Netto Force vs Force: Vergelykende analise en gedetailleerde feite


Die artikel bespreek die vergelykende analise en gedetailleerde feite van netto krag vs krag.

kragNet krag
Ons praat van slegs 'n enkele krag wat op 'n voorwerp inwerk.Ons praat van die veelvuldige kragte wat op 'n voorwerp inwerk.
Dit werk in 'n enkele rigting.Dit tree in alle moontlike rigtings op.
Dit is óf slegs die aksie óf reaksie krag.Dit sluit beide aksie- en reaksiekragte in.
Newton se eerste bewegingswet sê dat 'n voorwerp in rus of in beweging bly tensy dit met geweld aangewend wordNewton se tweede wet sê dat die netto krag 'n voorwerp met massa versnel deur sy beweging te verander.
Netto Force vs Force
Netto Force vs Force

Lees meer oor tipes kragte.

Die bal is in rus aangesien daar geen krag is nie. Ons pas 'n sekere krag op die bal toe deur dit te gooi wat sy beweging versnel.

Soos per Newton se derde wet, oefen die lug ook die sleepkrag uit as 'n reaksiekrag wat die bal se beweging vertraag. Beide kragte wat op die bal inwerk, probeer om ons beweging individueel te verander.

Net krag
Aksie- en reaksiekragte op bal

So wat sal ons doen as verskeie magte optree?

Ons vervang die uitwerking van elke krag op die bal se beweging deur al die kragte op te som of by te tel om netto krag op ons te gee as,

Fnetto =F1 +F2

Soos per Newton se tweede bewegingswet,

Fnetto = my

regstelling Newton se eerste wet,

"Enige voorwerp met massa m in rus bly in rus of beweging bly in konstante beweging tensy dit deur netto krag F ingewerk wordnetto. "

Lees meer oor Newton se Wette.

Netto krag vs toegepaste krag

Net kragToegepaste krag
Dit tree in enige rigting op. Daarom kan dit positief of negatief wees.Dit tree altyd in 'n voorwaartse rigting op. Daarom is dit altyd positief.
Dit sluit beide aksie- en reaksiekragte in.Dit is altyd 'n aksiekrag.
Dit sluit beide kontak- en nie-kontakkragte in.Dit is 'n kontakkrag wat uitgeoefen word wanneer twee oppervlaktes in kontak kom.
Newton se derde wet sê dat die reaksiekrag probeer om die beweging wat deur die aksiekrag versnel, teë te staan.Newton se eerste wet sê dat die toegepaste krag 'n voorwerp versnel deur sy beweging te verander.  

Ons moet drukkrag toepas om die boks op die vloer te skuif. 'n Voorwerp is óf in rus óf in beweging; daar moet 'n wees swaartekrag afwaarts uitgeoefen na 'n voorwerp. Wanneer ons die boks langs die grond druk, oefen die grond die normale krag teenoor die swaartekrag en die wrywingskrag teenoor die toegepaste krag.

Netto Force vs Force
Veelvuldige kragte wat op Box inwerk

Lees meer oor glywrywing.

So wat sal die bal se rigting wees as veelvuldige kragte daarop inwerk?

Krag is 'n vektor, en dit het rigting en grootte. Die krag versnel dus enige voorwerp saam met sy rigting. Maar wanneer verskeie kragte op dieselfde voorwerp inwerk, stel hulle sy verskillende versnellings in verskillende rigtings. Dit is hoekom ons alle kragte opgesom het as een netto krag wat 'n voorwerp se versnelling en rigting bepaal.

Met inagneming van die toegepaste krag F1 en wrywingskrag F2 as Horisontale kragte FHorz as 'n paar kragte horisontaal op die boks ingewerk het,

en die normaalkrag F3 en swaartekrag F4 as Vertikale kragte FGeb aangesien 'n paar kragte vertikaal op die boks ingewerk het.

Fnetto =FHort +FGeb

Fnetto = (F1+F2) + (F3+F4)

Aangesien wrywingskrag F2 en swaartekrag F4 tree oorkant die boks op, hul tekens is negatief. Daarom,

Fnetto = (F1-F2) + (F3-F4) ……………….. (*)

Lees meer oor Werk gedoen deur Wrywing.

Ongebalanseerde krag vs netto krag

Ongebalanseerde kragNet krag
Dit is óf aksie óf reaksie krag maar verwant aan beide kragte.Dit bevat beide aksiekrag en reaksiekrag. 
Dit stem ooreen met óf horisontale kragte óf vertikale kragte.Dit stem ooreen met beide horisontale kragte of vertikale kragte.
Dit is óf 'n kontakkrag óf 'n nie-kontakkrag.Dit besit beide kontak- en nie-kontakkrag.

Tydens die toutrek-speletjie werk twee kragte van albei kante op die tou in wanneer twee spanne die tou trek. Gestel beide spanne pas dieselfde hoeveelheid krag op die tou toe, dan bly die tou in dieselfde posisie, en natuurlik sal geen span die wedstryd wen nie. Dus, een van die spanne moet 'n groter krag as 'n ander span toepas om die touposisie na hulle toe te verander en in die wedstryd te slaag.

Ongebalanseerde krag vs netto krag
Ongebalanseerde krag in toutrek
(Krediet: Shutter)

Lees meer oor Tension Force on the Rope.

Gestel span A oefen 'n krag van 500 N op die tou uit en span B pas 'n krag van 300 N toe. Dit is duidelik dat span A die wedstryd wen, aangesien dit 'n groter krag as span B toepas.

