NH2COOH Lewis-struktuur en -kenmerke (15 nuttige feite)


NH2COOH of karbamiensuur is 'n aminokarboksielsuur wat deur NH gevorm word3 en CO2. Kom ons bespreek verskeie aspekte van die organiese verbinding in hierdie artikel.

NH2COOH of karbamiensuur behels die kombinasie van 2 organiese funksionaliteite wat amied en karboksilaat is. Dit word gevorm deur die verdeling van elektrone tussen die amiedstikstof en karboksilaatkoolstof deur 'n enkele kovalente binding om sodoende die oktet te voltooi.

NH2COOH is 'n beduidende verbinding in peptied en proteïensintese. Industrieel word dit gebruik in ureumproduksie en as 'n spierverslapper. In verskeie organiese reaksies word dit gebruik om die amien te beskerm. Kom ons ondersoek die binding en fisiese eienskappe daarvan soos oplosbaarheid, hibridisasie, polariteit, ens.

Hoe om die NH te teken2COOH lewis struktuur?

NH2COOH lewis struktuur kan die beste voorgestel word deur elektronpuntsimbole. Kom ons teken dit opeenvolgend.

Totaal nr. van valenselektrone betrokke

Die heel eerste stap is om die nr. van elektrone betrokke by binding. In die NH2COOH lewis struktuur, die totale nr. van valenselektrone is 24. Dit word bereken deur die byvoeging van die individuele valenselektrone in N, H, C en O.

Kyk uit vir die sentrale atoom

Die volgende stap is om te kyk na die sentrale atoom wat die minste elektronegatiwiteit het. Hou die kriteria, dan in NH2COOH O is die meeste elektronegatief en H is die minste elektronegatief, maar dit kan nie die voorkeurkeuse wees nie weens die klein atoomradius. Gevolglik sal die hele struktuur rondom N en C saamstel as gevolg van planariteit.

Vervulling van die oktet

Oktetkriteria in NH2COOH lewis struktuur word voltooi deur elektrone te deel. N deel sy elektrone met 2H en C deur enkelkovalente bindings. Net so deel C sy elektrone met O en OH deur onderskeidelik dubbele en enkel kovalente bindings en sodoende die kriteria te voltooi.

Die formele aanklag vir stabiliteit

Berekening van die formele lading van die individuele atome in NH2COOH kan die bestaan ​​van die molekule bevestig. Hier is die formele lading van al die individuele atome 0 wat wys na gelyke elektriese veldverspreiding in die molekule.

NH2COOH Lewis struktuur
Karbamiensuur NH2COOH verteenwoordiging

NH2COOH lewis struktuur vorm

Die vorm van enige organiese molekule verduidelik die rangskikking van individuele atome. Kom ons bespreek vorm in NH2COOH.

NH2COOH het 'n planêre vorm waar amied- en karboksielgroepe verbind word deur 'n enkele kovalente binding wat verantwoordelik is vir sy planariteit. Anders as baie amiedverbindings, het die H2N groep van NH2COOH word nie geprotoneer nie wat weer die vlakke vorm bevestig.

NH2COOH 3D vlakke vorm

NH2COOH lewis struktuur formele aanklag

Die formele lading is die gelyke elektriese verspreiding van individuele atome rondom die molekule. Kom ons bereken die formele lading van NH2COOH.

Die formele aanklag van NH2COOH is 0. Dit kan deur die formule bereken word, Formele lading = Aantal valenselektrone – Aantal nie-bindende elektrone – Bindingselektrone/2

  • Formele lading van N in NH2COOH = 5 – 2 – 6/2 = 0
  • Formele lading van C in NH2COOH = 4 – 0 – 8/2 = 0
  • Formele lading van O in NH2COOH = 6 – 2 – 4/2 = 0
  • Formele lading van O (OH) in NH2COOH = 6 – 4 – 4/2 = 0
  • Vandaar die formele aanklag van NH2COOH is 0.

NH2COOH lewis struktuur hoek

NH2COOH is 'n komplekse organiese molekule as gevolg van sy vlakheid en sy bindingshoeke kan verskil. Kom ons werp lig op dieselfde.

NH2COOH het 'n bindingshoek van 120 om die sentrale karbonielgroep as gevolg van sy planariteit. Die alleenpaar rondom N toon vervoeging wat ook verantwoordelik is vir 120 grade rondom die N-atoom.

NH2COOH lewis struktuur oktet reël

Oktetreëlkriteria word gevolg deur hoofgroepelemente deur elektrone te deel of oor te dra. Kom ons kyk na die oktetreël in die NH2COOH.

NH2COOH volg die oktetreël deur elektrone te deel. Daar is 2 hoofkomponente NH2 en COOH wat deur 'n enkele kovalente binding verbind word. N vorm 3 enkelkovalente bindings en C vorm 2 enkel- en 1 dubbelkovalente binding en voldoen daardeur aan die kriteria.

NH2COOH lewis struktuur alleenpare

Eensame pare speel nie 'n rol in binding nie, maar beïnvloed die rangskikkings wat deur afstotings veroorsaak word. Kom ons vind die eensame paar in die NH uit2COOH.

NH2COOH het 'n enkele eensame paar elektrone wat op die N-atoom teenwoordig is. N het 5 valenselektrone waar 2 deur die waterstofatome gedeel word en die 3de een met die karboksielgroep. Die alleenpaar rondom N is ook verantwoordelik vir vervoeging.

NH2COOH valenselektrone

Valenselektrone as gevolg van minder kernaantreklikheid is meer geneig tot binding. Kom ons bespreek die nr. van valenselektrone betrokke by binding.

Die totale nr. van valenselektrone in NH2COOH is 24. Dit kan bereken word deur die byvoeging van die individuele atome N, H, C en O.

