NaBr Lewis-struktuur en kenmerke: 17 volledige feite


NaBr is 'n anorganiese bromied sout van natrium, soortgelyk aan chloried sout van natrium. Kom ons bestudeer 'n paar feite oor NaBr.

NaBr is 'n anorganiese sout van die halogeenreeks met 'n molekulêre gewig van 102.9 g/mol. Dit is 'n wit watervrye vaste stof verpak in kubieke kristalrooster met 'n hoë oplosbaarheid in H2O, metanol, ammoniakoplossing. Dit kan voorberei word deur HBr na NaOH-oplossing oor te dra en is higroskopies van aard.

NaBr word wyd gebruik as 'n broombron deur NaBr met chloorgas te laat reageer en vir sekere kristalgroeitoepassings. Kom ons bespreek meer besonderhede en kenmerke soos vorm, hoek van NaBr.

Hoe om NaBr lewis-struktuur te teken?

NaBr lewis struktuur is 'n eenvoudige elektroniese voorstelling van bindings, alleenpare, valenselektrone. Kom ons teken die stappe wat nodig is.

Tel die totale valenselektrone

Die voorste stap sluit in die tel van die totale aantal buitenste elektrone wat in die valensskilorbitale beskikbaar is. Grondtoestand elektroniese konfigurasie van Na en Br is [Ne]3s1 en [Ar]4s23d104p5. Na het 1 en Br het 7 wat 'n totaal van 8 valenselektrone maak.

Die keuse van die sentrale atoom

Na word as die sentrale atoom gekies. NaBr is 'n diatomiese ioniese molekule, so die konsep van die keuse van 'n sentrale atoom maak nie 'n letterlike sin in hierdie konteks nie.

Die vorming van die skeletstruktuur

Na en Br word geteken met hul onderskeie valenselektrone in hul omgewing en 'n elektron wat oorgedra is, word van Na na Br getoon. Skeletstruktuur is die elektroniese voorstelling van die molekule voor finale konstruksie van die Lewis-struktuur.

Teken die finale Lewis-kolstruktuur

Die elektronpaar tussen die atome word as die enkelbinding geteken en die oorblywende valenselektrone word op Cl geplaas as eensame paar elektrone. Sodoende word die oktet vervul vir beide Na- en Cl-atome.

NaBr lewis struktuur resonansie

Resonansiestruktuur is die kanoniese voorstelling van delokalisering van elektronwolk in 'n sisteem. Kom ons kyk na die resonansievorm van NaBr.

Die resonansiestruktuur van NaBr is nul met geen pi-bindings vir delokalisering van bindings nie. Die enkelbinding tussen Na- en Br-atoom is vas en vorm 'n stabiele enkelgebonde verbinding. Resonansiestrukture is belangrik vir kovalente verbindings met pi-bindings om die stabiliteit van die struktuur te maksimeer.

NaBr lewis struktuur vorm

Die vorm of struktuur van 'n molekule hang slegs af van die gebonde elektronpare. Kom ons bespreek in besonderhede.

Die vorm van NaBr-molekule is lineêr in vorm met 'n enkelbinding tussen die atome. Die alleenpare is wel verantwoordelik vir NaBr-vorm en bly gelokaliseer op die onderskeie atome op 'n maksimum afstand om afstoting tussen die alleen- en gebonde elektronpare te minimaliseer.

Die vorm van 'n molekule word sterk beïnvloed deur sy ewewigstoestand en die energie wat die sisteem besit in daardie staat.

NaBr lewis struktuur formele aanklag

Formele lading is die hipotetiese lading wat deur die atome in 'n molekule verkry word as die elektrone regverdig in 'n sisteem versprei is. Kom ons bereken die formele heffing vir NaBr.

Formele lading van NaBr = (Aantal valenselektrone in 'n vrye atoom van die element) – (Aantal ongedeelde elektrone op die atoom) – (Aantal bindings aan die atoom)

  • Formele lading van Na = 1-0-1 = 0
  • Formele lading van Br = 7-6-1 = 0
  • Die algehele lading van die molekule is nul en die onderskeie atome het ook nul formele lading wat impliseer dat NaBr-molekule neutraal is.

NaBr lewis struktuur oktet reël

Oktetreël bepaal dat elke atoom 8 elektrone in sy valensieskil opneem om maksimum kerndopstabiliteit te verkry. Kom ons kyk of NaBr oktetreël volg.

NaBr gehoorsaam oktetreël deur 'n stabiele en edele molekule te vorm. Dit vind plaas deur een elektron deur Na oor te dra na Br. Br verkry edelgastipe konfigurasie deur een elektron te verkry en Na neem 'n edelgaskonfigurasie aan deur een elektron aan Br te verloor.

As 'n molekule elektrone verloor, bykry of deel op 'n manier wat lei tot 'n kerndoptipe edelgaskonfigurasie met 8 elektrone in sy oktet, dan volg dit oktetreël.

