Na2SO3 Lewis-struktuur en -kenmerke (13 nuttige feite)


Na2SO3 of natriumsulfiet is 'n wit vaste anorganiese verbinding met molêre massa 126.043 g/mol. Kom ons bespreek die struktuur en 'n paar belangrike kenmerke op Na2SO3 kortliks.

Na2SO3 is 'n ioniese verbinding met seskantige monokliniese kristalstruktuur. Die watervrye Na2SO3 het digtheid 2.633 g/cm3 terwyl die heptahidraat Na2SO3 beskik oor 'n digtheid 1.561 g/cm3. Alhoewel dit 'n skerp smeltpunt 33.4 het0C (heptahidraat Na2SO3) en 5000 C (watervry), maar dit het geen werklike kookpunt nie.

Kom ons ondersoek die Lewis-struktuur, hibridisasie, bindingshoek, polariteit met 'n paar ander relevante onderwerpe oor Na2SO3 volledig.

Hoe om Na te teken2SO3 lewis struktuur?

Lewis-struktuur gee 'n algehele idee van die posisie van elk van die samestellende atoom in 'n molekule. Kom ons praat in detail hieroor.

Toewysing van die valensieskilelektrone:

Die samestellende atome van Na2SO3, natrium (Na), swael (S) en suurstof (O) het een, ses en ses elektrone in hul onderskeie buitenste dop.

Bepaling van die bindingselektrone:

Daar is vier kovalente bindings teenwoordig in die SO32- deel. Daarom, (4×2) = 8 elektrone van SO32- betrokke is by bindingsvorming. Twee Na+ atome skenk hul twee valenselektrone aan SO32- en genereer 'n ioniese interaksie.

Om die nie-bindende elektrone uit te vind:

Swael het twee, negatief gelaaide suurstofatoom het ses en neutrale suurstof het vier nie-bindende elektrone oor in hul valensdop.

na2so3 lewis struktuur
Na2SO3 Lewis-struktuur

Na2SO3 Lewis Struktuur Vorm

Lewis struktuur vorm van molekule is vasbeslote om 'n idee te kry oor sy driedimensionele herrangskikking van die atome. Kom ons bepaal die struktuur daarvan.

Die vorm van die Na2SO3 kristal is seskantige monoklinies. Dit is 'n ioniese verbinding, daarom kan ons nie die Lewis-struktuurvorm van die hele Na bepaal nie2SO3 molekule. SO32- deel bevat 'n groep atome wat deur kovalente bindings geheg is. Dus, die vorm van SO32- is trigonaal piramidaal.

Die vorm van SO32- kan voorspel word uit die VSEPR (valence shell elektronpair repulsion) teorie. Aangesien die sentrale atoom van SO32-, swael het eensame pare en dit staar afstoting in die gesig van die eensame pare suurstof, die vorm van SO32- is verwring van sy molekulêre geometrie (tetraëder) en toon trigonale piramidale vorm.

Na2SO3 Lewis Struktuur Formele aanklag

Formele aanklag staan ​​bekend as vals lading of teoretiese lading, wat deur die individuele atoom in die molekule gedra word. Kom ons bereken die formele lading van die atome van Na2SO3.

Die berekening van formele lading van Na2SO3, 'n ioniese verbinding is nie moontlik nie. Ons kan slegs die formele lading van SO bereken32- (Kovalent gebonde groep atome) deur die formule = te gebruik {Totale aantal valanselektrone – aantal nie-bindende elektrone – (aantal bindingselektrone /2)}.

 • Formele swaellading = 6 – 2 – (8/2) = 0
 • Formele lading van die suurstof geheg deur enkelbinding met swael = 6 – 6 – (2/2) = -1
 • Formele lading van die suurstofatoom geheg deur dubbelbinding met swael = 6 – 4 – (4/2) = 0
 • Daarom is die totale lading van SO32-= {2× (-1)} = -2.

Na2SO3 Lewis Struktuurhoek

Bindingshoek is die hoek wat geskep word tussen twee kovalente bindings en een atoom in 'n molekule. Kom ons vind die bindingshoek in Na uit2SO3.

Die bindingshoek van Na2SO3 kan nie bepaal word nie aangesien dit 'n ioniese verbinding is. Daar is geen kovalente binding tussen Na nie+ en SO32-. Maar ons kan die bindingshoek in SO voorspel32- wat 107.5 is0 van die verbastering (sp3) daarvan.

