NaNO3 Lewis-struktuur en kenmerke: 15 volledige feite


Soda niter, kubieke niter is van die ander name van natriumnitraat. Kom ons kyk na NaNO3 en sy volledige feite.

NaNO3 of natriumnitraat is 'n kristallyne vaste stof wat gemaak word deur 'n metaal soos natrium en nie-metaal. Sy molekulêre massa is 84.99 g/mol met kookpunt 3800C en smeltpunt 3080C. Dit word gebruik vir die maak van kunsmis, glas, pottebakkery-emalje en voedselpreserveermiddels.

Kom ons sien meer oor NaNO3 soos sy Lewis-struktuur, valenselektrone, oplosbaarheid en so meer in die onderstaande afdelings.

Hoe om NaNO3 Lewis-struktuur te teken?

Die eenvoudigste manier om 'n molekule se vorm te visualiseer, is deur sy Lewis-struktuur. Kom ons ondersoek die prosedures om die Lewis-struktuur van NaNO3 te skets.

Tel die totale valenselektrone

In hierdie stadium moet die totale aantal valenselektrone in die molekule bereken word. Stikstof het vyf, suurstof het ses, en natrium het een elektron. Dus in totaal 5+1+6×3=24 elektrone.

Teken 'n skeletstruktuur

Die hoofatoom is stikstof, wat die minste elektronegatiewe element in hierdie stelsel is. Skryf drie suurstofatome om 'n stikstofatoom. Maak eksklusiewe verbindings met elkeen van hulle.

Verspreiding van elektrone

Die aantal elektrone wat oorbly na binding is 16. Volg sy oktetreël om hierdie elektrone tussen al die atome te versprei. Behalwe vir stikstof, is elke atoom se valensie nou bevredig.

Binding maak tussen die atome

Aangesien alle atome, behalwe stikstof, bevredigende valensies het. Ten einde stikstof se valensie te bevredig, skenk een van die suurstof sy elektronpaar. Gevolglik vorm stikstof en suurstof 'n dubbelbinding. Die hele Lewis-struktuur van NaNO3 word gevorm deur die natriumkation wat kragte saamvoeg met die nitraatanioon.

nano3 Lewis struktuur
Lewis-struktuur van NaNO3

NaNO3 Lewis Struktuur Resonansie

Resonansie is die delokalisering van elektrone in 'n molekule. Kom ons kyk of NaNO3 resonansie het.

NaNO3 lewis Struktuur het resonansie met twee tipes resonansiestrukture. Die teenwoordigheid van die nitraat ioon veroorsaak resonansie. NaNO3 kry 'n ekstra struktuur danksy resonansie tussen die suurstofatoom en die nitraation. NaNO3 se Lewis-struktuur is sy resonansiestruktuur.

Resonansie in NaNO3

NaNO3 Lewis-struktuur Vorm

Die molekule se vorm openbaar die ligging van sy atome wat die mees stabiele is. Kom ons ondersoek NaNO3 se vorm.

Die vorm van NaNO3 Lewis-struktuur het 'n driehoekige vlakke vorm. Die drie suurstofatome in hierdie struktuur is verbind met die stikstofatoom in die middel by die hoeke van 'n gelyksydige driehoek. Hier is elke atoom in 'n enkele vlak vervat. Die kristalstruktuur van NaNO3 is ruitvormig en driehoekig.

NaNO3 Lewis-struktuur Formele lading

Die beste Lewis-struktuur van 'n molekule word gekies deur te beskou dat die atoom met formele lading gelyk is aan nul. Kom ons ondersoek die formele lading van NaNO3.

Die formele lading van NaNO3 Lewisstruktuur is nie nul vir al die atome nie. Drie suurstofmolekules, een stikstofmolekule en natrium is almal hier teenwoordig. Al het al die atome geen nul formele lading nie, is NaNO3 stabiel.

Die formele ladingbevindingsvergelyking is

  • Formele lading= valenselektrone – eensame paar elektrone – Aantal bindings
  • Die formele lading van twee suurstofatome = 6-4-2=0
  • Die formele lading van die suurstof het enkelbinding gemaak met stikstof=6-1-6=-1
  • Die formele lading van stikstof= 5-4=1
  • Die formele lading van natrium=1-0-1=0

NaNO3 Lewis Struktuurhoek

Die hoek wat deur die atome in 'n molekule gemaak word, staan ​​bekend as sy bindingshoek. Kom ons ondersoek die Lewis-struktuur van NaNO3 se bindingshoek.

