7 feite oor negatiewe relatiewe snelheid: met probleme


In hierdie artikel sal die onderwerp, "negatiewe relatiewe snelheid" kortliks opgesom word. As die teken van die snelheid negatief is, het dit aangedui dat die spoed in die rigting van teenoorgestelde sal wees.

Die negatiewe snelheid kan verduidelik word as 'n saak wanneer beweeg na die teenoorgestelde rigting van die as. Wanneer 'n liggaam na die as beweeg, word dit aangedui as 'n positiewe teken en verteenwoordig dit as 'n positiewe relatiewe snelheid, terwyl wanneer 'n liggaam nie na die as beweeg nie, word dit as 'n negatiewe teken aangedui en as 'n negatiewe relatiewe teken.

Dus, as 'n liggaam op enige plek geleë is en ons kan waarneem dat die siglyn positief is, enige ander liggaam of materie beweeg in die teenoorgestelde rigting van die siglyn, dan is die tweede liggaam wat negatiewe relatiewe dra. snelheid.

In 'n ander voorbeeld is, is 'n motor beweeg na 'n positiewe as op daardie tydstip 'n ander motor teen 'n onveranderde spoed kom en die motor uiteindelik vang, dan kan ons maklik sê dat die motor kom van die negatiewe as volgens die tweede een. Dit beteken dat hierdie voorval ook negatiewe relatiewe snelheid aandui.

Relatiewe snelheid:-

Relatiewe snelheid is die groottesnelheidsverhouding vir 'n materie tot ander materie.

Uitdrukking vir die relatiewe snelheid:-

Gestel twee stowwe A en B beweeg voortdurend van een plek na 'n ander plek met gemiddelde snelhede. Vir A stof snelheid is
va en B stofsnelheid is vb in een dimensie na die x – as in soortgelyke rigting.

Nou, As die twee stowwe A en B posisie isx A(O) enzB(O) vir die onderskeie tyd t = 0. In daardie geval sal die twee stowwe A en B posisie [latex]x_A(t)[/latex] wees en [latex]z_B(t)[/latex].

Die uitdrukking kan geskryf word as,

xA(t)=xA(O)+vA(t)…..eqn(1)

xB(t)=xB(O)+vB(t)…..vergelyk(2)

Die uitdrukking vir die verplasing van die saak A na die saak B kan uitgedruk word as,

x_B_A(t) = x_B(t) – x_A(t) …..vergelyk (3)

x_B_A(t) = {x_B(O) – x_A(O)} + (v_B – v_A)t…..vergelyk (4)

Uit die…..vergelyking (4) kan ons maklik verstaan ​​dat, van die stof A tot stof B die snelheid vB–vA sal wees net as gevolg van die verplasing die stof A na stof B verander voortdurend met die hoeveelheid vB–vA per eenheid van tyd.

Om hierdie rede kan die uitdrukking vir, die snelheid vir die stof van B relatief tot stof A uitgedruk word as,

vAB = vB– vA

Op dieselfde manier kan die uitdrukking vir, die snelheid vir die stof van A relatief tot stof B uitgedruk word as,

vAB = – (vAB)

Die eenheid vir die relatiewe snelheid is meter per sekonde. Die afmeting vir die relatiewe snelheid is ML1T-1

Verskil tussen relatiewe snelheid en snelheid:-

Die belangrikste verskil tussen die relatiewe snelheid en snelheid is, snelheid word gemeet gunstig tot 'n kommer punt terwyl relatiewe snelheid nie gemeet guns tot 'n kommer punt wat dit gemeet in 'n ander punt.

Absolute snelheid word gemeet in 'n stof waar die stof roerloos of beweeg van een plek na 'n ander met betrekking tot die absolute stof terwyl relatiewe snelheid nie gemeet word in 'n stof waar die stof roerloos of beweeg van een plek na 'n ander met betrekking tot die absolute stof.

Kan relatiewe snelheid negatief wees?

Ja, relatiewe snelheid negatief kan wees. Die relatiewe snelheid is die dissimilasie tussen twee verskillende snelhede kategories van hul grootte, dus die waarde van relatiewe snelheid kan negatief wees.

Negatiewe relatiewe snelheid grafiek:

Wanneer die eerste voorwerp P meer snelheid het in vergelyking met die tweede voorwerp daardie tyd wat die tweede voorwerp minder snelheid het, sal voorwerp P maklik voorwerp Q kan kruis en dus sal die verskil tussen die afstand van die tweede voorwerp met betrekking tot die eerste voorwerp negatief wees.

negatiewe relatiewe snelheid
Beeld - Negatiewe relatiewe snelheid grafiek

Wat beteken dit as relatiewe snelheid negatief is?

Die betekenis van die negatiewe relatiewe snelheid beteken wanneer 'n saak se beweging in die teenoorgestelde rigting van die as plaasvind.