As gevolg van die teenwoordigheid van alleenpaar in die sentrale atoom, swael, veroorsaak die interferensie van hierdie alleenpaar (afstoting met die alleenpaar suurstofatoom) 'n vervorming van bindingshoek vanaf die ideale bindingshoek (109.5)0). Daarom toon dit effens minder bindingshoek vanaf ideale geval.

Na2SO3 Lewis Struktuur Oktet Reël

Oktetreël, 'n reël van chemie, toon dat enige atoom in 'n molekule geneig is om agt elektrone in sy valensiedop te kry soos sy naaste inerte gas. Kom ons lewer kommentaar daarop.

Na2SO3 gehoorsaam oktetreël aangesien al sy samestellende atome (behalwe swael) die oktetreël bevredig. Na bevat 11 valenselektrone en na die skenking van een elektron, bereik dit 8 elektrone in sy valensieskil (2s.2 2p6) en pas by die elektronkonfigurasie van sy naaste edelgas, neon.

Swael het ses buitenste dopelektrone en wanneer dit 4 kovalente bindings met 3 suurstofatome (3 sigma en een pi) vorm, kan dit nie agt elektrone in sy valensdop kry nie. Suurstof het ses valenselektrone en wanneer dit binding met swaelatoom vorm, bereik dit 8 valensieskil-elektronkonfigurasie en die oktetreël is bevredig.

Na2SO3 Lewis Struktuur Eensame Pare

Eensame pare dui daardie valensieskilelektrone aan wat nie betrokke is by bindingsvorming met die substituentatome in 'n molekule nie. Kom ons lewer kommentaar hierop.

Na2SO3 het altesaam 18 nie-bindende elektrone of 9 alleenpare wat deur die SO besit word32-. Die aantal alleenpare word met hierdie formule = bereken (Totale aantal elektrone in valensieskil – aantal bindingselektrone).

 • Nie-bindende elektrone van elk van die Na-atoom = 1 – 1 = 0
 • Nie-bindende elektrone van swael = 6 – 4 = 2
 • Nie-bindende elektrone van elk van die suurstofatoom (geheg deur enkelbinding met swael) = 6 – 0 = 6
 • Nie-bindende elektrone van suurstof gebind met dubbelkovalente binding = 6 – 2 = 4.
 • Dus, totale aantal nie-bindende elektrone in Na2SO3 = {2 + (6×2) + 4} = 18 of 9 alleenpare.

Na2SO3 Valensie-elektrone

Die meeste buitenste dop elektrone van enige atoom word beskou as valensie dop elektrone en hulle dra by tot binding as gevolg van groter reaktiwiteit. Kom ons bespreek dit.

Die totale aantal valensieskilelektrone in natriumsulfiet (Na2SO3) is 25. Hierdie valenselektrone word bereken uit die som van die samestellende atome van die molekule. Natrium (Na), swael (S) en suurstof (O) het onderskeidelik een en ses en ses elektrone in hul buitenste dop.

Valenselektrone word vanaf die elektronkonfigurasie van elke atoom getel. Na, S en O het valensdop-elektronkonfigurasie3s1, 3's2 3p4, 2's2 2p4 onderskeidelik. Dus, totale aantal valenselektrone in Na2SO3 is = {1 + 6 + (3×6)} = 25.

Na2SO3 verbastering

Orbitale hibridisasie word gedefinieer as die vermenging van twee atoomorbitale om 'n nuwe hibriede orbitaal te genereer en die nuwe een is heeltemal anders as sy atoomorbitale. Kom ons ondersoek dit.

Die verbastering van Na2SO3 kan nie bepaal word nie aangesien dit 'n ioniese verbinding is. Die term "hibridisering" is slegs van toepassing op kovalent-gebonde molekule. Byvoorbeeld, in Na2SO3, die verbastering van SO32- kan bepaal word aangesien dit 'n kovalente ioniese deel is. Die verbastering van SO32- sp3.

Hibridisering van enige molekule kan bepaal word uit die berekening van steriese getal en die formule is = (Aantal alleenpare in sentrale atoom – Aantal atome gebind met sentrale atoom). Daarom is die steriese getal van SO32- = 1 + 3 = 4 en hibridisasie is sp3.

Na2SO3 oplosbaarheid

oplosbaarheid word gedefinieer as die vermoë van 'n opgeloste stofmolekule om oplossing met 'n oplosmiddelmolekule te vorm. Kom ons bepaal dit.

