NaCl Lewis-struktuur en -kenmerke: 19 volledige feite


Skematiese voorstelling van valenselektrone van 'n molekule in lyn (bindings) en punt (elektrone) vorms is Lewis-struktuur. Hierdie hoofartikel toon 'n diep blik daarop hieronder.

NaCl lewis struktuur het hoofsaaklik 2 element behels, dws natrium (Na) metaal en chloor (Cl) atoom. Dit is 'n kombinasie van metaal (Na) en nie-metaal (Cl). Dit is 'n sout wat uit slegs twee atome bestaan. Dit is dus 'n diatomiese molekule. In sy Lewis-struktuur is Na met ioniese binding aan Cl gebind.

In NaCl Lewis-struktuur skenk die Na-metaal sy 1 elektron aan Cl-atoom om 'n ioniese binding te vorm. Dus, as gevolg van verlies van elektron positiewe en negatiewe lading skep op Na en Cl atoom. Beide hierdie Na- en Cl-atome word in 'n vierkantige hakie geplaas as gevolg van ladings wat daarop teenwoordig is. Kom ons het 'n kort bespreking oor NaCl Lewis-struktuur, die verskillende kenmerke daarvan en 'n paar feite.

Hoe om NaCl Lewis-struktuur te teken?

Valensie dop elektrone voorspelling van molekule in die vorm van diagram met lyne wat wys en kolletjies wat elektrone wys is Lewis struktuur. Besonderhede daaroor word hieronder gegee.

Valenselektrone:

Tel die NaCl Lewis-struktuur valenselektrone deur die valenselektrone van beide natrium- en chlooratome by te voeg. Hier is daar geen keuse van sentrale atoom met die laagste elektronegatiwiteit nie, aangesien dit 'n diatomiese molekule is wat slegs twee atome bevat.

Enkelpaar elektrone en oktetreël:

Maak binding met enkel kovalente (σ) binding tussen Na en Cl en oorblywende valenselektrone moet na Cl atoom gaan. Dus, as gevolg van skenking van 1 elektron deur Na, is eenpaar elektrone slegs teenwoordig op Cl-atoom. Pas dan oktetreël toe en kyk of die Na- en Cl-atome volledige of onvolledige oktette het.

Evaluering van Formele lading en vorm van NaCl:

Bereken die formele lading teenwoordig op NaCl Lewis-struktuur deur gegewe formule. Voorspel ook die meetkunde en vorm met sy bindingshoek en verbastering daarvan.

nacl-lewis-struktuur
NaCl Lewis struktuur

NaCl valenselektrone

Elektrone wat op die buitenste dop van enige atome teenwoordig is, staan ​​bekend as valenselektrone van daardie atoom. Hieronder is die kort bespreking oor NaCl Lewis struktuur valenselektron.

NaCl Lewis-struktuur het in totaal agt valenselektrone beskikbaar. Na het 1 valenselektron en Cl-atoom het 7 valenselektrone. Beide Na en Cl behoort aan 1st A en 7th 'n Groep in die periodieke tabel. Dus, Na- en Cl-atome toon elektroniese konfigurasie van valensieskil as 3s1 (Na) en 3s2, 3p5 (Cl).

Berekening vir NaCl Lewis-struktuur valenselektrone word hieronder verduidelik.

  • Natriummetaal- en chlooratome verkry valenselektrone = 1 + 7 = 8
  • Totale valenselektrone op NaCl Lewis-struktuur = 08
  • Deel NaCl-valenselektrone deur twee om die totale elektronpare daarop te weet = 8 / 2 = 4.
  • Daarom is daar in NaCl Lewis-struktuur 8 valenselektrone en 4 elektronpaar teenwoordig.

NaCl lewis struktuur alleenpare

Buitenste nie-bindende elektrone by paring aangesien 2 elektrone beskou word as alleenpaar elektrone wat op enige atoom beskikbaar is. Hieronder is die beskrywing van NaCl-eenpaarelektrone.

Vier eensame paar elektrone teenwoordig op NaCl Lewis struktuur. Dit het altesaam 8 valenselektrone. Uit hulle is geen elektrone bindingspaarelektrone nie, aangesien dit slegs ione binne Na en Cl (Na+ Cl-) vorm. Oorblywende 8 elektrone soos dit is so nie-bindende elektrone teenwoordig op Cl-atoom.

