NaF Lewis-struktuur en kenmerke: 19 volledige feite


Natriumfluoried is 'n wit vaste stof met molekulêre formule NaF en molêre massa 41.988g/mol. Kom ons bespreek die NaF Lewis-struktuur en sy 17 feite.

NaF of Natriumfluoried word gevorm wanneer die metaalnatrium met halogeenfluoor reageer. Dit is 'n reuklose stof. Sy kookpunt en smeltpunt is 17040C en 9930C onderskeidelik. Dit word gebruik in fluoridasie proses, vervaardiging tandepasta, metallurgie.

NaF word gebruik as 'n bron van fluoried in verskeie velde. Laat ons sien feite van NaF Lewis-struktuur, valenselektrone en ander met alle besonderhede in die volgende.

Hoe om NaF Lewis-struktuur te teken ?

Lewis-struktuur word geteken deur elektrone as kolletjies en bindings as lyne uit te beeld. Kom ons verstaan ​​die stappe om NaF te teken Lewisstruktuur.

Tel die totale valenselektrone

In hierdie stap word totale valenselektrone wat by NaF betrokke is, bereken. Natrium het een elektron en fluoor met sewe. So in totaal is daar agt elektrone.

Teken 'n skeletstruktuur

'n Skeletstruktuur van NaF word geteken deur die simbool van natrium, Na en fluoor, F, te teken.

Verspreiding van elektrone

Al die valenselektrone van natrium en fluoor word daar voorgestel. Fluoor met sewe kolletjies en natrium met een kolletjie.

Maak binding tussen die atome

Natrium deel een van sy elektrone met fluoor om 'n binding tussen hulle te maak. Daardie band word aangedui as 'n lyn tussen hulle. Dit is die mees stabiele NaF Lewis-struktuur.

naf lewis struktuur
Lewis-struktuur van NaF

NaF Lewis Struktuur Resonansie

Resonansie is die delokalisering van elektrone in die molekule. Kom ons bestudeer oor resonansie in NaF Lewisstruktuur

NaF Lewis-struktuur het geen resonansiestruktuur nie. Al die elektrone wat hier betrokke is, het nie aan resonansie deelgeneem nie. Hulle is heeltemal geassosieer met die atome. Daar is dus net een struktuur en geen resonansie word hier gesien nie.

NaF Lewis Struktuurvorm

Die vorm van molekule help ons om te weet van die rangskikking van atome, bindingslengte. Kom ons bestudeer die vorm van NaF Lewisstruktuur.

Die vorm of NaF Lewis-struktuur is kubies. Die molekulêre vorm van NaF is oktaëdraal. Waarin elke Na-ione omring is met ses F-ione en omgekeerd. Daar word gevind dat die standaard entalpie van vorming -573.6 KJ/mol is met roosterkonstante 642 pm. Die roosterspasiëring tussen die ione is 462 pm.

NaF Lewis-struktuur Formele lading

Die formele lading is die lading wat met elke atoom in 'n molekule geassosieer word. Kom ons bereken die formele lading van NaF.

Die formele lading van NaF Lewis-struktuur is nul. 'n Molekule met nul formele lading sal altyd stabiel wees. NaF is dus 'n stabiele verbinding.

Die formele lading stigtingsvergelyking is

  • Formele lading= Valenselektrone – Eensame paar elektrone – Aantal: van bindings
  • Formele lading van natrium = 1-0-1 = 0
  • Formele lading van fluoor = 7-6-1 = 0

NaF Lewis Struktuur Bindingshoek

Die hoek van die molekule kan verskil vir verskillende vorms. Kom ons kyk na die bindingshoek van NaF Lewis-struktuur.

Die bindingshoek van NaF Lewis-struktuur is 900. Aangesien dit 'n oktaëdriese vorm het, kan dit hierdie hoek hê. In 'n oktaëder het agt vlakke met ses atome wat in die hoekpunte van oktaëder gerangskik is.

NaF Lewis Struktuur Oktet Reël

Oktetreël verduidelik dat 'n stabiele atoom agt elektrone in die valensdop moet hê na bindingsvorming. Kom ons kyk of NaF oktetreël gehoorsaam.

NaF Lewis-struktuur gehoorsaam oktetreël. In NaF is die elektroniese konfigurasie van natrium en fluoor is 1s2 2s2 2p6 3s1 en 1's2 2s2 2p5 onderskeidelik. Natrium skenk een van sy elektrone aan fluoor. Dan aanvaar fluoor met sewe elektrone dit word agt. Daarom is hul oktet tevrede.

