Neonstruktuur en kenmerke: 27 vinnige feite


Neon behoort aan die 18th groep en kom onder die familie van edelgasse. Dit is 'n monoatomiese gas met geen kleur of reuk nie. Kom ons leer meer oor neon natuur soos hieronder gegee.

Neon bestaan ​​as gas In die atmosfeer en word voorgestel deur die chemiese simbool Ne met 'n atoomgetal van 10. Dit is 'n inerte gas in die natuur en is saam met xenon en kripton in 1898 ontdek. Neon kom ook onder die kategorie van seldsame inerte gasse .

Die ander belangrike kenmerke van neonagtige sy strukturele samestelling, bindingshoek, formele ladings en gebruike word in hierdie artikel verduidelik.

Hoe om 'n neonstruktuur te teken?

Neon is 'n adellike met 'n volledig gevulde elektron in sy buitenste kerndop. Die volgende stappe kan gevolg word om 'n struktuur vir neon te genereer.

1.    Skryf die elektroniese konfigurasie van neon neer.

Die elektroniese rangskikking van die neon atoom is 1s2 2s2 2p6 aangesien dit 'n atoomgetal van 10 het. Dit is duidelik uit die elektroniese konfigurasie dat 4 elektrone tot die s-orbitale behoort en 6 elektrone tot die p-orbitaal.

2.    Tel die aantal elektrone teenwoordig vir binding

Die valensietelling vir Ne is 8. Dit is omdat die elektrone wat aan die buitenste orbitale behoort in staat is om aan die chemiese reaksies deel te neem aangesien hulle minder aantrekkingskrag van die kern voel.

3.    Beeldvoorstelling van Lewis-struktuur van neon

Neon is monoatomies en verteenwoordig deur Ne as 'n elementêre simbool. In die strukturele voorstelling van neon word Ne in die middel geplaas en valenselektrone wat daarmee geassosieer word, verteenwoordig in die vorm van kolletjies wat Lewis-strukture genoem word, soos in die gegewe prent getoon.

neon struktuur
Neon struktuur

Neonstruktuurresonansie

Resonansie verwys na die delokalisering van die elektrone binne die molekule om stabiliteit by te voeg deur toenemende entropie van die sisteem. Kom ons soek resonansie in neon.

Resonansie is nie moontlik vir neon nie. Dit is omdat orbitale almal reeds stabiel gerangskik is en geen ruimte gelaat het vir elektrone om te beweeg nie.

Neon struktuur vorm

'n Strukturele entiteit is belangrik vir enige bestaande struktuur. Die volgende paragraaf beskryf die strukturele vorm van neon.

Neon in die natuur bestaan ​​as gas, maar die vastestofstruktuur van neon neem gesiggesentreerde kubieke rangskikking aan soos getoon in die figuur.

Rangskikking van atome vir FCC in die algemeen (wikipedia)

Neonstruktuur formele lading

Die hele lading wat deur enige chemiese entiteit gedra word, word formele lading genoem. Laat weet ons die formele lading vir die neon atoom soos hieronder gegee.

Die formele lading is nul vir neon. en dus 'n neutrale entiteit. Dit is omdat neon verwant is aan die edelgasfamilie en elke edelgas het geen formele ladings op nie.

Neon struktuur hoek

Die struktuurhoek gee inligting oor die afstand en afstoting tussen die atome binne die molekule. Kom ons let op vir neon.

Drie hoeke, naamlik alfa en beta gamma, is teenwoordig in die FCC (Face centred cubic) struktuur van die neon. Al hierdie drie hoeke is gelyk aan mekaar en het die waarde van 900

Die neonstruktuur oktet reël

Volgens die oktetreël moet elke atoom 'n 8 of die stabiele aantal elektrone in sy buitenste subskil hê. Die besonderhede oor die oktetreël vir neonstruktuur word hieronder gegee.

Neon word as 'n goeie voorbeeld van die oktetreël beskou aangesien dit 8 elektrone saam in sy buitenste orbitale het. Die 2'e bestaan ​​uit totaal 2 terwyl 2p onderskeidelik 6 elektrone het.