Hierdie 8 nie-bindende elektrone is die 4 eensame elektronpaar teenwoordig op NaCl Lewis struktuur. Daar is dus 04 (EP) – 00 (I. P) = 04 (LP) teenwoordig op NaCl Lewis-struktuur. (Hier is EP elektronpaar, BP is ioniese bindingspaar en LP is alleenpaar)

NaCl lewis struktuur oktet reël

Teenwoordigheid van agt elektrone op 'n atoom van 'n element beskou 'n stabiele atoom vertel die oktetreël. Hier is die gedetailleerde verduideliking van NaCl lewis struktuur oktet reël.

In NaCl lewis struktuur toon slegs chlooratoom volledige oktet. Omdat die chlooratoom 8 elektrone bevat aangesien dit een elektron van natriummetaal verkry. Natriumatoom kom nie in aanmerking vir toepassing van oktetreël nie of het onvolledige of geen oktet.

Chlooratoom bevat 8 elektrone rondom dit. Dit het geen bindende elektrone nie aangesien Na-Cl ioniese verbinding is. So, daar is 8 nie-bindende elektrone. Dus het Cl-atoom elektronwolk van 8 elektrone wat sy volledige oktet toon. Eerder natriummetaal wat met nul elektrone gelaat word, dus is die oktetreël nie daarop van toepassing nie.

NaCl Lewis struktuur formele lading

Formele lading is die lading (positief of negatief) teenwoordig op enige atoom of molekule of Lewis-struktuur. Kom ons het 'n bietjie bespreking oor NaCl Lewis struktuur formele lading.

Formele lading van NaCl Lewis-struktuur is = (valenselektrone – nie-bindende elektrone – ½ bindingselektrone)

Evaluering en beskrywing van NaCl lewis struktuur formele lading word in onderstaande tabel gegee.

Atome van NaCl Lewis struktuurValenselektrone op Na en ClNie-bindende elektrone op Na en ClBindingselektrone op Na en ClFormele lading op Na en Cl
Natriummetaal (Na)010000( 1 – 0 – 0 / 2 ) = +1
Chlooratoom (Cl)070800( 7 – 8 – 0 / 2 ) = – 1
Formele lading van NaCl, Na = +1, Cl = -1

NaCl Lewis struktuur resonansie

Verskeie vorme van isomere struktuur van dieselfde verbinding het dieselfde atoomposisie is die resonansie strukture. Verder af sien beskrywing oor NaCl-resonansiestrukture.

NaCl lewis-struktuur het geen resonansiestrukture nie as gevolg van 'n gebrek aan resonansie-eienskappe. Omdat NaCl 'n ioniese verbinding is, is daar geen kovalente binding nie of enige veelvuldige bindings is teenwoordig in NaCl Lewis-struktuur. Dit het ook geen elektroniese beweging nie aangesien Na geen elektrone het nie.

NaCl Lewis struktuur vorm

Rangskikking van atome op 'n spesifieke manier staan ​​bekend as molekulêre vorm of geometrie van molekules. NaCl-molekules het kristalstruktuur. Kom ons bespreek daaroor.

NaCl Lewis-struktuur toon geen molekulêre vorm nie. NaCl-molekule het gesiggesentreerde kubieke (fcc) struktuur volgens die kristalteorie van vaste verbinding. Dit toon vorm volgens kristalroosterstruktuur deur kristallografie.

NaCl-molekule bevat 2 ione dws Na+ en Cl- ione. 1 eenheidsel NaCl bevat 8 ione dws 4 Na+ en 4 Cl- ione. Die Na+ ione beklee liggaamsgesentreerde en randgesentreerde posisies en Cl- ione beklee fcc en hoekposisie van kubieke rooster. Elke Na+ ioon begrens met 6 Cl- ione en omgekeerd. Dit het dus koördinasiewaarde 6:6 en het FCC-struktuur.

NaCl Lewis struktuur hoek

Die hoek binne die twee bindings van enige struktuur of molekulêre vorm is bekend as 'n bindingshoek. Kom ons kyk hieronder na NaCl Lewis-struktuurbindingshoek.

NaCl Lewis-struktuur toon 900 bindingshoek. Omdat die kristalstruktuur van NaCl-sout 6 ioniese bindings in 90 toon0 hoek rondom elke Na+ en Cl- ione van vlak gesentreerde kubieke roosterstruktuur. Soos enkele Na+ ioon omring met 6 Cl- ione, so het Na+ ioon 6 Na-Cl bindings.