Die bindingshoek van NaNO3 Lewisstruktuur is 1200. Al die atome van NaNO3 is deur die hoeke van 'n gelyksydige driehoek aan die kernmetaal verbind, wat dit 'n driehoekige plan vorm gee. Die hibridisasie in NaNO3 keur ook triagonale vlakke vorm aan die molekule goed.

NaNO3 Lewis Struktuur Oktet Reël

Die periodieke tabel se hoofgroepelemente voldoen hoofsaaklik aan die oktetreël. Kom ons bestudeer of NaNO3 die oktetreël gehoorsaam of nie.

NaNO3 gehoorsaam oktetreël. Natrium haal een van sy elektrone uit om sy oktet te voltooi. Stikstof het slegs ses elektrone in die valensiedop nadat enkelbindings met suurstof gemaak is. Dan skenk een van die suurstofmolekules sy elektronpaar. Agt elektrone maak die hele valensiedop van suurstof uit.

NaNO3 Lewis-struktuur eensame pare

Bindingsvorming sluit nie 'n eensame paar elektrone in nie. Kom ons kyk na die alleenpare in die Lewis-struktuur van NaNO3.

Die Lewis-struktuur van NaNO3 het in totaal sewe alleenpare. Elke alleenpaar is aan 'n suurstofatoom verbind. Twee suurstofatome het elk twee eensame pare, in vergelyking met een suurstofatoom se drie. Daarom is daar 7 alleenpare, of 'n totaal van 14 elektrone.

NaNO3 Valensie-elektrone

Die elektrone wat in die buitenste dop sigbaar is, is valenselektrone. Kom ons tel die valenselektrone in die Lewis-struktuur van NaNO3.

NaNO3 Lewis-struktuur het 24 valenselektrone. Natrium met een, stikstof met vyf en suurstof met ses. Dus totaal 1+5+6×3=24 elektrone.

NaNO3 Hibridisering

Hibridisering is die proses van oorvleueling van atoomorbitale. Kom ons sien meer oor die hibridisasie in NaNO3 Lewis-struktuur.

 Die Lewis-struktuur van NaNO3 gehoorsaam Sp2 verbastering. In werklikheid word sp2 hibridisasie gevolg deur die nitraation. ’n Sp2-baster het op die sentrale stikstof ontwikkel. Drie enkelbindings word geskep wanneer een van die stikstof se s en twee van sy p-orbitale met dié van suurstof oorvleuel.

Dan, om 'n pi-binding te skep, oorvleuel die ongehibridiseerde orbitaal in een van die suurstof sywaarts met stikstof.

Is NaNO3 'n vaste stof?

'n Toestand van materie met 'n bepaalde volume en vorm word 'n vaste stof genoem. Kom ons kyk of NaNO3 solied is.

NaNO3 is 'n wit gekleurde vaste stof wat kristallyn van aard is. In NaNO3 is al die deeltjies styf en gereeld verbind, wat geen leë spasie laat nie.

Waarom en hoe is NaNO3 'n vaste stof?

NaNO3 is 'n vaste stof omdat die aantrekkingskrag tussen die positiewe natrium katioon en die negatiewe nitraat anioon effekte in die skepping van NaNO3. Aangesien hulle 'n sterk binding tussen mekaar het as gevolg van ioniese binding, het hulle 'n hoë smelt- en kookpunt. Hulle is styf as solied.

Is NaNO3 oplosbaar in water?

Die opgeloste stof wat geneem word, kan solied, vloeistof of gas wees, maar die oplosmiddel moet altyd solied of vloeibaar wees. Laat weet ons oor die oplosbaarheid van NaNO3.

NaNO3 is oplosbaar in water. Dit los maklik in water op om salpetersuur en natriumhidroksied te skep. Die temperatuur beïnvloed hoe oplosbaar dit is. Soos die temperatuur styg, los dit maklik in water op. In piridien is dit skaars oplosbaar, maar nie in asetoon nie.

Waarom en hoe is NaNO3 oplosbaar in water?

