NH2OH Lewis-struktuur en kenmerke: 17 volledige feite


NH2OH is 'n wit kristallyne vaste stof met 'n molêre massa van 33.030 g/mol. Kom ons bespreek 'n paar feite oor die NH2OH in detail hieronder.

NH2OH (hidroksielamien) is 'n higroskopiese stof wat deur atmosferiese vog ontbind. Dit ontbind maklik in waterige oplossing. Dit dien as 'n nukleofiele reagens.

Hydroxylamine is min oplosbaar in eter, benseen en chloroform. Kom ons bespreek vorm, hoek, verbastering, alleenpare van NH2OH en sy ander feite hieronder.

Hoe om NH te teken2OH lewis struktuur

NH2OH Lewis-struktuur bestaan ​​uit een suurstof-, een stikstof- en drie waterstofatome wat deur enkelbinding gebind is. Kom ons studeer NH2OH Lewis-struktuur in detail.

Stap 1: Bepaling van totale aantal valenselektrone

NH2OH Lewis-struktuur bevat altesaam 14 elektrone in sy buitenste dop. In die buitenste dop is ses elektrone teenwoordig in die suurstof-, stikstof- en waterstofatome wat onderskeidelik vyf en een valenselektron bevat. Totale aantal valenselektrone binne NH2OH is 5+1(2)+6+1=14.

Stap 2: Vind die middelatoom van die molekule

Stikstof word as 'n middelatoom geplaas omdat die elektronegatiewe waarde van stikstof minder is in vergelyking met suurstofatoom. Waterstof word nie as 'n middel-atoom geplaas nie, want dit het net een elektron in die buitenste dop, so binding met 'n ander atoom kan nie moontlik wees nie.

Stap 3: Plaas die twee elektrone tussen die atome

Sentrale stikstofatoom word omring deur waterstofatoom sowel as OH-groep. Plaas twee elektrone tussen NH-, NO- en OH-bindings.

Stap 4: Plaas nie-gebonde elektrone om die oktet te voltooi

In die Lewis-struktuur van NH2OH, waterstofatoom het twee elektrone. Om die oktet te voltooi, plaas vier elektrone op die suurstofatoom en twee elektrone op die stikstofatoom.

Lewis-struktuur van NH2OH
Lewis-struktuur van NH2OH

NH2OH lewis struktuur resonansie

Voorstelling van twee of meer ekwivalente struktuur vir 'n enkele Lewis-struktuur word resonansiestruktuur genoem.

Resonansiestruktuur vir die NH2OH Lewis-struktuur is nie moontlik nie. Die volledige oktetkonfigurasie van N- en O-atome maak dat die molekule nie nog een elektron kan aanvaar nie. Ons kan dus nie ekwivalente struktuur vir hierdie molekule teken nie.

NH2OH Lewis struktuur vorm

Die vorm van die molekule word bepaal deur aantal elektronegroep, eensame elektronpaar en posisie van kern. Kom ons bestudeer die vorm van hidroksielamien.

Die vorm van die NH2OH is trigonale piramide. Die teenwoordigheid van een alleenpaar elektrone en drie kovalente bindings teenwoordig in sentrale stikstofatoom maak trigonale piramide vorm. Hierdie molekule volg AX3E generiese formule deur VSEPR teorie.

NH2OH lewis struktuur formele aanklag

Formele lading is die lading waarin elektrone teenwoordig in die chemiese bindings gelykop tussen die atome gedeel word. Die volgende vergelyking definieer die formele lading van die atoom.

Die formele aanklag van NH2OH is nul. Formele aanklag= [No. van valenselektrone]-{[No. van eenpaar elektrone] + 1/2[totale aantal bindingselektrone]}

Die formele aanklag van

  • Oxygen= 6-{4+1/2(4)= 0
  • Nitrogen =5-{2+1/2(6)=0
  • Hydrogen =1-{0+1/2(2)}=0

Alle atome teenwoordig in die hidroksielamien kry formele lading gelyk aan nul. Daarom is die algehele formele lading van hierdie molekule nul.

