NH4Cl Lewis-struktuur en kenmerke: 19 volledige feite


Valenselektronerangskikking in die vorm van lyn en kolletjies staan ​​bekend as lewisstruktuur of elektronkolstruktuur. Kyk na die NH4Cl Lewis-struktuur hieronder.

NH4Cl Lewis-struktuur bevat altesaam drie elemente stikstof, waterstof en chloor. Dit is die kombinasie van alle nie-metale (N, H en Cl). Dit is saamgestel uit twee ione NH4+ en Cl-. NH4-ioon het 'n positiewe lading, aangesien dit een elektron na chlooratoom verloor.

Cl- ioon het negatiewe lading aangesien dit 1 elektron van NH4+ ioon aanvaar. In NH4+ ioon N en H gebind deur enkel kovalente bindings. NH4+ en Cl- ione kan ioniese binding vorm. Die Cl-ione word in vierkantige hakie geplaas as gevolg van (-1) lading daarop. NH4+ die lading (+1) is op N atoom so dit is nie tussen hakies nie. Kom ons bespreek die NH4Cl Lewis-struktuur, kenmerke en verskeie feite.

Hoe om NH4Cl Lewis-struktuur te teken?

Lewisstruktuur tekening het 'n paar reëls of stappe om te teken. Hier bespreek ons ​​die stappe om NH4Cl Lewis-struktuur hieronder te teken.

Valenselektrone:

NH4Cl lewis struktuur valenselektrone moet getel word. Deur opsomming te doen van die valenselektrone van elke atoom wat in die molekule teenwoordig is. Dit het positiewe lading op NH4-ioon as gevolg van verlies van 1 valenselektron na Cl-ioon skep dus negatiewe lading daarop.

Binding, alleenpare en oktetreël:

Maak binding binne alle atome deur valenselektrone te plaas. Oorblywende valenselektrone is ongedeelde elektrone wat alleen elektronpare van NH4Cl is. Eenpaar elektrone is slegs teenwoordig op Cl-ione. Kontroleer of die hele N-, H- en Cl-atome volledige of onvolledige oktette het deur die oktetreël toe te pas.

Formele lading en vorm:

Formal charge present on NH4Cl lewis structure should be calculated with the given formula. Afterwards foresee the shape, hybridization and bond angle of NH4Cl lewis structure.

nh4cl lewis struktuur
NH4Cl Lewis struktuur

NH4Cl valenselektrone

Die aantal elektrone wat op die buitenste valensdop van 'n elementatoom teenwoordig is, is bekend as valenselektrone. 'n Kort blik op NH4Cl valenselektrone is hieronder.

NH4Cl Lewis-struktuur het altesaam 16 elektrone teenwoordig. N-atoom het 5 elektrone aangesien dit aan 15 behoortth periodieke tabel groep. Waterstof behoort aan 1st periodieke tabelgroep het dus 1 valenselektron. Eerder chloor behoort tot 17th periodieke tabelgroep en met 7 valenselektrone.

NH4Cl Lewis struktuur valenselektrone stap vir stap evaluering word hieronder gegee.

  • Valenselektrone in NH4 (valenselektron van N + valenselektron van H) = 5 (N) + 1 x 4 (H) = 09
  • Trek een valenselektron af van NH4 valenselektron as gevolg van +1 lading of verlies van elektron op NH4+ ioon = 09 – 01 = 08
  • Totale valenselektrone op NH4+ ioon = 08
  • Valenselektrone op Cl-atoom (voeg 1 elektron by vir -1 lading of wins van elektron) = 07 + 01 = 08
  • Som valenselektrone van NH4+ en Cl- ioon = 08 (NH4+) + 08 (Cl-) = 16.
  • Therefore, total valence electrons on ammonium chloride NH4Cl lewis struktuur is sestien.

