NaH2PO4-struktuur en kenmerke (13 nuttige feite)


NaH2PO4 of mononatriumfosfaat is die tweebasiese suur van P met 'n molekulêre gewig van 119.98 g/mol. Hierdie artikel bevat inligting oor NaH2PO4.

NaH2PO4 is die binêre suurmolekule van die P-atoom. P maak een dubbelbinding met O en drie enkelbindings om die oktet te voltooi. Die teenanioonfosfaat is resonansiegestabiliseer en om hierdie rede is dit 'n sterk suur. Dit staan ​​ook bekend as natriumdiwaterstoffosfaat en word gebruik vir die opsporing van Mg.

Natriumsuurpirofosfaat kan voorberei word deur hierdie molekule bo 150 te verhit0 C. Die molekulêre eienskap, hibridisasie, vorm, hoek en polariteit van die mononatriumfosfaat moet met behoorlike verduideliking in die volgende deel van die artikel bespreek word.

1. Hoe om NaH te teken2PO4 struktuur?

Die Lewis-struktuur van die NaH2PO4 kan verklaar word deur die oktetreël, valensie en eenvoudige bindingsvorming. Nou probeer ons om die struktuur van NaH te teken2PO4.

Tel die totale valenselektrone

Die totale valenselektrone word getel as 32 vir die NaH2PO4, en daardie elektrone kom van die een Na-, twee H-, Een P- en vier O-atome. Dus, basies, totale valenselektrone vir 'n molekule is die som van die individuele atome se valenselektrone.

Die keuse van die sentrale atoom

Die sentrale atoom het groter belang in 'n Lewis-struktuur, want wat die sentrale atoom betref, moet ander atome deur die vereiste aantal bindings verbind word. Gebaseer op elektropositiwiteit sowel as groter grootte P word hier as die sentrale atoom gekies. Die oorblywende atome is in die omgewing teenwoordig.

Bevredig die oktet

Die elektrone wat per oktet benodig word, is 46 omdat elke s-blokelement twee elektrone benodig en p-blok agt elektrone om valensorbitaal te voltooi. Hier voltooi al die atome hul valensdop deur elektron deur die kovalente binding met mekaar te deel en hul oktet met geskikte elektrone te bevredig.

Bevredig die valensie

Die elektrone benodig vir die oktet is 46 en die beskikbare valenselektrone vir die molekule is 32, dus die oorblywende 46-32 = 14 elektrone word gedeel deur die 14/2 = 7 bindings. Dus, 'n minimum van 7 bindings word benodig vir die NaH2PO4 struktuur konstruksie. Al die atome moet deur daardie bindings verbind word.

Ken die eensame pare toe

Nadat sewe elektrone bygevoeg is as die valensie nie voltooi is nie, moet die vereiste aantal bindings bygevoeg word. Daarna, as daar oortollige elektrone teenwoordig sal wees, bestaan ​​daardie elektrone as alleenpare oor daardie spesifieke atoom. Hier het slegs O alleenpare, wat in hul valensdop aanwesig is.

NaH2PO4 Lewisstruktuur

2. NaH2PO4 valenselektrone

Die totale valenselektrone vir die NaH2PO4 is die som van 'n individuele atoom se valenselektrone. Kom ons tel die valenselektrone vir die NaH2PO4.

Die totale aantal valenselektrone teenwoordig in die NaH2PO4 molekule is 32 en daardie getalle is die som van die valenselektrone vir twee H, een NA, een P en vir vier O-atome. Dus, die totale valenselektrone van 'n molekule het net die individuele atoom se valenselektrone getel en dit saamgevoeg.

 • Die valenselektrone vir die H-atoom is 1 (1s1)
 • Die valenselektrone vir die Na-atoom is 1 ([Ne]3s1)
 • Die valenselektrone vir die P-atome is 5 ([Ne]3s23p3)
 • Die valenselektrone vir elke O-atoom is 6 ([He]2s22p4)
 • Dus, die totale valenselektrone vir die NaH2PO4 are, 1+(1*2)+5+(6*4) = 32

3. NaH2PO4 struktuur alleenpare

Die alleenpare oor die NaH2PO4 is dié wat in valensorbitaal teenwoordig is, maar nie betrokke is by binding nie, maar neem deel aan die reaksie. Kom ons tel eensame pare NaH2PO4.

