NCl2+ Lewis-struktuur en kenmerke: 19 volledige feite


NCl2+ is die gehalogeneerde kovalente sout van N met 'n molêre massa van 84.03 g/mol. Kom ons verduidelik die NCl2+ Lewis-struktuur en kovalente eienskap in die volgende artikel.

Die sentrale N van NCl2+ is sp2 verbaster. Dit is 'n katioon van stikstofdichloried. Die positiewe lading is slegs oor die N-sentrum teenwoordig. N maak twee sigma-bindings met twee Cl en twee alleenpare is teenwoordig oor N, so dit dra een positiewe lading. Die vorm van die molekule is trigonaal plat.

NCl2+ bestaan ​​uit twee atome N en Cl. Dus, die eienskap van die molekule hang af van hierdie twee atome. Die bindingshoek van die molekule is perfek by 1200. Kom ons bespreek 'n paar belangrike onderwerpe van NCl2+ soos Lewis-struktuur, valenselektrone en hibridisasie in die volgende afdeling met behoorlike verduidelikings

1. Hoe om NCl2+lewis-struktuur te teken?

Lewis-struktuur van NCl2+ kan ons 'n duidelike beeld gee van die bindingsaard van die molekule. Nou probeer ons om die Lewis-struktuur van NCl2+ in die volgende stappe te teken.

Tel die valenselektrone

Die totale valenselektrone vir die NCl2+ is 18. Dit is die totale aantal valenselektrone van 'n individuele atoom teenwoordig. Die valenselektrone van N is 5 en vir Cl is 7 omdat daardie getalle elektrone in die valensdop teenwoordig is. Een elektron sal afgetrek word as gevolg van die positiewe lading.

Die keuse van die sentrale atoom

Vir elke kovalente molekule is dit baie belangrik om die sentrale atoom te kies, want die sentrale atoom kan verskillende eienskappe bepaal. Die sentrale atoom moet gekies word op grond van die elektronegatiwiteit en grootte van die atoom. O is die sentrale atoom hier omdat dit minder elektronegatief as Cl en groter is.

Die Oktet bevredig

Ons moet seker maak dat al die atome teenwoordig in die molekule die oktetreël gehoorsaam. Om die oktetreël te volg, moet elke atoom teenwoordig in die NCl2+ sy valenselektron met 'n totale getal van agt elektrone voltooi. Hulle aanvaar dus elektrone om hul oktet te vervul en probeer om die elektroniese edelgas-konfigurasie te verkry.

Bevredig die valensie

Volgens die oktet is die totale elektrone benodig vir NCl2+ (8*3)-1 = 23. Maar die totale valenselektrone vir die molekule is 18. Dus, die vereiste aantal elektrone moet opgehoop word deur die onderskeie valensie van atome, 5/2 =2.5 verbande. N het twee enkelbindings en een positiewe lading gevorm.

Ken die eensame pare toe

 N en Cl bevat beide alleenpare hier. N het een en elke Cl het drie pare alleenpare. Hierdie alleenpare is die telling in die valenselektrone, maar is nie betrokke by die valensie van die onderskeie atome nie. Hulle bestaan ​​slegs as nie-gebonde elektrone.

2. NCl2+valenselektrone

Valenselektrone is teenwoordig in die buitenste of valensdop van elke atoom. Nou bereken ons die totale valenselektrone vir NCl2+ in die volgende afdeling.

Die totale valenselektrone vir NCl2+ is 18. Hierdie getal is die som van valenselektrone van individuele atome teenwoordig in die NCl2+. Die valenselektrone van elke atoom word getel deur die elektrone wat in die valensorbitaal van elke atoom teenwoordig is. Vir N en Cl is die buitenste orbitale 2s en 2p.

 • Nou tel ons die totale valenselektrone vir NCl2+
 • Die valenselektrone vir N is 5
 • Die valenselektrone vir Cl is 7
 • Vir die positiewe lading sal daar 1 elektron van die totale waarde afgetrek word.
 • Dus, die totale valenselektrone vir NCl2+ is 5+7+7-1 = 18.

3. NC2+lewis struktuur vorm

Die molekulêre vorm is afhanklik van die VSEPR-teorie. Elke molekule het sy vorm of geometrie basis op die omgewing. Kom ons bespreek die vorm van NCl2+ kortliks.

Die molekulêre vorm van die NCl2+ is trigonaal plat. Daar word gedink dat die meetkunde omtrent dieselfde is as NCl3, hier ontbreek een Cl en die positiewe lading verskyn op die ontbrekende deel van Cl. Die sentrale atoom het drie omring deur twee atome en een vakante plek is gevul met eensame pare.