  • Valenselektrone in N in NH2COOH = 5
  • Valenselektrone in H in NH2COOH = 1
  • Valenselektrone in C in NH2COOH = 4
  • Valenselektrone in O in NH2COOH = 6
  • Totaal nr. van valenselektrone in NH2COOH = 5 + 3(1) + 4 + 2(6) = 24

NH2COOH hibridisasie

Hibridisering is die vermenging van die atoomorbitale in organiese verbindings wat lei tot die vorming van hibriede orbitale. Kom ons vind die verbastering in NH uit2COOH.

Die verbastering van NH2COOH rondom die C-atoom is sp2 omdat dit 'n planêre struktuur is. Ook, N is in vervoeging met die C-atoom as gevolg van die teenwoordigheid van alleenpaar wat impliseer dat rondom N ook hibridisasie sp2 is.

Is NH2COOH vaste stof of vloeistof?

Die toestand van materie van 'n verbinding kan beoordeel word deur die reaksie en bereidingstoestande van die verbinding. Kom ons vind dieselfde uit in NH2COOH.

NH2COOH is 'n vaste stof omdat dit berei word deur die reaksie van twee gasse NH3 en CO2 by baie lae temperature wat lei tot die stolling van die produk. Sy bestaan ​​as die dimere van waterstofbinding is 'n aanduiding van sy sterk interaksies wat die vaste aard daarvan bevestig.

Is NH2COOH oplosbaar in water?

Oplosbaarheid is die vermoë van verbindings om in verskeie mediums op te los. Kom ons kyk na die oplosbaarheid van NH2COOH in water.

NH2COOH is oplosbaar in water as gevolg van sy swak suurheid. Karboksilaat is 'n groot organiese funksionele groep met 'n hoë molekulêre gewig, en dit is moeilik om in water op te los. Maar weens sy swak suurheid en afwesigheid van 'n koolstofketting neem sy oplosbaarheid in water toe.

Is NH2COOH polêr of nie-polêr?

Die polariteit van die molekule hang af van die elektriese veldladingverspreiding en die vorm. Kom ons vind polariteit in NH uit2COOH.

NH2COOH is 'n semi-polêre verbinding aangesien dit verskille in die elektriese ladingverspreiding het en 'n netto dipoolmoment het. Maar die verskil in die ladings is nie baie uitgespreek nie, aangesien die atome betrokke skenkers en aanvaarders kan wees met verskeie interaksies by O- en N-termini.

Is NH2COOH 'n molekulêre verbinding?

Molekulêre verbindings is sinoniem met kovalente verbindings in terme van eienskappe. Kom ons bespreek molekulariteit in NH2COOH

NH2COOH is 'n molekulêre verbinding omdat hier die individuele atome aan mekaar verbind word deur elektrone te deel. Dit is 'n organiese verbinding wat tot die koolsuurfunksionaliteite behoort en ensiematies gesintetiseer word deur ureum wat aanduiders is van sy molekulariteit.

Is NH2COOH suur of basis?

Suur of basiese karakter hang af van die substituente wat aan die molekule geheg is. Kom ons bespreek dieselfde in NH2COOH.

NH2COOH is meer spesifiek 'n suur aminosuur as gevolg van die teenwoordigheid van 'n swak karboksilaatgroep wat aan die amiedstikstof geheg is. Dit word as 'n swak suur beskou as gevolg van sy gedeeltelike dissosiasievermoë in vergelyking met anorganiese sure.

Is NH2COOH elektroliet?

Elektrolitiese eienskap is afhanklik van die dissosiasievermoë van die verbinding in die waterige medium. Kom ons kyk na dieselfde in NH2COOH.

NH2COOH is nie 'n elektroliet nie, want dit is 'n organiese verbinding. Ten spyte daarvan dat dit oplosbaar is in water, is dit nie in staat om ten volle in water te dissosieer nie. In plaas daarvan is dit gedeeltelik gedissosieer en is nie in staat om die beweging van ione te fasiliteer nie.

Is NH2COOH sout?

Soutbepaling van enige verbinding is afhanklik van die neutralisasiereaksie. Kom ons bespreek of NH2COOH 'n sout is of nie.

NH2COOH is nie sout nie, want dit het 'n organiese suurfunksie in. Die suur organiese funksionaliteit is karboksilaat of COOH groep. Alhoewel dit swak is in vergelyking met anorganiese suur, word dit karbamiensuur genoem en word dit as 'n aminosuur aangewys.

Is NH2COOH ionies of kovalent?

Die aard van enige verbinding word beoordeel deur sy binding en sy elektroniese gedrag in verbindingsvorming. Kom ons kyk na dieselfde in NH2COOH.

NH2COOH is 'n kovalente verbinding want hier is daar deling van elektrone. Al die individuele atome is saamgebind deur beide enkel- en dubbelkovalente bindings. Dit is ook 'n organiese verbinding wat nie-metaal-entiteite insluit wat die kovalensie daarvan bevestig.

Gevolgtrekking

In neutedop, NH2COOH is 'n organiese aminosuur van klas karbamaat en soos baie ander organiese verbindings, vertoon dit bindingseienskappe en fisiese eienskappe. Maar as gevolg van die betrokkenheid van beide amied- en karboksilaatgroepe, toon dit afwykende gedrag in suur-basis karakter en polariteit.

Mansi Sharma

Hallo, ek is Mansi Sharma, ek het my meestersgraad in Chemie voltooi. Ek glo persoonlik dat leer meer entoesiasties is as dit met kreatiwiteit geleer word. Ek is 'n vakkundige in chemie. Kom ons koppel deur LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/mansi-sharma22

Onlangse plasings