as soute, is dit nie neutraal in sy benadering nie en vertoon dit beduidende basiese karakteroorheersing as gevolg van die fluooratoom. Dit is 'n organiese verbinding.

Is NHF2 ionies of kovalent?

Binding is gebaseer op die gedrag van elektrone in die individuele atome wanneer hulle bymekaar kom om die stabiliteit te vervul. Kom ons kyk na die gedrag en binding in die geval van NHF2.

NHF2 toon kovalente binding. Al sy atome is nie-metale en daar is deling van elektrone tussen hulle om aan die oktetkriteria te voldoen.

Hoekom is NHF2 kovalent?

NHF2 is kovalent omdat die interaksies tussen die atome is deur die deel van elektrone. Daar is ook geen groot verskil in die elektrondigtheid soos die ioniese verbindings nie. Die intermolekulêre interaksies wat kovalente bindings hou, is swakker in vergelyking met hul ander bindingseweknieë.

Gevolgtrekking

In 'n neutedop NHF2 is 'n organiese polêre kovalente verbinding wat vir fluorering gebruik word. Daar is nie veel inligting beskikbaar oor hierdie verbinding vanuit 'n toepassings- en eiendomsperspektief nie. Maar al sy elektroniese en bindingseienskappe bevestig sy molekulêre karakter.

Mansi Sharma

Hallo, ek is Mansi Sharma, ek het my meestersgraad in Chemie voltooi. Ek glo persoonlik dat leer meer entoesiasties is as dit met kreatiwiteit geleer word. Ek is 'n vakkundige in chemie. Kom ons koppel deur LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/mansi-sharma22

Onlangse plasings