NaNO3 is oplosbaar in water omdat dit polêr is. Die ioniese verbinding NaNO3 word geskep wanneer die natriumkatioon en nitraatanioon interaksie het. Water is eweneens 'n polêre verbinding. As gevolg van dieselfde aard van water en NaNO3 sal hulle maklik opgelos word om 'n eenvormige oplossing te vorm.

Is NaNO3 'n molekulêre verbinding?

Deur elektrone te deel tussen atome wat geen lading het nie, word molekulêre of kovalente verbindings geskep. Kom ons kyk of NaNO3 molekulêr is of nie.

NaNO3 is nie 'n molekulêre stof nie. Hier is die nitraat- en natriumione gelaai sodat hulle ionies is.

Waarom en hoe is NaNO3 nie molekulêr nie?

NaNO3 is nie molekulêr nie omdat die natriumioon het 'n positiewe lading terwyl die nitraation 'n negatiewe lading in NaNO3 het. Gevolglik word die teenoorgestelde ladings na mekaar getrek soos ioniese verbindings dit doen.

Is NaNO3 'n suur of basis?

'n Oplossing se suurheid en basaliteit kan met 'n verskeidenheid konsepte verduidelik word. Kom ons kyk of NaNO3 'n suur of 'n basis is.

NaNO3 is nie 'n suur of 'n basis nie. As gevolg van die neutralisasiereaksie word dit geskep dat dit geen suur en basiese aard het nie.

Waarom en hoe NaNO3 nie 'n suur of basis is nie?

NaNO3 is nie 'n suur of basis nie, want dit word gevorm wanneer natriumhidroksied met salpetersuur kombineer. Dit is 'n gevolglike produk van reaksie tussen 'n sterk basis en sterk suur. Dit is dus 'n sout.

Is NaNO3 'n elektroliet?

Elektroliete kan sterk basisse, sterk sure of soute wees wat elektrisiteit kan oordra wanneer dit in water gesmelt of opgelos word. Kom ons kyk of NaNO3 'n elektroliet is.

NaNO3 is 'n elektroliet. Daar word gevind dat NaNO3 'n sterk elektroliet van aard is omdat dit kragtig in water heeltemal geïoniseer word.

Waarom en hoe is NaNO3 'n elektroliet?

NaNO3 is 'n elektroliet omdat dit in water dissosieer en dus elektrisiteit maklik gelei. Aangesien dit uit NaOH en HNO3 gevorm word, is dit 'n sterk elektroliet.

Is NaNO3 'n sout?

'n Suur en 'n basis reageer om sout, 'n neutrale materiaal, te produseer. Kom ons vind uit of NaNO3 'n sout is of nie.

NaNO3 is 'n sout. Dit vorm as gevolg van die neutralisasiereaksie tussen NaOH en HNO3. 'n Sout en water word geskep wanneer 'n sterk basis soos NaOH en 'n sterk suur soos HNO3 meng. Wanneer hierdie twee kombineer, kombineer die hidroksielioon van die basis met proton suur om NaNO3 en water te maak.

Is NaNO3 polêr of nie-polêr?

Polêre molekules is altyd ionies van aard. Kom ons kyk of NaNO3 polêr is of nie.

NaNO3 is 'n polêre verbinding. Omdat dit 'n ioniese verbinding is, vertoon dit polêre kenmerke binne hulle. Die aard van alle ioniese verbindings is polêr.

Hoekom en hoe is NaNO3 polêr?

NaNO3 is polêr omdat dit dissosieer in natrium- en nitraatione in water. Die atome in hierdie situasie het baie verskillende elektronegatiwiteitswaardes. Dit is dus 'n polêre molekule. Daarbenewens is atome nie op 'n simmetriese wyse georiënteer nie.

Gevolgtrekking

NaNO3 is 'n chemiese stof wat vervloeiend van aard is. Dit verskaf nitraatione in goeie hoeveelhede. Dit is bykomend tot water oplosbaar in ammoniak en hidrasien en word in verskeie velde gebruik.

Aparna Dev

Hallo... Ek is Aparna Dev, 'n nagraadse chemie met 'n goeie begrip van chemie-konsepte. Ek werk in Kerala Minerals and Metals Limited Kollam met ondervinding in die ontwikkeling van elektrokatalisators as deel van nagraadse tesis. Kom ons koppel deur LinkedIn-https://www.linkedin.com/in/aparna-dev-76a8751b9

Onlangse plasings