Negatiewe versnelling Positiewe snelheid: Gedetailleerde ontleding


Die snelheid is positief wanneer daar 'n verplasing van die voorwerp vanaf sy aanvanklike posisie is en dit kan bepaal word deur hoeveel die verplasing van die voorwerp in 'n gegewe tydinterval is.

Die versnelling van die voorwerp is positief as die snelheid van die voorwerp toeneem met tyd, net so is die versnelling negatief as die snelheid met tyd afneem. Dit word gesien in die geval van voorwerpe wat tot sy statiese toestand van ewewig of rus kom. Hierdie artikel handel oor die negatiewe versnelling positiewe snelheid.

Wat word bedoel met Positiewe Snelheid?

Die snelheid van die voorwerp word bepaal deur die tyd wat nodig is vir sy verplasing.

Die snelheid is positief as die verandering in die posisie van die voorwerp positief is en dit word met die formule bereken:-

[latex]V=\frac{x_2-x_1}{t_2-t_1}[/latex]

V=X2-x1/t2-t1

Tyd is 'n onomkeerbare hoeveelheid en dus is die verandering in tyd altyd positief, terwyl die snelheid positief is as die verandering in verplasing van die voorwerp [latex] x_2-x_1 [/latex] x2-x1positief is. As die verplasing omgekeer word en dus [latex] x_2-x_1 [/latex] x2-x1negatief word, dan word gevind dat die snelheid negatief is.

Wat is negatiewe versnelling?

Die versnelling in eenvoudige woorde is 'n verandering in die spoed van die voorwerp in die veranderlike van tyd.

As die spoed van die voorwerp met tyd afneem, sal die verskil in spoed negatief wees. Die versnelling is die verandering in spoed met betrekking tot tyd en word gegee deur die formule [latex]a=\frac{v_2-v_1}{t_2-t_1}[/latex].

As die verandering in die eind- en beginsnelheid van die voorwerp [latex] v_2 – v_1[/latex] v2-v1 negatief is, dit is [latex]v_2 < v_1[/latex] v2-v1 dan sal die versnelling negatief wees. En as die snelheid toeneem met tyd sal ons a hê positiewe versnelling aangesien [latex]v_2 > v_1[/latex] v2>v1. As die snelheid nie met tyd verander nie, is dit finaal en die beginsnelheid bly die konstante [latex]v_2 = v_1[/latex] v2=v1, die voorwerp versnel nie, die versnelling is nul.

Hoe kan versnelling negatief wees as snelheid positief is?

Die snelheid van die voorwerp is positief as daar 'n verplasing van die voorwerp is.

As die snelheid van die voorwerp met tyd afneem, sal die tempo van verandering van snelheid negatief wees en dus is die versnelling negatief.

Die vermindering van die snelheid van die voorwerp word gesien in die geval van die voorwerp wat stadiger word of na die statiese posisie van rus kom.

Voorbeeld: Oorweeg 'n motor wat teen 'n spoed van 60 km/h op die hoofpad beweeg. Na 'n halfuur se rit ry die motor verby die dorpie en verminder sy spoed tot 20km/h. Wat is die versnelling van 'n motor?

Negatiewe versnelling Positiewe snelheid
Vermindering van spoed van voertuig op modderige pad; Beeldkrediet: Pixabay

Gegee: Die aanvanklike spoed van die motor [latex]v_1=60km/h[/latex] v1=60 km/h

Die finale spoed van die motor [latex]v_2=20km/h[/latex] v2=20 km/h

Die tyd geneem is t= 0.5 uur =-40/.5

Daarom is die versnelling

[latex]a=\frac{v_2-v_1}{t_2-t_1}[/latex] a=v2-v1/t2-t1

[latex]=\frac{20-60}{0.5}[/latex]=20-60/.5

[latex]=\frac{-40}{0.5}[/latex]

[latex]=-80\ km/h[/latex]

Die versnelling van die motor is -80 km / h.

Snelheid v/s Tydgrafiek vir negatiewe versnelling

Kom ons teken 'n grafiek van snelheid v/s tyd om te weet hoe ons negatiewe versnelling vind.

Negatiewe versnelling Positiewe snelheid
Grafiek van snelheid v/s Tyd vir Negatiewe versnelling

Dit is duidelik dat die helling van die snelheid- en tydgrafiek vir ons die versnelling gee. Aangesien die snelheid van die voorwerp met tyd afneem, sal die tempo van verandering van snelheid negatief wees en dus het ons negatiewe versnelling.

Hoe kan ons negatiewe versnelling hê as die voorwerp in die omgekeerde rigting beweeg?

As die voorwerp in die omgekeerde rigting beweeg, is die snelheid van die voorwerp klaarblyklik negatief.