NH2OH-bindingshoek

Die hoek wat tussen die twee bindende elektronpare van aangrensende atome van dieselfde molekule gevorm word, word bindingshoek genoem. Ons sal die bindingshoek van NH bespreek2O.

Die bindingshoek van HNH is 107⁰, HNO is 103.3˚ en NOH is 101.4˚. Die eensame paar elektrone teenwoordig in die sentrale stikstofatoom skep afstoting wat NH maak2OH wyk hul bindingshoek af.

Bindingshoek van NH2OH
Bindingshoek van NH2OH van Wikimedia commons

NH2OH lewis struktuur oktet reël

Oktetreël bepaal dat die atome probeer om edelgaskonfigurasie in die buitenste dop te hê om stabiliteit te bereik. Kom ons ondersoek meer in detail.

Die stikstof- en suurstofatoom teenwoordig in NH2OH volg oktetreël. Ses gebonde elektrone en twee nie-gebonde elektrone teenwoordig op stikstofatoom maak oktet. Sentrale O-atoom bevat 4 bindende elektrone en vier eensame paar elektrone maak dit oktet.

NH2OH lewis struktuur alleenpare

Eensame paar van elektrone is die buitenste elektrone wat nie met 'n ander atoom gedeel word nie. Ons sal eensame paar elektrone van NH bespreek2O.

Totale drie enkelpaar elektrone is teenwoordig in Lewis-struktuur van NH2O. Stikstofatoom teenwoordig in NH2OH het een eensame paar elektrone. Twee eensame paar elektrone is teenwoordig in suurstofatoom en daar is geen eensame paar elektrone teenwoordig op waterstofatoom in NH2OH molekule.

NH2OH valenselektrone

Die valenselektrone is die buitenste elektrone wat 'n idee gee oor die vorming van bindings. Die valenselektrone van hidroksielamien word hieronder bespreek.

Die valenselektron van NH2OH is 14.

  • stikstof: Sy elektroniese konfigurasie is 1s2 2s2 2p3 vandaar Die buitenste elektrone teenwoordig in die N-atoom is 5
  • Waterstof: Hierdie atoom het slegs een valenselektron bestaan ​​op sy buitenste dop.
  • suurstof: ses elektrone bestaan ​​op sy buitenste dop.

Aangesien drie waterstofatoom teenwoordig is in hidroksielamien dus die totale aantal valenselektrone van NH2OH is 5+1(3)+6=14.

NH2OH hibridisasie

verbastering is die proses van vermenging van twee atoomorbitale, met ekwivalente energie wat lei tot 'n nuwe hibriede orbitale. Die verbastering van NH2OH hieronder gegee.

NH2OH vorm sp3 verbastering. Die sentrale stikstofatoom teenwoordig in die hidroksielamien is aan drie atoom gebind en dit het een alleenpaar elektron. Daarom, steriese aantal stikstofatoom teenwoordig in NH2OH is 4 wat sp verteenwoordig3 verbastering.

Is NH2OH 'n vaste stof?

Die atome van vaste stof het 'n definitiewe vorm wat in 'n reëlmatige patroon saamgebind is. Ons sal in detail bespreek.

NH2OH is 'n vaste stof. Dit verskyn in wit kristallyne vorm wat eenvormig gerangskik is. Die atome teenwoordig in hidroksielamien is in 'n driedimensionele struktuur in 'n hoogs reëlmatige mikroskopiese patroon gerangskik. Hulle het 'n skerp smeltpunt van 33.05˚.

Is NH2OH oplosbaar in water?

Oplosbaarheid word gedefinieer as 'n groter hoeveelheid opgeloste stofdeeltjies wat in 'n oplosmiddel moet oplos.

NH2OH is oplosbaar in water. Die opgeloste deeltjie teenwoordig in die hidroksielamien is polêr van aard, wat kan oplos in 'n polêre oplosmiddel soos water. Die vorming van waterstofbinding met watermolekules maak dat die meeste van die opgeloste partikel maklik in water oplos by 20˚C.

