31+ Newton se Tweede Bewegingswet Voorbeelde: Gedetailleerde verduidelikings


Volgens Newton se tweede bewegingswet is die rigting van die versnelling van die voorwerp in die rigting van die krag wat toegepas word.

Newton se tweede bewegingswet sê dat die krag wat op die voorwerp toegepas word wat dit in beweging gebring het, gelyk is aan die produk van die massa van die voorwerp en sy versnelling. Kom ons bespreek sommige van Newton se tweede bewegingswet voorbeelde soos hieronder gelys:-

Sokker geskop

Wanneer die sokker geskop word, sal dit versnel in die rigting van die krag wat toegepas word.

Newton se tweede bewegingswet voorbeelde
'n bal skop; Beeldkrediet: Pixabay

Die versnelling van die bal sal gelyk wees aan die krag wat op elke eenheidsmassa van die bal uitgeoefen word. Gestel as die bal met massa 285g versnel teen 'n tempo van 4m/s, dan is die krag wat op die bal toegepas word gelyk aan 1.14N.

Druk die tafel

Die tafel sal slegs van sy posisie verplaas word as die voldoende krag gelykstaande aan die massa van 'n tafel op die tafel toegepas word. Die verplasing van die tafel sal in die rigting van die toegepaste krag wees.

Inkopietrollie dra

'n Inkopietrollie het wiele onder wat dit gemaklik maak om 'n swaar vrag in 'n trollie op 'n vlakke oppervlak te dra.

Stoot 'n inkopietrollie; Beeldkrediet: pixabay

Om die trollie vorentoe te stoot moet 'n krag in die voorwaartse rigting toegepas word, dit word ook 'n stootkrag genoem wat 'n kontakkrag is. Op dieselfde manier om die trollie agteruit te trek, moet trekkrag op die handvatsel van 'n trollie toegepas word.

Carrom Striker

Die carrom-aanvaller versnel in die rigting waarin hy slaan. Om die karromman te teiken, word die hoek waarteen die krag op die karromman moet inval ontleed en dan akkuraat getref.

Aangesien die krag op die karromman inval, sal dit beweeg in die rigting van die krag wat toegepas word op 'n afstand gebaseer op die hoeveelheid krag wat daarop inval.

Druk 'n kar

Stel jou voor dat die motorenjin nie werk nie en 'n man stoot die motor van die agterkant van die motor af. ’n Krag word op die motor uitgeoefen om dit vorentoe te beweeg. Die versnelling van die motor wanneer die massa van die motor gestoot word, is eweredig aan die krag wat toegepas word.

Biljartbal

Wanneer die biljartbal met 'n stok geslaan word, versnel die bal vorentoe in die rigting van die krag wat toegepas word en die spoed van die bal is eweredig aan die krag wat op die bal uitgeoefen word.

Biljartbal; Beeldkrediet: Pixabay

Slaan die Marmer

Die kragvoorval op 'n ander albaster wat op die grond stabiel gehou word, sal van sy rusposisie verplaas en in die rigting van die toegepaste krag migreer. Terselfdertyd sal die kinetiese energie van die albaster oorgedra word na daardie albaster wat in rus was en na 'n afstand beweeg totdat sy kinetiese energie nul word.

Boulbal

Die boulbal word versnel en in die rigting van die staande boulpenne gegooi. Die boulbal beweeg in 'n reglynige beweging en plaas die krag op die boulpenne om hulle ineen te stort.

Boulbal wat na die pen beweeg; Beeldkrediet: pixabay

Die boulbal beweeg in die rigting van die krag wat toegepas word en sy versnelling volg die tweede wet van beweging.

Trek 'n trollie-tas

'n Krag word op 'n tas toegepas om dit vorentoe te trek. Die hoeveelheid krag wat nodig is om die tas te trek, hang af van die gewig van 'n trollie. Die trollie sal versnel in die rigting van die trekkrag en in vergelyking met die krag wat toegepas word.

Trek venstergordyn

Om die venstergordyn te trek is 'n baie minder krag nodig aangesien die gordyne lig in gewig is. Die gordyn sal in die rigting van die toegepaste krag beweeg en die verplasing van die hangende gordyn is gelyk aan die krag wat toegepas word.

Die bal aangee

Om die bal aan te gee, oefen jy eintlik 'n krag uit in die rigting van die speler wat voor jou staan.

