Negatiewe elektrostatiese krag: wat, wanneer en feite


In hierdie artikel sal ons leer oor die negatiewe elektrostatiese krag, wat die elektrostatiese krag negatief maak, met gedetailleerde feite.

Die elektrostatiese krag is 'n krag wat op ander gelaaide deeltjies uitgeoefen word as gevolg van die teenwoordigheid van daardie lading in die elektriese veld wat deur die elektriese lading in daardie area geproduseer word.

Wat is negatiewe elektrostatiese krag?

Die elektrostatiese krag word gegee deur die vergelyking F=1/4 ɛπ (q1q2/r2)

Waar 1/4 ɛπ=9*109Nm2/C2 is 'n konstante.

ɛ0= 8.85 * 10-12C2/Nm2

q1 en q2 is twee gelaaide deeltjies, en

d is 'n afstand tussen die twee ladings

As die produk van die twee ladings negatief is, is die elektrostatiese krag tussen die twee ladings negatief, daarom word gesê dat die krag 'n negatiewe elektrostatiese krag is.

Probleem 1: Bereken die elektrostatiese krag tussen die lading q1 en q2 met lading -1C en +3C onderskeidelik. Hierdie twee ladings word geskei deur 'n afstand van 2.5 cm.

Gegee: q1= -1C q2= +3C d= 2.5cm

negatiewe elektrostatiese krag
Negatiewe elektrostatiese krag

Ons het, F=1/4 ɛπ (q1q2/r2)

= 9 * 109 * {(-1C)* 3C/(2.5)2}

= 9 * 109*{-3/6.25}

=-4.32*109N

Die elektrostatiese krag is negatief as gevolg van die negatiewe lading van die deeltjie.

Lees meer oor Elektrostatiese krag en lading: wat, hoe en gedetailleerde feite.

Wanneer elektrostatiese krag negatief is?

Die krag tussen die twee teenoorgestelde gelaaide deeltjies is altyd aantreklik.

As die twee gelaaide deeltjies wat oor 'n afstand geskei is, die aantrekkingskrag na mekaar toon, dan is die elektrostatiese krag negatief.

Die elektrostatiese krag is F∝ q1q2 en F∝ 1/d.

Die afstand kan nie negatief wees nie; dus berus die voorwaarde vir die elektrostatiese krag om negatief te wees heeltemal op die produk van die twee ladings waartussen die elektrostatiese krag opgelê word.

As een lading positief is, moet die ander negatief gelaai wees. Dit is as q1=+ve dan q2=-ve; en as q1=-ve dan q2=+ve.

Beide die aanklagte behoort nie unieke aanklagte te hê nie. As die ladings soos ladings is, sal die produk van die twee positief wees. Dit is as q1=+ve en q2=+ve; dan q1 q2=+ve en as q1=-ve en q2=-ve, dan q1 q2=+ve. Dus, beide die ladings moet nie soortgelyke ladings hê vir die elektrostatiese krag om negatief te wees nie.

Lees meer oor Elektrostatiese krag en afstand: wat, wanneer, hoe en gedetailleerde feite.

Negatiewe elektrostatiese kragpunt

Die negatiewe elektrostatiese krag is te wyte aan die negatiewe ladingsdraers wat negatiewe elektriese velde produseer. Die krag op die positief gelaaide deeltjie teenwoordig in hierdie negatiewe elektriese veld is 'n negatiewe elektrostatiese krag en die punt van oorsprong van die negatiewe elektrostatiese krag wat die puntlading is wat negatief gelaai is wat die elektriese veld genereer, lyk soos die negatiewe elektrostatiese kragpunt.

Die positiewe lading in die elektriese veld wat deur die negatiewe puntlading geproduseer word, sal die aantrekkingskragte na die puntlading toon; dus sal die elektrostatiese krag negatief wees. Al die ander negatiewe ladings in hierdie veldarea sal wegstoot van elkeen wat positiewe elektrostatiese krag op negatiewe ladings uitoefen.

Lees meer oor Die elektriese veld tussen twee plate: Formule, Grootte, Rigting, Imp FAQs.

Kan elektrostatiese krag negatief wees?

Basies, as ons sien, impliseer die teenwoordigheid van krag die positiewe hoeveelheid krag, dus kan die krag óf nul wees in die afwesigheid óf positief.

Maar die elektrostatiese krag is 'n vektorhoeveelheid en kan negatief wees, afhangende van die lading van die deeltjie wat krag op die ander ladings plaas.