Neonstruktuur eensame pare

Eensame pare neem nie deel tydens reaksies nie, maar beïnvloed die geometrie van die betrokke molekules. Kom ons tel die aantal alleenpare wat met die neon-atoom geassosieer word.

Neon het geen aantal alleenpare nie. Dit is omdat neon 'n element is en ook monoatomies. Die aantal alleenpare kan slegs oorweeg word wanneer hulle met ander atome reageer om molekules te vorm. Ne.Be2O2.Nee.

Neon valenselektrone

Valenselektrone is daardie elektrone wat die hele chemiese proses op atoomvlakke geïnisieer het. Kom ons kyk na die aantal valenselektrone wat beskikbaar is vir neon.

Neon het altesaam 8 valenselektrone. Aangesien dit 'n elektroniese konfigurasie van 2s het2 2p6. Dus, gesamentlik agt in getal.

Neonhibridisasie

Die prosedure van hibridisasie vertel ons hoe die bestaande molekules gevorm word. Die idee agter die neonhibridisasie word hieronder beskryf.

Die bestaande neon verbindings soos  I2Ne2Ek2Ne3En ek2Ne4 dui SP tipe hibridisasie wat gekenmerk deur die Coulomb ontploffing imagineg tegniek. Die hibridisering van neon hang direk af van die tipe ligand of atoom wat daaraan geheg is.

Neon oplosbaarheid

Oplosbaarheid verteenwoordig die omvang van die gegewe stof in 'n spesifieke oplosmiddel. Kom ons sien die oplosbaarheidsgraad vir neon soos hieronder gegee.

Die oplosbaarheidsfaktor vir neon word nog eksperimenteel ondersoek. Dit gebeur omdat neon 'n inerte gas is en met die bekende oplosmiddels in wisselwerking tree.

Neon gebruike

As gevolg van die nie-reaktiewe aard van neon, het dit wye toepassings in verskillende velde. Die gebruike van neon word hieronder gegee.

  • Dit is word ook in elektronika soos spanningstabiliseerders, golfmeters en televisiebuise gebruik.
  • Dit word vir geleidingslammers gebruik aangesien dit rooi-oranje lig in sy opgewonde toestand uitstraal.
  • Dit word ook as 'n kriogene koelmiddel gebruik.

Is neon oplosbaar in water?

Neon op vermenging met water indien vorm 'n homogene oplossing. Dit beteken water is 'n goeie oplosmiddel vir neon. Kom ons kyk vir neonoplosbaarheid in water.

Neon is nie heeltemal oplosbaar in water nie. Onder sekere toestande is dit egter oplosbaar tot 'n mate van 10.510.5 cm3/kg by 293K.

Hoe en hoekom is neon nie heeltemal oplosbaar in water nie?

Neon word gedeeltelik in water opgelos omdat neon nie met die watermolekules in wisselwerking tree nie en daarom vind geen reaksie plaas nie.

Is neon 'n sterk elektroliet?

'n Sterk elektroliet is 'n chemiese stof wat heeltemal in ione gedissosieer en elektrisiteit opwek. Kom ons soek neon.

Neon behoort nie tot die klas van sterk elektroliete nie, want dit is 'n gas met 'n stabiele elektroniese konfigurasie en reageer dus nie by normale temperatuur nie.

Waarom en hoe is neon nie 'n sterk elektroliet nie?

Neon kan nie as 'n sterk elektroliet optree nie, want dit kan nie bestaan ​​as 'n ioniese verbinding wat maklik binne-in die oplossing breek om die stroomvloei op te wek nie.

Is neon suur of basies?

Die suurheid en basaliteit van enige molekule hang af van die feit dat of die beoogde molekuul in staat is om óf proton óf hidroksielioon te gee. Kom ons soek neon.

Neon is nie suur of basies nie. Dit is omdat dit nie die waterstofkonsentrasie verhoog nie. Net so beïnvloed neon nie die OH nie- konsentrasie van die gegewe oplossing.

Is neon polêr of nie-polêr?

