NaHCO3 Lewis-struktuur en kenmerke: 15 volledige feite


Koeksoda is 'n ander naam vir natriumwaterstofkarbonaat, dikwels bekend as sodabikarbonaat. Kom ons bestudeer oor NaHCO3 en dit is volledige feite.

NaHCO3 of natriumbikarbonaat is 'n wit kristallyne vaste stof met molekulêre massa 84.006g/mol. Dit is 'n reuklose stof met sout soos die natuur. Dit bestaan ​​uit 'n natriumkation en 'n anioon van bikarbonaat.

NaHCO3 word gebruik as bakmiddel in koeke, vuurwerk, teensuurmiddels en as brandblussers. Laat weet ons van NaHCO3 Lewisstruktuur, hibridisering en ander besonderhede in die volgende afdelings.

Hoe om NaHCO3 Lewis-struktuur te teken?

Lewisstruktuur is die eenvoudigste voorstelling van 'n molekule se geometrie. Kom ons kyk na stappe om NaHCO3 Lewis-struktuur te teken.

Tel die totale valenselektrone

Die totale aantal valenselektrone in die molekule moet in hierdie fase bepaal word. Koolstof het vier, suurstof het ses, waterstof het een, en natrium het een elektron. Dus in totaal 1+4+1+6×3=24 elektrone.

Teken 'n skeletstruktuur

Om die minste elektronegatiewe element in hierdie sisteem te wees, dien koolstof as die hoofatoom. Skryf koolstof omring met twee suurstofatome en een hidroksielgroep. Maak 'n enkele binding met elkeen van hulle.

Verspreiding van elektrone

Nadat bindings gemaak is, is die oorblywende elektron 16. Verdeel hierdie elektrone na al die atome deur sy oktetreël te gehoorsaam. Alle atome behalwe koolstof se valensie is nou bevredig.

Maak bindings tussen atome

Aangesien die valensie van alle atome behalwe koolstof bevredig is. Dus skenk een van die suurstof sy elektronpaar aan koolstof om sy valensie bevredig te maak. So daar het 'n dubbelbinding tussen koolstof en suurstof gemaak. Die natriumkation word met die bikarbonaatanioon geheg om die hele Lewis-struktuur van NaHCO3 te vorm.

nahco3 lewis struktuur
Lewis-struktuur van NaHCO3

NaHCO3 Lewis Struktuur Resonansie

Resonansie kan meer as een struktuur tot 'n molekule lei. Kom ons kyk of NaHCO3 resonansie het of nie.

NaHCO3 ondergaan resonansie en dit het twee resonansie struktuur. Resonansie is te wyte aan die bikarbonaatioon wat hier teenwoordig is. Die suurstofatoom in die bikarbonaat-ioon behels resonansie om een ​​bykomende struktuur aan NaHCO3 te gee. Die resonansiestruktuur van NaHCO3 is.

Resonansie van NaHCO3

NaHCO3 Lewis struktuur Vorm

Die vorm van die molekule dui op die mees stabiele posisie van die atome wat daarin teenwoordig is. Kom ons kyk na die vorm van NaHCO3.

Die vorm van NaHCO3 Lewis-struktuur is driehoekig plat. In hierdie struktuur is die twee suurstofatome en een hidroksielgroep aan die sentrale koolstof by die hoeke van 'n gelyksydige driehoek geheg. Al die atome wat hier teenwoordig is, lê in 'n enkele vlak. Die kristalstruktuur van NaHCO3 is monoklinies.

NaHCO3 Lewis-struktuur Formele aanklag

'n Hipotetiese lading wat aan elke atoom in 'n molekule gegee word, staan ​​bekend as die formele lading. Kom ons ondersoek NaHCO3 se formele aanklag.

Die Lewis-struktuur van NaHCO3 het geen formele lading nie. Hier is altesaam drie suurstof, een koolstof, waterstof en natrium is teenwoordig. Al die atome het geen formele lading nie. So NaHCO3 is stabiel.

Die formele ladingbevindingsvergelyking is

  • Formele lading= valenselektrone – eensame paar elektrone – Aantal bindings
  • Die formele lading van alle suurstofatome = 6-4-2=0
  • Die formele lading van koolstof= 4-0-4=0
  • Die formele lading van waterstof = 1-0-1=0
  • Die formele lading van natrium=1-0-1=0

NaHCO3 Lewis Struktuur Bindingshoek

Die hoek wat deur die atome in 'n molekule gevorm word, staan ​​bekend as die bindingshoek. Kom ons kyk na die bindingshoek van NaHCO3 Lewis-struktuur.

