NCO- Lewis Struktuur & Kenmerke: 11 Volledige feite


NCO- is 'n ambidentate ligand wat kan koördineer met 'n ander metaalatoom met 'n molekulêre massa van 41.053 g/mol. Kom ons bespreek die NCO-lewis-struktuur kortliks.

NCO- is 'n sp-gehibridiseerde molekule met lineêre geometrie met 'n negatiewe lading teenwoordig oor N en O op grond van die elektronresonansie. Dit kan elektrone van óf N- óf die O-plek skenk, dus staan ​​dit bekend as 'n ambidentate ligand. Dit kan dus ook vanaf die N-plek sowel as die O-plek bind.

Die aard van hierdie ligand verander op grond van sy koördinasieplek. As dit koördineer met metaal via N dan is dit sag anders kan dit as 'n harde ligand optree. In hierdie artikel moet ons vorm, hoek, verbastering en vele meer oor die NCO- ondersoek.

1. Hoe om NCO-lewis-struktuur te teken

Die lewis struktuur van NCO- gee ons 'n duidelike idee van bindingsmodus-detail. Nou moet ons leer hoe om die NCO- lewis struktuur in 'n paar stappe in die volgende afdeling.

Tel die valenselektrone

Die totale valenselektrone vir die NCO- is 16. Hierdie waarde van valenselektrone is die som van die individuele valenselektrone van die atome. Die valenselektrone van N, C en O is onderskeidelik 5,4 en 6, wat deur hul elektroniese konfigurasie bevestig word. vir negatiewe lading word een bygevoeg.

Die keuse van die sentrale atoom

Dit is baie belangrik om die sentrale atoom vir 'n molekule te kies om die meetkunde of ander aard te voorspel. Op grond van grootte en elektronegatiwiteit word C as sentraal in NCO- gekies. Die grootte van C is groter as N en O. Ook is C meer elektropositief as N en O.

Bevredig die oktet

C, N en O al die atome word bevredig deur die oktet in die NCO-. Hulle almal atome voltooi hul valensorbitaal met onderskeidelik vier, drie en twee elektrone. Die behoeftes van elektrone word bepaal deur die beskikbaarheid van die valenselektrone en al die atome bevredig die oktet deur die agt elektrone.

Bevredig die valensie van elke atoom

Nadat ons die oktet bevredig het, moet ons die stabiele valensie van elke atoom in die NCO- nagaan. Nis driewaardig, C is vierwaardig en O is tweewaardig. Al die valensie van die onderskeie atome word bevredig deur die vereiste aantal bindings, ½[(8*3) -16] = 4 bindings. Vir die oktet is die behoeftes van elektrone 8*3 =24.

Ken die eensame pare toe

Nadat die oktet en valensie van elke atoom bevredig is, as daar nie-gebonde elektrone oor is, word hulle as alleenpare aan die onderskeie atome toegeken. C het vier bindings gevorm deur sy vierwaardige so dit het 'n gebrek aan alleenpare, N en O bevat een paar en drie pare alleenpare nadat die bindings gevorm is.

2. NCO- lewis struktuur vorm

Die vorm van die molekule word bepaal deur die VSEPR-teorie en die hibridisasiewaarde. Kom ons bespreek die NCO-vorm in detail.

Die vorm van NCO- is lineêr. Die geometrie is afhanklik van die hibridiseringswaarde. Ook, soos per VSEPR teorie, AX2 molekules sonder eensame pare sentrale atome neem altyd lineêre geometrie aan. Die lineariteit word nie versteur nie, want daar is geen afstoting nie.

NCO- Vorm

Die lineêre geometrie word ook gehandhaaf deur die drievoudige binding tussen N en C. Dus, daar is geen kans op vrye rotasie van die binding om die sentrale atoom nie en die alleenpare N en alleenpare O is ver weg. Daar is dus geen kans op afwyking nie.

3. NCO- valenselektrone

Die valenselektrone is daardie elektrone wat in die buitenste orbitaal van elke atoom teenwoordig is. Bereken nou die totale valenselektrone vir die NCO- molekule.

Die totale valenselektrone van NCO- is 16. Hierdie getal is die totale aantal valenselektrone wat in die valensorbitaal van elke individuele atoom teenwoordig is in die NCO- molekule teenwoordig is. Elke atoom het 'n ander aantal elektrone in hul onderskeie valensorbitaal en hulle word bygedra.

Kom ons bereken die totale valenselektrone vir die NCO-

 • Die valenselektrone vir die C is 4
 • Die valenselektrone vir die N is 5
 • Die valenselektrone vir die O is 6
 • Vir negatiewe lading is die elektrontelling 1
 • Die totale aantal valenselektrone vir NCO- is 4+5+6+1 = 16

4. NCO- lewis struktuur alleenpare

Eensame pare is die nie-gebonde elektrone teenwoordig in die buitenste orbitaal van elke atoom, maar nie betrokke by die binding nie. Nou leer ons van die eensame pare NCO- in detail.