NaF Lewis Struktuur Eensame Pare

Nie-gebonde elektrone word ook as eensame paar elektrone genoem. Laat ons weet van die alleenpare in NaF Lewis-struktuur.

NaF Lewis-struktuur het drie alleenpare in fluoor. Die natriumatoom deel sy elektron met fluoor met sewe elektrone. Uit sewe ses is alleenpare. So in NaF is daar ses nie-bindende elektrone.

NaF Lewis Struktuur Valensie-elektrone

Die valenselektrone in 'n atoom neem gewoonlik deel aan bindingsvorming. Kom ons kyk na die aantal valenselektrone in NaF Lewis-struktuur.

NaF Lewis-struktuur het agt valenselektrone. Natrium het een elektron en fluoor met sewe. In totaal het NaF agt elektrone. Waaruit drie alleenpare was.

NaF Lewis Struktuur Hibridisering

Hibridisering is 'n proses van oorvleueling van orbitale om binding meer stabiel te maak. Kom ons kyk of NaF Lewis-struktuur hibridisasie ondergaan.

NaF Lewis-struktuur het nie hibridisasie nie. Hibridisering is 'n proses wat aan kovalente verbinding behoort. NaF is 'n ioniese verbinding so daar is geen kans op oorvleueling van orbitale om nuwe stel gestabiliseerde orbitale te vorm om 'n stabiele bestaan ​​te gee nie.

Is NaF 'n vaste stof?

Vaste stof is een van die vorme van stof. Kom ons kyk of NaF solied is of nie.
NaF is 'n vaste stof wat wit van kleur is. NaF word gevorm as gevolg van sterk aantrekkingskrag tussen Na- en F-ione. As gevolg van hierdie sterk aantrekkingskrag is hulle baie sterk met 'n hoë smeltpunt soos vaste stowwe. Enorme hoeveelheid energie is nodig om die bindings tussen hulle te breek.

Waarom en hoe is NaF solied?

In vaste stowwe is molekules dig gepak met lae kinetiese energie. Laat weet ons hoekom en hoe NaF solied is.

NaF is 'n vaste stof omdat dit 'n definitiewe vorm en volume het. Daar word gesê dat 'n stof met 'n duidelike vorm en volume solied is. Dit word as 'n vaste stof beskou aangesien dit al die eienskappe van soliditeit besit.

Is NaF oplosbaar in water?

Oplosbaarheid is die vermoë van stof om in 'n oplosmiddel opgelos te word. Dit kan gevarieer word. Laat weet ons oor die oplosbaarheid van NaF.

NaF is oplosbaar in water. Die oplosbaarheid van NaF in water verskil in verskillende temperature soos 36.4 g/L in 0 °C, 40.4 g/L in 20 °C, 50.5 g/L in 100 °C. Maar dit is nie oplosbaar in etanol, asetoon en swaeldioksied nie en effens oplosbaar in HF en ammoniak.

Waarom en hoe is NaF oplosbaar in water?

Oplosbaarheid van 'n stof sal verskil in verskillende mediums. Kom ons verstaan ​​oor die rede vir die oplosbaarheid van NaF in water.

NaF is 'n polêre verbinding met een natrium- en elektronegatiewe fluoratoom. Water is ook 'n polêre verbinding. Polêre verbinding los altyd maklik in polêre verbindings op. NaF kan dus maklik in water opgelos word.

Is NaF Polêr of Nie-polêr ?

Polariteit ontstaan ​​wanneer daar elektronegatiwiteitsverskil in die atome is wat verbind is. Kom ons kyk na die polariteit in NaF.

NaF is 'n polêre stof. Die elektronegatiwiteit van natrium en fluoor is onderskeidelik 0.93 en 3.98. Die elektronegatiwiteitsverskil is 3.05.

Hoekom en hoe is NaF polêr?

Dipoolmoment is 'n aanduiding van polariteit in 'n binding. Laat ons weet wat die rede vir die polariteit van NaF is.

NaF is polêr omdat dit 'n ioniese verbinding is. Al die ioniese verbindings is polêr van aard. NaF word gevorm deur die aantrekking tussen positiewe Na+ en negatiewe F-. Die elektronegatiwiteitsverskil in NaF is 3.05 wat aandui dat dit hoogs polêr is. Ook die ioniese karakter in NaF is 81%.

Is NaF 'n suur of basis?

Suurheid of basaliteit word uitgevind deur die pH van 'n stof te meet. Kom ons kyk na die suur of basiese krag van NaF.

NaF is 'n basiese stof wanneer dit in water opgelos word. Die natriumhidroksied wat gevorm word as gevolg van die oplossing van NaF met water gee hierdie basiese krag.