NH4Cl lewis struktuur alleenpare

Nie-bindende elektrone teenwoordig op atome van enige molekule is die wanneer gepaard word, staan ​​bekend as eensame paar elektrone. Hieronder is die bespreking oor NH4Cl alleenpaar elektrone.

NH4Cl lewis struktuur contains 4 lone pair electrons. It has total 16 valence electrons and 8 non – bonding electrons. Thus, these eight non – bonding electrons get paired and form four lone pair electrons on NH4Cl.

Hierdie 4 eensame paar elektrone van NH4Cl is slegs teenwoordig op Cl-ioon. Die NH4+-ioon het geen enkelpaar-elektron nie, aangesien dit alle bindingselektrone het wat NH-binding vorm en een elektron is reeds aan Cl-ion geskenk.

NH4Cl lewis struktuur oktet reël

Die stal is 'n verbinding of molekule as dit agt elektrone in sy valensiedop het, vertel die oktetreël. Ons het 'n paar diep bespreking oor NH4Cl Lewis struktuur oktet reël.

In NH4Cl, NH4+ en Cl- ione het volledige oktette. Beide van hulle is omring met agt – agt elektrone. NH4+-ioon het agt bindingselektrone aangesien hulle vier NH-enkelkovalente bindings binne stikstof- en waterstofatoom vorm. Cl-ioon het agt nie-bindende elektrone rondom dit.

NH4Cl Lewis struktuur formele lading

Positiewe of negatiewe lading op die atoom of ione of molekules van enige verbinding staan ​​bekend as formele lading. Kom ons bespreek die berekenende deel van NH4Cl-formele lading.

Formele lading van NH4Cl Lewis-struktuur is = (valenselektrone – nie-bindende elektrone – ½ bindingselektrone)

Deur die formule hierbo te gebruik, moet ons die formele lading van NH4Cl Lewis-struktuur bereken.

Atoms of NH4Cl lewis struktuurValenselektrone op N, H en ClNie-bindende elektrone op N, H en ClBindingselektrone op N, H en ClFormele lading op N, H en Cl
Stikstofatoom (N)050008( 5 – 0 – 8 / 2 ) = +1
Waterstofatome (H)010002( 1 – 0 – 2 / 2 ) = 0
Chlooratoom (Cl)070800( 7 – 8 – 0 / 2 ) = – 1
Formele lading op NH4Cl Lewis-struktuur, N = +1, H = 0, Cl = -1

NH4Cl Lewis struktuur resonansie

Verskeie vorme van struktuur het soortgelyke atoomposisies, maar verskillende bindingsposisies van dieselfde verbinding is die resonansiestruktuur. Kyk 'n opsomming oor NH4Cl-resonansiestruktuur.

NH4Cl Lewis-struktuur kan nie resonansiestruktuur vorm nie. Dit is 'n ioniese verbinding en vorm nie kovalente bindings tussen NH4+ en Cl-ione nie. Dit val ook nie onder die reëls om resonansiestruktuur te teken nie as gevolg van 'n gebrek aan veelvuldige bindings en beweging van elektrone om veelvuldige bindings te vorm.

NH4Cl Lewis struktuur vorm

Atoomrangskikking op 'n bepaalde manier wat 'n bepaalde geometrie en vorm van molekule vorm, staan ​​bekend as molekulêre vorm. Kyk na die vorm van die NH4Cl Lewis-struktuur.

Die vorm van NH4Cl-struktuur het kristallyne vorm as liggaamsgesentreerde kubieke struktuur. Dit toon geen molekulêre vorm volgens VSEPR-teorie nie. Maar die NH4+ ioon van NH4Cl Lewis struktuur volg VSEPR teorie en toon tetraëdriese vorm.

NH4Cl Lewis struktuur hoek

Die hoek tussen twee gelyktydige bindings in 'n struktuur van enige molekule staan ​​bekend as bindingshoek. Kom ons kyk kortliks na die NH4Cl Lewis-struktuurbindingshoek.

