9 Feite oor NaOH + HCl: Met Verskeie Elemente Reaksie


In hierdie artikel word "naoh + hcl" die produk, tipe reaksie en die proses om hierdie reaksie met 'n paar relevante onderwerpe te balanseer kortliks bespreek.

NaOH of natriumhidroksied is 'n sterk basis en HCl of soutsuur is 'n sterk suur wat met mekaar reageer om natriumchloried (NaCl) en water (H) te vorm2O). Dit is basies 'n suurbasisreaksie wat geen neerslag vorm na voltooiing van hierdie reaksie nie.

Kom ons fokus op die volgende besprekings oor die reaksie tussen NaOH en HCl.

Wat gebeur wanneer NaOH met HCl reageer?

NaOH is 'n sterk basis wat byna 100% in waterige medium gedissosieer word en natriumkation en hidroksielanioon vorm.

NaOH (aq) = Na+ (aq)+ OH- (Aq)

HCl is ook 'n sterk suur en dissosieer heeltemal in waterige medium om waterstofkation en chloriedanioon te vorm.

HCl (aq) = H+ (aq)+ Cl- (Aq)

Nou wanneer NaOH bygevoeg word in die beker wat soutsuur bevat, as gevolg van volledige dissosiasie, Na+ ioon van NaOH kombineer met die Cl- ioon van die HCl en vorm natriumchloriedsout. Aan die ander kant, H+ ioon van HCl en OH- ioon van NaOH vorm water.

NaOH (aq) + HCl (aq) = NaCl (aq) + H2O (l).

Dit is 'n voorbeeld van dubbele verplasingsreaksie omdat beide die ione van elk van die reaktante (NaOH en HCl) word met 'n ander reaktant verplaas.

Watter soort reaksie is NaOH + HCl?

Dit is 'n suur-basis reaksie. Baie spesifiek word dit gedefinieer as die neutralisasiereaksie waarin suurverbindings ten volle deur die basiese verbinding geneutraliseer word.

Aangesien beide die reaktante sterk is (sterk suur en sterk basis), dus geen H+ of OH- ione bly ongereageer wat die pH van die resulterende oplossing kan beïnvloed. Hierdie is 'n volledige neutralisasie reaksie tussen 'n sterk suur en sterk basis. Aangesien die oplossing slegs NaCl en H bevat2O, die pH van die oplossing sal 7 (neutrale pH) wees. Hierdie tipe reaksie is spontaan in die rigting vorentoe as gevolg van die vorming van stabiele water (H2O) molekule.

nao + hcl
Neutralisasiereaksie tussen 'n suur en basis.
Image Credit: Wikimedia Commons

Lees meer oor Feite oor Cr2O3 + HCl

Hoe om NaOH + HCl te balanseer?

Om enige suur-basis-reaksie te balanseer, word die totale reaksie in sy twee bestanddele suur en basisdeel verdeel.

  • Suurdeel: HCl (aq) = H+ (aq) + Cl- (aq) ——————- 1 geen vergelyking
  • Basisdeel: NaOH (aq) = Na+ (aq) + OH- (aq) ————– 2 geen vergelyking

Nou sal beide die vergelyking met 1 vermenigvuldig word en die gebalanseerde vergelyking word verkry-

 HCl (aq) + NaOH (aq) = NaCl (aq) + H2O (l)

Dit is nie nodig om met enige ander heelgetal te vermenigvuldig nie aangesien al die atome in beide die reaktant- en produkkant dieselfde word na balansering.

Is NaOH + HCl 'n volledige reaksie?

Ja, dit sal slegs 'n volledige reaksie wees as beide die reaktante in dieselfde konsentrasie teenwoordig is. Omdat in neutralisasiereaksie al die Na+ ioon wat gevorm word as gevolg van die dissosiasie van NaOH kombineer met die Cl- ioon, afkomstig van HCl.

Geen ekstra H+, OH-, Na+ en Cl- ione word in reaksiemedium gelaat na voltooiing van reaksie. Daarbenewens bly geen reaktante soos HCl en NaOH as ongedissosieerde toestand nie, want albei is heeltemal gedissosieer in waterige medium.

Vorm NaOH + HCl 'n neerslag?

Die reaksie tussen HCl en NaOH is 'n neutralisasiereaksie wat 'n sterk suur en 'n sterk basis behels. Dit staan ​​ook bekend as dubbelverplasingsreaksie as gevolg van die uitruil van beide ione van een reaktant met 'n ander.

Die produkte wat na voltooiing van die reaksie verkry word, is natriumchloriedsout en water. NaCl is heeltemal oplosbaar in water. Daar is dus geen kans op die vorming van enige neerslag na voltooiing van die reaksie nie. Die neerslag kan slegs gevorm word as die resulterende verbinding nie oplosbaar is in die oplosmiddel nie.

NaOH en HCl titrasie

Vir 'n suurbasistitrasie word suur basies in 'n beker geneem en basis word in buret geneem en 'n indikator word met suur bygevoeg om die eindpunt of ekwivalensiepunt op te spoor. Hierdie aanwysers staan ​​bekend as suur-basis-aanwyser of pH-aanwysers. In hierdie titrasie word fenolftaleïen gebruik waarvan die pH van die reeks 8.2 tot 10 lê.

NaOH (titrant) word druppelsgewys vanaf buret by die indikator gemengde suuroplossing gevoeg. Wanneer al die H+ ioon word geneutraliseer deur OH- ioon van NaOH, word die kleur van die resulterende oplossing ligpienk omdat die basiskleur van die indikator ligpienk is en kleurloos vir suur. Die punt waar presies genoeg titrant (NaOH) bygevoeg is om met al die analiet (HCl) te reageer, word die ekwivalensiepunt of eindpunt genoem.

Tot by die ekwivalensiepunt is die oplossing suur as gevolg van die teenwoordigheid van H+ ioon in 'n groot oormaat hoeveelheid. Na die ekwivalensiepunt sal die resulterende oplossing basies van aard word as gevolg van oormaat OH- ioon.

Titrasiekurwe van NaOH en HCl.
Image Credit: Wikimedia Commons

Gevolgtrekking

In bogenoemde reaksie van NaOH en HCl, die produkte wat verkry word, is natriumchloriedsout (NaCl) en water (H2O). Dit is 'n neutralisasiereaksie met die pH van die resulterende oplossing sal 7 wees.

Aditi Roy

Hallo, ek is Aditi Ray, 'n chemie KMO op hierdie platform. Ek het graduering in Chemie van die Universiteit van Calcutta voltooi en nagraadse studie van Techno India University met 'n spesialisasie in Anorganiese Chemie. Ek is baie bly om deel te wees van die Lambdageeks-familie en ek wil graag die onderwerp op 'n simplistiese manier verduidelik. Kom ons koppel deur LinkedIn-https://www.linkedin.com/in/aditi-ray-a7a946202

Onlangse plasings