Na2S lewis Struktuur en kenmerke: 17 volledige feite


Na2S lewis struktuur of natriumsulfied is 'n anorganiese verbinding met 'n belangrike posisie in organiese chemie. Kom ons bespreek al sy aspekte in 'n gedetailleerde vorm.

 Na2S lewis struktuur bestaan ​​uit metaal Na en nie-metaal S. As gevolg van groot verskille vorm hulle Na2S lewis struktuur deur die oordrag van elektrone wat ioniese binding tot gevolg het. Na 'n metaal skenk elektrone en S wat 'n nie-metaal is, aanvaar daardie elektrone wat lei tot die ioniese verbinding 

Na2S lewis struktuur bestaan ​​in sy gehidreerde vorm wat Na2S.9H2O is. Dit is 'n kleurlose wateroplosbare vaste stof en 'n sterk alkaliese oplossing. Omdat dit solied is, kies dit vir 'n antifluorietstruktuur en CaF2-raamwerk. Kom ons bespreek verskeie eienskappe soos hoek, hibridisasie, vorm, geassosieer met Na2S lewis struktuur.

Hoe om Na2S Lewis-struktuur te teken?

Na2S-lewis-struktuurvorming met behulp van elektronpuntsimbole behels die oordrag van elektrone. Kom ons vind dit stapsgewys uit.

Stap 1: Tel die totale aantal valenselektrone

Die eerste stap is om die valenselektrone op te som. Die totale aantal valenselektrone in die Na2S-lewisstruktuur is 8. Na het 1 en S het 6 valenselektrone. Die totale som is dus 1(2) + 6 = 8. Dus is 'n totaal van 8 valenselektrone betrokke by binding.

Stap 2: Kyk uit vir die sentrale atoom

Die volgende deel is om die sentrale atoom te vind. Hier is die sentrale atoom S. Dit is nie die minste elektronegatief nie, maar dit het 'n groot elektronegatiwiteitsverskil met Na aangesien laasgenoemde metaal is en eersgenoemde die nie-metaal.

Stap 3: Voldoening aan die oktetkriteria

Voltooiing van oktetstabiliteitskriteria is die volgende stap. Hier is Na metaal en S is 'n nie-metaal. Daar sal dus 'n oordrag van elektrone wees. Na sal een 1 elektron elk verloor wat deur die S-atoom aanvaar sal word as gevolg van sy hoë elektrondigtheid. Dit sal lei tot Na+ katioon en S2-anioon.

Stap 4: Bevestig die stabiliteit met 'n formele aanklag

Die laaste stap van Lewis-struktuur is die berekening van die formele heffing vir die bevestiging van die stabiliteit van die struktuur. Sover dit die Na2S-lewisstruktuur betref, is die formele lading van beide Na en S 0 wat die stabiliteit en identiteit van die molekule as die bestaande struktuur bevestig.

Na2S lewis struktuur
Na2S lewis struktuur

Na2S lewis struktuur resonansie

Resonansie of mesomerisme as 'n verskynsel word in baie Lewis-strukture waargeneem. Kom ons bepaal of die Na2S lewis-struktuur dieselfde vertoon of nie.

Na2S lewis struktuur toon nie resonansie nie. Resonansie word gewoonlik waargeneem in organiese verbindings met alleenpare waar delokalisering moontlik is. Na2S lewis-struktuur is 'n ioniese verbinding met geen deling nie, dus word geen kanoniese strukture waargeneem nie.

Resonansiestrukture word gevorm waar 'n enkele struktuur nie in staat is om al die gepaardgaande eienskappe te verduidelik nie en verskeie hibriede strukture word gevorm. Resonansie word slegs in kovalente verbindings waargeneem. Resonansie moet ook aan die oktetstabiliteitskriteria voldoen.

Na2S lewis struktuur vorm

Die vorm van die molekule is 'n kenmerk wat sy rangskikking of raamwerk toon. Kom ons kyk na die vorm van die Na2S lewis-struktuur.

Die vorm van die Na2S-lewisstruktuur is gebuig. Die konsep van vorm is nie baie geldig in ioniese verbindings nie, aangesien daar die vorming van ione in hulle is. Dus, die vorm in die Na2S-lewis-struktuur, hoewel gebuig van aard, behels nie bindingsvorming of hou as 'n raamwerk nie.

In ioniese verbindings is die konsep van vorm nie baie algemeen nie, aangesien die kovalensie afwesig is wat die molekule as 'n raamwerk bymekaar hou. So 'n situasie word nie waargeneem in ioniese verbindings waar daar ionevorming is en elektrovalensie bestaan ​​nie.

Na2S lewis struktuur 3D voorstelling

Na2S lewis struktuur formele lading

Formal charge calculation is the identification factor related to the stability of the molecule. Let us calculate the formal charge of the Na2S lewis struktuur.

Die formele lading van atoom = Aantal valenselektrone – Aantal nie-bindende elektrone – Aantal bindingselektrone/2

Deur die formule hierbo te gebruik, laat ons die formele lading vir Na en S in die Na2S-lewisstruktuur bereken.