Die strukturele rangskikking van die molekules sê of dit nie-polêr of polêr is. Die verduideliking van die polêre of nie-polêre kenmerk van neon word hieronder gegee.

Neon is nie-polêr aangesien dit 'n inerte gas is en die meeste gasse is nie-polêr van aard.

Hoe en hoekom is neon nie-polêr?

Die nie-polariteit van neon is as gevolg van sy simmetriese rangskikking van elektrone in neonorbitale.

Is neon 'n lewis suur of basis?

Volgens lewis suur en basis definisie, suur is 'n stof wat elektronpare aanvaar terwyl die basis elektronpare skenk. Kom ons vind vir neon.

Neon word nie as 'n Lewis-suur of 'n Lewis-basis beskou nie. Dit gebeur omdat neon nie leë orbitale het om elektrone te aanvaar nie. Neon dra ook nie sy alleenpaar tot die ander atoom by nie en kan dus nie as 'n basis beskou word nie.

Waarom en hoe tree neon nie op soos Lewissuur of as Lewis-basis nie?

Neon kan nie as Lewissuur en -basis optree nie, want dit het nie leë d-orbitale om inkomende elektronpare en elektroniese rangskikking op so 'n manier te akkommodeer dat dit baie energie benodig om sy elektronpaar te skenk om as 'n basis op te tree nie.

Is neon lineêr?

Die molekule word slegs as lineêr beskou as die strukturele hoek vir daardie spesifieke molekuul 180 is0. Die verduideliking agter die neon se lineariteit word hieronder gegee.

Neon kan slegs lineêr genoem word wanneer dit met 'n ander molekule in die lineêre vorm ontbeen. Byvoorbeeld CF4Ne en CCl4Ne. Dit is van der Waal-molekules van neon wat as lineêr beskou word.

Hoe en hoekom is neon lineêr?

Die lineariteit van die neon hang af van die feit dat neon aan watter soort ligand gebind is. Gewoonlik vorm neon nie molekules nie, maar onder standaardtoestande vorm dit lineêre strukture met die onderskeie ligande.

Is neon magneties?

As die gegewe molekule op die aarde se magnetiese veld gereageer word, word dit as 'n magnetiese molekule geneem. Kom ons kyk of die neon magneties is of nie.

Neon is diamagneties dws nie-magneties aangesien al die elektrone gepaard is en hulle mekaar se magnetiese veld kanselleer. Gevolglik produseer neon nie 'n effektiewe magnetiese veld van sy eie nie.

Waarom en hoe is neon nie-magneties?

Neon is nie-magneties omdat geen vrye elektron vir neon beskikbaar is nie. Soos magnetisme ontstaan ​​wanneer vrye elektrone op hul spin beweeg en hul magnetiese veld produseer wat op die aarde se magnetiese veld reageer.

Is neon 'n geleier?

'n Geleier laat die vloei van elektrone daardeur beweeg. Die verduideliking agter die geleidende of nie-geleidende aard van die neon word hieronder gegee.

Neon is 'n nie-geleier en genereer nie elektrisiteit onder kamertoestande nie. In die teenwoordigheid van uiters lae druk en met 'n hoë spanningssterkte produseer dit egter tot 'n mate elektrisiteit.

Waarom en hoe gelei neon elektrisiteit wanneer dit aan lae druk onderwerp word?

Neon gelei elektrisiteit omdat dit teen lae druk geïoniseer word en die resulterende ione produseer verder elektrisiteit.

Is neon metaal of nie-metaal?

Afhangende van die sekere stel eienskappe, oorweeg sommige elemente metale en nie-metale. Kom ons kyk na watter kategorie neon verwant is.

Neon is 'n nie-metaal aangesien dit aan al die kenmerkende eienskappe van 'n nie-metaal voldoen het en dus onder nie-metale in die periodieke tabel geplaas word.

Is neon 'n mengsel?

Wanneer twee chemikalieë saam met mekaar reageer om 'n homogene oplossing te vorm, word 'n mengsel genoem. Kom ons vind vir neon.