NH4Cl Lewis-struktuur kan twee bindingshoeke toon:

  • 900 bindingshoek in sy liggaam gesentreerde kubieke kristalstruktuur.
  • 109.50 graadbindingshoek vir tetraëdriese meetkunde van NH4+.

NH4Cl hibridisasie

Atoomorbitale wanneer dit gemeng en hervorm word, vorm 'n nuwe hibriede orbitaal met ekwivalente energie, staan ​​bekend as hibridisasie. Hier is 'n kort blik op NH4Cl-hibridisasie.

NH4Cl lewis struktuur toon sp3 hibridisasie. Dit is 'n ioniese verbinding en bestaan ​​uit NH4+ en Cl- ione. Die NH4+-ioon toon tetraëdriese molekulêre vorm en geometrie, waardeur die N-atoom sp3-hibridisasie daarin toon. 1 se orbitaal van H en 3 'p' orbitaal van N oorvleuel om sp3 hibriede orbitale te vorm.

Is NH4Cl 'n vaste stof?

Die materiaal het baie dig of diggepakte atome wat baie moeilik is om af te breek is vaste verbindings. Kom ons bespreek dat NH4Cl solied is of nie.

NH4Cl is 'n kristallyne vaste stof. Dit het diggepakte ione wat aan mekaar geheg is in 'n liggaamsgesentreerde kubieke vorm van sy kristalrooster. Daar is 'n sterk elektrostatiese aantrekkingskrag tussen NH4+ en Cl-ione. As gevolg hiervan word hulle aanmekaar gehou met 'n sterk ioniese binding.

Hoe is NH4Cl solied?

Kristalliene vaste stowwe het spesifieke rangskikkings volgens die binding daarvan. Kyk hieronder hoe NH4Cl solied is.

NH4Cl is 'n vaste verbinding, as gevolg van sy liggaamsgesentreerde kubieke (BCC) struktuur. In NH4Cl BCC-struktuur word NH4+-ioon in die middel van 'n kubus geplaas wat met 8 Cl- omring word. Sentrale NH4+ ioon gebind aan 4 Cl- ioon. Elke atoom van BCC-struktuur het met 4 ander atoom verbind.

Is NH4Cl oplosbaar in water?

Die maksimum kapasiteit van 'n opgeloste stof om by spesifieke temperatuur in 'n oplosmiddel (water) op te los, staan ​​bekend as oplosbaarheid. Kom ons bespreek NH4Cl-oplosbaarheid in water.

NH4Cl word heeltemal oplosbaar in water. Dit kan maklik dissosieer of ioniseer in NH4+ en Cl – ioon in water oplossing wanneer dit met water reageer. NH4Cl is 'n sout en alle soute word maklik in water opgelos. As gevolg van die dissosiasie reaksie vind plaas tussen NH4Cl en water.

Waarom NH4Cl oplosbaar in water?

Oplosbaarheid hang af van die dissosiasie van opgeloste stofdeeltjies. Kyk hoekom NH4Cl in water oplosbaar is.

NH4Cl is heeltemal oplosbaar in water. Want wanneer NH4Cl by water gevoeg word, is daar die skeiding van NH4+ en Cl-ione as gevolg van die ionisasie daarvan. Hierdie NH4+ en Cl-ione word geheg met watermolekules teenoor gelaaide ione.

Hoe is NH4Cl oplosbaar in water?

Oplosbaarheid hang af van die aanhegting van teenoorgestelde ione aan watermolekule.

Die NH4+-ioon word met OH-ione geheg en vorm NH4OH in water. Aan die ander kant word Cl-ione met H+-ione geheg en vorm HCl-molekules in wateroplossing. NH4Cl wat ioniseerbaar is en in staat is om te bind met teenoorgestelde lading watermolekules toon sy vermoë om oplosbaar in water.