Net so word elke Cl-ioon deur 6 Na+-ione omring, dus het dit ook 6 Na-Cl-bindings. Al hierdie Na-Cl-bindings het 900 hoek binne C-Na-Cl en Na-Cl-Na bindings.

NaCl hibridisasie

Produksie van nuwe hibriede orbitale deur hervorming en vermenging van atoomorbitaal van ekwivalente molekule staan ​​bekend as hibridisasie. Kyk net na NaCl-hibridisasie.

NaCl sout het sp3 hibridisasie. Omdat dit steriese getal 4 het en die molekules wat 4 steriese getal bevat, kom onder sp3 hibridisasie. Die 1 's'-orbitaal van Na-metaal oorvleuel met drie 'p'-orbitale van Cl-atoom wat nuwe sp3-hibriedorbitale van NaCl-molekules vorm. Dus, NaCl word sp3 gehibridiseer.

Is NaCl 'n vaste stof?

Verbindings wat 'n bepaalde vorm en rangskikking van atome het en ook massa en volume het, is vaste verbindings. Kom ons kyk na NaCl vaste aard.

NaCl is 'n vaste kristallyne verbinding. Elke eenheidsel van NaCl-kristal het 'n spesifieke vorm en ioniese binding binne sy struktuur. NaCl het gesiggesentreerde kubieke (fcc) struktuur. In hierdie struktuur word al die Na+ en Cl-ione dig met mekaar gepak in 'n spesifieke rangskikking.

Waarom is NaCl 'n vaste stof?

Natriumchloried (NaCl) speel 'n belangrike rol aangesien dit 'n gewone sout is. Hieronder is kortliks oor hoekom NaCl solied is.

Ioniese verbindings soos NaCl is solied van aard. As gevolg van die teenwoordigheid van elektrostatiese aantrekkingskrag vorm 'n sterk binding binne Na+ en Cl-ione. NaCl-verbinding het twee teenoorgestelde gelaaide ione, naamlik Na+ en Cl- ione. Hulle vorm ioniese bindings met mekaar wanneer hulle bymekaar kom.

Hierdie NaCl-ioniese bindings is baie sterk en het 'n hoë aantrekkingskrag as gevolg van die teenwoordigheid van positiewe Na+ en negatiewe Cl-ione. Dus, hierdie Na+ en Cl- ione met teenoorgestelde lading word dig met mekaar gepak en skep 'n kristalroosterstruktuur van NaCl wat redelik moeilik is om te breek as gevolg van sy hardheid.

Hoe is NaCl solied?

Sterk ioniese binding is die hoofkarakter van NaCl vaste aard. Kyk hieronder hoe dit is.

Die NaCl-verbinding kan 'n driedimensionele struktuur vorm met teenoorgestelde ladings ioniese spesies Na+ en Cl-ione. Hierdie ione kan 'n herhalende struktuur van elke enkele eenheidsel in NaCl FCC-struktuur vorm. Hierdie selle van elke eenheid NaCl word op herhalende wyse styf bymekaar gehou wat sterk binding vorm.

Is NaCl oplosbaar in water?

Die vermoë van die stof om in 'n oplosmiddel op te los teen sy hoë hoeveelheid in 'n gespesifiseerde gegewe temperatuur is die oplosbaarheid. Hier is 'n kort blik op NaCl-wateroplosbaarheid.

NaCl is heeltemal oplosbaar in water. NaCl is 'n sout met teenoorgestelde gelaaide Na+ en Cl-ione wat aan mekaar gekoppel is. Water het basies al die soute opgelos. NaCl wanneer dit by water gevoeg word, dissosieer as ione in water en word dus heeltemal oplosbaar in water.

Waarom is NaCl oplosbaar in water?

Soute soos NaCl wat polêr is, word maklik oplosbaar in polêre oplosmiddels soos water.

NaCl is oplosbaar in water, want by toevoeging van NaCl in water word dit as ione geskei. Daar is die vorming van Na+ en Cl- ione deur dissosiasie. Hierdie ione van NaCl-sout word aan teenoorgestelde ladings van watermolekules geheg.

Na+-ioon word dus aangetrokke tot OH-ione van watermolekule wat NaOH-basis vorm. Net so word die Cl-ione van NaCl aangetrek na positief gelaaide H+-ione van watermolekules wat HCl vorm wat 'n suur is. As gevolg van hierdie rede word NaCl dus oplosbaar in water.

Is NaCl molekulêr?