Is NH2OH polêr of nie-polêr?

Polêre molekules is elektries gelaaide molekules wat dipool aan die teenoorgestelde kant genereer, terwyl nie-polêre molekules nie elektriese pole het nie.

NH2OH is polêr van aard. Die elektronegatiewe verskil van hierdie molekule is meer as 0.5 tot 0.9 wat as polêre molekule beskou word. Sentrale N-atoom is aan twee H-atoom en een O-atoom gebind. Die elektronegatiewe verskil van N en H atoom is 0.9 en verskil in elektronegatief van N en O is 0.5.

Hoekom NH2OH is polêr?

NH2OH is polêr van aard. Omdat sentrale stikstof een eensame paar elektrone bevat, waarin bindings nie simmetries gerangskik is nie, wat 'n dipool daarin skep. Dit is dus polêr van aard.

Is NH2OH 'n molekulêre verbinding?

Molekulêre verbindings vertel van die aantal atome wat in 'n molekule aan mekaar gebind is.

NH2OH is 'n molekulêre verbinding. Die atome teenwoordig in die hidroksielamien is kovalent aan stikstofatoom gebind. Die Kovalente bindings word gevorm deur hul buitenste elektrone op so 'n manier te deel dat 'n binding tussen pare atome sal vorm.

Is NH2OH 'n suur of basis?

Die suur is die een wat 'n proton skenk, terwyl basis die een is wat 'n proton aanvaar.

NH2OH is 'n basis. Die teenwoordigheid van hidroksielgroepe maak hierdie molekule basies. Wanneer hierdie molekule in water oplos, maak die hoë-reaktiewe elektronegatiewe element van stikstofatoom wat proton van water kan losmaak deur hidroksielgroepe te verlaat, alkaliese oplossing.

Is NH2OH 'n elektroliet?

Elektroliete is die stof wat by die oplossing van water aanleiding gee tot elektries geleidende oplossing. Kom ons praat hieroor.

NH2OH is 'n elektroliet. Dit het in water gedissosieer om twee gelaaide ione te gee, naamlik NH3OH+ en OH- ione wat elektries geleidend van aard is.

                              NH2OH+H2O ⇋ NH3OH++O-

Is NH2O 'n sout?

Wanneer suur neutraliseer, vorm die basis in 'n chemiese reaksie die suur. Ons sal in detail verken.

NH2OH is nie 'n sout nie. By die vorming van hidroksielamien vind geen neutralisasiereaksie plaas nie. Soute is ioniese verbindings wat gevorm word wanneer suur met basis reageer. Maar NH2OH is nie 'n ioniese verbinding eerder as wat dit 'n molekulêre verbinding is nie.

Is NH2OH ionies of kovalent?

Ioniese verbinding bevat ione wat deur elektrostatiese krag bymekaar gehou word. Die deel van elektrone vind plaas in kovalente verbinding.

NH2OH is kovalent van aard. Die teenwoordigheid van kovalente bindings maak die hidroksielamienmolekule kovalent. Drie kovalente bindings word gevorm met een sentrale stikstofatoom wat aan twee waterstofatoom en een suurstofatoom gebind is. Hier vind deling van elektrone in hierdie molekule plaas.

Gevolgtrekking:

NH2OH is onstabiele anorganiese verbinding wat hoogs sensitief is wanneer dit in die atmosfeer blootgestel word. Die steriese getal van hierdie molekule is vier. Die atome word saam gehou deur kovalente bindings maak hulle kovalente verbindings.

Supriya Upadhya

Hi....ek is Supriya Upadhya, 'n Nagraadse Gegradueerde in Organiese Chemie met goeie begrip van Chemie-konsepte en het gewerk as Junior navorsingsgenoot in die sintese van anti-kankermiddel. Het ook aan anti-mikrobiese polimeersintese gewerk as deel van nagraadse tesis. Linkedin-profiel: https://www.linkedin.com/in/supriya-upadhya-1223a716a/

Onlangse plasings