NH2F Lewis-struktuur en kenmerke: 17 volledige feite


NH2F of fluoramien, 'n analoog verbinding met monochlooramien, is 'n onstabiele gas met molêre massa 35.021 g/mol. Kom ons ondersoek die struktuur en 'n paar relevante feite oor NH2F.

NH2F het 'n trigonale piramidale geometriese struktuur met sp3 verbastering. Dit beskik oor bindingshoek effens minder as 109.50 met 'n permanente dipoolmoment. As gevolg van die teenwoordigheid van drie kovalente bindings tussen stikstof en fluoor, word dit as 'n kovalente verbinding beskou.

Kom ons bespreek die vorm, struktuur met 'n paar belangrike eienskappe kortliks.

Hoe om NH te teken2F lewis struktuur?

Lewisstruktuur is 'n strukturele voorstelling waarin nie-bindende elektrone getoon word as die elektronkolletjies rondom elk van die deelnemende atome. Kom ons bespreek dit in detail.

Bepaling van valenselektrone:

Die buitenste dopelektrone word as valenselektrone beskou. Stikstof, waterstof en fluoor het vyf, een en sewe elektrone in hul buitenste dop.

Om die bindingselektrone uit te vind:

In NH2F, totaal drie kovalente bindings is teenwoordig. Daarom word (3×2) = 6 elektrone as bindingselektrone beskou.

Om die nie-bindende elektrone uit te vind:

Res van die elektrone wat nie by binding betrokke is nie, word as nie-bindende elektrone beskou. Stikstof het twee en elk van die twee fluoor het ses elektrone oor as nie-binding.

NH2F Lewis Struktuur Resonansie

Resonansie strukture is stelle lewis strukture wat die delokalisering van elektrone tussen die atome toon. Kom ons bespreek daaroor.

Verskillende resonansiestrukture van NH2F is nie moontlik nie omdat geen van die deelnemende atome (N,H,F) enige energeties toeganklike vakante orbitaal het nie. Die eensame pare stikstof kan nie met fluoor sowel as waterstof gedelokaliseer word nie, want F het 2p5 en H het 1s1 elektronkonfigurasie.

Minimum een ​​vakante orbitaal word benodig om die elektronpare te akkommodeer. Daarom kan stikstof ook nie elektronpare van fluoor aanvaar nie omdat dit reeds 2p het3 elektronkonfigurasie en het geen vakante plek vir die elektronpare wat van fluoor af kom nie.

NH2F Lewis Struktuur Vorm

Lewisstruktuur vorm is die driedimensionele rangskikking van die atome wat in die molekule teenwoordig is. Kom ons praat in detail daaroor.

Die vorm van NH2F lewis struktuur is trigonaal piramidaal met die tetraëdriese geometrie. Die eensame pare stikstof wyk die vorm van NH2F af van sy ideale geometriese struktuur.

Die vorm van NH2F is betrokke by hierdie volgende afstoot-

 • Afstoting van alleen-paar-alleen-paar - Stikstof het net een alleenpaar. So, alleen-paar-alleen-paar afstoting is nie van toepassing op NH nie2F.
 • Eensame paar-binding-paarafstoting – Die alleenpaar stikstof en die NF met twee NH-bindingselektrone staar afstoting van mekaar in die gesig en die vorm is verwring van sy ideale geometriese struktuur. Daarom toon dit trigonale piramidale vorm eerder as tetraëdriese vorm.
Vorm van NH2F

NH2F Lewis Struktuur Formele aanklag

Berekening van formele lading is baie belangrik in chemie omdat dit help om die mees stabiele te bepaal lewis struktuur. Kom ons bereken die formele aanklag.

Die berekening van NH2F se formele lading is = Totale aantal valanselektrone – aantal elektrone bly so nie-gebonde – (aantal elektrone betrokke by bindingsvorming/2).

 • Formele lading van stikstof = 5 – 2 – (6/2) = 0
 • Formele lading van fluoor = 7 – 6 – (2/2) = 0
 • Formele lading van elk van die waterstof = 1 – 0 – (2/2) = 0

NH2F Lewis Struktuurhoek

Bindingshoek word gedefinieer as die hoek tussen twee kovalente bindings wat sentrale atoom verbind. Kom ons bepaal die bindingshoek in NH2F.

Die bindingshoek van NH2F Lewisstruktuur is byna gelyk aan 109.50 as die sentrale atoom is stikstof sp3 gehybridiseerd. Die bindingshoek moet presies 109.5 wees0 maar die eensame paar stikstof wyk die bindingshoek van 109.5 af0 en wys effens kleiner as die ideale bindingshoek.