Aangee van die bal in 'n rugbywedstryd; Beeldkrediet: pixabay

Die hoeveelheid krag wat nodig is om die bal na die speler aan te gee, word bepaal deur die afstand van skeiding tussen die twee spelers, en hoe ver die bal gegooi moet word.

Slaan 'n krieketbal

'n Kolwer slaan die inkomende krieketbal in die rigting waar daar geen spelers staan ​​om die bal te keer om 'n vier of ses te slaan nie.

Die bal slaan; Beeldkrediet: pixabay

Die krag word op 'n bal toegepas deur 'n kolf in 'n spesifieke rigting te gebruik wat die korrekte postuur van die kolf hou wat die bal in die regte pad moet rig.

Badminton

Tydens pluimbal speel 'n krag op die kurk met 'n raket. 'n Kurkprop beweeg in die rigting van die krag wat toegepas word en die versnelling van die kurk is gelykstaande aan die hoeveelheid krag wat toegepas word. Dit hang ook af van die elastisiteit en die potensiële energie wat die kurk tydens die gooi verkry.

Ski

Ski is 'n sportaktiwiteit wat in die sneeu uitgevoer word, net soos skaats. Die rigting van die skiër word gelei met behulp van twee stokke in sy hande wat hom toelaat om die pad te verander, die beweging te versnel of te vertraag.

Ski; Beeldkrediet: pixabay

Dit word gedoen deur 'n krag op die grond toe te pas. Die rigting van die krag wat toegepas word en die sterkte daarvan bepaal die versnelling van die skiër.

Bul wat 'n karretjie trek

'n Bul oefen 'n trekkrag op 'n kar uit en gebruik sy spierkrag om die wa te trek. Die hoeveelheid krag wat die bul benodig, kan bereken word deur die gewig van die wa te ken.

Trek water uit put

Om water uit 'n put te trek, word 'n houer in die water gedoop en dit met 'n tou vasgemaak en dit word dan opwaarts getrek deur 'n spierkrag toe te pas. Die hoeveelheid krag wat op die vaartuig toegepas word, kan gevind word deur die gewig van 'n volume water in die vaartuig en die tempo van versnelling van die vaartuig te meet.

Die optel van 'n gewig

Die opheffing van die swaar voorwerpe volg ook Newton se tweede wet van beweging.

Die optel van 'n gewig; Beeldkrediet: pixabay

'n Krag moet in die opwaartse rigting toegepas word om die gewig op te lig. Die hoeveelheid krag wat toegepas word is gelyk aan die massa van die voorwerp wat opgelig word en die versnelling van die voorwerp as gevolg van krag.

Die Tuinvaas skuif

Die tuinvase is styf gevul met nat grond. Die krag wat nodig is om die vaas op te lig, hang af van die gewig van die vaas. As die gewig van 'n vaas minder is, sal die versnelling terwyl die vaas dra meer wees, want die krag wat toegepas word om die vaas te skuif, sal meer wees in vergelyking.

Water vloei

Die spoed van die vloei van water is meer as die helling van die kruin is steiler en dienooreenkomstig die krag inval op die gruis en sedimente in die water sal meer wees en dus word hulle saamgedra met die vloei van water.

Die vloei van water; Beeldkrediet: Pixabay

SlingerVel

'n Slingervel word gebruik om die krag op die verafgeleë voorwerp toe te pas, byvoorbeeld om die mango's van die boom los te maak. Die krag word in die rigting van 'n teiken toegepas. Die krag val in op die voorwerp wat oor die rekkie gehou word en versnel in die rigting van die krag wanneer dit uit die slingervel losgelaat word.

Klip in water oorslaan

Terwyl 'n klip in damwater oorgeslaan word, word die krag toegepas deur die beweging van 'n hand.

Klip in water oorslaan; Beeldkrediet: pixabay

Die rigting van die beweging van die klip is dieselfde as die rigting van die krag wat toegepas word. Die versnelling van die klip is eweredig aan die krag wat op die voorwerp toegepas word.

Skuifvenster

Om 'n venster te skuif word 'n drukkrag op die handvatsel toegepas om die venster oop te maak. Die versnelling van die venster hang af van die krag wat op die handvatsel toegepas word.

Lig 'n stapel boeke op

Die krag wat nodig is om die stapel boeke op te lig, hang af van die massa van die hele boeke in 'n stapel. Die krag wat dus benodig word, sal groter wees. Die krag moet in die opwaartse rigting toegepas word om die boeke van die plek af te lig.

