7 Feite oor Naoh + H2so4: Met verskeie elemente-reaksie


Hierdie artikel handel oor die naoh + h2so4 (reaksiemengsel) en verduidelik hoe 'n reaksie plaasvind, produkvorming, balansering en hoe om voort te gaan met titrasie van gegewe mengsels.

Natriumhidroksied reageer met swaelsuur en het chemiese formule is Nao+h2so4 produseer die produk van (NaSO4+H2O) Natriumsulfaat en water. Dit is 'n suur-basis reaksie en die produk wat verkry word, is in die vorm van sout en water. Natriumsulfaat is sout (produk van neutralisasiereaksie). Wanneer 'n suur dus met 'n basis reageer, vind 'n neutralisasiereaksie plaas en gee die produk as sout- en watermolekules vrygestel.

                                2NaOH + H2SO4  → Na2SO4 + 2 uur2O

Wat gebeur wanneer NaOH met H2so4 reageer?

Wanneer NaOH reageer met H2SO4, hul vorming van sout vind plaas en watermolekules word ook as 'n neweproduk vrygestel. Die reaksie is soos volg:

                         NaOH + H2SO4       → Na2SO4          + H2O

                        Natrium Swael Natrium Water

                      Hidroksied suursulfaat

Die reaktant is natriumhidroksied en swaelsuur met die chemiese formule NaOH en H2SO4. Dit is 'n suur-basisreaksie wat a genoem word neutraliseringsreaksie en die vorming van sout as 'n produk vind plaas.

Tydens die neutralisasiereaksie het die basis die suur geneutraliseer, en hitte word vrygestel, dus word die reaksie an genoem Eksotermiese reaksie en 'n nuwe bandvorming vind plaas.

Watter soort reaksie is NaOH + H2so4?

Beskou die reaksie tussen 'n sterk basis en 'n sterk suur. Swaelsuur is 'n sterk suur, en natriumhidroksied is 'n sterk basis.

Suur + basis → Sout + water(neutralisasiereaksie), Wanneer sterk suur(H2SO 4)reageer met 'n sterk (NaOH) basis 'n neutralisasiereaksie word waargeneem. 

                       H2SO4 + 2NaOH  → Na2SO4 + 2 uur2O

Dit is baie spontaan en altyd hul vorming van sout en water. As 'n sterk suur, H2SO4 produseer H+ ione, wat deur die OH- van NaOH aangeval word, wat lei tot die vorming van water. Na+-ione vorm ioniese bindings met sulfaat-ione om Na te vorm2SO4 (sout).

Dit wys ook Dubbele verplasingsreaksies, dit vind plaas wanneer twee verbindings saam reageer deur ione uit te ruil, wat lei tot die vorming van twee nuwe verbindings. Positiewe ione word in hierdie reaksies vir negatiewe ione verruil.

Hoe om NaOH + H2so4 te balanseer?

Die proses om chemiese vergelykings te balanseer behels die ooreenstemming van die aantal atome in 'n reaktant en produk. Die reaktante in hierdie reaksie is swaelsuur, een van die sterkste sure, en natriumhidroksied, een van die sterkste basisse. 

Sout en water is die eindprodukte, Hierdie reaksie staan ​​bekend as 'n neutralisasiereaksie.

Die volgende is die reaksie se vergelyking:

NaOH + H2SO4→ Na2SO4 + H2O

Maak 'n tabel om die nr. van reaktant en produk aan beide kante van die vergelyking.

Atome is teenwoordig in molekules wat aan reaksies deelneem.In die reaktantIn die produk
Na12
O55
H32
S11
Reaktant- en Produkelemente

Om Na en H gelyk te maak, begin ons met Na en gebruik 2 as die koëffisiënt vir NaOH.

H2SO4 + 2 NaOH → Na2SO4  + H2O

Noudat daar 4 H-atome aan die reaktantkant is, gebruik 2 as die koëffisiëntwaarde vir H2O.H2SO4 + 2NaOH → Na2SO4  + 2H2O.

Die vergelyking is nou 'n gebalanseerde chemiese vergelyking.

2NaOH + H2SO4→ Na2SO4  + 2 uur2O

Is Naoh + H2so4 'n volledige reaksie?

Ja, dit is 'n volledige reaksie, NaOH + H2SO4→ Na2SO4 + Hb>2O. Die reaktante is swaelsuur, een van die sterkste sure, natriumhidroksied, een van die sterkste basisse, en natriumsulfaat 'n oplosbare sout.

Naoh+h2so4=na2so4+h2o

Dit is 'n suur-basis reaksie, en die volgende is die maatstawwe van hierdie reaksie.

A. Watter tipe reaksie doen naoh+h2so4?

Naoh+h2so4 is 'n suur-basis neutralisasie reaksie, dit toon ook 'n dubbele verplasingsreaksie.