Die reaksie van NH4Cl met water produseer, NH4OH sowel as HCl wat aandui NH4Cl + H2O → NH4OH + HCl.

Is NH4Cl polêr of nie-polêr?

Die verbindings wat twee elektriese dipole met gedeeltelike positiewe of negatiewe ladings bevat, is die polêre verbindings. Hieronder is die beskrywing oor NH4Cl-polariteit.

NH4Cl is 'n polêre verbinding. Daar is 'n groot elektronegatiwiteitsverskil tussen die stikstof- en waterstofatome van NH4+-ione. As gevolg hiervan word die dipole in die NH4Cl-molekules geskep. Dit het ook asimmetriese atoomrangskikking in sy struktuur wat die NH4Cl 'n polêre molekule maak.

Hoekom is NH4Cl polêr?

Polêre verbindings reageer slegs met die ander polêre verbindings. Hier bespreek ons ​​hoekom NH4Cl polêr van aard is.

NH4Cl is polêr van aard. As gevolg van die stikstof atoom het 'n hoë elektronegatiwiteit as waterstof atoom in die NH4+ ioon van NH4Cl molekule. Die elektronegatiwiteitsverskilwaarde van waterstof en stikstof is 0.83 wat meer as 0.5 waarde is wat deur Pauling se reël voorgestel word.

Hoe is NH4Cl polêr?

Hierna sal ons weet hoe NH4Cl 'n polêre verbinding is.

NH4+ ioon het ongelyke verspreiding van elektrone op H en N atome. Die elektrondigtheid trek na die stikstofatoom. Gevolglik ontwikkel die gedeeltelike positiewe lading op waterstofatoom en gedeeltelike negatiewe lading ontwikkel op stikstofatoom van NH4+ ioon. Dus, NH4Cl toon polêre aard as gevolg van teenwoordigheid polêre NH+ ioon.

Is NH4Cl 'n molekulêre verbinding?

Die verbinding bestaan ​​uit klein molekules wat kovalent aan mekaar gebind is, staan ​​bekend as molekulêre of kovalente verbinding. Kom ons bespreek NH4Cl molekulêr of nie.

NH4Cl is nie molekulêr nie aangesien dit ionies van aard is. Dit kan in twee verskillende ione NH4+ en OH-ione ioniseer wat sy ioniese aard toon. Daar is geen teenwoordigheid van kovalent-gebinde klein molekules in sy struktuur nie. Ook sy molekulêre formule verteenwoordig nie die aantal molekules daarin nie.

Hoekom is NH4Cl ionies?

Die verbindings wat ione bevat wat 'n mate van lading daarop het, is ioniese verbindings. Hieronder is die beskrywing van NH4Cl ioniese aard.

NH4Cl is 'n ioniese sout. As gevolg daarvan het dit die vermoë om ioniseer as NH4+ en Cl- ione te kry. Hierdie NH4+ en Cl-ione word met mekaar verbind deur elektrostatiese aantrekkingskrag wat sterk ioniese binding is. As gevolg van hierdie sterk ioniese bindings het die NH4+ en Cl- ione styf bymekaar gehou.

Hoe is NH4Cl ionies?

Ioniese aard van NH4Cl word hieronder gegee en wys hoe dit werk.

Die NH4+-ioon het kovalente bindings tussen N- en H-atome wat NH-bindings vorm. Maar die NH4+ en Cl- is nie verbind met kovalente binding daarin nie. NH4Cl bevat beide kovalente bindings (in NH+ ioon) en ioniese bindings (in NH+ en Cl- ione). Dus, NH4Cl beskou as ionies maar nie kovalent of molekulêr nie.

Is NH4Cl 'n suur of basis?

Verbindings wat protone skenk of verloor is sure en verbindings wat protone aanvaar of verkry is basisse. Kom ons bespreek NH4Cl suur of basiese aard.