Gejaag op 'n boot

As 'n bootryer per ongeluk 'n ander boot vooraan tref, sal die boot vorentoe vorentoe beweeg in die rigting van die krag.

Bote in water; Beeldkrediet: Pixabay

Die krag wat vanaf die agterkant van die boot toegepas word, is in die voorwaartse rigting en dus sal dit 'n boot vorentoe dryf.

Vrugte het van die boom geval

Die vrugte los en val grond toe as gevolg van die gravitasie-aantrekkingskrag van die Aarde. Die gravitasiekrag werk altyd in die rigting van die grond en dus versnel die bewegingsrigting van die vrugte na die losmaak van die knoop van die boom afwaarts.

Rol die Hoela-hoepel

As jy 'n hoepel op 'n vlakke oppervlak hou en 'n krag daarop toepas saam met sy sy, sal dit versnel in die rigting van die krag wat toegepas word.

Swing

Om 'n swaai in die ossillerende beweging te plaas, oefen 'n krag van agter die persoon wat op 'n swaai sit uit.

'n Swaai beweeg in die rigting van die krag wat toegepas word.

Blaas kers

Om 'n kers te blaas pas jy windkrag oor die vuur toe om dit af te blaas. Die wind beweeg in die rigting van die krag wat toegepas word. Die versnelling van die molekules word tot 'n sekere afstand beperk terwyl hulle met die ander omliggende molekules in die lug bots.

Boomerang

'n Boemerang keer terug na die gooier as gevolg van sy L-vormstruktuur. Dit sal tot 'n sekere afstand beweeg, afhangende van die krag wat daarop uitgeoefen word terwyl dit in die lug gegooi word.

Dart

Dit het een puntige punt wat in 'n donker bord gesteek word en bly.

Die diepte waarop die pen ingesteek word, hang af van die krag waarteen die pyl gegooi word. Die rigting van die versnelling van 'n pyl is in die rigting waarin dit gegooi word.

Algemene vrae

Hoeveel is die krag wat nodig is om die boks van vrag van 8 kg te beweeg as die versnelling van 'n man wat 'n boks dra 0.4 m/s is2?

Gegee: a=0.4 m/s2

m = 8 kg

F=ma

F=8*0.4=3.2 XNUMXN

Daarom is die krag wat 'n man op 'n boks uitgeoefen het 3.2 N.

Wat is 'n netto versnelling van 'n voorwerp met 'n massa van 30 kg wat uit een rigting getrek word met 'n krag van 15N en uit die teenoorgestelde rigting getrek word met 'n krag van 30N?

Gegee: F_1=15N

F2= 30N

m = 30 kg

Dus netto krag op die voorwerp is

F = F2-F1= 30N-15N=15N

Die voorwerp sal in die rigting van die krag F beweeg2.

ma=15N

a=15/m=15/30=0.5m/s2

Die versnelling van 'n voorwerp is 0.5 m / s2.

Waarom kom bewegende voorwerpe tot stilstand nadat hulle 'n sekere afstand afgelê het?

Die voorwerp kom tot sy ewewigstoestand van rus nadat hy 'n sekere afstand afgelê het.

Die versnelling van die voorwerp is omgekeerd eweredig aan sy massa. Verder, die lug sleep en wrywingskrag wat op die oppervlak van die liggaam uitgeoefen word, help dit om na 'n statiese posisie te kom.

AKSHITA MAPARI

Hallo, ek is Akshita Mapari. Ek het M.Sc. in Fisika. Ek het aan projekte gewerk soos Numeriese modellering van winde en golwe tydens sikloon, Fisika van speelgoed en gemeganiseerde opwindingsmasjiene in pretpark gebaseer op Klassieke Meganika. Ek het 'n kursus oor Arduino gevolg en het 'n paar mini-projekte op Arduino UNO bereik. Ek hou altyd daarvan om nuwe sones op die gebied van wetenskap te verken. Ek glo persoonlik dat leer meer entoesiasties is as dit met kreatiwiteit geleer word. Afgesien hiervan hou ek daarvan om te lees, te reis, op kitaar te tokkel, klippe en lae te identifiseer, fotografie en skaak te speel. Koppel my op LinkedIn - linkedin.com/in/akshita-mapari-b38a68122

Onlangse plasings