Ons kan aan die molekule dink as AX3-tipe, dus die beste geometrie vir AX3-tipe molekule is trigonaal plat volgens VSEPR (Valence Shell Electrons Pair Repulsion) teorie. Een omringde molekule sal vervang word deur die eensame pare van die N. Daar is nie so 'n afstoting teenwoordig dat die meetkunde verander sal word nie.

4. NCl2+lewis-struktuurhoek

'n Bindingshoek is daardie hoek wat gemaak kan word deur die atome wat in 'n molekule teenwoordig is, afhangende van die omliggende omgewing. Kom ons bespreek die bindingshoek van NCl2+ in detail.

Die Cl-N-Cl-bindingshoek is naby ongeveer 1200. Dit is die beste hoek vir 'n drie-gekoördineerde molekule. Alhoewel dit nie 'n drie-gekoördineerde is nie, is daar 'n alleenpaar teenwoordig oor die N en dit kan beskou word as 'n drie-gekoördineerde molekule. Dus, die bindingshoek vir trigonale planêre meetkunde is 1200.

Die bindingshoek is volgens die geometrie van die molekule. Die beste meetkunde vir die molekule NCl2+ is trigonaal plat. Dus, die bindingshoek vir trigonale plat is 1200. Daar is nie sulke eensame pare of bindingspare afstoting nie, so daar is geen kans op afwyking van die bindingshoek vir die NCl2+ molekule nie.

5. NCl2+lewis struktuur alleenpare

Eensame pare is die nie-gebonde elektrone wat in die valensorbitale van die onderskeie atome van 'n molekule teenwoordig is. Kom ons bereken die alleenpare oor die NCl2+.

Die alleenpare is oor die N- en Cl-atome geleë. N het nog twee valenselektrone na die tweebindingsvorming. Daardie twee elektrone is teenwoordig in die valensiedop van N en hulle bestaan ​​as een paar alleenpare. Weereens, vir die Cl het hulle ses ekstra nie-gebonde elektrone wat as eensame pare oor elke Cl lê.

 • Kom ons bereken die totale aantal alleenpare oor die NCl2+ bereken deur die formule, alleenpare = valenselektrone – gebonde elektrone.
 • Die eensame pare oor die N-atoom = 4-2 = 2 (Soos N een positiewe lading bevat)
 • Die alleenpare oor die Cl-atoom = 7-1 = 6 (elke Cl vorm een ​​enkelbinding)
 • Dus, die totale alleenpare teenwoordig oor die NCl2+ is 1+(3*2) =7 pare alleenpare.

6. NCl2+lewis struktuur formele lading

Die formele lading is die hipotetiese konsep van elke molekule om die voorkoms van lading binne die molekule te voorspel. Kom ons voorspel die formele lading van NCl2+.

Die formele lading van NCl2+ kan nie nul wees nie. Omdat daar reeds 'n positiewe lading oor die molekule teenwoordig is. Met behulp van die formele lading kan ons bewys word dat die lading slegs oor N aanwesig is, nie Cl nie. Dus, vanaf die formele ladingwaarde, kan ons die lading van die molekule voorspel.

 • Die formule wat vir die formele lading gebruik word, is FC = Nv - Nlp. -1/2 Nbp
 • Die formele lading teenwoordig oor die N-atoom is, 5-2-(4/2) = +1
 • Die formele lading oor elke Cl-atoom is 7-6-(2/2) = 0
 • Dus, uit die bogenoemde data, word dit bewys dat die formele lading slegs oor die N-atoom teenwoordig is en die waarde +1 is.

7. NCl2+lewis-struktuur oktetreël

Die oktetreël is om die valensorbitaal te voltooi deur 'n geskikte aantal elektrone te aanvaar om stabiliteit soos 'n edelgas te verkry. Kom ons praat oor die NCl2+ oktet.

Die elektroniese konfigurasie van N en Cl is [He]2s22p3 en [Hy] 2s22p5 onderskeidelik. Maar hier bestaan ​​N as N+, dus sal een elektron van sy buitenste 2p-orbitaal verwyder word. Nou het N 4 elektrone in 2s en 2p orbitaal. N en Cl benodig albei agt elektrone in hul valensieskil om die oktet te voltooi.

N benodig nog 4 elektrone in sy valensorbitaal om sy oktet te voltooi. Dus, N deel twee bindings met Cl via vier elektrone wat deel en twee elektrone wat reeds in die s-orbitaal teenwoordig is as nie-gebonde elektrone. So, nou het dit ses elektrone en N voltooi nie sy oktet nie alhoewel dit vier elektrone in sy p-orbitaal gepaar het.

