NH3BF3-struktuur en kenmerke (13 nuttige feite)


Ammoniak trifluoroboraan of NH3BFis 'n chemiese verbinding. Kom ons bestudeer die feit oor NH3BF3 in meer besonderhede.

Ammoniak trifluoroboraan(KLEIN3BF3) behoort aan die boraan-stikstof-hidriedfamilie. Die molekulêre gewig van NH3BF3 is 84.84g/mol. Azaniumyl(trifluoro)boranuide is die IUPAC-naam vir NH3BF3.

Kom ons bespreek 'n paar ander feite soos hibridisasie, valenselektrone, struktuur, polariteit en Lewis-struktuur van NH3BF3 in meer besonderhede hieronder.

Hoe om NH te teken3BF3 struktuur?

Lewis-strukture gebruik die chemiese simbool vir elke atoom om te wys waar dit binne die molekule se struktuur geleë is. Kom ons teken die stap van die Lewis-struktuur van NH3BF3.

Tel die valenselektron in NH3BF3:

In totaal, NH3BF3 het 32 ​​valenselektrone. Boor het 3 valenselektrone (1s22s1), Fluoor het 7 valenselektrone (2s22p5), Stikstof het 5 valenselektrone (2s22p3), en H het 1 (1s1). Die som van die valenselektrone is 32 (5 + 3 + 3 + 21).

Kies die sentrale atoom in NH3BF3:

Twee sentrale atome, een elk van stikstof en boor, is teenwoordig in NH3BF3. Atome in die omgewing sluit waterstof en fluoor in. As gevolg hiervan is hierdie molekule stabiel deur datiefbinding.

Voltooi die oktet van NH3BF3:

In NH3BF3, NH3, N het 3 enkelbindings aan H en 1 paar elektrone, wat sy oktet vul. In BF3 voltooi F hul oktette deur 3 enkelbindings met B te vorm, terwyl B nie in staat is om sy oktet te voltooi nie. Daarom het B nog 2 elektrone nodig om die oktet te voltooi. Atome van boor volg 'n sekstetreël.

Trek die finale NH3BF3 Lewis struktuur:

Lewis-strukture is nie baie goed om boorbevattende verbindings en ione te beskryf nie. 'n Baie beter manier om sulke organismes te oorweeg, is deur die siening van molekulêre orbitaalteorie. Die Lewis-struktuur vir NH3BF3 kan soos volg getoon word:

nh3bf3 struktuur
 Lewis-struktuur vir NH3BF3

NH3BF3 formele aanklag struktureer

In 'n molekule is formele lading gebaseer op die idee dat alle chemiese bindings eenvormig verspreide elektrone in atome het. Kom ons bereken NH3BF3 formele aanklag.

Die formele aanklag op algehele NH3BF3  is 0. Deur die formule te gebruik, kan FC bereken word. Formele aanklag in NH3BF3 = Aantal valenselektrone in NH3BF3 – nie-bindende elektrone in NH3BF3 -1/2 bindingselektrone in NH3BF3.

'n Formele heffingstabel vir NH3BF3 is soos volg:

Atome betrokke
in NH3BF3
Valensie
elektrone
(VE)
Nie-binding
elektrone
(NE)
Bonding
elektrone
(WEES) 
Formele
beheer
(FC)
Sentrale Atoom
(N)
508 / 2(5- 0- 8/2)
=+1
Buitenste atoom
 (3H)
102 / 2(1- 0- 2/2)
=0
Sentrale Atoom 
(B)
308 / 2(3 -0 – 8/2)
= -1
Buitenste atoom
(3F)
762 / 2(7-6-2/2)
=0
 Die formele aanklag op NH3BF3 Lewis-struktuur, N= +1, H=0, B =-1, F=0, NH3BF3=0

NH3BF3 valenselektrone

In valenselektron is een van die buitenste skulpe van 'n atoom wat tydens chemiese bindingsintese geskep word. Kom ons bereken die valenselektrone in NH3BF3.

NH3BF3 het algehele 32 valenselektrone teenwoordig. Die periodieke tabel plaas waterstof in groep 1 en stikstof in groep 15. In die periodieke tabel val fluoor en boor onderskeidelik in groepe 13 en 17.