B. Wat is die produk van die naoh+h2so4-reaksie?

NaOH reageer met H2so4 en gee die produk natriumsulfaat en watermolekules.

NaOH + H2SO4→ Na2SO4 + H2O

C. Stappe om 'n chemiese vergelyking te balanseer

 1. Hier is hoe om die ongebalanseerde vergelyking te skryf. Die chemiese formules van die reaktante word aan die linkerkant gelys.Voorbeeld: NaOH + H2SO4→ Na2SO4 + H2O, NaOH + H2SO4(Reaktant).
 1. Daar is 'n lys produkte aan die regterkant. Na2SO4 + H2O(Produkte)
 2. Deur die wet van behoud van massa te gebruik, kan ons dieselfde atome aan beide kante van die chemiese vergelyking maak en 'n element balanseer wat in een reaktant en produk voorkom.
Atome is teenwoordig in molekules wat aan reaksies deelneem.In die reaktantIn die produk
Na12
O55
H32
S11
Reaktant en produk.
 1. Gaan voort totdat al die elemente gebalanseer is sodra een gebalanseer is. Gevolglik sal ons met Na begin en dan 2 as die NaOH-koëffisiënt gebruik om Na en H te balanseer.
 2. H2SO4 + 2NaOH → Na2SO4  + H2O
 3. Noudat daar 4 H-atome aan die reaktantkant is, gebruik 2 as die koëffisiëntwaarde vir H2O.
 4. H2SO4 + 2NaOH → Na2SO4  + 2 uur2O(Gebalanseerde Chemiese Vergelyking).

Naoh + h2so4 netto ioniese vergelyking

Deur die ioniese vergelyking te gebruik, kan ons uitvind die toeskouer-ione deur elke reaktant en produkmolekule te verdeel.

Die volgende is die stappe om die Net-ioniese vergelyking te skryf:

1. Skryf die molekulêre vergelyking in 'n gebalanseerde vorm. 

H2SO4 + 2NaOH → Na2SO4  + 2 uur2O.

2. Ken die toestand(vaste stowwe), vloeistof(l), gas(g) en waterige(waterige) toestand) aan elke stof toe.

H2SO4 + 2NaOH → Na2SO4  + 2 uur2O

 (aq) (aq) (aq) (l)

3. Verdeel elke ioon in sy ioniese vorm.

H2SO4 → 2 uur+ + (SO4)2-

NaOH → Na+ + (OH)-

Na2SO4 → 2Na+ + (SO4)2-

2H+ (SO4)2- + 2Na+ + 2(OH)- → 2Na+ +(SO4)2-+ 2H2O

4. Nou het die toeskouer-ione gevind

Nou het die toeskouer-ione gevind en hulle verwyder, Ons kan sien dat Na+ en (SO4)2-verskyn aan beide kante van die vergelyking, en hulle kan verwyder word.

5. Skryf die netto ioniese vergelyking.

2H+  + 2 (OH)- → 2 uur2O

Soos die netto ioniese vergelyking is 2H+  + 2(OH)- → 2 uur2O.

Nao+h2so4=nahso4+h2o

NaOH(natriumhidroksied)+H2SO4(Swaelsuur) =NaHSO4(Natriumwaterstofsulfaat) +H2O(Water) is 'n suur-basis reaksie wat 'n neutralisasiereaksie genoem word. Dit is 'n ioniese reaksie.

A. Watter tipe reaksie is Naoh+h2so4?

Dit is 'n neutralisasiereaksie en toon ook 'n ioniese vergelyking. Ons kan ioniese reaksie soos volg bereken:

Na+ + (OH)- + 2 uur+ + (SO4)2- Na+ + HSO4- + H2O

Netto Ioniese Vergelyking

(OH)- + 2 uur+ + (SO4)2- = HSO4- + H2O

Toeskouerione: Na+.

B. Wat is die produk van hierdie reaksie?

NaOH + H2SO4 = NaHSO4 + H2O

Natriumwaterstofsulfaat is die produk wat verkry word wanneer natriumhidroksied met swawelsure reageer. 

Dit is ook 'n suur-basis reaksie of ons het dit neutralisasiereaksie en dubbelverplasingsreaksie genoem.

C. Lys van stappe om 'n chemiese vergelyking te balanseer

 • Hier is hoe om die ongebalanseerde vergelyking te skryf. Die chemiese formules van die reaktante word aan die linkerkant gelys. Voorbeeld: NaOH + H2SO4→ NaHSO4 + H2O, NaOH + H2SO4(Reaktant).
 • Daar is 'n lys produkte aan die regterkant. NaHSO4 + H2O(Produkte).
 • Deur die wet van behoud van massa te gebruik, kan ons dieselfde atome aan beide kante van die chemiese vergelyking maak en 'n element balanseer wat in een reaktant en produk voorkom.
Atome is teenwoordig in molekules wat aan reaksies deelneem.In die reaktantIn die produk
Na11
O55
H33
S11
NaOH + H2SO4→ NaHSO4 + H2O (aantal elemente)
 • Gaan voort totdat al die elemente gebalanseerd is, een is gebalanseerd. Dus is al die elemente behoorlik gebalanseer.