Vir versnelling om nou negatief te wees, moet die negatiewe snelheid van die voorwerp verder verlaag word sodat die verandering in die eind- en beginsnelheid steeds negatief bly met betrekking tot tyd.

Dit word gesien as die snelheid van die voorwerp in die omgekeerde rigting toeneem en aangesien die beweeglikheid van die voorwerp in die omgekeerde rigting is, word die snelhede as negatief geneem. Dit is ook die geval as die voorwerp voortgaan om verder te versnel.

Voorbeeld: Gestel die voorwerp beweeg in die omgekeerde rigting met 'n beginsnelheid van 10 m/s en versnel dan en verander die spoed na 18m/s in 25 sekondes, wat is dan die versnelling van die voorwerp?

Gegee: Die versnelling van die voorwerp is in die omgekeerde rigting en dus is die verandering in die posisie van die voorwerp negatief en dus die snelheid.

Daarom is die aanvanklike snelheid van die voorwerp [latex]v_1=-10\ m/s[/latex] v1=-10m/s V1=-10m/s v1=-10m/s

Die finale snelheid van die voorwerp is [latex]v_2=-18\ m/s[/latex] v2= V2=-18m/sv2=

Die tydsinterval t = 25 sekondes

Dus, die versnelling van die voorwerp is

[latex]a=\frac{v_2-v_1}{t_2-t_1}[/latex]

A=v2=v1/t2-t1

[latex]=\frac{-18-(-10)}{25}[/latex]

=-18-(-10)/25

[latex]=\frac{-18+10}{25}[/latex]

=-18+10/25

[latex]=\frac{-8}{25}=- 0.32\ m/s[/latex]

=-8/25

= 0.32m / s

Die versnelling van die voorwerp word gevind -0.32m/s.

Algemene vrae

Wat is die versnelling van 'n fiets as die spoed van die fiets elke 3 sekondes teen 'n tempo van 30 m/s verminder?

Die snelheid van die fiets verminder gereeld na elke halwe minuut, dus is die verandering in die snelheid -3m/s.

Ons het, [latex]\Delta V=-3\ m/s[/latex]

[latex]\Delta t=30\ s[/latex]

[latex]a=\frac{\Delta V}{\Delta t}[/latex]

[latex]=\frac{-3}{30}=-0.1\ m/s^2[/latex]

Die versnelling van die fiets is -0.1m/s2.

Is die snelheid van die voorwerp negatief?

Die snelheid as die verandering in die verplasing van die voorwerp met tyd en word gegee deur [latex]V=\frac{x_2-x_1}{t_2-t_1}[/latex]. V=x2-x1/t2-t1

As [latex]x_2 < x_1[/latex] x2>x1dan sal die verandering in die verplasing met betrekking tot tyd negatief wees en dus is die snelheid negatief. Dit is die geval wanneer die voorwerp in die omgekeerde rigting beweeg.

Wat is sentripetale versnelling?

Die sentripetaal krag hou die voorwerp in 'n sirkelbeweging.

Die sentripetale versnelling is die variasie in die snelheid van die voorwerp in die sentripetale beweging.

Wat is 'n paar voorbeelde van negatiewe versnelling?

Die negatiewe versnelling word gesien in die geval van voorwerpe wat de-versnel om terug te kom na die statiese toestand.

Enkele voorbeelde van negatiewe versnelling is 'n motor wat teen die heuwel opklim, 'n bal wat verlangsaam na 'n skop, die vloei van water na 'n waterval, skroewe van waaiers wat AF gedraai is, die spoed van 'n atleet nadat hy die wenstreep oorgesteek het, ens.

Wat word bedoel met die versnelling van die voorwerp?

Die de-versnelling van die voorwerp impliseer die vermindering van die snelheid met verloop van afstand.

Indien die snelheid van die voorwerp hou aan om voortdurend af te neem, dan sal die tempo van verandering in die snelheid negatief wees en dus die versnelling negatief is, dus dui de-versnelling op die negatiewe versnelling van die voorwerp.

AKSHITA MAPARI

Hallo, ek is Akshita Mapari. Ek het M.Sc. in Fisika. Ek het aan projekte gewerk soos Numeriese modellering van winde en golwe tydens sikloon, Fisika van speelgoed en gemeganiseerde opwindingsmasjiene in pretpark gebaseer op Klassieke Meganika. Ek het 'n kursus oor Arduino gevolg en het 'n paar mini-projekte op Arduino UNO bereik. Ek hou altyd daarvan om nuwe sones op die gebied van wetenskap te verken. Ek glo persoonlik dat leer meer entoesiasties is as dit met kreatiwiteit geleer word. Afgesien hiervan hou ek daarvan om te lees, te reis, op kitaar te tokkel, klippe en lae te identifiseer, fotografie en skaak te speel. Koppel my op LinkedIn - linkedin.com/in/akshita-mapari-b38a68122

Onlangse plasings