Nbr3 Lewis-struktuur en kenmerke: 17 volledige feite


Stikstoftribromied (Nbr3) is 'n chemiese verbinding. Kom ons bestudeer 'n paar belangrike feite oor die nbr3 Lewis struktuur volledig.

Nbr3 bestaan ​​uit een stikstofatoom en drie broomatome. Dit het 'n molekulêre gewig van 253.7 g/mol, en by -100 °C slaan dit aan die brand. Dit kom voor as 'n vlugtige, dieprooi vaste stof. Dit is baie gewelddadig en onstabiel in die suiwer toestand. 

Hidrolise kan in water voorkom as gevolg van die onstabiliteit daarvan. Kom ons beskryf die vorm, verbastering, hoek en vele meer van die nbr3 lewis struktuur en sy kenmerke onder.

Hoe om nbr3 Lewis-struktuur te teken?

'n Elektron-koldiagram wys hoe atome van molekules in wisselwerking met potensiële elektron-eensame pare inwerk. Kom ons kyk na die metode om die nbr3 Lewis-struktuur te teken.

Bepaal die valenselektron

Nbr3-molekule het 'n algehele telling van valenselektrone is 26. Nbr3 lewis-struktuur bestaan ​​uit stikstof in groep 15 van die periodieke tabel, terwyl broom in groep 17 is. Dus, alhoewel broom sewe valenselektrone het, het stikstof vyf.

Vind die sentrale atoom uit 

Die minste elektronegatiewe atoom moet in die middel geplaas word. Aanvaar dat die kernatoom stikstof is aangesien dit 'n laer elektronegatiewe waarde as broom het. Sit brooms weerskante en stikstof in die middel.

Maak 'n growwe skeletstruktuur 

In die skelet van die Nbr3-molekule is stikstof in die middel teenwoordig. Vir die ontwikkeling van 'n basiese skelet word 6 uit 26 elektrone benodig. En drie broomatoom is deur 'n enkelbinding aan die sentrale atoom geheg.

Voltooi die oktet van elke atoom teenwoordig in Nbr3

Die buitenste broomatoom moet die 24-valenselektron ontvang om sy oktet te bevredig, en die oorblywende elektron (26-24=2) moet aan die sentrale atoom toegewys word. Die voltooiing van alle atome se oktette deur eenvoudige skeletkonstruksie en die rangskikking van die oorblywende elektrone.

Finale Lewis-struktuur

Die vaste of enkelbinding word deur elke elektronpaar (:) in die nbr3 voorgestel Lewis-puntstruktuur. Daarom kan die nbr3 Lewis-puntstruktuur wat hierbo beskryf word ook in die prent hieronder geïllustreer word.

Nbr3 Lewis struktuur formele aanklag

Die stabiliteit van die struktuur kan bepaal word met die gebruik van 'n formele lading konsep. Kom ons bepaal eers die formele lading van Nbr3.

Die formele aanklag op die Nbr3 lewis struktuur is nul. Bereken formele lading deur hierdie formule te gebruik, Formele lading = valenselektrone – nie-bindende elektrone – ½ (bindende elektrone).

 • Die formele lading op sentrale atoom Stikstof(N) =5 – 2 – ½ (6) = 0
 • Die formele lading op drie broomatome (B)= 7 – 6 – ½ (2) = 0
 • Totale formele aanklag = 0.

Nbr3 valenselektrone

Die valenselektrone wat 'n atoomkern se buitenste dop omring, sluit die s en p buitenste dop in. Kom ons vind die valenselektron in Nbr3 uit.

Nbr3 lewis struktuur het in totaal 26 valenselektrone. Die valenselektron in die Nbr3-molekule word hieronder bereken.

 • Stikstofatoom valenselektrone = 5 (behoort aan groep 15de)
 • Elke broomatoom dra valenselektrone by = 7(7*3=21)(behoort tot die halogeenfamilie)
 • Totale aantal valenselektrone in NBr3 Lewis-struktuur= 5 + 21 = 26.