Die volgende tabel beskryf die valenselektron:

Atome betrokke
in NH3BF3
Valensie
elektrone
(VE)
Elektroniese
opset 
van atome
Totale valensie 
elektrone
Sentrale Atoom
(N)
51s22s22p35 * 1
=5
Buitenste atoom 
(H)
11s13 * 1
=3
Sentrale Atoom 
(B)
31s22s22p13 * 1
=3
Buitenste atoom
(F)
71s22s22p57 * 3
= 21
Totale valenselektron in NH3BF3 = 32

NH3BF3 struktuur alleenpare

'n Eensame paar elektrone het nie 'n kovalente binding nie en word na verwys as 'n paar elektrone. Kom ons kyk nou hoeveel alleenpare in NH is3BF3.

In NH3BF3 daar is een alleenpaar teenwoordig op NH3. Dit is omdat hierdie alleenpare via 'n koördinaatverbinding gedeel word om die addukt met BF te skep3. Die binding tussen B en N word geskep deur die enkele paar N te gebruik, wat die oktet van B voltooi. 

NH3BF3 verbastering

Molekules bevat hibriede orbitale wat 'n atoom se orbitale energie versprei. Kom ons kyk na hibridisasie in NH3BF3.

NH3BF3 het Sp3 hibridisasie op beide stikstof en boor. Dit is omdat die boor-atoom in BF3  het drie bindingspare elektrone en geen alleenpare nie. Dit was Sp2 verbaster. Die stikstofatoom in NH3 het Sp3 gehybridiseer, aan die ander kant.

 • Die boor-atoom in NH3BF3 beskik oor 4 bindingspare elektrone en geen nie-bindende elektrone nie. 
 • BF3 word met Sp3.  
 • As gevolg hiervan verander die boor se verbastering van Sp2 aan Sp3 as gevolg van die ontwikkeling van die molekule (NH3BF3) kompleks.

NH3BF3 struktuur vorm

Molekuulvorm beïnvloed chemiese en fisiese eienskappe, insluitend die kleur, reaktiwiteit en biologiese aktiwiteit daarvan. Kom ons kyk na die vorm van NH3BF3.

NH3BF3 het 'n tetraëdriese vorm. Omdat elke waterstof 'n enkele kovalente binding met stikstof in NH sal skep3, wat 5 valenselektrone bevat. Dit het 4 bindings omdat dit 3 bindingspare en 1 alleenpaar het, wat 'n tetraëdriese struktuur tot gevolg het.

Boormeetkunde verskuif van trigonaal plat na tetraëdries as gevolg van 'n verandering in die hibridisasieproses (Sp2 aan Sp3).

NH3BF3 struktuur hoek

Die hoeke tussen naburige lyne wat bindings vorm, staan ​​bekend as bindingshoeke. Kom ons vind die hoek tussen NH uit3BF3

NH3BF3 struktuur het 109.5°-bindingshoeke omdat die B- en N-atome elk vier enkelbindings het. Dit kan wees as gevolg van hul Sp3 hibridisasies, wat bindingshoeke van 109° vir onderskeidelik HNH, NBF en FBF het.

NH3BF3 oplosbaarheid

Die maksimum hoeveelheid van 'n komponent wat by 'n spesifieke temperatuur in 'n gegewe volume oplosmiddel sal oplos. Kom ons kyk na die oplosbaarheid van NH3BF3.

NH3BF3 is oplosbaar in water en ander polêre koördinerende organiese oplosmiddels soos NH3BH3. Die oplosbaarheid van NH3BH3 of NH3BF3 is temperatuurafhanklik. Hier is 'n oplosmiddellystabel waarin ammoniak-boraan by kamertemperatuur oplosbaar is.

oplosmiddelOplosbaarheid/g
(100g/oplosmiddel)-1
ammoniak260g
water 33.6g
Tetrahydrofuran 25g
Diethylether0.7g
etanol6.5g
isopropanol4g
isobutanol1g
Oplosbaarheid van NH3BH3of NH3BF3

Is NH3BF3 vaste of vloeibare?

Daar is geen gereelde rangskikking van vloeistowwe langs mekaar nie, maar vaste stowwe word gereeld gerangskik en dig verpak. Kom ons kyk of NH3BF3 solied is of nie.

NH3BF3 is 'n wit of kleurlose kristallyne vaste stof. Dit is omdat die soliede struktuur daarop dui dat die NH- en BH-sentrums nou verwant is. In vergelyking met die BF-bindingsafstand van 131.1pm, is die naaste BF-afstand 136.7 pm. Die prent word hieronder getoon:

nh3bf3 struktuur
Afstand van BF verband= 131.1 nm., 136.7 nm

Is NH3BF3 polêr of nie-polêr?

