NF4+ Lewis-struktuur en kenmerke: 15 volledige feite


NF4+ Lewisstruktuur verwys na die interne struktuur van NF4+ sout. Die elektroniese oorgang na binding tussen die elemente sal breedweg in hierdie artikel bespreek word.

NF4+ Lewis-struktuur is 'n sistematiese voorstelling van die strukturering van die ioon. Dit is duidelik uit die simboliese notasie van NF4+ dat hierdie verbinding 'n positiewe ioonbevattende verbinding is. Vorming van sy Lewis-struktuur openbaar die elektroniese feite oor hierdie verbinding.

Kom ons fokus op die verskillende feite soos vorm, hoek, verbastering en ander interne vorming van NF4+ deur die hele artikel.

Hoe om NF4+ Lewis-struktuur te teken

Teken Lewisstruktuur van die ioon word gevolg deur 'n paar maklike stappe, wat gewoonlik afgetrek word in die geval van enige verbinding. 'n Studie oor die stappe word hieronder gegee.

Stap 1: Bereken die aantal valenselektrone

Die totale telling van valenselektrone in die verbinding is belangrik om te identifiseer voordat die tekening begin word. Hierdie inligting word bereken deur die valenselektron in elke atoom uit te vind. Hierdie stap word as die fundamentele beskou aangesien valenselektrontelling die drang van elektrone in atome op relevante wyse in kennis stel.

Stap 2: Vind elektrontekort in elemente

Elektrontekort aan stikstof- en fluoratome dryf hulle om bindings met mekaar te maak. Daarom is dit belangrik om die elektrontekort in atome te vind voordat die elemente met bindings in die struktuur geheg word. Hierdie faktor gee ook die korrekte telling van verbande.

Stap 3: Herkenning van sentrumatoom in NF4+

Sentrumatoom word herken nadat die tekort aan elektrone gevind is. Sentrumatoom in NF4+ is stikstof aangesien dit groter is as fluor en hoër bindingskapasiteit het. 'n Enkele stikstofatoom neem deel aan die vorming van NF4+, so dit kry hier prioriteit as middelatoom.

Stap 4: Identifiseer bindings wat deur elemente geskep word

Binding is die mees waardevolle kenmerk in die verbindings, wat skelet van die skep Lewis struktuur. Nadat die aantal elektrone gevind is wat nodig is vir die stabilisering van die elemente in die periodieke tabel, word die binding van die elemente met die middelatoom deur bindings in die tekening uitgevoer.

Stap 5: Bereken die formele lading van die sout

Formele ladingberekening is beduidende faktor vir die verbinding en ioniese soute. Aangesien NF4+ 'n positiewe lading hou, is dit belangrik om die rede te vind waarom hierdie lading op die middelatoom gehou word nadat dit die skelet geskets is. Formele ladingberekening voltooi die struktuur deur lading in NF4+ te plaas.

NF4+ Lewis struktuur resonansie

Resonansie verwys na die proses om alternatiewe strukture van elemente te maak. Kom ons vind die feite of dit waardevol is vir die NF4+ ioon of nie.

NF4+ resonansie is nie geregverdig nie aangesien dit 'n positiewe ioon en geen pi-binding daarin bevat nie. Afwesigheid van Pi-bindings en negatiewe ioon in NF4+ maak dit onmoontlik vir NF4+ om alternatiewe struktuur van die verbinding te genereer. In plaas van negatiewe ioon, het N 'n tekort aan elektron wat nie die proses van resonansie ondersteun nie.

Óf negatiewe ioon stel die neiging om nuwe binding te maak deur te voldoen aan 'n tekort aan elektron in ligande of pi-binding breek en gegee elektron aan middelatoom. Hierdie feite ondersteun die proses van resonansie, wat irrelevant is vir NF4+.

NF4+ Lewis-struktuurvorm

Vorm van die verbinding word fundamenteel geïdentifiseer uit die Lewisstruktuur van elemente. Kom ons ontdek die vorm van Tretrafluronitrogeen (NF4+) hier.

NF4+ Lewisstruktuur dui aan dat dit 'n tetraëdriese ioon is. Twinting effek word opgemerk in die verbindings, wat wanorde van die verbinding stel. Hierdie vorm van NF4+ is egter herken nadat die NF4BF4-verbinding gebreek is waar die alle vaste NF4+-soute gevind is om tetraëdriese vorm op X-straalblad te hou.

nf4+ lewis struktuur
NF4+ Lewis struktuur vorm van Wikipedia

Nadat die struktuur van verskeie kristalle, wat NF4+-ioon bevat, ontleed is, kon die presiese vorm van die sout nie geïdentifiseer word nie. Maar in lae temperatuur 19F isomeer van Fluoor is ondersoek en dit het 'n behoorlike bewys gegee van tetraëdriese NF4+ molekules binne kristallyne NF4BF4.