Nbr3 lewis struktuur oktet reël

Die oktetreël is die idee dat gebonde atome hul agt buitenste elektrone vervul. Kom ons kyk of nbr3 aan die oktetreël voldoen het of nie.

Die oktetreël is deur die Nbr3 Lewis-struktuur bevredig. Omdat broom 'n element met 'n tydperk van vier is, is sy buitenste dop (Br=Ar[4s)23d104p5]) het plek vir meer as agt elektrone. Die buitenste dop van die element stikstof (N=1s22s22p3) vanaf periode twee kan tot agt elektrone hou.

Die broomatoom het sewe totale elektrone, dus is nog een elektron nodig om sy oktet te voltooi. Deel dus een elektron met stikstof. Net so deel broom drie elektrone, en stikstof benodig drie elektrone om sy oktet te voltooi.

Nbr3 lewis struktuur alleenpare

'n Eensame paar is 'n atoom se valenselektronpaar wat nie met 'n ander atoom gedeel word nie en nie deelneem aan die vorming van bindings nie. Kom ons vind uit hoeveel alleenpare in Nbr3 is.

Nbr3-molekule bestaan ​​uit een alleenpaar by stikstof en drie alleenpare op elke broomatoom. Daarom is daar in die Lewis-struktuur van Nbr3 net een alleenpaar op die sentrale atoom.

Nbr3 Lewis struktuur resonansie

Resonansiestruktuur toon gereeld 'n stelsel se elektronwolk-delokalisering. Kom ons kyk na die resonansiestruktuur van Nbr3.

Resonansie is nie teenwoordig in die Nbr3 Lewis-struktuur nie. Dit gebeur as gevolg van die Lewis-struktuur van Nbr3 wat nie elektrondelokalisering het nie.

Nbr3 Lewis struktuur vorm

Die vorm word gedefinieer as die ewewigstoestand van die molekule, waar dit die laagste energie in die sisteem het. Kom ons kyk na die vorm van die Nbr3-molekule.

Die vorm van die nbr3 lewis struktuur is trigonaal piramidaal. As gevolg van die teenwoordigheid van drie broomatome en vier hoeke met 'n eensame paar elektrone. Dit sal verder bereken word deur die AX3E-formule deur te gebruik VSEPR (Valence Shell Electrons Pair Repulsion) kaarte.

Dus volgens die AX3E1 tipe molekule, het die nbr3 molekulêre geometrie is trigonaal piramidaal en die elektron geometrie is tetraëdries (Volg VSEPR). Dit kan hieronder in die beelde gewys word.

nbr3 Lewis struktuur
 Nbr3 lewis struktuur vorm

Nbr3 Lewis struktuur hoek

Die gemiddelde hoek tussen die orbitale om die hoofatoom van 'n molekule wat bindende elektronpare bevat. Kom ons bespreek die bindingshoek van Nbr3.

Die hoek van Nbr3-molekules is 109.5°. Die nbr3 Lewis-struktuur het trigonale piramidale geometrie en het ideaal 'n 109.5°-hoek. Maar eksperimenteel het dit 'n hoek van minder as 109.5° ervaar.

Nbr3 verbastering

Die steriese getal word gebruik om die hibridisasie van molekules te bereken. Kom ons kyk hoe die Nbr3 Lewis-struktuur gehibridiseer het.

Die verbastering van die nbr3 lewis-struktuur is sp3. Die volgende formule word gebruik om hibridisasie te bereken; SN = Aantal gebonde atome aan die sentrale atoom Stikstof(N) + Aantal ongebonde elektrone aan die sentrale atoom(N).

 • Aantal gebonde atome aan die sentrale atoom Stikstof(N)= 3
 • Aantal ongebonde elektrone aan die sentrale atoom(N) = 1
 • SN=[3+1]= 4, wat die sp3 hibridisasie aandui.
 • Die vorm wat die skeidings tussen die valensie-dop-elektronpare maksimeer, is wat die elektronpaarrangskikking bepaal.

Is nbr3 'n vaste stof?