Bepaal of molekules polêr of nie-polêr is deur na die elektronegatiwiteite van die geassosieerde atome te kyk. Kom ons vind uit of NH3BF3 polêr is of nie.

NH3BF3 is relatief hoë polêre eienskappe. Dit is omdat dit konsekwent is met hierdie verskil. Alhoewel die BF-verband in BF3 polêr is, as gevolg van simmetrie rangskik hulle hulself in 'n trigonale planêre geometrie en kanselleer mekaar dus uit. Daar is geen netto dipoolmoment as gevolg nie.

 • Terwyl die molekule van NH3 het 'n netto dipoolmoment as gevolg van sy trigonale piramidale struktuur en gebrek aan simmetrie.
 • Trifluoramien boor (III) addukt is die produk van hierdie reaksie, wat by 'n temperatuur laer as 0°C plaasvind. 
 • Die verwantskap tussen hierdie atome is 'n kovalente binding of datiefbinding.
 • Die reaksiebeeld word hieronder getoon:
nh3bf3 struktuur
Trifluoramien boor (III) addukt

Is NH3BF3 suur of basies?

Suurheid word aangedui met behulp van pH-waardes onder 7, terwyl basisheid bewys word met behulp van pH-waardes bo 7. Kom ons ontdek of NH al dan nie3BF3 suur is of nie.

NH3BF3 is 'n "addukt" molekule omdat daar die voorkoms van 'n reaksie tussen BF is3(elektron-tekort spesies) en NH3(elektronryke spesies). Ten spyte van die gebrek aan 'n proton, BF3 tree soos suur op en tree in wisselwerking met NH3 deur sy enkele paar elektrone op te neem. 

Die vergelyking vir die respons is soos volg: BF3 +:NH3 → BF3:NH3

Is NH3BF3 elektroliet?

Chemikalie wat dissosieer in ione, wat positief en negatief gelaaide deeltjies is, en as gevolg daarvan elektriese stroom gelei. Kom ons vind uit of NH3BF3 is 'n elektroliet of nie.

NH3BF3  tree op as 'n elektroliet omdat verskillende chemikalieë met unieke identiteite en eienskappe BF is3 en NH3. Die datiefbinding of koördinaat kovalente binding verbind die N van NH3 na die elektronarm B van BF3. Dit kan dus maklik in sy samestellende komponente verdeel word.

Is NH3BF3 ionies of kovalent?

'n Binding waarin beide elektrone gekoördineer en gekoppel is of kovalente binding. Kom ons vind uit of NH3BF3 is ionies of kovalent.

NH3BF3 is nie ionies of kovalent nie, maar toon "koördinaat" of datiefbinding. Dit is omdat ammoniak elektronryk is en dit 'n alleenpaar bevat terwyl BF3 elektrontekort het. Deur 'n koördinerende band te vorm, het NH3 BF kan gee3 sy elektronpaar omdat dit 'n leë orbitaal het.

 • 'n Enkelbinding tussen N en H, saam met een paar elektrone, vul die oktet in NH3. Hierdie molekule is as gevolg daarvan stabiel.
 • 'n Enkelbinding tussen B en F, maar die oktet van boor is nie voltooi nie. Dus, vir B om sy oktet te voltooi, benodig dit 2 ekstra elektrone.  
 • Dit het 6 elektrone verkry deur net 3 eenvoudige verbindings met F te maak. Maar die F oktet kan deur 3 enkelbindings voltooi word.
 • NH te skep3BF3, BF3 koördineer kovalent met NH3 en aanvaar sy enkele paar elektrone.

Gevolgtrekking

NH3BF3 staan ​​bekend as trifluoramien boor (III) addukt. 'n Kovalente of datiefbinding is geskep deur die vereniging van die boor- en stikstofatome. 'n Koordinaat kovalente binding is 'n ander naam vir die binding wat tussen hierdie atome bestaan. Die verbastering is Sp3 op beide N en B.

Monika Saini

Hi....ek is Monika. Ek het Meesters in Chemie gedoen. Ek is 'n vakkundige in chemie. Ek sou sê dat ek 'n baie passievolle skrywer is. Die hoofdoel van my skryfwerk is om nuwe perspektiewe aan te bied. Ek wil nuwe dinge ontdek wat ek op my omgewing kan toepas. Kom ons koppel deur LinkedIn-https://www.linkedin.com/in/monadbscr171291

Onlangse plasings