Ncl4+ Lewis-struktuur en kenmerke: 19 volledige feite


Ncl4+ is 'n anorganiese deel met 'n molekulêre massa van 155.8g/mol. Kom ons kyk hoe stikstof aan chlooratome gebind word soos hieronder gegee.

Stikstof word aan elke chloor gekoppel deur 'n enkele binding en het ook sy alleenpare by die binding betrek. Die positiewe teken op die struktuur het aangedui dat daar geen alleenpaar met stikstof self oor is nie.

Die ander belangrike aspekte van die ncl4+, soos die reël rakende sy lewis struktuur, vorm en verbastering word in die onderstaande gedeeltes van die artikel verduidelik.

Hoe om ncl4+ lewis-struktuur te teken

Ncl4 is 'n anorganiese molekule wat uit vier chlooratome bestaan. Die volgende gegewe reëls kan gebruik word om die lewis struktuur vir ncl4+.

1.    Totale telling van valenselektrone

Die ncl4 behels 'n totaal van 33 valenselektrone. Stikstof dra 5 elektrone by en elke chlooratoom skenk 7 elektrone. Dus, 5 + 7*4 -1 = 32 elektrone. Die 1 word van die totaal afgetrek om die +-teken op die sentrale atoom voor te stel.

2.    Plasing van die sentrale atoom

In die ncl4+ lewis struktuur, stikstof beklee die sentrale posisie en die res van die atome sal rondom die stikstof plaas. Dit is omdat volgens die reël die atoom met minder elektronegatiewe karakter in die middel sal plaas.

3.    Rangskikking van die verbandpare

In hierdie stap sal al die valenselektronepare in die vorm van 'n enkelbinding tussen die stikstof- en chlooratome plaas. Dit is omdat elke atoom 'n sigma-skenker is. Daarom sal slegs 'n sigma-binding plaas en dan kies vir 'n dubbelbinding.

nci3 lewis struktuur
Lewisstruktuur van ncl4+

                                                              

Ncl4+ lewis struktuur resonansie

Die verskynsel van resonansie behels die beweging van elektrone binne die molekule. Op hierdie manier voeg resonansie buigsaamheid by die stelsel. Kom ons soek ncl4+.

Die resonansie kan nie vir ncl4+ moontlik wees nie. Dit is as gevolg van die rede dat daar geen leë orbitale beskikbaar is vir die elektrone om te beweeg nie. Dus geen delokalisering nie.

Ncl4+ Lewis struktuur vorm

 Die vorm van enige molekule word gewoonlik bepaal deur die ligging van sy valenselektrone. Die vorm vir die ncl4+ lewis struktuur word hieronder gegee.

Die strukturele vorm vir ncl4+ is tetraëdries. Dit is omdat die vorming van ncl4 1 s en 3p orbitale behels. Daarom is die perfekte vorm vir so 'n orbitale rangskikking tetraëdraal.

Ncl4+ Lewis struktuur formele lading

Die totale lading wat met 'n ioon of molekule geassosieer word na sy binding word 'n formele lading genoem. Die berekening vir die formele heffing vir ncl4 word hieronder beskryf.

Die formele heffing vir ncl4+ is +1. Die formule wat gebruik word vir die berekening van die formele is formele lading = valenselektrone – ongebonde elektrone -1/2 gebonde elektrone.

Berekening van formele lading vir die stikstof- en chlooratome word hieronder gegee.

Atome betrokkeValenselektroneOngebonde elektrontellingGebonde elektroneFormele aanklag
1. Stikstofatoom 5085-0+8/2 = 1
2. Chloor atoom 7627-6-2/2 =0
Berekening van heffings individueel

Ncl4+ Lewis struktuur hoek

Die grootte van die hoek vir enige molekule hang af van die tipe vorm wat deur daardie spesifieke molekule verkry word. Kom ons kyk hoek vir ncl4+.

Die strukturele hoek vir ncl4+ is 109.50.Hierdie waarde word verkry omdat ncl4 'n tetraëdriese vorm aangeneem het. In die struktuur het twee atome die vlakke posisies beklee en die res twee by wig en strepie onderskeidelik saam wat 'n perfekte voorkoms van tetraëdriese hoek gee.