Wanneer al die molekules in 'n stof dig gepak is en 'n gereelde vorm het, word gesê dat die stof solied is. Kom ons kyk of Nbr3 solied is of nie.

Nbr3 is solied met 'n vlugtige dieprooi kleur. Dit is 'n mensgemaakte, uiters onstabiele nie-metaalmolekule.

Hoekom is Nbr3 solied?

Nbr3 is 'n anorganiese vaste stof wat dieprooi van kleur is. Die styfgepakte rangskikking van sy molekules is wat dit sy soliede aard gee.

Is nbr3 oplosbaar in water?

Die toestand en kwaliteit van 'n molekule se wateroplosbaarheid bepaal die oplosbaarheid daarvan. Kom ons kyk of nbr3 in water oplosbaar is of nie.

Nbr3 is effens oplosbaar in water. Omdat dit 'n hoogs onstabiele verbinding is. Hulle is gevolglik uiters onstabiel aangesien hulle nie aan die stikstofatoom gekoppel kan bly nie.

Hoekom is Nbr3 oplosbaar in water?

Nbr3 lewis struktuur is oplosbaar in water as gevolg van die teenwoordigheid van alleenpare elektrone. Aan die ander kant is stikstof aansienlik kleiner as die veel groter halogene.

Is nbr3 molekulêr?

Molekules is chemies gebonde groepe van twee of meer atome wat molekulêr genoem word. Kom ons vind uit of nbr3 molekulêr is of nie.

Nbr3 is 'n molekulêre verbinding. Omdat een atoom die bokant van die piramide oorheers en drie atome die basis van die trigonale piramide van die nbr3-molekules oorheers.

Hoekom is Nbr3 molekulêr?

Nbr3 lewis struktuur is molekulêr omdat die kern van 'n atoom omring word deur elektrone wat negatief gelaai is. Hierdie elektrone is in skulpe met verskeie entalpieë geposisioneer. Die buitenste elektrondop van 'n atoom moet gevul word sodat dit op sy stabielste is. 

Is nbr3 polêr of nie-polêr?

Molekules se geometrie en strukturele patrone bepaal hul polariteit en nie-polariteit. Kom ons ondersoek die aard wat Nbr3 bevat.

Nbr3 is nie nie-polêr nie, maar eerder polêre molekules. Omdat hul kern 'n enkele elektronpaar het wat die elektrone in nabygeleë elektronpare afstoot. Die buiging van die alleenpaar in die Nbr3-molekule het 'n asimmetriese vorm, wat dit polêr maak. Die prent hieronder beeld polêre natuur uit.

nbr3 Lewis struktuur
Nbr3 molekule polêr

Hoekom is nbr3 polêr?

Die Polariteit of die verdeling van elektriese lading veroorsaak dat 'n molekule 'n elektriese dipoolmoment vorm. Die polariteit van elke skakel sal nou ondersoek word.

Nbr3 is 'n polêre molekule wat bestaan ​​uit 'n stikstofatoom wat aan drie broomatome gekoppel is. Twee faktore wat die polariteit van die nbr3-molekule beïnvloed, is elektronegatiwiteitsverskil en molekulêre geometrie.

Hoe is nbr3 polêr?

Afhangende van die verskil in elektronegatiwiteitswaardes tussen die twee atome, kan die chemiese bindings nie-polêr of polêr wees. Kom ons verduidelik die rede.

 • Die Nbr3-molekule is polêr as gevolg van elektronegatiwiteitsverskil.
 • Die elektronegatiwiteitsverskil vir die N-Br-binding is 3.04 – 2.96 = 0.08 wat minder as 0.4 is.
 • Hierdie waarde Dui aan dat die binding tussen N en Br nie-polêr is.
 • Maar aan die ander kant het die stikstofatoom een ​​eensame paar. Die stikstofatoom se alleenpaar veroorsaak dat sy molekulêre vorm asimmetries word.
 • As gevolg hiervan het die hele Nbr3-molekule positiewe en negatiewe pole van lading. En die resultaat van 'n polêre molekule.

Is nbr3 'n suur of basis?