N en O bevat alleenpare, en C het nie alleenpare nie. N en O het meer elektrone in die valensorbitaal na die bindingsvorming. Daardie nie-gebonde elektrone bestaan ​​as eensame pare van daardie spesifieke atoom. C het slegs vier elektrone wat reeds by die bindingsvorming betrokke is, so dit het geen alleenpare nie.

 • Die alleenpaar C is 4-4 = 0
 • Die alleenpaar bo N is 5-3 = 2 elektrone wat 1 paar alleenpaar beteken.
 • Die alleenpare oor die O-atoom is 7 -1 = 6 elektrone wat 3 pare alleenpare beteken.
 • As gevolg van die negatiewe lading oor O word sy valenselektrone 7.

5. NCO- lewis struktuur hoek

Die bindingshoek is daardie spesifieke hoek wat gemaak word deur die atome teenwoordig in 'n molekule om die beste geometrie te handhaaf. Kom ons bespreek die bindingshoek van NCO-.

Die bindingshoek van NCO- rondom sentrale atoom C is 1800. Die waarde van die bindingshoek bepaal ook die hibridiseringswaarde van die sentrale atoom. Dit is 'n AX2 tipe molekule en vir hierdie tipe molekule is die beste bindingshoek 1800 volgens die VSEPR teorie wat die molekule lineêr maak.

NCO- Bond Angle

Die waarde van die bindingshoek het saamgesmelt met die geometrie van die molekule wat lineêr is. Vir lineêre molekules is die bindingshoek altyd 1800. As daar geen afwykingsfaktor teenwoordig is nie, is die bindingshoek altyd gelyk aan 1800.

6. NCO- lewis struktuur formele aanklag

Die formele lading is 'n hipotetiese konsep vir 'n molekule om te kyk of dit gelaai of neutraal is of watter atoom die lading dra. Kom ons bereken die formele lading van NCO-.

Die formele lading van NCO- is nie nul nie. Omdat daar reeds 'n negatiewe lading teenwoordig is. Nou moet ons met die formele ladingsformule kyk watter atoom die negatiewe lading dra. In die berekening van formele lading moet ons ook gelyke elektronegatiwiteit vir N, C en O aanvaar.

Die formule wat vir die formele lading gebruik word, is FC = Nv - Nlp. -1/2 Nbp

 • Die formele lading teenwoordig oor die N is 5-2-(6/2) =0
 • Die formele lading teenwoordig oor die C is 4-0-(8/2) =0
 • Die formele lading teenwoordig oor die O is 6-6-(2/2) =-1
 • Dus, uit die bogenoemde data, kan ons aflei dat O die negatiewe lading bevat, maar as gevolg van resonansie word die negatiewe lading oor N vervang.

7. NCO- lewis struktuur oktetreël

Die oktetreël is die voltooiing van die valensie-orbitaal-atoom deur 'n geskikte aantal elektrone te aanvaar om edelgasstabiliteit te verkry. Kom ons leer oor die oktet van NCO-.

Om die oktet te voltooi, maak N en C drievoudige bindings tussen hulle. N, C en O is almal die p-blokelement en volgens die oktetreël benodig hulle agt elektrone in die valensieskil. Uit die elektroniese konfigurasie van elke atoom is dit duidelik dat C 4 benodig, N en O benodig 5 en 2 elektrone onderskeidelik.

Die stabiele valensie van O is twee, maar hier het O een binding gevorm omdat dit reeds 'n negatiewe lading dra, so deur een binding te vorm kan dit die oktet gehoorsaam. N en C volg oktet deur elektrone in hul drievoudige bindings te deel.

8. NCO- lewis struktuur resonansie

Deur die konsep van resonansie kan ons die delokalisering van elektronwolke tussen verskillende skeletvorme voorspel. Nou leer ons meer oor die resonansie van NCO-.

Daar is die moontlikheid van resonansie vir die NCO-molekule. Omdat daar 'n drievoudige binding en 'n negatiewe lading reeds teenwoordig is, kan dit die negatiewe lading tussen die dubbelbinding deur verskillende skeletvorme van die molekule delokaliseer. Die negatiewe lading oor O is meer stabiel as N.

NCO- Resonerende Strukture

Struktuur I is die mees stabiele en hoogste bydraende struktuur omdat dit meer aantal kovalente bindings het en ook O kry 'n negatiewe lading. Struktuur II het ook dieselfde aantal kovalente bindings maar N kry 'n negatiewe lading en vir III het dit twee negatiewe ladings bo N wat die minste gunstig is.

9. NCO- hibridisasie

Hibridisering is die vermenging van atoomorbitale van verskillende energie om nuwe hibriede orbitaal van ekwivalente energie te vorm. Kom ons verstaan ​​die hibridisering van NCO- in detail.