Molekulêre verbindings bestaan ​​uit verskeie klein molekules wat in die struktuur met mekaar gebind word. Kom ons kyk na NaCl is molekulêr of nie.

NaCl is 'n ioniese verbinding nie molekulêr nie. NaCl kan maklik ione vorm, dus is dit ioniese verbinding. Daar word geen kovalente bindings binne die NaCl-struktuur gevorm nie. Selfs sy formule toon geen voorstelling van bepaalde molekules as soortgelyke molekulêre verbindings nie.

Hoekom is NaCl ionies?

Ioniese verbindings bevat die ione met teenoorgestelde ladings en daar indien geen sterk sigma-bindings in sy struktuur nie.

NaCl-sout is ionies van aard omdat dit saamgestel is uit teenoorgestelde gelaaide ioon Na+ en Cl- ione. Hierdie positiewe en negatiewe ladings het gevorm as gevolg van verlies en wins van 1 elektron deur Na- en Cl-atoom. Hierdie ione word met mekaar vasgehou deur elektrostatiese aantrekkingskrag wat sterk ioniese binding vorm.

Is NaCl polêr of nie-polêr?

Polêre verbindings is dié wat twee pole of elektries gelaaide dipole het en teenoorgestelde vir nie-polêre verbindings. Kom ons kyk kortliks na NaCl-polariteit.

NaCl is 'n polêre verbinding omdat hulle ionies is. Dit het die hoë elektronegatiwiteitsverskilwaarde van 2.23 tussen Na- en Cl-atome. Dus genereer die elektronwolk op Cl-atoom. Daar is dus die vorming van positiewe en negatiewe ladings op Na en Cl. Ioniese verbindings soos NaCl is altyd polêr.

Is NaCl 'n suur of basis?

Suur is 'n spesie wat proton- of waterstofioon skenk. Basis is 'n spesie wat proton- of waterstofione aanvaar. Hieronder is bespreking oor NaCl suur – basiese aard.

NaCl is nie suur of basiese verbinding nie, want dit is 'n sout en neutraal van aard. Dit het 'n pH-waarde van 7 wat sy neutrale aard toon. NaCl word geproduseer deur neutralisasiereaksie tussen sterk suur HCl en sterk basis NaOH. Dit gee H2O en NaCl. Sout vorm dus van sterk suur en basis is neutraal.

Is NaCl 'n elektroliet?

Elektroliete is die spesie wat ioniseer of dissosieer in water en kan elektrisiteit gelei. Kom ons het 'n bietjie bespreking oor NaCl is elektroliet of nie.

NaCl is 'n elektroliet. Omdat dit heeltemal kan dissosieer wanneer dit by water gevoeg word. NaCl is die kombinasie van metaal (Na) en nie-metaal (Cl). Dus, wanneer NaCl by water gevoeg word, dissosieer dit heeltemal in Na+ en Cl-ione en kan elektrisiteit gelei.

Is NaCl 'n sout?

Soute is die verbindings wat geproduseer word met die reaksie tussen suur- en basisverbindings. Hier bespreek ons ​​oor NaCl is 'n sout of nie.

NaCl is 'n sout. Omdat dit gevorm word as gevolg van die reaksie tussen soutsuur (HCl) wat 'n sterk suur is en natriumhidroksied (NaOH) wat 'n sterk basis is. Hierdie reaksie is die neutralisasiereaksie van suur en basis wat gewoonlik soute produseer. NaCl word as 'n tafelsout beskou.

Gevolgtrekking:

NaCl (natriumchloried) is 'n ioniese verbinding. Dit het 8 valenselektrone en 8 alleenpaarelektrone. Dit het +1 formele lading op Na as gevolg van verlies van elektron en -1 lading op Cl-atoom. Dit is polêr, kristallyne vaste stof, elektrolities, neutraal en 'n sout van aard. Dit het gesiggesentreerde kubieke struktuur, met 900 bindingshoek en sp3 hibridisasie.

Dr Shruti Ramteke

Hallo almal Ek is Dr. Shruti M Ramteke, ek het my Ph.D in chemie gedoen. Ek het vyf jaar onderwyservaring vir 11-12 standaard, B,Sc en MSc in chemie vak. Ek het altesaam vyf navorsingsartikels tydens Ph.D gepubliseer oor my navorsingswerk en ek het genootskap van UGC vir my Ph.D. My Meesters met spesialisering Anorganiese chemie en my gradeplegtigheid met chemie, dierkunde en omgewingswetenskap vakke. Dankie

Onlangse plasings