Lewis basisse en basisse kan 'n enkele paar elektrone gee. Kom ons kyk na Nbr3 vir 'n beter begrip.

Nbr3 lewis struktuur is basis eerder as suur. Want lewis-basisse moet hul enkele elektron kan skenk of elektrone kan weggee. In die groep groei basiese krag.

Hoekom is Nbr3 basies?

Basisse neem H+/gee OH- en dra elektrone oor, terwyl sure H+ verskaf terwyl elektronpare aanvaar word. Kom ons gaan in meer besonderhede hieroor in.

Nbr3 is nie suur nie, maar eerder 'n basiese molekule. Die basiese aard is te danke aan die sterk verwantskap tussen die enkele paar en die aantal vrye atome. Onder die elektrone wat beskikbaar is om aan stikstofatome te skenk, is twee alleenpare.

Is nbr3 'n elektroliet?

Byna al 'n elektroliet se ionisasie vind plaas wanneer dit in water opgelos word. Kom ons bepaal of Nbr3 'n elektroliet is of nie.

Nbr3 moet 'n elektroliet wees as gevolg van die lae polariteit van die NX-binding.

Hoekom is Nbr3 'n elektroliet?

Nbr3 moet 'n elektroliet wees as gevolg van sy onstabiele aard. Nbr3 is onstabiel as gevolg van die grootte verskil tussen die halogeen- en stikstofatome 

Is nbr3 'n sout?

Sout word geskep wanneer 'n sterk suur en basis kombineer. Kom ons kyk bietjie meer na die nbr3 Lewis-struktuur.

Nbr3 is nie 'n sout nie, maar eerder 'n kovalente molekule. Die definisie van sout vereis volledige ioondissosiasie. Daar is egter skaars enige variasie in die elektronegatiwiteit van die atome in Nbr3.

Hoekom is nbr3 nie sout nie?

Nbr3 is nie 'n sout nie, as gevolg van die afwesigheid van ioongenerering of ladingskeiding. 'n Molekule kan nie sout wees tensy dit beide positiewe en negatiewe ione bevat nie. 

Is nbr3 ionies of kovalent?

Soos ione elektrostaties in wisselwerking tree, vorm hulle ione, en soos elektrone deel, vorm hulle molekules. Kom ons kyk meer na of nbr3 ionies of kovalent is.

Nbr3 moet 'n kovalente molekule wees. Omdat stikstof en broom nie 'n ioniese binding kan vorm nie. Aangesien beide atome elektrone moet verkry en nie-metaalverbindings is. Dit word gevorm deur twee nie-metale (Stikstof en Broom) deur elektrone te deel.

Hoekom is nbr3 kovalent?

Kovalente bindings word geskep wanneer twee atome elektrone deel. Kom ons ondersoek die idee dat nbr3 kovalent is.

Nbr3 moet kovalent wees as gevolg van die teenwoordigheid van twee nie-metaalatome. Omdat beide N en Br negatief gelaaide ione sal produseer, is daar drie bindings. Wat, in plaas daarvan om 'n elektriese aantrekkingskrag te skep, mekaar sou afstoot. As gevolg hiervan sou 'n trigonaal-piramidale vorm gevorm het.

Gevolgtrekking

Nbr3 is 'n anorganiese nie-metaalverbinding. Stikstoftribromied het 'n effens polêre struktuur soortgelyk aan koolstofmonoksied. Hierdie nbr3 Lewis-struktuur het een alleenpaar en drie gebonde pare en is tetraëdriese en trigonale piramidale geometrie.

Monika Saini

Hi....ek is Monika. Ek het Meesters in Chemie gedoen. Ek is 'n vakkundige in chemie. Ek sou sê dat ek 'n baie passievolle skrywer is. Die hoofdoel van my skryfwerk is om nuwe perspektiewe aan te bied. Ek wil nuwe dinge ontdek wat ek op my omgewing kan toepas. Kom ons koppel deur LinkedIn-https://www.linkedin.com/in/monadbscr171291

Onlangse plasings