As NCO- is sp gehibridiseer, die verbastering word in die volgende tabel aangebied.

struktuur   Hibridisering waarde Toestand van hibridisasie van sentrale atoom     Bindingshoek
1. Lineêr    2sp /sd / pd 1800
2. Beplanner trigonaal  3sp2       1200
3. Tetraëdraal 4sd3/ sp3    109.50
4. Trigonale bipiramidaal 5sp3d/dsp900 (aksiaal), 1200(ekwatoriaal)
5. Oktaëdraal  6sp3d2/d2sp3     900
6. Pentagonale bipiramidaal  7sp3d3/d3sp3     900, 720
Hibridiseringstabel

               

                                                      

NCO- Hibridisering

Uit die bostaande diagram kan ons sê dat die s en een p orbitaal van C by die hibridisasie betrokke is, dus is die wyse van hibridisasie sp. Weereens, uit die formule, H = 0.5(V+M-C+A), word bereken dat die hibridisasiewaarde van C 2 (sp) is. In die verbastering, oorweeg die sigma-binding, nie die π-bindings nie.

10. Is NCO- 'n oplossing?

'n Homogene mengsel van twee komponente in gelyke verhoudings wat 'n deeltjiegrootte van minder as 1 mm handhaaf, word 'n oplossing genoem. Kom ons kyk of NCO- die oplossing is of nie.

NCO- is nie 'n oplossing nie, want dit is nie 'n homogene mengsel nie, hier is drie tipes elemente teenwoordig. Dit is 'n ligand of molekule gebaseer op die reaktiwiteitsentrum. Dit kan as opgeloste stof gebruik word en word oplosbaar in 'n spesifieke oplossing.

Hoekom en hoe NCO- is nie 'n oplossing nie?

NCO- word gevorm deur die kovalente interaksie tussen C-, N- en O-atome. Dit is 'n molekule of verbinding wat onder eksperimentele toestande oplosbaar kan wees in verskillende oplossings. Dit kan dus optree as 'n opgeloste stof vir 'n spesifieke oplossing. Dit is nie 'n mengsel nie, dit is 'n kombinasie van drie verskillende elemente.

11. Is NCO- ionies of kovalent?

Geen molekule is suiwer kovalent nie, dit het 'n paar % van ioniese karakter of omgekeerd – Fajan se reël. Bespreek nou of NCO- kovalent of ionies is.

NCO- is 'n kovalente molekule. Die aard van die binding wat die N, C en O maak, deel elektrone tussen hulle. Alhoewel daar 'n negatiewe teenwoordigheid oor die molekule is, maar gebaseer op die ioniese potensiaal en polarisasie kan ons sê dat NCO- 'n kovalente molekule is.

Waarom en hoe is NCO- kovalent?

NCO- word gemaak deur die deel van elektrone wat dit kovalent maak. Kom ons verduidelik hieronder.

Die ioniese potensiaal van die sentrale C-atoom is baie laag, ook die polariseerbaarheid van N sowel as O is baie laag. Dus, die anione is deur die katioon gepolariseer. Verlaag die polarisasie en ioniese potensiaal laer sal die ioniese aard wees.

Alhoewel daar 'n lading oor die molekule teenwoordig is, word daardie negatiewe lading op die elektronegatiewe O-atoom gestabiliseer omdat O 'n groter affiniteit vir negatiewe lading het en dit die orbitale elektronegatiwiteit na homself kan trek.

12. Is NCO-polêr of nie-polêr?

Of 'n molekule polêr is of nie, hang af van die waarde van dipoolmoment teenwoordig in die molekule. Bespreek nou die polariteit van die NCO-molekule.

NCO- is 'n nie-polêre molekule. Die hoofrede agter sy nie-polariteit is die vorm van die molekule. Die vorm van die molekule is lineêr en as gevolg van die simmetriese vorm bestaan ​​daar geen dipoolmoment in die molekule wat 'n nie-polêr maak nie.

Hoekom en hoe is NCO- nie-polêr?

Die lineêre molekule is altyd nie-polêr as gevolg van sy simmetriese vorm. Kom ons bespreek die nie-polariteit van NCO- in die volgende afdeling.

Die kansellasie van die dipoolmoment maak die waarde nul. Die vloei het van C na N en C na O plaasgevind, die rigting van hierdie twee dipoolmomente is net teenoorgestelde as gevolg van die simmetriese vorm. Die resultant van hierdie twee dipoolmomente is amper dieselfde omdat die elektronegatiwiteit van N en O byna gelyk is.

Gevolgtrekking

NCO- is 'n nie-polêre kovalente ambidentate ligand. As gevolg van geen -polêr het dit 'n lae oplosbaarheid in water. Dit kan van beide plekke aan 'n metaalsentrum bind, gebaseer op die oksidasie van die metaalsentrum. Lae oksidasiemetaal verkies die N-plek, terwyl hoër oksidasiemetaal die O-plek verkies om te bind en 'n stabiele metaal-ligand-kompleks te vorm.

Lees meer oor Heliumstruktuur en kenmerke
XeO2 Lewis struktuur en kenmerke
NCl2+ Lewis-struktuur en kenmerke

Biswarup Chandra Dey

Hi......ek is Biswarup Chandra Dey, ek het my Meestersgraad in Chemie voltooi. My spesialiseringsgebied is Anorganiese Chemie. Chemie gaan nie net oor lees reël vir reël en memorisering nie, dit is 'n konsep om op 'n maklike manier te verstaan ​​en hier deel ek met jou die konsep oor chemie wat ek leer omdat kennis die moeite werd is om dit te deel.

Onlangse plasings