Die nie-bindende elektrone van stikstof gesig afstoting van die NF- en NH-bindende elektrone. Die bindingshoek word dus van sy ideale bindingshoek afgewyk. NH2F kan sy werklike bindingshoek besit volgens sy sp3 hibridisasie in afwesigheid van enige alleenpaar in sentrale atoom.

NH2F Lewis Struktuur Oktet Reël

Oktetreël bepaal dat enige atoom elektronkonfigurasie (8 elektrone in valensiedop) moet besit soos sy naaste edelgas. Kom ons bespreek dit.

Al die atome in NH2F lewis struktuur behalwe dat waterstof die oktetreël op hierdie manier gehoorsaam-

 • Stikstof gehoorsaam oktetreël. Dit het vyf elektrone in sy n=2-orbitaal. Na drie kovalente bindingsvorming met twee waterstof- en een fluooratoom, kry dit nog drie elektrone en die aantal totale elektrone in sy valensieskil word agt.
 • Fluoor het sewe valenselektrone en wanneer dit kovalente binding met stikstof vorm, kry dit ook agt elektrone in sy buitenste dop. Daarom word oktetreël ook vir fluoor bevredig.
 • Waterstof gehoorsaam nie die oktetreël nie omdat dit nie agt elektrone in sy 1s-orbitaal kan akkommodeer nie. Dit kan eerder twee elektrone hê na vorming van een kovalente binding wat lyk soos met sy naaste edelgas, helium.

NH2F Lewis Struktuur Eensame Pare

Eensame pare is die res van die valenselektrone wat geen bydrae tot bindingsvorming het nie.

Stikstof en fluoor het alleenpare in NH2F lewis struktuur. Aantal alleenpare kan bepaal word deur die volgende formule te gebruik- Formule van berekening van nie-gebonde elektron is = Totale aantal valanselektron – aantal gebonde elektrone.

 • Nie-bindende elektrone van stikstof = 5 – 3 = 2
 • Nie-bindende elektrone van fluoor = 7 – 1 = 6
 • Nie-bindende elektrone van waterstof = 1 – 1 = 0
 • Dus, totale aantal alleenpare in NH2F is = 6 + 2 = 8

NH2F Valensie-elektrone

Valenselektrone is die buitenste, mees dop elektrone van enige atoom en die mees reaktiewe as gevolg van minder aantrekkingskrag van die kern. Kom ons verduidelik dit.

Die valenselektrone van NH2F is eintlik die buitenste dopelektrone van stikstof, fluoor en waterstof. Stikstof, fluoor en waterstof bevat vyf, sewe en een elektrone in hul onderskeie valensiedop. Dus, totale aantal valenselektrone in NH2F is {5 + 7 +(2×1)} = 14.

Stikstof en fluoor het elektronkonfigurasie 1s2 2s2 2p3 en 1's2 2s2 2p5 onderskeidelik. Die 2s- en 2p-elektrone word as valenselektrone beskou. As gevolg van net een elektron in waterstof, word daardie elektron as valensieskilelektron van waterstof gereken.

NH2F Hibridisering

Vermenging van twee atoomorbitale om 'n nuwe orbitaal te genereer vir die doel van chemiese bindingsvorming word gedefinieer as hibridisasie. Kom ons bespreek dit in detail.

Die hibridisasie van die sentrale atoom, stikstof in NH2F is sp3. Vier elektrone van 2s- en 2p-orbitale neem deel aan sp3 hibridisasie met die valenselektrone van waterstof en fluoor. NH2F bereik die trigonale piramidale vorm as gevolg van die sp3 hibridisering van sentrale atoom.

Volgens sp3 hibridisasie molekulêre vorm moet tetraëdries wees. Maar as gevolg van die teenwoordigheid van eensame paar in die sentrale atoom, word dit afgewyk van sy werklike struktuur en toon dit trigonale piramidale vorm.

Is NH2F oplosbaar in water?

Oplosbaarheid van enige molekule in 'n spesifieke oplosmiddel hang af van die aard van die opgeloste stof sowel as oplosmiddel. Kom ons ondersoek dit.

Daar word beskou dat NH2F is oplosbaar in water. Water is 'n polêre oplosmiddel en fluoramien is ook 'n polêre molekule.

Hoekom NH2F is oplosbaar in water?

Om oplosbaar te word in 'n oplosmiddel, moet die aard van opgeloste stof en oplosmiddel dieselfde wees. Kom ons bespreek dit.