NF4+ Lewis-struktuur formele lading

Formele ladingsberekening is die laaste faktor wat 'n gevolgtrekking gee oor die interne struktuur van verbindings. Kom ons bereken die formele lading van NF4+ ioon hieronder.

Daar is 'n algemene formule vir die berekening van formele ladings van die verbinding. Die formule is Formele lading = aantal valenselektrone – aantal kovalente bindings – aantal alleenpare of gepaarde elektrone van atome.

Uit die tabel hieronder uiteengesit kan ons die berekening van formele lading op 'n sistematiese wyse evalueer-

Elemente en samestellingAantal valenselektroneAantal kovalente bindingsAantal eensame pare gepaarde elektrone van atomeFormele aanklag

N540(5-4-0) = +1F1716(7-1-6) =0F2716(7-1-6) =0F3716(7-1-6) =0F4716(7-1-6) =0NF4+


+1

Formele ladingberekening van NF4+ Lewisstruktuur

NF4+ Lewis struktuur oktet reël

Oktetreël definieer die teorie gevolg deur periodieke elemente terwyl elektrone gedeel word en bindings met mekaar maak. Kom ons demonstreer die reël vir NF4+ as 'n waardevolle feit.

NF4+ Lewisstruktuur volg oktetreël om bindings op 'n stabiele manier te maak. Volgens die oktetreël moet een element agt elektrone besit sy laaste elektrondop om die uiteindelike stabiliteit soos sy naaste edelgas te kry. In ooreenstemming met hierdie faktor deel alle N sy vier elektrone met vier F-atome.

Vier elektrone van N vul oktettoestand van Fluooratome aangesien elke F-atome 1-elektrontekort benodig om agt elektrone te bereik. N kan nie bevrediging kry met betrekking tot oktetreël nie dit deel een ekstra elektron wat een elektrontekort in N skep en die algehele verbinding positief gelaai het.

NF4+ Lewis-struktuur alleenpare

Aantal en kenmerke van alleenpare in samestelling is nodig om die regte vorm en bindingshoek van verbindings te identifiseer. Hierdie feit word hieronder beskryf.

NF4+ Lewis-struktuur bevat altesaam 12 alleenpare en 1 enkele elektron. Stikstof deel 4 elektrone van 5 waar een enkele elektron alleen in die struktuur bly. Na maak deur een elektron te deel, moet elk van die vier F-atoom 3 alleenpare hou. Daarom word die totale aantal alleenpaar (4*3) = 12

VSEPR (Valence Shell Electron Pair Repulsion) teorie moedig die berekening van alleenpare in verbindings aan nadat bindings gemaak is. Hierdie teorie sê dat alleenpaar die bindingshoek van verbinding kan beïnvloed, daarom is dit nodig om die aantal en posisie van alleenpare in verbindings te ontleed.

NF4+ valenselektrone

Valenselektronberekening aktiveer begrip oor elektronomvang of tekort aan elemente. Ons moet die totale aantal valenselektrone in NF4+ hier bereken.

  • Aantal valenselektrone in stikstof = 5
  • Aantal valenselektrone in elk van die fluoratoom = 7
  • Aantal deelnemende Fluooratome in NF4+ = 4
  • Totale aantal valenselektrone hou deur vier fluooratome = (4*7) = 28
  • Totale aantal valenselektrone in NF4+ = (28 + 5) = 33
  • Een elektrontekort maak totale getal as valenselektron in NF4+ = (33-1) = 32

Valenselektrone gee kennis van die vereistes van elektrone in die elemente om hul oktettoestand te bevredig. Gebaseer op hierdie inligting element ondergaan binding proses. Daarom word dit beskou as die belangrikste faktor in elemente in die chemie van die periodieke tabel.

NF4+ bindingshoek

Bindingshoek is belangrike inligting om die fisiese omtrek van verbindings te bevredig. Kom ons identifiseer die bindingshoek van NF4+ Lewisstruktuur.

NF4+ bindingshoek is geïdentifiseer as 109.5°. Dit is die ideale bindingshoek tetraëdriese meetkunde. Dit beteken dat die hoek tussen elke binding wat deur Fluoor-atoom met sentrale atoom, Stikstof in NF4+ geskep word, 109.5° is, wat nie deur enige eksterne of interne effek op die verbinding beïnvloed word nie.

VSEPR-teorie evalueer dat die teenwoordigheid van alleen-paar-een-paar en alleen-paar-binding-paar afstoting die verskil in bindingshoeke maak. In die geval van NF4+ ioon, kan hierdie afstoting nie verandering in hoeke beïnvloed nie, aangesien dit 'n eenvoudige tetraëdriese vorm het.