Ncl4+ strukturele hoek

Ncl4+ lewis struktuur oktet reël

Volgens die oktetreël moet elke atoom 8 elektrone of 'n stabiele elektroniese konfigurasie hê ná die vorming van die molekule. Kom ons vind uit vir ncl4+.

Ncl4+ gehoorsaam die oktetreël. Dit is omdat stikstof 8 elektrone in sy buitenste kern bevat en elke chlooratoom word ook vol gevul na die binding. Daarom het albei atome 8 elektrone in hul sub-dop gekry.

Ncl4+ lewis struktuur alleenpare

Eensame pare of toeskouerpare is diegene wat nie direk aan binding deelneem nie. Kom ons tel nou die alleenpare vir ncl4+.

 Ncl4+ het 'n totaal van 18 alleenpare. Die totale eensame pare teenwoordig op stikstof is nul. Elke chlooratoom word egter met 6 alleenpare daarmee geassosieer. In ncl4+ is die eensame paar stikstof betrokke by die binding en daarom dra dit 'n positiewe teken saam.

Ncl4+ valenselektrone

Valenselektrone is dié wat in staat is om aan bindingsvorming deel te neem. Kom ons tel die valenselektrontelling vir ncl4+.

  • Totale valenselektrone wat met ncl4+ geassosieer word, is 32.
  • Stikstof behoort aan groep 15th van die periodieke groep en het dus elektroniese konfigurasie =  [Hy] 2s22p3 dws. 5 elektrone in die subdop.
  • Chloor behoort aan die halogeenfamilie en het elektroniese konfigurasie = [Ne] 3s²3p⁵ ie. 7 valenselektrone.
  • Totale valensietelling berekening = 5 + 7*4 = 33-1 =32.

Ncl4+ hibridisasie

Die vermenging van die chloor- en stikstoforbitale om ncl4+ te vorm, word hibridisasie genoem. Verdere besonderhede oor die ncl4+ hibridisasie word hieronder gegee.

Die hibridisasie vir ncl4+ is sp3. Aangesien stikstof vier bindingsbindings vorm. Dit dui aan dat stikstof 4 hibriede orbitale benodig. Vir die vorming van ncl4+ was al die vier orbitale betrokke, het die 25% van s karakter aangedui en rus 75% toegeskryf aan p karakter in die molekule.

Is ncl4+ 'n vaste stof?

Vaste stof verwys na die toestand van 'n stof slegs wanneer die beoogde stof 'n definitiewe vorm, volume en gewig het. Kom ons soek ncl4+.

Ncl4+ is solied. Dit is as gevolg van die groter grootte van die chlooratome. As gevolg van die grootte is die intermolekulêre kragte gunstig vir die vaste toestand.

Is ncl4+ oplosbaar in water?

Die oplosbaarheidsfaktor van enige molekule dui aan watter soort oplosmiddel geskik is vir die gegewe verbinding. Kom ons kyk of ncl4+ oplosbaar is in water of nie.

Die ncl4+ is nie oplosbaar in water nie. Dit is omdat daar geen ongepaarde elektrone in die molekule beskikbaar is om met die watermolekule te reageer nie.

Waarom en hoe is ncl4+ nie oplosbaar in water nie?

Die ncl4+ los nie in water op nie. Dit het gebeur omdat daar 'n behoefte is vir die vorming van 'n waterstofbinding met ncl4+. Die gevulde p-orbitaal van stikstof laat egter geen plek om enige elektrone wat vanaf die watermolekule kom, te aanvaar nie.

Is ncl4+ polêr of nie-polêr?

Polêre en nie-polêre aard word bepaal deur sy molekulêre struktuur. Die besonderhede oor die polariteitskenmerke van ncl4+ word hieronder gegee.

Die ncl4+ is nie-polêr. Dit is omdat ncl4 gekies het vir 'n tetraëdriese meetkunde en dus kom die netto magnetiese moment op nul uit.