Neon is nie 'n mengsel nie. Dit is as gevolg van die rede dat neon self 'n element is en ook as monoatomies bestaan ​​en skaars met ander molekules in wisselwerking tree.

Is neon bros?

Bros is een van die eienskappe van metale wat aandui dat 'n metaal breekbaar kan wees. Kom ons kyk deur die moontlikheid dat neon bros is of nie, soos hieronder gegee.

  • Neon is nie-bros as gevolg van die volgende twee redes.
  • Neon is 'n gas
  • Die elektrone in die subdop van neon is bestand teen die interaktiewe atome in die omgewing.

Is neon kristallyn of amorf?

Die terme kristallyn en amorf word gebruik om die perfekte of onvolmaakte struktuur van 'n vaste stof te definieer. Die verduideliking dat hoe neon met hierdie terme verband hou, word hieronder gegee.

Neon is nie kristallyn of amorf nie as dit bestaan ​​as 'n gas en gasse het nie vorms nie.

Is neon hard?

Hardheid toon die mate van oppervlaktoleransie van 'n metaal. Die onderstaande paragraaf verduidelik hoe hierdie faktor verband hou met die neon.

Neon is nie moeilik nie, want hardheid is die eienskap van die vaste toestand, maar neon is gas.

Is neon lood?

Lood is 'n ander belangrike element met 'n wye reeks toepassings. Die onderstaande paragraaf verduidelik of neon lood is of nie.

Neon is nie lood nie aangesien lood nog 'n individuele element in die periodieke tabel is en verteenwoordig word deur Pb met atoomgetal 82 en ook 'n metaal, terwyl neon nie-metaal is.

Is neon ligter as staal?

Element met ligter gewig het wyer toepassings en dus 'n belangrike eienskap van enige element. Kom ons kyk of neon ligter beskou kan word of nie soos hieronder gegee.

Neon is ligter as staal omdat neon die tweede ligste gas is, terwyl staal soliede swaarmetaal is.

Hoekom en hoe is neon ligter?

Neon is 'n ligter element aangesien dit in die vorm van gas bestaan ​​en gasse het 'n groter oppervlakte met meer intermolekulêre kragte binne. Daarom is hulle ligter.

Is neon smeebaar?

Smeebaar verwys na die eienskap van 'n stof deur sy vorm te verander sonder om krake op sy oppervlak te kry. Kom ons kyk of neon smeebaar is of nie.

Neon is nie smeebaar nie aangesien dit in 'n gasvormige toestand voorkom en gasse kan saamgepers word, maar gasse het nie vaste vorms nie.

Waarom en hoe is neon nie smeebaar nie?

Neon is nie smeebaar nie, want dit is 'n nie-metaal en smeebaarheid is die eienskap van metale.

Is neon radioaktief?

As die betrokke stof op atoomvlakke aanhou disintegreer en radiogolwe uitstraal, oorweeg die beoogde verbinding radio-aktiewe. Kom ons soek neon.

Neon is nie-radioaktief aangesien die rangskikking van die elektrone in sy orbitale so is dat die hele stelsel stabiel word en dus is dit nie nodig dat die kern homself disintegreer om in meer stabiele vorms om te skakel nie.

Waarom en hoe is neon nie-radioaktief?

Neon is nie-radioaktief omdat neon stabiel is in sy elementêre vorm en dus is dit nie nodig dat die kern van neon verdere chemiese reaksies ondergaan om stabiliteit te bereik nie.

Gevolgtrekking

 Neon is 'n monoatomiese edelgas met 'n stabiele elektroniese konfigurasie en 'n nul formele lading daarop.

Pomila Sharma

Hallo...Myself is Pomila Sharma. Ek het my meestersgraad in Chemie gedoen met 'n spesialisering in sintetiese organiese chemie. Ek het 4 navorsingsartikels gepubliseer. Ek is baie passievol oor die chemiewêreld. Ek glo dit gaan alles oor chemie, so kom ons ondersoek dit saam. LinkedIn-skakel: https://www.linkedin.com/in/pomila008

Onlangse plasings