NH3O Lewis-struktuur en -kenmerke (17 volledige feite)


NH3O is 'n ouerklas van die aminooksielgroep. Kom ons bespreek die kenmerke daarvan in 'n gedetailleerde wyse.

NH3O of hidroksielamien behels binding tussen N, O en H deur 'n enkele kovalente binding. Hier word die Lewis-struktuur gevorm deur elektrone te deel wat die oktetreël by elke aspek nakom. Die tipiese binding is tussen die NH2 groep en OH-groep van onderskeidelik N- en O-termini.

NH3O is 'n anorganiese wit kristallyne en higroskopiese verbinding wat bygedra het tot verskeie organiese reaksies soos oksiemvorming, isomerisering, ens. Verder is dit 'n kragtige kweekhuisgas en speel dit 'n rol in biologiese nitrifikasie. Kom ons beskryf sy verskillende eienskappe soos polariteit, oplosbaarheid, ens.

Hoe om NH te teken3O lewis struktuur?

NH3O lewis-struktuur kan deur 'n elektronkolsimbool geteken word. Laat ons die hele metode verstaan ​​deur die stappe hieronder.

Totaal nr. van valenselektrone betrokke

Die beginstap of proses is om die valenselektrone wat aan die Lewis-struktuurvoorstelling deelneem, na te gaan. Die totale nr. van valenselektrone in NH3O is 14 wat bereken word deur die byvoeging van individuele atome valenselektrone.

Kyk uit vir die sentrale atoom

Die tweede stap is om te kyk vir die sentrale atoom volgens die minste elektronegatiwiteitskriteria om die posisionering van atome te vergemaklik. Hier is N die minste elektronegatiewe atoom met 5 valenselektrone. Daarom sal dit as die sentrale atoom in NH beskou word3O.

Voltooiing van oktetkriteria

Die volgende stap is binding volgens die oktetstabiliteitsreël. N het 5 valenselektrone, en dit sal sy 3 elektrone met O- en 2 H-atome deel deur enkelkovalente bindings. Terselfdertyd sal die O-atoom sy 1 valenselektron met die H-atoom deel en sodoende die oktet vir elke atoom voltooi.

Die formele heffing vir stabiliteitsbekragtiging

Formele lading is die slotstap van elke Lewis-struktuur en dien as 'n aanduiding wat die teenwoordigheid van die molekule bevestig. Die formele aanklag van NH3O vir sy atome is 0 wat eenvormige elektriese ladingverspreiding en bestaan ​​van die molekule bewys.

NH3O Lewis struktuur
NH3O lewis struktuur

NH3O lewis struktuur vorm

Die vorm van enige molekule gee insig in die rangskikking en interaksies van die individuele atome met mekaar. Kom ons vind die vorm van NH uit3O.

NH3O vertoon 'n tetraëdriese vorm by die N-atoom omdat dit 'n sentrale atoom is en omring word deur die OH-groep, 2H-atome en 'n eensame paar elektrone as die termini. Dit toon ook geringe vervormings as gevolg van die eensame paar elektrone op die sentrale N-atoom.

NH3O 3D-voorstelling

NH3O lewis struktuur formele aanklag

'n Formele lading is 'n teoretiese lading op 'n atoom in 'n molekule met 'n aanname dat chemiese bindings gelyke verspreiding het. Kom ons evalueer die formele aanklag van NH3O.

Die formele aanklag van NH3O is 0. Dit kan met behulp van 'n formule bereken word.

Formele lading = Aantal valenselektrone – Aantal nie-bindende elektrone – Bindingselektrone/2

  • Formele lading van N in NH3O = 5 – 2 – 6/2 = 0
  • Formele lading van O in NH3O = 6 – 4 – 4/2 = 0
  • Formele lading van H in NH3O = 1 – 0 – 2/2 = 0

NH3O lewis struktuur hoek

Die konsep van bindingshoek is tussen 2 kovalente bindings maar word beïnvloed deur vorm en die ander eksterne faktore. Kom ons bespreek die bindingshoek in NH3O.

Bindingshoek in NH3O varieer volgens die betrokke bindings en atome as gevolg van die tetraëdriese vorm en alleenpaarvervormings. Die bindingshoek in NOH is 101.4 grade. Die bindingshoek in HNH is 107 grade. Laastens is die hoek in HNO 103.3 grade.

NH3O bindingshoek beskrywing

NH3O lewis struktuur oktet reël

Die oktetreël is 'n stabiliteitskriterium wat deur elke element vervul word deur verbindings te vorm deur verskeie bindingsmetodes. Kom ons kyk of NH3O kan aan hierdie kriterium voldoen.

NH3O volg die oktetreël volledig deur elektrone te deel deur enkelkovalente binding. N benodig 3 elektrone en O benodig 2 elektrone vir oktetvoltooiing wat hulle bereik deur elektrone te deel en deur die 3 waterstofatome te deel. 

NH3O lewis struktuur eensame paar

Eensame pare is die elektrone wat na binding weggelaat word, maar dit beïnvloed wel die bindingseienskappe van die molekule. Kom ons bespreek die eensame paar NH3O in detail.

Die eensame pare in NH3O word geëvalueer by 2 posisie N en O waar N 1 alleenpaar het en O 2 alleenpare het soos beskryf in hul elektronkolstruktuur. N en O het 5 en 6 valenselektrone en benodig onderskeidelik 3 en 2 elektrone vir stabiliteit. Dus, na deling, word N en O met 2 en 4 elektrone gelaat.

NH3O valenselektrone

Valenselektrone beklee 'n beduidende posisie in binding as gevolg van minder kernaantreklikhede. Kom ons vind die aantal valenselektrone in NH uit3O.