Die totale alleenpare oor die NaH2PO4 molekule is 16 elektrone wat beteken 8 pare alleenpare, wat bygedra word van die vier O-atome. Slegs O bevat alleenpare in die NaH2PO4 molekule omdat dit meer valenselektrone as sy bindingselektrone het. Na, H en P het geen alleenpare nie.

 • Kom ons tel die alleenpare van die individuele atoom volgens die formule, alleenpare = elektrone teenwoordig in die valensorbitaal – elektrone betrokke by die bindingsvorming
 • Die alleenpare oor die H-atoom is 1-1 = 0
 • Die alleenpare teenwoordig oor die Na-atoom is 1-1 = 0
 • Die alleenpare teenwoordig oor die P-atoom is 5-5 = 0
 • Die alleenpare teenwoordig oor elke Oa-tom is 6-2 = 4
 • Dus, elke O bevat twee pare alleenpare en die totale aantal alleenpare teenwoordig in die NaH2PO4 molekule is 2*4 = 8 pare.

4. NaH2PO4 struktuur vorm

Die molekulêre vorm word bepaal deur die VSEPR en die teenwoordigheid van die sentrale atoom en omliggende atoom vir behoorlike rangskikking. Kom ons voorspel die vorm van NaH2PO4.

NaH2PO4 aangenome tetraëdriese meetkunde wat deur die volgende tabel bepaal kan word.

Molekulêre
Formule
Aantal van
verbandpare
Aantal van
alleenpare
Vorm  meetkunde    
AX10lineêre  lineêre
AX2        20lineêre  lineêre  
AX       11lineêre  lineêre  
AX330Driehoekig
planêre
Driehoekig
planêre
AX2E     21gebuigDriehoekig
planêre
AX2     12lineêre  Driehoekig
planêre
AX440tetraëdriesetetraëdriese
AX3E     31Driehoekig
piramidale        
tetraëdriese
AX2E2                2gebuigtetraëdriese
AX3                     13lineêre  tetraëdriese
AX550trigonaal
bipiramidaal
trigonaal
bipiramidaal
AX4E     41wipplanktrigonaal
bipiramidaal
AX3E2    32t-vormig         trigonaal
bipiramidaal
AX2E3    23lineêre   trigonaal
bipiramidale
AX660oktaëdrieseoktaëdriese
AX5E     51             vierkante
piramidale   
oktaëdriese
AX4E2                    42vierkante
piramidale 
oktaëdriese
VSEPR Tabel
NaH2PO4 Molekulêre vorm

Tetraëder is die beste meetkunde vir tetra-gekoördineerde molekules soos AX4 soos per VSEPR (Valence Shell Electrons Pair Theory) sonder om alleenpare oor die sentrale atoom soos NaH te hê2PO4. P is teenwoordig in die middel van die tetraëdriese deel.

5. NaH2PO4 struktuur hoek

Die bindingshoek is die hoek wat gemaak word deur die sentrale atoom en ander atome in die aangenome meetkunde vir behoorlike oriëntasie. Kom ons bereken die bindingshoek vir NaH2PO4.

Die bindingshoek vir die NaH2PO4 molekule rondom sentrale atoom is 109.50. Dit is die ideale waarde van die bindingshoek vir die tetraëdriese molekule en hierdie groot bindingshoek, daar is minder steriese afstoting teenwoordig binne die molekule in teenstelling met vierkante beplanner, waar die bindingshoek 90 is0 en afstoot sal hoër wees.

NaH2PO4 Bindingshoek
 • Die bindingshoekwaarde kan bereken word deur die hibridisasiewaarde van die sentrale atoom.
 • Die bindingshoekformule volgens Bent se reël is COSθ = s/(s-1).
 • Die sentrale atoom P is sp3 gehibridiseer, dus is die s-karakter hier 1/4th
 • Dus, die bindingshoek is, COSθ = {(1/4)} / {(1/4)-1} =-( 1/3)
 • Θ = COS-1(-1/3) = 109.50
 • Dus, vanaf die hibridisasiewaarde, is die bindingshoek vir berekende en teoretiese waarde dieselfde.