Die bindingshoek van NaHCO3 is 1200. Die vorm van NaHCO3 is driehoekig plat waar al die atome aan die sentrale metaal geheg is deur die hoeke van gelyksydige driehoek. Die hibridisasie in NaHCO3 bevestig ook triagonale planêre vorm aan die molekule.

NaHCO3 Lewis Struktuur Oktet Reël

Oktetreël word hoofsaaklik deur die hoofgroepelement in die periodieke tabel gehoorsaam. Laat weet ons of NaHCO3 oktet gehoorsaam of nie.

NaHCO3 Lewis-struktuur gehoorsaam oktetreël. In NaHCO3 gehoorsaam al die atome behalwe waterstof oktet. Om sy oktet te voltooi, verwyder natrium een ​​van sy elektrone.

Soortgelyk aan koolstof het suurstof, nadat bindings gevestig is, agt elektrone in sy valensieskil. Waterstof benodig slegs twee elektrone om in 'n stabiele toestand te wees en word bevredig deur bindingsvorming.

NaHCO3 Lewis-struktuur eensame pare

Eensame paar elektrone is nie betrokke by die skepping van bindings nie. Laat ons weet van die eensame pare in NaHCO3 Lewis struktuur.

NaHCO3 Lewis-struktuur het in totaal sewe alleenpare. Al die alleenpare word met suurstofatoom geassosieer. Een suurstofatoom besit drie alleenpare, terwyl twee suurstofatome elk twee het. Daar is dus altesaam 7 alleenpare en 14 elektrone.

NaHCO3 Lewis Struktuur Valenselektrone

Valenselektrone is dié wat in die buitenste dop sigbaar is. Kom ons kyk na die aantal valenselektrone in NaHCO3 Lewisstruktuur.

NaHCO3 Lewis-struktuur het 24 valenselektrone. Natrium en waterstof met een elektron, koolstof met vier en suurstof met ses. Dus totaal 1+1+4+6×3=24 elektrone.

NaHCO3 Lewis Struktuur Hibridisering

Nuwe stelle orbitale met dieselfde energie word geskep as gevolg van hibridisasie. Laat ons weet van die hibridisasie in NaHCO3 Lewis-struktuur.

NaHCO3 Lewis-struktuur ondergaan sp2 hibridisasie. Eintlik volg die bikarbonaatioon op sp2 hibridisasie. Die sentrale koolstof is sp2 gehibridiseer. Een van die s- en twee p-orbitale van die koolstof oorvleuel met die orbitale van suurstof om drie enkelbindings te vorm.

Dan oorvleuel die ongehibridiseerde orbitaal in een van die suurstof sywaarts met koolstof om 'n pi-binding te vorm.

Is NaHCO3 solied?

Vaste stowwe is 'n toestand van materie met rigiede vorm. Kom ons kyk of NaHCO3 solied is of nie.

NaHCO3 is 'n vaste stof wat wit van kleur is. Al die deeltjies is op 'n gereelde wyse styf verbind sonder spasie in NaHCO3.

Waarom en hoe is NaHCO3 'n vaste stof?

NaHCO3 is 'n vaste stof omdat dit gevorm word as gevolg van aantrekking tussen positiewe natrium en negatiewe bikarbonaation. As gevolg hiervan is hul binding baie sterk en het 'n hoë kook- en smeltpunt. Hulle het dus al die eienskappe van soliede.

Is NaHCO3 oplosbaar in water?

Die interaksie van die opgeloste stof en oplosmiddel bepaal oplosbaarheid. Laat weet ons oor die oplosbaarheid van NaHCO3.

NaHCO3 is oplosbaar in water. Dit word maklik in water opgelos om natriumhidroksied en koolsuur te produseer. Dit is effens oplosbaar in metanol en asetoon en nie in etanol nie.

Waarom en hoe is NaHCO3 oplosbaar in water?

NaHCO3 is oplosbaar in water omdat beide hierdie stowwe polêr is. Die natrium katioon en die bikarbonaat anioon kombineer om die ioniese samestelling NaHCO3 te genereer. Net so het water ook 'n proton en hidroksielanioon. Hulle is dus verbindings in dieselfde toestand en word dus maklik met mekaar mengbaar.

Is NaHCO3 'n molekulêre verbinding?

Molekulêre of kovalente verbinding word gemaak deur elektrone te deel. Kom ons kyk of NaHCO3 molekulêr is of nie.

NaHCO3 is 'n ioniese stof in plaas daarvan om 'n molekulêre stof te wees. Hier word die bikarbonaat- en natriumione gelaai.

Waarom en hoe is NaHCO3 ionies?