Die totale nr. van valenselektrone in NH3O is 14. Dit kan opgesom word deur die valenselektrone van die betrokke atome by te tel.

  • Valenselektrone in N in NH3hy = 5
  • Valenselektrone in O in NH3hy = 6
  • Valenselektrone in H in NH3hy = 1
  • Totaal nr. van valenselektrone in NH3O = 5 + 6 + 3(1) = 14

NH3O verbasterings

Hibridisering is die vermenging van die atoomorbitale wat lei tot hibriede orbitale met verskillende energieë. Kom ons vind die hibridisering van NH uit3O.

Die verbastering van NH3O op beide N en O is sp3 omdat die hele struktuur tetraëdries is wat in lyn is met sp3 verbastering. Afgesien hiervan is nog 'n faktor wat sp3 hibridisasie is die oorvleueling van N- en O-orbitale in NH3O.

Is NH3O vaste of vloeistof?

Die toestand van materie van 'n verbinding kan beoordeel word deur sy fisiese voorkoms en die intensiteit van intermolekulêre interaksies. Kom ons bespreek die toestand van materie van NH3O.

NH3O is 'n vaste stof as gevolg van sterk intermolekulêre interaksies tussen sy atome wat deur interne oksidasie-reduksie ontbind kan word. Die fisiese beskrywing daarvan is 'n wit kristallyne en higroskopiese vaste stof.

Is NH3O oplosbaar in water?

Oplosbaarheid veral in water hang af van hoe die molekule met water in wisselwerking tree. Kom ons vind uit of NH3O is oplosbaar in water.

NH3O is oplosbaar in water omdat dit maklik kan vorm waterstofbindings daarmee en volg die beginsel van soos lok soos. Dit toon volledige oplosbaarheid in koue water en ontbind in die warm water.

Is NH3O polêr of nie-polêr?

Polariteit is die skeiding as gevolg van die elektriese lading wat uiteindelik lei tot 'n dipoolmoment. Kom ons kyk of NH3O is polêr of nie-polêr.

NH3O is 'n polêre verbinding as gevolg van die teenwoordigheid van 2 funksionele groepe NH2 en OH met die verskil in ladings. Alhoewel kovalent, kanselleer die rangskikking of vorm nie die ladings nie. Dit het dus 'n netto dipoolmoment.

Is NH3O 'n molekulêre verbinding?

Molekulariteit is soortgelyk aan die konsep van kovalensie. Laat ons uitvind of NH3O is 'n molekulêre verbinding.

NH3O is 'n molekulêre verbinding omdat dit voldoen aan die kriteria vir kovalensie waar daar deling van elektrone as 'n wyse van binding is. Ook al die atome betrokke by NH3O is nie-metale wat weer die molekulariteit ondersteun, anders as metale.

Is NH3O suur of basis?

Die suur of basiese karakter van 'n molekule word beoordeel deur sy gedrag tydens dissosiasie in water. Kom ons vind uit of dit 'n suur of 'n basis is.

NH3O is nie 'n duidelike suur of basis nie. In plaas daarvan is dit 'n amfoteriese verbinding wat volgens verskillende reaksietoestande as 'n suur of basis optree. Byvoorbeeld, NH3O is basies tydens nukleofiele toevoeging reaksies en suur tydens verskeie nitraatreaksies.

Is NH3O elektroliet?

Die elektroliet word gebruik as 'n potensiaal dissosieer in 'n waterige medium om die beweging van elektrone te vergemaklik. Kom ons bespreek of NH3O is 'n elektroliet of nie.

NH3O kan nie as 'n elektroliet optree nie omdat dit 'n kovalente verbinding is en nie maklik in 'n waterige medium gedissosieer kan word nie, 'n toestand wat 'n voorvereiste is om 'n elektroliet te wees. Maar dit kan elektrochemiese reaksies soos NH ondergaan3O-oksidasie met behulp van Au-elektrodes.

Is NH3O sout?

Sout is 'n geen netto elektriese lading neutrale spesie. Dit kan van verskillende tipes wees, afhangende van die samestelling. Kom ons ondersoek of NH3O is 'n sout.

NH3O is nie sout nie, want dit is 'n amfoteriese verbinding en in sekere toestande optree as beide suur en basis. Byvoorbeeld, in 'n reaksie met HCl, is dit 'n swak basis en met NH3 dit is 'n basis. Dit strook dus nie met die eienskappe van sout nie.

Is NH3O ionies of kovalent?

Ioniese of kovalente karakter word bepaal deur die meganisme waardeur oktetstabiliteit deur die molekule verkry word. Kom ons vind uit of NH3O is ionies of kovalent.

NH3O is 'n kovalente verbinding omdat dit gevorm word deur die deel van elektrone tussen individuele atome. Dit is ook een van die belangrikste komponente in nukleofiele addisiereaksies van aldehiede wat lei tot oksiem vorming wat die kovalensie daarvan bevestig.

Gevolgtrekking

In neutedop, NH3O of hidroksielamien is 'n belangrike bestanddeel van organiese sintetiese metodologieë. Soos enige ander organiese verbinding, vertoon dit kovalensie of molekulariteit, oplosbaarheid en polariteit.

Mansi Sharma

Hallo, ek is Mansi Sharma, ek het my meestersgraad in Chemie voltooi. Ek glo persoonlik dat leer meer entoesiasties is as dit met kreatiwiteit geleer word. Ek is 'n vakkundige in chemie. Kom ons koppel deur LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/mansi-sharma22

Onlangse plasings