8. NCl2+lewis struktuur resonansie

Resonansie is die delokalisering van oortollige elektrone wolk binne die molekule deur die verskillende skeletvorme van daardie molekule. Bespreek nou die resonansie van die NCl2+.

Daar is nie so 'n resonansie in die NCl2+-molekule voorgekom nie. Aangesien daar 'n gebrek aan elektrone in die sentrale atoom N is. Aan die ander kant is Cl 'n meer elektronegatiewe atoom en kan dit nie elektrone van sy plek verloor nie. So, daar is nie so 'n opsie vir die verkiesings van gedelokaliseerdes nie.

Resonansie het voorgekom in die anioniese vorm van daardie molekule wat NCl2- is. Daar sal oortollige elektrondigtheid teenwoordig wees oor N wat met Cl deur die molekule gedelokaliseer kan word. Maar hier het geen resonansie plaasgevind nie alhoewel N en Cl teenwoordig is in die molekule wat 'n positiewe lading dra.

9. NCl2+hibridisering

Hibridisering is die vermenging van die atoomorbitale om 'n nuwe hibriede orbitaal van ekwivalente energie te vorm. Kom ons bespreek die hibridisasie van N in NCl2+.

Uit die onderstaande tabel kan ons die hibridisasie van N is sp2.

struktuur Hibridisering waarde        Toestand van hibridisasie van sentrale atoom  Bindingshoek
1. lynar  2sp /sd / pd   1800
2. Beplanner trigonaal 3  sp2         1200
3. Tetraëdraal  4sd3/ sp3  109.50
4. Trigonale bipiramidaal 5sp3d/dsp3  900 (aksiaal), 1200(ekwatoriaal)
5. Oktaëdraal     6sp3d2/d2sp3    900
6. Pentagonale bipiramidaal  7sp3d3/d3sp3     900, 720
Hibridiseringstabel

Die s- en p-orbitaal van N is hier by die hibridisasie betrokke. Ons kan die hibridisasie bereken deur die formule, H = 0.5(V+M-C+A), waar H = hibridisasiewaarde, V die aantal valenselektrone in die sentrale atoom is, en M = eenwaardige atome omring. Uit die bogenoemde formule is die waarde sp2.

10. Is NCl2+ 'n vaste stof?

Vaste stof is 'n fisiese toestand van 'n molekule afhangende van die kristalstruktuur of temperatuur. Kom ons bespreek of NCl2+ solied is of nie.

NCl2+ is vloeibaar omdat die van der Waal se aantrekkingskrag tussen atome matig is om te bly dit is in 'n vloeibare toestand by kamertemperatuur.

Waarom en hoe is NCl2+ nie solied nie?

NCl2+ is nie solied nie omdat die van der Waal se aantrekkingskrag nie so hoog sal wees nie. Die entropie van die molekule is nie nul nie. Dit kan dus in vloeistof by kamertemperatuur bestaan.

11. Is NCl2+ oplosbaar in water?

Polêre of ladingbevattende spesies kan oplosbaar wees in water. Kom ons kyk of NCl2+ oplosbaar is in water of nie.

NCl2+ is oplosbaar in water, aangesien dit 'n lading daaroor bevat. Dit kan in die wateroplossing geïoniseer word, wat oplosbaar in water tot gevolg het. Alhoewel dit polêr is, het dit 'n oplosbaarheid in water deur die ioniese interaksie.

Waarom en hoe is NCl2+ oplosbaar in water?

NCl2+ is oplosbaar in water omdat dit 'n polêre molekule is. Die N-Cl-binding is baie polêr en kan in die wateroplossing gedissosieer word en word opgelos. Alhoewel daar 'n lading oor die molekule teenwoordig is, sal daar 'n ioniese interaksie tussen water en die katioon wees wat dit wateroplosbaar maak.

N is elektronegatief en die grootte is ook klein, so dit kan maklik H-binding met 'n watermolekule vorm. As gevolg van hierdie H-binding maak dit dit meer oplosbaar in water.

12. Is NCl2+ polêr of nie-polêr?

Die polariteit van 'n molekule hang af van die dipool-momentwaarde en die verskil in elektronegatiwiteit. Kom ons kyk of NCl2+ polêr is of nie.

NCl2+ is polêr omdat daar 'n permanente dipool-momentwaarde teenwoordig is. Daar is ook 'n elektronegatiwiteitsverskil tussen N en Cl, wat die N-Cl-binding meer polêr maak. Die positiewe lading wat oor die molekule teenwoordig is, maak dit ook polêr.

Waarom en hoe is NCl2+ polêr?