Waarom en hoe is ncl4+ nie-polêr?

Ncl4+ is nie-polêr omdat, in die tetraëdriese rangskikking van die ncl4+, elke atoom op so 'n manier geplaas is dat die magnetiese moment van mekaar uitkanselleer.

Is ncl4+ 'n molekulêre verbinding?

 'n Molekulêre verbinding bevat meer as een tipe verskillende atome binne die molekule. Kom ons gaan deur die molekulêre samestelling van ncl4+.

Ncl4+ is 'n molekulêre verbinding omdat dit die definisie van beide molekules sowel as verbindings volledig gevul het. Op hierdie manier bestaan ​​dit uit altesaam 5 atome van twee verskillende tipes.

Is ncl4+ 'n suur of basis?

Suur is enige stof wat sy proton aanvaar of weggee terwyl die basis die elektronpaar skenk. Kom ons soek ncl4+.

Ncl4+ is 'n suur. Dit is omdat stikstof sy kationiese deel weggee wanneer dit in die gegewe oplossing oplos. Op hierdie manier het dit die toestand van die suur bevredig.

Is ncl4+ 'n elektroliet?

As die gegewe stof ione in die waterige oplossing genereer, wat verder verantwoordelik is vir die verskaffing van stroom, word 'n elektroliet genoem. Kom ons let op vir ncl4+.

Ncl4+ op sy eie kan nie as 'n elektroliet beskou word nie. Wanneer dit egter gebind is met 'n teenioon van teenoorgestelde ioon soos nr3-  dan word dit 'n ioniese entiteit en kan maklik dissosieer om ione te gee.

Is ncl4+ 'n sout?

Sout is 'n stof wat bestaan ​​uit anioniese en kationiese dele. Kom ons bespreek of ncl4 aan die definisie van sout voldoen het of nie.

Ncl4+ word slegs as 'n sout beskou as dit saam met teenioon kom. Aangesien ncl4+ 'n kationiese ioon is, dra 'n sit 'n positiewe teken en kan dit nie onafhanklik gebly word nie en altyd teenwoordig met 'n teenioon van teenoorgestelde teken. Op hierdie manier voltooi dit die vereiste om 'n sout-entiteit te wees.

Is ncl4+ ionies of kovalent?

Kovalente bindings word gevorm deur die onderlinge deel van elektrone, terwyl ioniese bindings gevorm word deur elektrone te gee of te skenk. Kom ons let op vir ncl4+.

Ncl4+ bestaan ​​uit beide ioniese sowel as kovalente bindings. In die ncl4+-struktuur word stikstof aan die drie chlooratome geheg deur kovalente binding en een ioniese binding word met die oorblywende chloor gevestig.

Wat is die oksidasietoestand van stikstof in ncl4+?

Die oksidasietoestand verwys na die valensie van die atoom. Kom ons vind die oksidasietoestand van die stikstofatoom in ncl4+ uit.

Die oksidasietoestand van stikstof is +5. Die oksidasietoestand van stikstof word volgens die onderstaande metode bereken.

  • Die totale lading op die molekule = +1
  • Die totale lading op die chloor = -1
  • Oksidasietoestand van ncl4+ = +1 = 1+4 = +5

Gevolgtrekking

Ncl4+ het 'n oksidasietoestand van +5 en kovalent in die natuur met sp3 hibridisasie saam met 'n perfekte tetraëdriese hoek van 109.50

Lees meer oor Heliumstruktuur en kenmerke
XeO2 Lewis struktuur en kenmerke
NCl2+ Lewis-struktuur en kenmerke

Pomila Sharma

Hallo...Myself is Pomila Sharma. Ek het my meestersgraad in Chemie gedoen met 'n spesialisering in sintetiese organiese chemie. Ek het 4 navorsingsartikels gepubliseer. Ek is baie passievol oor die chemiewêreld. Ek glo dit gaan alles oor chemie, so kom ons ondersoek dit saam. LinkedIn-skakel: https://www.linkedin.com/in/pomila008

Onlangse plasings