NF4+ hibridisasie

Hibridiseringstruktuur van atome kan geïdentifiseer word deur die Lewis-struktuur van verbindings te bestudeer. Hierdie feit word hieronder gedemonstreer met spesifieke inligting oor NF4+.

NF4+ hibridisasie is sp3. Hierdie inligting word ideaal ingesamel deur die tetraëdriese vorm van die verbinding te bestudeer. Tetraëdriese vorm dui ideale hibridisering aan as sp3. Hierdie feit stem baie ooreen met die hibridisasie van NH4+ en in beide het die verbinding N sp3 hibridisasie.

Eerste elektron van eerste fluooratoom skuif in die leemte plek van p orbitaal daarin. Ander elektrone vanaf d-orbitaal vir Fluooratome skuif na die enkele elektron van 2 p-orbitale in stikstof om pare te maak. Derde p-orbitaal bevat 'n enkele elektron. Algehele hibridisasie vind plaas as sp3.

Is NF4+ oplosbaar in water?

Oplosbaarheid in water van verbinding hang af van die interne bindingssterkte tussen die elemente. Kom ons vind die feit oor oplosbaarheid van NF4+ in water.

NF4+ sal na verwagting oplosbaar wees in water. In die teenwoordigheid van poolwater word stikstof beïnvloed om bindings te breek. Aangesien water polêr is, trek dit elektrone maklik. In die geval van NF4+ maak 'n tekort aan elektron die verbinding swak en dit word maklik van watermolekule om NF-binding te breek.

Waarom en hoe is NF4+ oplosbaar in water?

NF4+ is oplosbaar in water as gevolg van swak interne bindingssterkte van stikstof met vierde fluooratoom. Stikstof wil breek as bind en stabiel wees deur die tekort aan een elektron uit te wis.

Is NF4+ 'n molekulêre verbinding?

Molekulêre verbindings verwys na daardie verbinding wat slegs molekules bevat. Kom ons vind NF4+ is molekulêr of nie.

NF4+ kan nie as 'n molekulêre verbinding beskou word nie. Hierdie verbinding bevat beslis molekules, maar dit bevat ook ione. Aangesien molekulêre verbinding nie gebruik word om katioon of anioon te hou nie, kan NF4+ nie as molekulêr in chemie beskou word nie.

Hoekom is NF4+ nie molekulêr nie?

NF4+ is nie molekulêr nie omdat dit nie molekules net in sy interne struktuur hou nie. Die teenwoordigheid van ione op die middelatoom of enige ligand van 'n verbinding ondersteun nie die kriterium om molekulêr te wees nie. Die ioon kan as gedeeltelik molekulêr beskou word.

Molekulêre verbindings bevat slegs nie-metale. In daardie geval kan NF4+ as molekulêr beskou word, maar positiewe lading op stikstof onderskei NF4+ van molekulêr.

Hoe is NF4+ nie molekulêr nie?

NF4+ is nie heeltemal molekulêr deur die manier waarop kovalente bindings gemaak word, te vul nie. 'n Ioniese binding verwys na die suiwer molekulêre aard van verbindings. Wanneer verskillende ione mekaar se teenoorgestelde ioniese waardes bevredig, maak 'n neutrale vorming van verbinding dit op 'n ideale manier molekulêr.

Stikstof maak bindings met Fluooratome deur byna al die valenselektrone te gee. Na binding moet dit 'n positiewe lading hou aangesien dit een ekstra valenselektron verloor om stabiliteit te kry.

Is NF4+ 'n suur of basis?

NF4+ is 'n ioon en sy suurheid of basaliteit verwys na die elektroniese eienskap wat intern daarin gehou word. Kom ons beskryf die feit deeglik.

NF4+ moet beskou word as 'n Lewis basis. Hierdie verbinding is nogal fassinerend met uitsonderlike eienskappe daarin. Dit hou radikaal verskillende chemiese eienskappe. Daarom moet die suurheid daarvan ontleed word met 'n broesbeskrywing oor sy vorming en chemiese samestelling.

Hoekom is NF4+ basis?

'n Lewis-basis word gedefinieer deur die vermoë om een ​​of meer as een elektronpare te skenk. Kom ons vind die rede waarom NF4+ 'n Lewis-basis genoem word.

NF4+ is basis aangesien die ekstra elektron op stikstof maklik daardeur geskenk word. Hierdie kenmerk van skenking is ondersteunend teenoor die eiendom van Lewis-basis. Die verbinding het geen spasie om elektron aan te neem nie aangesien dit gevul is met altesaam 32 valenselektrone, so dit kan in elk geval nie 'n suur wees nie.

Hoe is NF4+ basis?