6. NaH2PO4 struktuur formele beheer

Die formele lading kan die lading wat oor 'n individuele atoom in 'n molekule teenwoordig is, voorspel deur gelyke elektronegatiwiteit aan te neem. Kom ons voorspel die formele lading van NaH2PO4.

Die formele ladingwaarde vir die NaH2PO4 nul is, omdat die molekule nul is, word al die lading wat deur die katioon gedra word deur die anione geneutraliseer. Omdat hulle dieselfde in grootte is, maar teenoorgestelde in teken. Alhoewel daar 'n dubbelbinding in die molekule teenwoordig is, maar gelaai word, word ten volle bevredig deur die valensie.

 • Die formele aanklag van die NaH2PO4 kan bereken word deur die formule, FC = Nv - NLP -1/2 Nbp
 • Die formele lading teenwoordig oor die Na-atoom is 1-0-(2/2) = 0
 • Die formele lading teenwoordig oor die H-atoom is, 1-0-(2/2) = 0
 • Die formele lading teenwoordig oor die P-atoom is 5-0-(10/2) = 0
 • Die formele lading teenwoordig oor elke O-atoom is 6-4-(4/2) = 0
 • Dus, die totale formele lading teenwoordig oor die molekule is nul.

7. NaH2PO4 verbastering

Om 'n nuwe hibriede orbitaal van ekwivalente energie te vorm, ondergaan sentrale atoom hibridisasie in kovalente binding. Laat weet ons die verbastering van die NaH2PO4.

Die sentrale P in die NaH2PO4 molekule is sp3 gehybridiseer, wat deur die volgende tabel bepaal kan word.

struktuur   verbastering
waarde  
Toestand van
verbastering
van sentrale atoom
Bindingshoek
1.Lineêr         2         sp /sd / pd1800
2.Beplanner
trigonaal      
3sp2                   1200
3.Tetraëdraal 4sd3/ sp3109.50
4.Trigonaal
bipiramidaal
5sp3d/dsp3900 (aksiaal),
1200(ekwatoriaal)
5.Oktaedraal   6        sp3d2/d2sp3900
6.Vyfhoekig
bipiramidaal
7sp3d3/d3sp3900, 720
Hibridiseringstabel
NaH2PO4 verbastering
 • Ons kan die hibridisasie bereken deur die konvensie formule, H = 0.5(V+M-C+A),
 • Dus, die verbastering van sentrale P is, ½(5+3+0+0) = 4 (sp3)
 • Een s orbitale en drie p orbitale van P is betrokke by die hibridisasie.
 • Die dubbelbinding tussen P en O is nie betrokke by die hibridisasie nie.

8. NaH2PO4 oplosbaarheid

Die oplosbaarheid van 'n molekule in 'n spesifieke oplosmiddel hang af van die dissosiasie van die molekule in daardie oplossing. Kom ons bespreek of NaH2PO4 is oplosbaar in water of nie.

NaH2PO4 kan oplosbaar wees in water deur die dissosiasie van die ione en word daarin oplosbaar. Die hoofrede waarom daar 'n H-atoom teenwoordig is, is dat dit by die H-bindingsvorming betrokke kan wees. Selfs die PO-binding is nie so sterk nie, sodat dit in ione gedissosieer kan word wanneer dit oplosbaar word in water.

NaH2PO4 kan oplosbaar wees in 'n ander oplosmiddel soos

 • CHCl3
 • CCl4
 • metanol
 • benseen

9. Is NaH2PO4 vaste of vloeibare?

Die fisiese toestand van 'n molekule hang af van die entropie teenwoordig in die molekule en die temperatuur wat toegepas word. Kom ons kyk of NaH2Po4 solied is of nie.

NaH2PO4 is 'n soliede wit kristalmolekule omdat dit 'n gehidreerde deel bevat. In die roosterstruktuur as die gehidreerde deel teenwoordig is, word die rooster sterker en die entropie van die molekule verminder en dit kan as 'n vaste vorm by kamertemperatuur bestaan.