NaBr lewis struktuur alleenpare

Eensame pare is die nie-gebonde elektronpare wat nie aan hibridisasie deelneem nie. Kom ons bereken die alleenpare vir NaBr.

NaBr lewis struktuur het altesaam 3 alleenpare. Die 3 alleenpare is van Br en woon daarop sonder om by delokalisering betrokke te raak. Br neem 1 elektron van Na op en vorm die binding en die ander 6 elektrone van Br neem nie deel aan bindingsvorming nie.

NaBr valenselektrone

Valenselektrone is die buitenste elektrone wat losweg aan die kerne gebind is en aan bindingsvorming deelneem. Kom ons bereken valenselektrone vir NaBr.

NaBr lewis struktuur het 'n totaal van 8 valenselektrone beskikbaar vir Lewis struktuur konstruksie. 1 elektron van Na word na Br oorgedra om 'n binding te vorm en sy oktet te voltooi. Die oorblywende 6 elektrone van woon op Br sonder om te delokaliseer.

Grondtoestand elektroniese konfigurasie van Na en Cl is [Ne]3s1 en [Ar]3d104s24p5 en valensdoppe is 3s en 4s, 4p in Na en Br.

NaBr lewis struktuur hoek

Bindingshoek is die hoek wat gevorm word tussen twee bindings wat tot dieselfde sentrale atoom vorm. Kom ons bespreek hieronder.

NaBr het 'n bindingshoek van 1800 waar die atome op 'n lineêre geometrie wyse geskei word. Hier werk die konsep van hibridisasie en bindingshoek afhangend daarvan nie in die geval van NaBr nie aangesien die molekule ionies van aard is en nie kovalent nie.

NaBr hibridisasie

Die hibridisasie van NaBr is sp3 met rots sout kristal rooster. Kom ons bespreek in besonderhede.

NaBr het rotssoutstruktuur met sp3 verbastering. Na+ katione en Br- anione beslaan vlakke, hoeke, rande en middelpunte van die kristal kubieke rooster. Rotssoutstruktuur stem soms ooreen met sp3 verbastering. In NaBr het dit enkelbinding tussen Na- en Br-atome wat gevorm word deur die oordrag van elektrone.

NaBr is ionies en hibridisasie se konsep is vir kovalente vastestowwe om ekstra stabiliteit te verkry deur oorvleueling van orbitale. Ioniese verbindings behels nie orbitale wat oorvleuel nie.

NaBr lewis struktuur
Rotssoutstruktuur van NaBr uit Wikipedia

Is NaBr solied?

'n Vaste toestand is 'n toestand van materie waarin al die molekules styf gepak is wat 'n vaste vorm gee. Kom ons bespreek in besonderhede.

NaBr is vaste toestand hoofsaaklik as gevolg van hoë atoommassa van Br. Dit lei tot 'n digte pakkingstoestand met groter van der waals aantrekkingskragte. As sodanig word hoër energiekrag vereis om die diskrete molekules te skei in 'n diggepakte wit watervrye kristallyne toestand by hoë smelt- en kookpunt.

Hoekom is NaBr solied?

In die volgende afdeling sal ons bespreek waarom NaBr in vaste toestand is.

NaBr is solied aangesien die halogeen Br-element homself in die groep met groter atoommassa plaas en die neiging van 'n verbinding om gestol te word, neem toe in die groep in 'n periodieke tabel.

Is NaBr oplosbaar in water?

Hidrasie-energie of oplosbaarheidstempo hang af van hoe goed die ione saamgepak is. Kom ons bespreek in besonderhede.

NaBr is oplosbaar in water aangesien dit ionies en polêr van aard is wat lei tot die afbreek van die kristalrooster na onderskeie katione en anione en omring deur watermolekules. Dit vorm 'n sterk ioon-dipool interaksies wat lei tot 'n hoë hidrasie energie wat voldoende hoog is om rooster energie te oorkom.

Hoekom is NaBr oplosbaar in water?

Roosterenergie is die energie wat vrygestel word wanneer 'n traliewerk in die onderskeie ione afbreek. Vir 'n verbinding om oplosbaar te wees in water, hidrasie-energie > roosterenergie.

Daar word gevind dat NaBr oplosbaar is in water aangesien dit hoë hidrasie-energie het in vergelyking met roosterenergie. Die ione (katione en anione) en water vorm sterk interaksies. Die interaksie tussen Na en Br in hul kristalroostervorms is nie so sterk nie as gevolg van verskil in groottes.

Is NaBr polêr of nie-polêr?

'n Polêre molekule bevat ladingskeiding en definitiewe dipoolmomente se grootte. Kom ons kyk of NaBr polêr is of nie.