NF4+ is basis deur elektrone aan behoeftige ione te skenk. Die vorming van hierdie ioon word voorafgegaan deur die verhoging van die oksidasiekrag van Fluoor met behulp van sterk Lewissuur. Hierdie faktor verwys na die basaliteit van NF4+.

Is NF4+ 'n elektroliet?

Elektroliet staan ​​vir die term wat die kapasiteit definieer om +ve of -ve lading deur verbindings in gesmelte toestand te hou. Kom ons fokus op die elektrolitiese kapasiteit van NF4+.

NF4+ is 'n elektroliet. Die verbinding hou 'n positiewe lading op 'n stabiele manier. Die stabiele vorming van NF4+ deur een elektron te verloor, definieer sy vermoë om positiewe lading in middelatoom te hou.

Hoekom is NF4+ elektroliet?

NF4+ is elektroliet aangesien dit 'n positiewe ioon op die sentrale atoom bevat. Die verbinding is in staat om die beweging van elektrone in wateroplossing te beïnvloed. Terwyl die oplosbaarheid daarvan beskryf word, is dit egter geïdentifiseer dat die ioon homself kan breek in water wat ook sy elektroliet-aard ondersteun.

Hoe is NF4+ elektroliet?

NF4+ is 'n elektroliet deur meer protone daardie elektrone te hou. Dit is die manier om te beskou dit is 'n katioon een positiewe lading. Kationiese vorming van die verbinding is die dryfkrag agter die verwerking van elektrolietoplossing in water vir NF4+.

Is NF4+ 'n sout?

Sout word gevorm deur ioniese vervoeging tussen positiewe en negatiewe ione deur 'n neutrale verbinding uit te gee. Nou sal hierdie afdeling definieer of NF4+ 'n sout is of nie.

NF4+ kan nie van nature as sout beskou word nie. Dit bevat twee verskillende nie-metale en 'n positiewe lading. Die binding tussen stikstof- en Fluooratome aktiveer nie die vorming van enige neutrale verbinding nie.

Hoekom en hoe is NF4+ nie 'n sout nie?

NF4+ is nie 'n sout nie aangesien dit bindings skep deur elektrone gedeeltelik te deel. Gedeeltelike elektronaandeelproses verwys na die vorming van kovalente binding. Soute word gevorm deur ioniese bindings en neutralisering van twee teenoorgestelde ione. NF4+ self is 'n ioon wat neutrale verbinding kan maak deur binding met anione te maak.

Is NF4+ ionies of kovalent?

Ioniese of kovalente faktor word bepaal deur die vorming van bindings tussen elemente te bestudeer. Kom ons herken die vorming van tipe Tetrafluronitrogeen ioon.

NF4+ is 'n kovalente verbinding. Blykbaar lyk die verbinding soos 'n ioniese verbinding aangesien dit 'n positiewe lading het. Elektroniese reaksie tussen stikstof en fluor gee 'n idee oor die vorming daarvan deur kovalente natuur te weerspieël.

Hoekom is NF4+ kovalent?

Kovalente bindings verwys na die vorming van verbinding uit twee verskillende molekules. Kom ons ondersoek die rede waarom NF4+ 'n kovalente verbinding genoem word.

NF4+ is 'n kovalente verbinding aangesien die binding tussen twee molekules die vorming daarvan beïnvloed. Ioniese binding definieer die vorming van neutrale verbinding uit twee verskillende ione. Na binding met Fluooratome moet stikstof begin om een ​​elektron te verloor en positiewe ioon te hou in plaas van neutralisasie.

Hoe is NF4+ kovalent?

NF4+ kry kovalensie deur die gedeeltelike elektronaandeel tussen stikstof- en fluoratome. Die verbinding word gevorm om oktetvalensie te bevredig. Valensbevredigingsproses maak NF4+ 'n kovalente verbinding selfs nadat 'n ioon in die middel gehou is.

Gevolgtrekking

Hierdie artikel het verskeie feite oor Tetrefluronitrogen beskryf. Hierdie sout verskyn as 'n katioon wat in hierdie artikel geregverdig is met sy uitsonderlike eienskappe. Die artikel het egter gedeel chemiese en fisiese feite, wat doelbewus aangedui word deur NF4+ Lewis-struktuur te teken.  

Sarnali Mukherjee

Hi.....ek is Sarnali Mukherjee, 'n gegradueerde van die Universiteit van Calcutta. Ek hou daarvan om te onderrig en kennis oor chemie te deel. Ek het sedert 'n jaar gelede geleidelik belangstelling in artikelskryf gekry. Ek sal graag in die toekoms meer kennis oor my onderwerp wil opdoen. Kom ons koppel deur LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/sarnali-mukherjee-921b59231

Onlangse plasings