Na2SO3 word oplosbaar in die volgende oplosmiddels-

 • Water (oplosbaarheid is 27 g/100 ml by 200 C en 30.7 g/100 g by 250 C).
 • Gliserol.

Na2SO3 is basies oplosbaar in die bogenoemde twee polêre oplosmiddels as gevolg van dieselfde aard. Slegs polêre molekules word in polêre oplosmiddel opgelos omdat hulle in staat sal wees om die waterstofbinding teenwoordig in watermolekule te verbreek as gevolg van positiewe eind-negatiewe eindstabiliserende interaksie tussen opgeloste stof en oplosmiddelmolekule.

 Is Na2SO3 vaste stof of gas?

Fisiese toestand of vastestof, vloeibare en gasvormige toestand hang af van die kook- en smeltpunt van daardie molekule. Kom ons lewer kommentaar hierop.

Na2SO3 is 'n wit kristallyne vaste stof, aangesien dit 'n ioniese verbinding is. Ioniese verbindings word geheg deur baie sterk elektrostatiese aantrekkingskrag wat tussen twee teenoorgestelde gelaaide ione inwerk. In Na2SO3, hierdie sterk kolumbiese krag werk tussen Na+ en SO32-.

Is Na2SO3 polêr of nie-polêr?

Polariteit of nie-polariteit kan gedefinieer word deur die teenwoordigheid of afwesigheid van skeiding van elektriese lading. Kom ons praat in detail hieroor.

Na2SO3 is beslis 'n polêre molekule aangesien dit 'n ioniese verbinding is en ioniese verbindings altyd polêr is. Die polariteit ontstaan ​​as gevolg van die teenwoordigheid van twee teenoorgestelde ladings, Na+ en SO32- wat saam gehou word deur sterk elektrostatiese aantrekkingskrag in Na2SO3.

Is Na2SO3 suur of basies?

'n Suur of basis is die afwesigheid of teenwoordigheid van oortollige elektrondigtheid wat van ander atome geskenk of aanvaar kan word. Kom ons bepaal dit.

Na2SO3 is basies van aard. Hierdie sout word gevorm deur die reaksie van sterk basis, natriumhidroksied en swak swaelsuur. Daarom is die pH van die waterige oplossing altyd meer as 7.

Dit ondergaan hidrolise by reaksie met H2O. Die reaksie is – SO32- + H2O = HSO3- +O-. As gevolg van produksie van OH- ioon, Na2SO3 toon basaliteit in water.

Is Na2SO3 elektroliet?

Elektroliete word in teenoorgestelde gelaaide ione in waterige oplossing of enige ander oplosmiddel gedissosieer. Kom ons praat kortliks hieroor.

Na2SO3 is 'n sterk elektroliet aangesien dit 'n ioniese verbinding is. Dit word in Na gedissosieer+ en SO32- in waterige oplossing. Nadat dit in water opgelos is, word dit in natrium-, sulfaat- en hidroksiedione gedissosieer.

Is Na2SO3 ionies of kovalent?

Ioniese karakter of kovalensie word bepaal na gelang van die tipe interaksie teenwoordig in die molekule. Kom ons bepaal dit.

Na2SO3 is beslis 'n ioniese verbinding omdat twee verskillende ladings geheg word deur 'n sterk kolumbiese aantrekkingskrag. Twee natriumatome dra hul laaste valenselektrone oor na SO3 heeltemal en word Na+ en SO3 SO word32-. Die volledige oordrag van elektrone maak Na2SO3 'n ioniese verbinding.

Gevolgtrekking

Na2SO3 het verskillende gebruike in verskeie velde soos fotografie, in bleiking van wol preserveermiddels van voedsel en medikasie. Dit werk ook as 'n antioksidant in die vervaardiging van pulp vir papier en houtprodukte.

Aditi Roy

Hallo, ek is Aditi Ray, 'n chemie KMO op hierdie platform. Ek het graduering in Chemie van die Universiteit van Calcutta voltooi en nagraadse studie van Techno India University met 'n spesialisasie in Anorganiese Chemie. Ek is baie bly om deel te wees van die Lambdageeks-familie en ek wil graag die onderwerp op 'n simplistiese manier verduidelik. Kom ons koppel deur LinkedIn-https://www.linkedin.com/in/aditi-ray-a7a946202

Onlangse plasings