NH4Cl is 'n suur sout van aard. Die pH-waarde van NH4Cl is 5.35. Dit word as 'n sout geproduseer deur die suur-basis-reaksie tussen baie swak basis-ammoniak (NH3) en sterk suur (HCl). NH4Cl word ook geproduseer as 'n neweproduk van natriumkarbonaatvorming Solvary-reaksie.

Is NH4Cl 'n elektroliet?

Die verbindings wat ioniseerbaar is wanneer dit by water gevoeg word en elektrisiteit gelei, staan ​​bekend as elektroliete. Kyk na 'n kort bespreking oor NH4Cl elektrolitiese gedrag.

NH4Cl kan as elektroliet optree. Aangesien dit die vermoë het om ione in water te vorm. As ons 'n hoeveelheid NH4Cl by wateroplossing gevoeg het, word dit heeltemal in water gedissosieer as NH+ en Cl-ione. Hierdie NH4+ en Cl-ione kan dus vrylik in elektrolitiese oplossing beweeg.

By toepassing van eksterne veld op hierdie NH4Cl en H2O elektrolitiese oplossing, begin die ione in die oplossing beweeg en begin om elektrisiteit in daardie oplossing te gelei. NH4Cl toon dus elektrolitiese gedrag.

Is NH4Cl 'n sout?

Die spesies wat geproduseer word as gevolg van die reaksie binne sure en basisse is bekend as soute. Kom ons bespreek dat NH4Cl 'n sout is of nie.

NH4Cl is basies 'n sout. Dit is eerder 'n kristallyne suur sout. Dit word geproduseer as gevolg van suur-basis reaksie tussen HCl wat 'n sterk suur is en NH3 wat 'n swak basis is. As gevolg van die teenwoordigheid van sterk suur HCl, is NH4Cl 'n suur sout. Dus, NH4Cl word as 'n sout beskou.

Hoekom is NH4Cl 'n sout?

Ioniese verbindings is oor die algemeen optree as 'n kleurlose kristallyne soute. Kom ons verken hieronder.

NH4Cl is 'n suur sout. Aangesien NH4Cl ioniese aard het. Dit wys dat alle eienskappe van soute soos NH4Cl in water oplos en dit kan dissosieer in ione. Soute is produk van suur- en basisreaksie, dus is NH4Cl ook 'n produk op suurbasisreaksie van NH3 en HCl.

Hoe is NH4Cl 'n sout?

Die aard van NH4Cl-sout, hoe dit werk, word hieronder bespreek.

NH4Cl sout bevat ammonium (NH4+) katioon in sy struktuur of molekule. Soute bevat gewoonlik 'n metaalkatione of hulle kan uit NH4+ (ammonium) katioon genereer. Dus, alle NH4Cl eienskappe toon die eienskappe van soute en kom onder soutkategorie.

Die reaksie van NH3 en HCl vorm NH4Cl sout wat aandui NH3 + HCl → NH4Cl.

Gevolgtrekking:

NH4Cl Lewis-struktuur het sestien valenselektrone. Dit het 8 eensame paar elektrone in sy struktuur. Beide NH4+ en Cl- ione is gebind met sterk ioniese binding en het volledige oktette. N atoom van NH4+ ioon het +1 formele lading en Cl ioon het -1 formele lading. Dit is solied, ionies, polêr, suur sout, oplosbaar in water en elektroliet van aard.

Dr Shruti Ramteke

Hallo almal Ek is Dr. Shruti M Ramteke, ek het my Ph.D in chemie gedoen. Ek het vyf jaar onderwyservaring vir 11-12 standaard, B,Sc en MSc in chemie vak. Ek het altesaam vyf navorsingsartikels tydens Ph.D gepubliseer oor my navorsingswerk en ek het genootskap van UGC vir my Ph.D. My Meesters met spesialisering Anorganiese chemie en my gradeplegtigheid met chemie, dierkunde en omgewingswetenskap vakke. Dankie

Onlangse plasings