Hoekom en hoe is NaF basies?

Basaliteit is die vermoë om elektrone aan ander elektrontekorte spesies te skenk. Kom ons kyk na die rede agter die basiese karakter van NaF.

NaF is basies omdat dit gevorm word as gevolg van die reaksie tussen 'n sterk basis NaOH en swak suur HF. Dit word gevorm as gevolg van neutralisasiereaksie. Wanneer opgelos in water die Na+ ione kombineer met die OH- ione in water om NaOH te vorm. Dit is 'n sterk basis en daarom sal dit as 'n basis dien.

Is NaF 'n elektroliet?

'n Elektroliet kan stroom gelei wanneer dit in water opgelos word. Kom ons kyk na die elektrolitiese gedrag van NaF.

NaF is 'n sterk elektroliet. Dit kan dissosieer in ooreenstemmende ione soos Na+ en F- wat elektrisiteit kan gelei wanneer dit in water opgelos word.

Hoekom en hoe NaF elektroliet is ?

Die geleiding van 'n elektroliet handel oor die ione wat daarin teenwoordig is. Laat ons weet hoekom NaF elektroliet is.

NaF is 'n elektroliet omdat dit in Na gedissosieer word+ en F- ione wanneer dit in water opgelos word. Hierdie ione gelei stroom. Wanneer stroom oor hulle vloei, kan ione na die ooreenstemmende elektrodes beweeg. Wanneer NaF dus in water opgelos word, word dit in ione gedissosieer en na elektrodes beweeg om stroom te produseer.

Is NaF 'n sout?

Sout word gevorm wanneer suur met basis reageer. Kom ons kyk of NaF sout is of nie.

NaF is 'n sout wat gevorm word wanneer natriumhidroksied met waterstoffluoried reageer.

Hoekom en hoe is NaF sout?

Sout is 'n neutrale stof. Kom ons kyk na die rede waarom NaF sout is.

NaF is 'n sout omdat dit gevorm word wanneer natriumhidroksied met waterstoffluoried reageer. Die Na+ ioon kombineer met F- ione en OH- met H+ water te vorm. Dit is dus 'n neutralisasiereaksie en die produk wat hier gevorm word, is sout en water.

Is NaF 'n sterk basis?

Sterk basis is in staat om OH-ione heeltemal in 'n oplossing te skenk. Kom ons kyk na die basiese sterkte van NaF.

NaF is slegs 'n sterk basis wanneer dit in water opgelos word.

Hoekom en hoe NaF is sterk basis?

Basiese stof het 'n pH-waarde bo 7. Kom ons weet van die sterk basaliteit van NaF.

NaF is basies omdat wanneer dit in water opgelos word, die Na+ ione van NaF kombineer met OH- ione van water om NaOH te vorm. NaOH is 'n sterk basis omdat dit heeltemal in water kan dissosieer. NaOH kan ook maklik geoksideer en geïoniseer word. So NaF self 'n sout en 'n sterk basis wanneer dit in water opgelos word.

Is NaF 'n molekulêre verbinding?

Molekulêre verbinding word ook as kovalente verbinding genoem. Kom ons kyk of NaF molekulêr is of nie

NaF is 'n ioniese verbinding en nie 'n molekulêre verbinding nie. Wanneer atome wat saamsmelt elektrone deel, word 'n molekulêre of kovalente verbinding geskep.

Hoekom en hoe is NaF Ionies?

Die aantrekkingskrag tussen 'n positiewe en negatiewe lading lei tot die vorming van ioniese binding. Kom ons kyk na die ioniese karakter van NaF.

NaF is ionies omdat Na-atoom sy een elektron aan die fluoor-atoom skenk. Hier skenk een atoom en die ander aanvaar. So word 'n mens positief gelaaide katioon Na+ en ander negatief gelaaide anioon F-. Hulle sal dan mekaar aantrek en hier 'n ioniese binding vorm.

Gevolgtrekking
NaF is 'n anorganiese verbinding wat gevorm word as gevolg van ioniese binding tussen natrium en fluoor. Dit het verskeie eienskappe en word dus in verskeie velde gebruik.

Aparna Dev

Hallo... Ek is Aparna Dev, 'n chemie Nagraadse met 'n goeie begrip van chemie konsepte. Ek werk in Kerala Minerals and Metals Limited Kollam met ondervinding in die ontwikkeling van elektrokatalisators as deel van nagraadse tesis. Kom ons koppel deur LinkedIn-https://www.linkedin.com/in/aparna-dev-76a8751b9

Onlangse plasings