Dit dui aan as een krag óf aksie- óf reaksiekrag groter as die ander kan wees, word dit genoemongebalanseerde krag'. As beide kragte het dieselfde grootte, sal hulle mekaar balanseer of kanselleer. Daarom word dit genoem 'gebalanseerde krag".  Die ongebalanseerde krag kan óf horisontale kragte óf vertikale kragte of albei wees as hulle nie balanseer of mekaar kanselleer nie.

Die netto krag is die som van hierdie ongebalanseerde en gebalanseerde kragte wat op 'n voorwerp inwerk.

In 'n boks wat byvoorbeeld op 'n vloer gly, as krag 80N en wrywingskrag 60N toegepas word, dan is die netto krag wat op die boks inwerk Fnetto = 80 + (-60) = 20N. Dit beteken die boks word versnel wanneer die netto krag van 20N inwerk. hier, is die toegepaste krag 'n ongebalanseerde krag wat die was van beweging. 

As wrywingskrag groter is as toegepaste krag, dws 120N, dan is die netto krag op die boks Fnetto = 80 + (-120) = -40N. Dit beteken dat die boks versnel wanneer die netto krag van -40 N inwerk. Hier is die wrywingskrag 'n ongebalanseerde krag wat die toestand van beweging verander. 

Gestel die wrywingskrag is dieselfde as toegepaste krag, maw 80N, dan is die netto krag wat op die boks inwerk Fnetto = 80 + (-80) = 0N. Aangesien toegepaste krag en wrywingskrag 'n gelyke grootte het, kanselleer hulle mekaar. Hier werk geen netto krag op die boks in nie. Daarom sal die boks nie beweeg nie. 

Gebalanseerde krag vs ongebalanseerde krag
Gebalanseerde krag vs ongebalanseerde krag
(Krediet: Shutter)

Nou sluit ons die Vertikale kragte by hierdie bespreking in.

Wanneer die drukkrag op die boks van 80N gebruik word, oefen die vloer die normale krag van 60N, swaartekrag van 60N en wrywingskrag van 60N op die boks uit. Die netto krag is,

Fnetto = (F1-F2) + (F3-F4)

Fnetto = (80-60)+ (60-0)

Fnet = 20 N

Dit beteken dat die netto krag van 20N die boks versnel aangesien kragte ongebalanseerd is. 

Maar as die swaartekrag 40N is, dan is die netto krag,

Fnetto = (80-60)+ (60-40)

Fnet = 20-20

Fnetto = 0

Dit beteken die net krag versnel nie die boks nie, aangesien kragte gebalanseer is. 

Lees meer oor gravitasieversnelling.

Netto krag versus gemiddelde krag

Net kragGemiddelde krag
Ons praat van die veelvuldige kragte wat op 'n voorwerp inwerk.Ons praat van slegs 'n enkele krag wat op 'n voorwerp inwerk.
Dit is 'n krag wat deur stilstaande en bewegende voorwerpe toegepas word.Dit is 'n krag wat slegs deur bewegende voorwerpe toegepas word.
Dit kan in alle rigtings optree.Dit werk in 'n enkele rigting.
Dit sluit beide kontak- en nie-kontakkragte in.Dit moet 'n kontakmag wees.
Dit sluit nie die tydinterval Δt in die formule in nie.Dit sluit die tydinterval Δt in die formule in.

Terwyl jy krieket speel, wanneer jy 'n bal met 'n kolf slaan, versnel 'n bal met toenemende snelheid. Nie al die oppervlak van die bal is in kontak met 'n kolf nie; gevolglik is die kragsterkte daarvan verskillend vir verskillende punte in 'n baloppervlak. Daarom word die krag wat op 'n bal uitgeoefen word as gevolg van die bewegende kolf, wat teen 'n besliste tempo is, die gemiddelde krag.

Gemiddelde krag
Gemiddelde krag op bal
(Krediet: Shutter)

Die bal se snelheid verander oor 'n bepaalde tyd nadat die gemiddelde krag toegepas word. Daarom, as Newton se tweede wet, die gemiddelde spoed is gelykstaande aan die produk van massa en tempo van verandering van snelheid. 

Fgem=m*(ΔV/Δt)

Meer spesifiek sê, die gemiddelde krag verander die bal se momentum P.

Aangesien P = mv, waar massa m konstant bly wanneer krag toegepas word.

Fgem=(ΔP/Δt)

Die gemiddelde krag word ook in die netto krag ingesluit met alle verskillende kragte wat 'n voorwerp versnel of vertraag.


Manish Naik

Hallo, ek is Manish Naik het my MSc Fisika met Solid-State Electronics as spesialisasie voltooi. Ek het drie jaar ondervinding in die skryf van artikels oor fisika-vak. Skryfwerk, wat daarop gemik was om akkurate inligting aan alle lesers, van beginners en kundiges, te verskaf. In my vrye tyd spandeer ek graag my tyd in die natuur of om geskiedkundige plekke te besoek. Ek is geëerd om deel te wees van LambdaGeeks. Sien daarna uit om jou deur LinkedIn te verbind - https://www.linkedin.com/in/manish-ashok-naik/ Besoek ook my webwerf Wandering Maharashtra vir Maharashtra-reisgids en erfenisbewaringsartikels - https://wanderingmaharashtra.com /reis-blogs/

Onlangse plasings