Die permanente dipoolmoment maak die NCl2+ polêr. Bespreek nou kortliks die polariteit van NCL2+.

Daar is 'n dipool-momentvloei van minder elektronegatiewe N na meer elektronegatiewe Cl-atome. Die rigting van die dipoolmoment is nie teenoorgesteld nie en die grootte is gelyk, so daar is geen kans om die dipoolmoment uit te kanselleer nie. Dus, in die NCl2+-molekule word daar 'n permanente dipool-momentwaarde waargeneem.

13. Is NCl2+ 'n molekulêre verbinding?

'n Molekulêre verbinding is die kombinasie van twee of meer atome wat die regte valensie van elke atoom handhaaf. Kyk nou of NCl2+ 'n molekulêre verbinding is of nie.

NCl2+ is 'n molekulêre verbinding omdat daar 'n kombinasie van N- en Cl-atome is. Hier word die valensie van die N sowel as Cl behoorlik gehandhaaf. Die eienskap van die NCl2+ is nie soortgelyk aan N of Cl nie en dit is die teken van 'n verbinding. Molekulêre verbindings word ook gehou deur die kovalente binding tussen twee atome.

Waarom en hoe is NCl2+ 'n molekulêre verbinding?

NCl2+ word gemaak deur die vaste verhouding van N en Cl deur 1:2. Hierdie verhouding is vas en ook N en Cl het albei hul onderskeie valensie hier behou. Om die trivalensie van N hier te handhaaf, word 'n positiewe lading ook bygevoeg. NCl2+ bestaan ​​uit die kovalente interaksie van N en Cl, wat dit 'n verbinding maak.

Die stabiele monovalensie van Cl word ook hier gehandhaaf deur die vorming van een enkelbinding.

14. Is NCl2+ 'n suur of basis?

Suurheid of basaliteit hang af van die vermoë om die proton of OH vry te stel- in 'n waterige oplossing. Kom ons kyk of NCl2+ suur of basis is.

NCl2+ is nóg suur nóg basis volgens die Arrhenius-teorie. Dit kon nie vrygestel word nie H+ of OH- in 'n waterige oplossing. Omdat dit geen suur proton of OH het nie- vir skenking. Maar ons kan die suurheid daarvan volgens Lewis se suur-basis-konsep voorspel.

Hoekom en hoe is NCl2+ 'n Lewissuur?

Die aanvaarding van elektronevermoë maak NCl2+ Lewis suur. Verduidelik nou die Lewis suurheid van NCl2+ in die volgende afdeling.

Die N bevat 'n positiewe lading in NCl2+, dus is dit gebrek aan elektrone. Dus, N kan die ekstra elektrondigtheid van alleenpare vanaf die geskikte Lewis-basis aanvaar. Nadat 'n elektron aanvaar is, sal N gestabiliseer word sodat die proses van aanvaarding van elektron vir N gunstig is en die NCl2+ Lewis suur maak.

15. Is NCl2+ 'n elektroliet?

Die spesie kan in water opgelos word om te ioniseer en elektrisiteit dra, staan ​​bekend as elektroliet. Kom ons praat oor of NCl2+ 'n elektroliet is of nie.

NCl2+ is 'n elektroliet. Dit kan in water oplosbaar word en opgelos word om tot onderskeie katioon en anioon te ioniseer. Dus, die oplossing word gelaai en kan elektrisiteit baie maklik gelei. Die proses van ionisasie van NCl2+ in water is baie vinnig en maak 'n sterk elektroliet.

Waarom en hoe is NCl2+ 'n sterk elektroliet?

Sterk elektroliete is daardie elektroliete wat baie vinnig in water geïoniseer kan word en elektrisiteit gelei. Bespreek nou die NCl2+ oor sy sterk elektrolitiese aard.

NCl2+ dra ook 'n positiewe lading sodat dit op 'n baie vinniger manier in water geïoniseer kan word om N te vorm+ en Cl-. Die grootte van daardie katioon en anioon is baie hoog en die mobiliteit van die ione is ook baie vinnig. Dit kan dus baie vinniger elektrisiteit dra.

Hoe hoër die ladingsdigtheid, hoe hoër is die ioon se mobiliteit en hoe sterker sal die elektrolitiese aard wees.

16. Is NCl2+ 'n sout?

Sout word gevorm deur die ioniese interaksie van die katioon en anioon en gelei elektrisiteit. Leer nou van die NCl2+ of dit sout is of nie.

NCl2+ is 'n sout omdat dit elektrisiteit in 'n waterige oplossing kan gelei, alhoewel daar swak ioniese interaksie tussen N en Cl plaasgevind het. NCl2+ is 'n kovalente verbinding eerder as sout. Maar dit het 'n paar eienskappe soortgelyk aan sout.