NH2F is oplosbaar in water omdat beide water en NH2F is polêr van aard. Aangesien polêre opgeloste stof altyd in water oplos, dus NH2F word in water opgelos as gevolg van sy polêre aard.

Hoe NH2F is oplosbaar in water?

Polêre opgeloste stof los in 'n polêre oplosmiddel op deur 'n interessante meganisme. Kom ons praat hieroor.

NH2F kan in water opgelos word omdat die negatiewe deel van NH2F soos stikstof en fluoor word opgelos deur die positiewe kant van water soos waterstofkant. Terwyl die waterstof in NH2F word gehidreer deur die suurstofkant van water.

Is NH2F 'n suur of basis?

Suurheid en basaliteit van enige molekule hang af van die vermoë om onderskeidelik elektronpare te aanvaar of te skenk. Kom ons bepaal die suurheid of basaliteit van NH2F.

NH2F is basies van aard. Dit kan sy nie-bindende elektrone skenk aan die leë orbitaal van enige atoom, wat as Lewissuur beskou word. Daarom het NH2F is 'n lewis basis.

Hoekom en hoe NH2F is basies van aard?

Lewis-basis word gedefinieer as diegene wat hul nie-bindende of oortollige elektrone kan skenk. Kom ons praat hieroor.

NH2F is 'n Lewis-basis omdat stikstof nie-bindende elektrone het wat nie by binding betrokke is nie. Daardie elektrone kan geskenk word aan so 'n molekule of atoom wat 'n leë orbitaal het.

Is NH2F 'n elektroliet?

Elektroliete is diegene wat elektrisiteit kan gelei as gevolg van dissosiasie in positiewe en negatiewe ione. Kom ons verduidelik dit.

NH2F is nie 'n elektroliet nie, aangesien dit nie 'n ioniese verbinding is nie en dit nie in positiewe en negatiewe ione gedissosieer kan word nie.

Hoekom en hoe NH2F is nie 'n elektroliet nie?

Nie-elektroliete kan nie in twee teenoorgestelde gelaaide ione gedissosieer word wanneer dit in water opgelos word nie. Kom ons lewer kommentaar daarop.

NH2F is nie 'n elektroliet nie, want wanneer dit in water opgelos word, bevat die resulterende waterige oplossing geen ione nie. Hierdie waterige oplossing gelei ook nie elektrisiteit nie as gevolg van geen dissosiasie in enige ione.

Is NH2F ionies of kovalent?

Ioniese en kovalente bindings word gevorm as gevolg van permanente oordrag van elektrone en deling van elektrone tussen die atome. Kom ons bespreek dit.

NH2F is 'n kovalente verbinding aangesien dit drie kovalente bindings tussen stikstof, fluoor en waterstofatome bevat. Elektrone word gedeel, nie heeltemal oorgedra tussen die atome nie, afhangende van die elektronegatiwiteit van onderskeie atome.

Hoekom en hoe NH2F 'n kovalente verbinding is?

Kovalente bindings behels die verdeling van elektrone tussen atome. Kom ons bespreek die rede waarom dit 'n kovalente verbinding is.

NH2F is kovalent omdat die elektrone tussen stikstof, fluoor en waterstof onderling tussen hulle gedeel word. Bindingselektrone word nie gelyk tussen die atome gedeel nie as gevolg van verskille in elektronegatiwiteit van stikstof, waterstof en fluoor.

Die bindingselektrone van twee NH-bindings word na stikstofkant geskuif as gevolg van die groter elektronegatiwiteit van stikstof. Terwyl die NF-bindingselektrone na fluoor verskuif word aangesien fluoor groter elektronegatiwiteit as stikstof het.

Gevolgtrekking

NH2F is 'n baie onstabiele gasvormige verbinding. Baie feite en gebruike oor NH2F moet nog ontdek word. Verskillende soorte wetenskaplike navorsing gaan voort met hierdie verbinding en dit sal in die toekoms as een van die nuttigste verbindings beskou word.

Aditi Roy

Hallo, ek is Aditi Ray, 'n chemie KMO op hierdie platform. Ek het graduering in Chemie van die Universiteit van Calcutta voltooi en nagraadse studie van Techno India University met 'n spesialisasie in Anorganiese Chemie. Ek is baie bly om deel te wees van die Lambdageeks-familie en ek wil graag die onderwerp op 'n simplistiese manier verduidelik. Kom ons koppel deur LinkedIn-https://www.linkedin.com/in/aditi-ray-a7a946202

Onlangse plasings