Elke gelaaide deeltjie het 'n elektriese veld voortgebring in verhouding tot die lading wat hulle dra, gegee deur die verband

E=1/4 ɛπ (q/r2)

Die elektriese veld word verwant aan die elektrostatiese krag tussen die twee gelaaide deeltjies deur die verband,

F= qE

Waar F 'n elektrostatiese krag is

Q is 'n lading en

E is die elektriese veld

Die elektrostatiese krag sal negatief wees as die positief gelaaide draers teenwoordig is in die elektriese veld wat deur die negatiewe lading gegenereer word, of as die negatiewe lading teenwoordig is in die veld wat deur positief gelaaide deeltjies geproduseer word.

Die negatiewe elektrostatiese krag dui aan dat die krag wat tussen die twee gelaaide deeltjies inwerk die aantrekkingskrag is. As die elektriese veld positief is, dan is die elektrostatiese krag wat op die negatiewe lading in hierdie veld uitgeoefen word negatief sal wees.

Lees meer oor Is elektrostatiese krag konserwatief: Uitputtende insigte.

Laat ons dit met 'n voorbeeld verstaan.

Beskou 'n ladingdeeltjie teenwoordig by 'n punt A soos in die onderstaande figuur getoon. Die elektriese veld wat deur hierdie deeltjie geproduseer word, is 14 × 1022 N/C. Twee ander deeltjies q1 en q2 met lading van -2C en +2C word in hierdie veldgebied geplaas, geskei deur 'n afstand. Bereken die elektrostatiese krag wat op elk van hierdie gelaaide deeltjies uitgeoefen word as gevolg van die elektriese veld wat deur 'n deeltjie by punt A geproduseer word.

Gegee: E =14 × 1022 N/C, q1 = -2C, q2 = +2C

Fig Ladings in die elektriese veld

Ons weet F=qE

Vandaar die elektrostatiese krag op lading q1 in elektriese veld is

F1=q1E

=(-2)*14*1022

=-28*1022N

Die elektrostatiese krag negatief is; dit impliseer dat die krag tussen die lading q1 en die bronpuntlading aantreklik is. Die lading by punt A oefen 'n krag op q1 uit om dit nader aan punt A te bring.

Die elektrostatiese krag op lading q2 in elektriese veld is

F2=q2E

=(2)*14*1022

= 28 * 1022N

Die elektrostatiese krag tussen die ladingsplek by punt A en die lading q2 is positief, wat aandui dat die krag tussen die twee afstootlik is aangesien hulle soortgelyke ladings uitmaak.

Lees meer oor Netto elektrostatiese krag: hoe om te vind, probleme en algemene vrae.

Negatiewe vs Positiewe Elektrostatiese Krag

Die negatiewe elektrostatiese krag is 'n aantrekkingskrag wat tussen die twee ongelyke ladings bestaan, terwyl die positiewe elektrostatiese krag 'n afstootkrag tussen die twee soortgelyke ladings is, wat sê, beide die ladings is óf positief gelaai óf negatief gelaai.

Die negatiewe elektrostatiese krag neem toe as die afstand wat die twee ladings skei uitmekaar toeneem en die positiewe elektrostatiese krag neem toe as die afstand wat die twee ladings skei afneem.

Lees meer oor elektrostatika.

Algemene vrae

Word die werk verrig deur die negatiewe elektrostatiese krag?

Die negatiewe elektrostatiese krag is 'n aantrekkingskrag wat op elkeen uitgeoefen word deur twee verskillende ladings.

Die werk word deur die deeltjies op mekaar gedoen om hulle nader aan mekaar te kry, en oefen dus die aantrekkingskrag uit.

Is negatiewe elektrostatiese krag 'n aantrekkingskrag?

Die negatiewe elektrostatiese krag lyk soos die aantrekkingskrag tussen die verskillende ladings.

Die anders as gelaaide deeltjies is altyd geneig om na mekaar te trek aangesien die leë gate wat 'n positiewe lading aan die deeltjies gee as gevolg van 'n gebrek aan elektrone gereed is om hierdie leemte te vul deur elektrone te lok.

AKSHITA MAPARI

Hallo, ek is Akshita Mapari. Ek het M.Sc. in Fisika. Ek het aan projekte gewerk soos Numeriese modellering van winde en golwe tydens sikloon, Fisika van speelgoed en gemeganiseerde opwindingsmasjiene in pretpark gebaseer op Klassieke Meganika. Ek het 'n kursus oor Arduino gevolg en het 'n paar mini-projekte op Arduino UNO bereik. Ek hou altyd daarvan om nuwe sones op die gebied van wetenskap te verken. Ek glo persoonlik dat leer meer entoesiasties is as dit met kreatiwiteit geleer word. Afgesien hiervan hou ek daarvan om te lees, te reis, op kitaar te tokkel, klippe en lae te identifiseer, fotografie en skaak te speel. Koppel my op LinkedIn - linkedin.com/in/akshita-mapari-b38a68122

Onlangse plasings