Hoekom en hoe is NCl2+ sout?

NCl2+ kan geïoniseer word en in water opgelos word om elektrisiteit te dra. Alhoewel dit 'n kovalente molekule is, maak die teenwoordige lading dit ionies en vir hierdie ioniese interaksie kan dit as 'n sout optree.

17. Is NCl2+ ionies of kovalent?

Geen molekule is suiwer kovalent nie, dit het een of ander ioniese karakter afhangende van sy ioniese potensiaal – Fajan se reël. Bespreek nou kortliks die ioniese of kovalente aard van NCl2+.

NCl2+ is 'n kovalente molekule. Dit kan gevorm word deur die elektrone wat tussen N- en Cl-atome gedeel word. Deur die elektrone te deel maak die binding tussen N en Cl kovalent van aard, hoewel dit 'n positiewe lading dra.

Waarom en hoe is NCl2+ kovalent?

Die binding tussen N en Cl word deur die gedeelde elektrone gevorm. Bespreek nou die kovalente aard van NCl2+ in die volgende afdeling.

Die ioniese potensiaal van N is nie so hoog nie en die polarisasie van Cl is ook laer. Dit kan dus nie behoorlik gepolariseer word nie. Alhoewel daar 'n lading teenwoordig is oor die N wat die molekule gedeeltelik ionies maak, maar die aard van die binding maak die molekule suiwer kovalent.

18. Is NCl2+ proties of aproties?

Spesies wat 'n H-atoom dra wat H-binding met 'n ander daaropvolgende kan vorm, word proties genoem. Praat nou of NCl2+ proties of aproties is.

NCl2+ is aproties omdat dit geen proton of H-atoom in die molekule bevat nie. Dit is dus nie in staat om H-binding met 'n ander daaropvolgende te vorm nie. Hoofsaaklik protiese molekules sal polêr wees, maar polêre molekules is nie noodwendig proties nie.

Waarom en hoe is NCl2+ aproties?

Afwesigheid van proton maak 'n molekule aproties. Kom ons bespreek die aprotiese aard van NCl2+.

Daar is geen proton teenwoordig oor NCl2+ nie, so dit is aproties, maar as gevolg van sy klein grootte en hoër elektronegatiwiteit van N, kan dit H-binding met protiese oplosmiddel of polêre molekule vorm. Maar NCl2+ is self 'n aprotiese maar kan H-binding vorm met watermolekule wat wateroplosbaar maak.

19. Is NCl2+ 'n sterk of swak nukleofiel?

Nukleofiele is daardie stowwe wat elektrone kan skenk aan 'n elektron-tekorte plek of kan reageer met elektrofiele. Kyk nou of NCl2+ nukleofiel is of nie.

NCl2+ is nie 'n nukleofiel nie. Dit bevat nie ekstra elektrondigtheid wat aan die elektronarm terrein geskenk kan word nie. Dit kan eerder 'n elektron van die nukleofiel aanvaar en dien as 'n elektrofiel. Dit is 'n sterk elektrofiel in die geval van elektronaanvaardingsreaksies.

Waarom en hoe is NCl2+ 'n sterk elektrofiel?

Elektrofiele is daardie spesies wat elektronaanvaarderplekke het en kan elektrondigtheid vanaf die nukleofiel aanvaar. Kom ons bespreek die elektrofilisiteit van NCl2+.

NCl2+ is 'n sterk elektrofiel omdat die positiewe lading teenwoordig oor N 'n meer elektrontekorte sentrum maak. Dit kan dus 'n elektron van die elektronryke sentrum of van die geskikte nukleofiel in enige organiese reaksie aanvaar.

Weereens trek elektronegatiewe Cl-atome elektrondigtheid van die N-plek af, so dit word 'n meer elektrontekorte sentrum en maak ook 'n sterk elektrofiel.

Gevolgtrekking

NCl2+ is 'n sp2 gehybridiseerde molekule met meetkunde trigonaal planêr. Dit is die kationiese vorm van die NCl3-molekule. NCl2+ is 'n Lewissuur en 'n sterk elektrofiel. Dus, in 'n suur-basis reaksie of enige organiese reaksie, kan dit deelneem.

Biswarup Chandra Dey

Chemie gaan nie net oor lees reël vir reël en memoriseer nie, dit is 'n konsep om op 'n maklike manier te verstaan ​​en hier deel ek met jou die konsep oor chemie wat ek leer omdat kennis die moeite werd is om dit te deel.

Onlangse plasings