Hoe kan relatiewe snelheid negatief wees?

'n Materie beweeg in die rigting van negatief op 'n eenvoudige manier, ons kan sê dat die materie negatiewe snelheid bevat. As 'n saak stadiger word, word die versnelling van die vektor in die rigting van die teenoorgestelde gewys.

Wanneer relatiewe snelheid negatief is?

Negatiewe snelheid beteken dat 'n stof in die rigting van die teenoorgestelde na die as beweeg. Dus, as enige stof op enige plek geleë is en ons sien dat die siglyn positief is, beweeg enige ander liggaam of materie in die teenoorgestelde rigting van die siglyn dan die tweede liggaam wat negatiewe relatiewe snelheid dra.

Probleem:-1

'n Vliegtuig word op daardie tydstip van Kolkata na Mumbai verskuif, die spoed is 480 kilometer per uur. Wanneer die vliegtuig gery word, word verbrandingsgas teen die spoed van 1500 kilometer per uur verlaat.

Bepaal die hoeveelheid spoed van die latere deur middel van 'n kyker op die oppervlak.

Oplossing:-

Neem aan dat,

V1 verteenwoordig die snelheid vir die verbrandingsgasse van die vliegtuig.

Gegewe data is,

Die snelheid van die vliegtuig is,

Vp = 480 kilometer per uur

Relatiewe snelheid van die vliegtuig se verbrandingsgas is,

Vgp= – 1500 kilometer per uur.

Ons weet dit,

Vgp =Vg - Vp

– 1500 = Vg - 480

Vg = -1500 + 480

Vg = – 1020 kilometer per uur.

'n Vliegtuig word op daardie tydstip van Kolkata na Mumbai verskuif, die spoed is 480 kilometer per uur. Wanneer die vliegtuig gery word, word verbrandingsgas teen die spoed van 1500 kilometer per uur verlaat.

Die hoeveelheid spoed van die latere deur middel van 'n kyker op die oppervlak is – 1020 kilometer per uur.

Probleem:-2

Twee motors beweeg in 'n parallelle rigting pad van noord na suid. Motor A word in die rigting van noord beweeg. Die spoed vir die motor A is 70 kilometer per uur en motor B word in die rigting van suid beweeg. Die spoed vir die motor B is 98 kilometer per uur.

Bepaal die negatiewe relatiewe snelheid.

Oplossing:-

Gegewe data is,

Snelheid vir die motor A,

VA=70kilometer per uur

VA=70×10003600

VA=18.88 m/s

Snelheid vir die motor B,

VB=–98 kilometer per uur

VB=–98×10003600

VB=–27.22 meter per sekonde

Twee motors beweeg in 'n parallelle rigting pad van noord na suid. Motor A word in die rigting van noord beweeg. Die spoed vir die motor A is 70 kilometer per uur en motor B word in die rigting van suid beweeg. Die spoed vir die motor B is 98 kilometer per uur.

Die negatiewe relatiewe snelheid is – 27.22 meter per sekonde.

Probleem:-3

'n Benoemde seun wat sy motor teen 'n spoed van 60 meter per sekonde bestuur en Y genoemde seun wat sy motor teen 'n spoed van 20 meter per sekonde bestuur en beide seuns se rigting sal dieselfde wees. Bewys dan dat die relatiewe spoedseun die Y-benoemde seun met betrekking tot A genoemde seun negatief sal wees.

Oplossing:-

Y benoemde seun spoed met betrekking tot A genoemde seun = (Speed ​​of B named boy) – (Speed ​​of A named boy)

=> Y benoemde seun spoed met betrekking tot A benoemde seun = 20 meter per sekonde – 60 meter per sekonde

=> Y benoemde seun spoed met betrekking tot A benoemde seun = – 40 meter per sekonde.

'n Benoemde seun wat sy motor teen 'n spoed van 60 meter per sekonde bestuur en Y genoemde seun wat sy motor teen 'n spoed van 20 meter per sekonde bestuur en beide seuns se rigting sal dieselfde wees. Dus, die relatiewe spoedseun die Y-benoemde seun met betrekking tot A genoemde seun sal negatief wees (Bewys).

Gevolgtrekking:

Relatiewe snelheid kom met 'n rigting, dui dit 'n spoed in 'n rigting aan. As relatiewe snelheid negatief word, is dit daardie spoed in die teenoorgestelde rigting.

Indrani Banerjee

Hi..Ek is Indrani Banerjee. Ek het my baccalaureusgraad in meganiese ingenieurswese voltooi. Ek is 'n entoesiastiese mens en ek is 'n persoon wat positief is oor elke aspek van die lewe. Ek lees graag Boeke en luister na musiek. Kom ons koppel deur LinkedIn-https://www.linkedin.com/in/indrani-banerjee-2487b4214

Onlangse plasings