NaOH + h2so4 titrasie

Die suur-basis titrasie metode word gebruik om die konsentrasie (molariteit onbekend) van 'n suur of basis te bepaal deur dit te neutraliseer met 'n bekende konsentrasie basis of suur (molariteit).

Kom ons neem 'n voorbeeld van NaOH + H2SO4 titrasie om die konsentrasie van NaOH of H te bepaal2SO4

Die algehele gebalanseerde chemiese geneutraliseerde reaksie is dus: H2SO4+ 2NaOH → Na2SO4 + 2 uur2O

Stappe wat in titrasie gebruik word:

NaOH + h2so4 titrasie aanwyser

Tydens NaOH + H2SO4 titrasie moet ons fenolftaleïen as die aanwyser vir die suur-basis titrasie gebruik.

NaOH + h2so4 titrasie berekeninge

Kom ons bereken die molariteit of konsentrasie van die H2SO4 oplossing. Die algemene vergelyking vir die berekening van molariteit van gegewe oplossing: 

M1V1 = M2V2

 • waar M1 (molariteit van H2SO4 ) =?
 • M2 (molariteit van NaOH) = xmol/L
 • V1 (volume van H2SO4) = j mL
 • V2 (volume NaOH) = z mL

M1=M2V2/V1,

Eerstens bereken ons aantal mol NaOH= M×L= xmol/L× y mL =N mol NaOH.

N mol NaOH × 1 mol H2SO4/ 2mol NaOH =Y mol H2SO4, M1=YM 

M1 = YM ( molariteit van H2SO4).

NaOH + h2so4 titrasie eksperiment

Apparaat wat gebruik word: Rubberbuis word aan 'n buretpipetspuit, 'n beker met 'n kapasiteit van 1–250 ml, Bekers 3–100 ml, 'n Buret-klamp en 'n vetpotloodstaander vasgemaak. Elke beker moet heeltemal droog en skoon wees.

Een 100 ml beker moet gemerk word vir suur, een vir basis en een vir spoel.

Prosedure:

 1. Pipetteer 'n 250mL-fles met 'n hoeveelheid swaelsuuroplossing
 2. Verdun tot ongeveer 100 ml met gedistilleerde water.
 3. Voeg 'n paar druppels fenolftaleïenoplossing by die mengsel.
 4. Titreer met NaOH-oplossing totdat die kleur vir die eerste keer verander.
 5. Herhaal die eksperiment 3-4 keer om 'n lesing te verkry.

NaOH + h2so4 titrasiekurwe

'n S-vormige kromme word geproduseer deur 'n sterk suur met 'n sterk basis te titreer. Die kromme is asimmetries omdat die oplossing meer verdun word namate die volume van die oplossing geleidelik toeneem tydens die titrasie. 

Dus het Naoh+ H2so4 'n S-vormige kromme.

nao + h2so4
NaOH + h2so4 titrasiekurwe

NaOH + h2so4 titrasie kleur

NaOH + h2so4 titrasie kleur is die pienk oplossing na eindpunt.

Wat is die ekwivalensiepunt van NaOH + h2so4 titrasie?

Die hoeveelheid titrant wat bygevoeg is, is net genoeg om die analietoplossing op hierdie punt van die titrasie heeltemal te neutraliseer. In 'n suur-basis titrasie is mol basis gelyk aan mol suur, en die oplossing bevat slegs sout en water by die ekwivalensiepunt. 

so mol NaOH = mol H2SO4, en die ekwivalensiepunt word verkry by pH=7.

Gevolgtrekking

Volgens die reaksievergelyking, H2SO4 + 2NaOH → Na2SO4 + 2 uur2O

Die verhouding van swaelsuur tot natriumhidroksied is 1:2. Dit beteken die aantal mol swaelsuur wat gebruik word, is die helfte van dié van natriumhidroksied.

Monika Saini

Hi....ek is Monika. Ek het Meesters in Chemie gedoen. Ek is 'n vakkundige in chemie. Ek sou sê dat ek 'n baie passievolle skrywer is. Die hoofdoel van my skryfwerk is om nuwe perspektiewe aan te bied. Ek wil nuwe dinge ontdek wat ek op my omgewing kan toepas. Kom ons koppel deur LinkedIn-https://www.linkedin.com/in/monadbscr171291

Onlangse plasings