NaHCO3 is 'n molekulêre verbinding, want in NaHCO3 het die bikarbonaatioon negatiewe lading en natrium met positiewe lading. Dus trek die teenoorgestelde ladings mekaar aan soos ioniese verbindings. Hulle het al die kenmerke van ioniese binding.

Is NaHCO3 'n suur of basis?

Suurheid en basaliteit kan geken word deur die pH van die oplossing te meet. Kom ons kyk of NaHCO3 suur of basis is.

NaHCO3 is 'n swak basis. Die pH is effens bo 7 in water. Dus nie 'n sterk basis nie. Maar wanneer 'n sterk basis by NaHCO3 gevoeg word, begin dit protone soos suur skenk. Dien dan as 'n suur. Dit kan dus óf suur óf basis optree, afhangende van die toestand, maar oor die algemeen word dit as 'n basis beskou.

Waarom en hoe is NaHCO3 'n basis?

Basiese stof gee hidroksielione in die oplossing. Kom ons bespreek die basiese aard van NaHCO3.

NaHCO3 is basies, want wanneer dit in water opgelos word, word dit gedissosieer om die ione te vorm. Die bikarbonaat-ioon wat gevorm word, kan maklik OH-ione in die oplossing verskaf. Dit kan dus as 'n basis dien.

Is NaHCO3 'n elektroliet?

Elektroliete kan sterk basisse, sterk sure en soute wees. Kom ons kyk of NaHCO3 'n elektroliet is of nie.

NaHCO3 is 'n elektroliet. Daar word gevind dat NaHCO3 'n swak elektroliet van aard is omdat dit slegs gedeeltelik gedissosieer word.

Waarom en hoe is NaHCO3 'n elektroliet?

NaHCO3 is 'n elektroliet omdat dit in water gedissosieer word en dus elektrisiteit gelei soos 'n elektroliet doen. Wanneer dit gesmelt of in water opgelos word, kan elektroliete elektrisiteit dra. Hulle kan egter nie heeltemal skei nie. Die elektrolitiese krag is dus laag.

Is NaHCO3 'n sout?

Sout is 'n neutrale stof. Kom ons kyk of NaHCO3 'n sout is of nie.

NaHCO3 is 'n sout. Die neutralisasiereaksie tussen NaOH en H2CO3 veroorsaak dat dit vorm. 'n Sterk basis en swak suur gekombineer om 'n sout hier saam met water te maak.

Waarom en hoe is NaHCO3 'n sout?

NaHCO3 is 'n sout omdat dit 'n gevolglike produk van neutralisasiereaksie is. Sout en water word geskep wanneer 'n suur en 'n basis reageer. Sout met 'n sterk basis en swak suur word 'n basiese sout genoem. Aangesien 'n sterk basis soos NaOH en swak suur soos H2CO3 kombineer om NaHCO3 te vorm. Dit is dus 'n basiese sout.

Is NaHCO3 polêr of nie-polêr?

Polêre molekules is asimmetries van vorm. Kom ons kyk of NaHCO3 polêr is of nie.

NaHCO3 is 'n polêre verbinding. NaHCO3 is 'n ioniese verbinding. Al die ioniese verbindings is polêr van aard. Die dipoolmoment van NaHCO3 is 7 Debye.

Waarom en hoe is NaHCO3 polêr?

Een van die faktore wat gebruik word om 'n verbinding se polariteit te bepaal, is die verskil in elektronegatiwiteit. Kom ons verken dit hieronder.

NaHCO3 is 'n polêre verbinding omdat dit dissosieer in natrium- en bikarbonaatione in water. Daar is groot elektronegatiwiteitsverskil tussen die atome wat hier betrokke is. Dit is dus 'n polêre molekule. Ook die oriëntasie van atome is glad nie simmetries nie.

Gevolgtrekking

NaHCO3 is 'n chemiese stof wat 'n paar duidelike eienskappe het. Die bikarbonaatione wat daarin teenwoordig is, gee koolstofdioksied af wat donsige aard aan koeke gee.

Lees meer oor Heliumstruktuur en kenmerke
XeO2 Lewis struktuur en kenmerke
NCl2+ Lewis-struktuur en kenmerke
Ncl4+ Lewis-struktuur en kenmerke

Aparna Dev

Hallo... Ek is Aparna Dev, 'n chemie Nagraadse met 'n goeie begrip van chemie konsepte. Ek werk in Kerala Minerals and Metals Limited Kollam met ondervinding in die ontwikkeling van elektrokatalisators as deel van nagraadse tesis. Kom ons koppel deur LinkedIn-https://www.linkedin.com/in/aparna-dev-76a8751b9

Onlangse plasings