Eintlik, hoe hoër die entropie hoër sal die ewekansigheid van die atome wees, en hoe hoër sal die kans wees om in gasvorm te bly.

10. Is NaH2PO4 polêr of nie-polêr?

Daar word gesê dat 'n molekule polêr is as dit 'n permanente nie-nul dipool-momentwaarde en elektronegatiwiteitsverskil het. Kom ons kyk of NaH2PO4 polêr is of nie.

NaH2PO4 is 'n polêre molekule omdat dit 'n asimmetriese struktuur het en om hierdie rede is die dipoolmoment wat van die P na O-atome vloei onafhanklik van rigting. Vier dipool-oomblikvloeie vind in die molekule plaas, maar hulle is in verskillende rigtings en kanselleer mekaar nie, wat dit polêr maak.

Tetraëdriese geometrie is nie simmetries rondom die sentrale atoom nie en die vier rigtings is nie eweredig versprei nie, so 'n tetraëdriese molekule is altyd polêr.

11. Is NaH2PO4 suur of basies?

Volgens die Arrhenius-teorie in 'n waterige oplossing wat H vrystel+ en OH- word beskou as suur of basis onderskeidelik. Kom ons kyk of NaH2PO4 suur is of nie.

NaH2PO4 is 'n suur omdat dit 'n suur proton in het. Die H-atome is aan elektronegatiewe O-atome geheg en om hierdie rede kan O die elektrondigtheid van die binding trek en die OH-binding word swakker en splyt maklik. Los H+ is baie maklik vir hierdie molekule en tree op as 'n suur.

Dit is 'n dibasiese suur omdat dit twee ekwivalente basisse kan neutraliseer en het twee suur protone. Die gekonjugeerde basis van die molekule is ook fosfaat wat meer resonansie gestabiliseer het sodat die ooreenstemmende suur sterker sal wees.

12. Is NaH2PO4 elektroliet?

Die stof word elektroliet genoem wat in die waterige oplossing geïoniseer kan word en die elektrisiteit dra. Kom ons kyk of NaH2PO4 is 'n elektroliet of nie.

NaH2PO4 is 'n sterk elektroliet, want wanneer dit in die waterige oplossing gedissosieer word, word dit na H geïoniseer+, Na+, en PO43-. Al die bogenoemde deeltjies is hoogs gelaai en hul mobiliteit is baie hoog, sodat hulle elektrisiteit op 'n baie vinniger manier kan dra. Dit kan dus optree as 'n sterk elektroliet in oplossing.

13. Is NaH2PO4 ionies of kovalent?

Op die teorie van polariseerbaarheid deur Fajan se reël kan ons voorspel of 'n molekule ionies of kovalent van aard is. Kom ons kyk of NaH2PO4 is ionies of kovalent van aard.

NaH2PO4 is 'n kovalente molekule omdat die sentrale P-atoom hibridisasie ondergaan om 'n behoorlike kovalente binding te vorm. Ook maak al die atome in die molekule die binding deur elektrone gelyk te deel. Alhoewel die binding effens polêr van karakter het, is die molekule kovalent volgens Fajan se reël.

Gebaseer op die polariseerbaarheid en die polariserende krag toon dit 'n effens ioniese karakter.

Gevolgtrekking

NaH2PO4 is 'n dibasiese suur as gevolg van twee suur protone die suur aard van die molekule is baie sterk. Dit kan ook as 'n oksideermiddel gebruik word en dit kan baie verbindings oksideer. Dit word gebruik in tandepasta en selfs ingedampte melk.

Biswarup Chandra Dey

Hi......ek is Biswarup Chandra Dey, ek het my Meestersgraad in Chemie voltooi. My spesialiseringsgebied is Anorganiese Chemie. Chemie gaan nie net oor lees reël vir reël en memorisering nie, dit is 'n konsep om op 'n maklike manier te verstaan ​​en hier deel ek met jou die konsep oor chemie wat ek leer omdat kennis die moeite werd is om dit te deel.

Onlangse plasings