NaBr is polêr aangesien dit groot elektronegatiwiteitsverskil tussen Na- en Br-atome het. Aangesien Br meer elektronegatief as Na is (Na = 0.92 en Br = 3.2), trek dit die elektrondigtheid van die binding tussen Na en Br na homself toe. Verder het hulle ladingskeiding met + en – ladings op Na en Br.

Hoekom is NaBr polêr?

In die bespreking hieronder sal ons leer hoekom NaBr polêr van aard is.

NaBr is polêr as gevolg van ladingskeiding wat lei tot gedeeltelike positiewe en negatiewe punte in die molekule. Polariteit hang af van afstand tussen die ladings en grootte van ladings wat die ioniese vastestof bevoordeel om polêr van aard te wees.

Is NaBr suur of basis?

'n Suur of 'n basis produseer gekonjugeerde basis of gekonjugeerde suur wanneer dit opgelos word. Kom ons bespreek in besonderhede.

NaBr is nie 'n suur of 'n basis nie, aangesien dit gevorm word deur die neutralisasiereaksie van effens suur waterstofbromiensuur, HBr en sterk basisse NaOH. Hierdie reaksie word neutralisasiereaksie genoem en vorm water en neutrale sout, NaBr. Dit het ook nie suur protone of basiese hidroksielione nie.

Is NaBr 'n elektroliet?

'n Elektroliet word gevorm deur suur en basis wat uit katione en anione bestaan, te reageer. Kom ons bespreek in besonderhede.

NaBr is 'n elektroliet soos dit dissosieer in Na+ en Br- ione in oplossing. Die katione en anione kan na teenoorgestelde rigtings beweeg wanneer elektriese stroom deur elektrodes in oplossing versprei word. Die mate van dissosiasie van NaBr in oplossing hang af van die hoeveelheid ione wat in ewewig gevorm word.

Is NaBr 'n sout?

'n Sout is 'n chemiese samestelling van katione en anione met gebalanseerde netto lading. Kom ons bespreek in besonderhede.

NaBr is 'n neutrale sout wat gevorm word tydens neutralisasiereaksie van HBr en NaOH wat water as die neweproduk vorm en NaBr as die neutrale sout.

Hoekom is NaBr 'n sout?

Laat ons in die volgende afdeling verstaan ​​hoekom NaBr 'n sout is.

NaBr is 'n sout aangesien dit gevorm word uit reaksie van 'n ligte suur en 'n sterk basis. Dit is 'n neutrale sout wat tussen metaal-niemetaal gevorm word en het geen suur proton of basiese hidroksielioongroepe nie.

Is NaBr ionies of kovalent?

'n Ioniese verbinding bestaan ​​uit ione wat deur elektrostatiese kragte van interaksies vasgehou word. Kom ons bespreek in besonderhede.

NaBr is 'n ioniese verbinding aangesien dit Na uitmaak+ en Br- ione in hul kristalrooster en die verbinding word gevorm deur elektrone oor te dra en nie te deel nie. Na en Br het ook 'n groot elektronegatiwiteitsverskil wat lei tot gedeeltelike verplasing van elektronwolk na Br.

Hoekom is NaBr ionies?

In die volgende bespreking sal ons verstaan ​​waarom NaBr ionies is.

NaBr is ionies as gevolg van aanskoulike elektronegatiwiteitsverskil van 2.98 wat lei tot ladingskeiding tussen die twee punte van 'n molekule en groot verskil in grootte tussen die twee radiusse. Vir 'n molekule om ionies te wees, moet dit elektronegatiwiteitsverskil groter as 1.7 hê.

Is NaBr 'n molekulêre verbinding?

'n Molekulêre of 'n kovalente vaste stof word gevorm tussen twee nie-metale of nie-ioniese spesies. Kom ons bespreek hieronder.

NaBr is nie molekulêr nie aangesien die verbinding gevorm word deur 'n metaal en niemetaal te laat reageer. Die atome is ionies van aard en word vasgehou deur elektrostatiese aantrekkingskragte wat lei tot ioniese verbindings. Die aantrekkingskragte is kovalent van aard in molekulêre verbindings.

Gevolgtrekking

NaBr is 'n ioniese, polêre wit kristallyne vaste stof met 'n hoë smelt- en kookpunt wat wyd gebruik word as 'n bron van broom en wyd gebruik word in olie- en boorbedrywe.


Nandita Biswas

Hallo. Ek doen my Meestersgraad in Chemie met 'n spesialisering in organiese en fisiese chemie. Ek het ook twee projekte in chemie gedoen - Een wat handel oor kolorimetriese skatting en bepaling van ione in oplossings. Ander in Solvatochromism bestudeer fluorofore en hul gebruike in die veld van chemie saam met hul stapeleienskappe op emissie. Ek het ook gespesialiseer in Resin chemikalieë. Kom ons koppel deur LinkedIn-https://www.linkedin.com/in/nandita-biswas-244b4b179

Onlangse plasings