  • Formele lading van Na in Na2S lewisstruktuur = 1 – 0 – 2/2 = 0
  • Formal charge of S in Na2S lewis struktuur = 6 – 4 – 4/2 = 0
  • Daarom is die formele lading van Na2S lewis-struktuur 0 wat die bestaan ​​van die molekule bevestig.

Na2S lewis struktuur hoek

Die bindingshoek in die Lewis-struktuur is die hoek wat gevorm word tussen 2 atome wat gebind is. Kom ons bespreek bindingshoeke in die Na2S lewis-struktuur.

Daar is geen bindingshoek in die Na2S lewisstruktuur nie. Dit is omdat daar geen konkrete molekulêre geometrie van Na2S lewis-struktuur is nie. Die binding is ionies wat ione behels en die bymekaarhou van die molekule is as gevolg van verskille in elektrondigthede.

Net soos vorm is die konsep van bindingshoek meer geldig in kovalente verbindings. In die geval van die Na2S lewis-struktuur is 'n raamwerk afwesig as gevolg van die oordrag van elektrone in plaas van om te deel en die binding is ionies.

Na2S lewis struktuur oktet reël

Die oktetreël is 'n stabiliteitskriterium wat deur die deel of oordrag van elektrone vervul kan word. Kom ons kyk na dieselfde scenario in die Na2S lewis-struktuur.

Na2S lewis-struktuur voldoen aan die oktetkriteria wat die teenwoordigheid van 8 elektrone in al die atome na binding is. Na het 1 valenselektron en S het 6 valenselektrone. Aanvaarding van 2 elektrone deur S en skenking van 1 elektron elk by 2 Na sal aan die oktetkriteria vir beide voldoen.

Na2S lewis struktuur is 'n ioniese verbinding, so hier sal daar aanwins en verlies van elektrone wees wat sal lei tot Na+ katione en S2- anione. Dit voldoen nie net aan die oktetkriteria nie, maar skep ook 'n sterk elektrovalente binding in die Na2S lewis-struktuur.

Na2S lewis struktuur alleenpare

Lone pairs of electrons are the extra electrons that do not participate in bonding. Let us figure out the lone pairs in the Na2S lewis structure.

Die alleenpaar elektrone in die Na2S-lewisstruktuur is 4. Daar is altesaam 8 valenselektrone in die struktuur. Na het 'n valensie van 1 wat impliseer dat 2 Na-atome 2 elektrone na 'n S-atoom kan oordra. So in totaal is 4 elektrone gebind en die res 4 is alleenpare.

Die alleenpaar speel geen rol in die deel of verskuiwing van elektrone nie. Maar hulle het 'n belangrike rol in die besluit van die posisies van die hele molekulêre raamwerk. Hulle beïnvloed wel hoekveranderinge, dipoolmomente, stereogene posisionering, ens. 

Na2S lewis struktuur valenselektrone

Valenselektrone is die buitenste elektrone wat as gevolg van minder kernaantrekkings aan chemiese binding kan deelneem. Kom ons bereken dieselfde in die Na2S lewis-struktuur.

Daar is 'n totaal van 8 valenselektrone in die Na2S lewis-struktuur. Dit kan bereken word deur die valenselektrone in die individuele atome van natrium en swael in die Na2S lewis-struktuur by te voeg.

Kom ons bereken die totale aantal valenselektrone in die Na2S lewis-struktuur.

  • Valenselektrone in Na in Na2S lewisstruktuur = 1
  • Valenselektrone in S in Na2S lewisstruktuur = 6
  • Totale aantal valenselektrone in Na2S lewis-struktuur = 1(2) + 6 = 8
  • Die totale aantal valenselektrone in die Na2S-lewisstruktuur is dus 8

Na2S lewis struktuur hibridisasie

Hibridisering is die vermenging van die atoomhibriedorbitale om nuwe orbitale te vorm. Kom ons bepaal die hibridisasie in die Na2S lewis-struktuur.

Na2S lewis struktuur does not exhibit hybridization because it is an ionic compound that does not exhibit sharing hence there is no intermixing and only the electron density is involved in bonding.

Nog 'n aspek waarop die konsep van verbastering gebaseer is, is die bent se reël. If a molecule satisfies the conditions of the bent rule then no hybridization occurs in the molecule and Na2S lewis struktuur follows the same.

Is Na2S Lewis-struktuur solied?

Enige chemiese verbinding behoort tot die drie toestande van materie volgens die ruimte of aantrekkingskrag. Kom ons vind dieselfde uit in die Na2S lewis-struktuur.

Na2S lewis-struktuur is 'n vaste stof en bestaan ​​in die vorm van 'n geel poeier. Omdat dit 'n vaste stof is, toon dit die kristalstruktuur eienskappe van die vaste stof en bestaan ​​dit as 'n antifluoriet raamwerk.

Hoekom is Na2S Lewis-struktuur solied? .

Na2S lewis struktuur is solid because of the weight percentage specified in the commercial samples. Apart from this in its real form, it exists in its hydrated version as Na2S.9H2O. The hydrous and anhydrous salts are colorless solid. 

Is Na2S Lewis-struktuur oplosbaar in water?

As 'n ioniese verbinding is die oplosbaarheid van die Na2S-lewisstruktuur betekenisvol. Kom ons bespreek die wateroplosbaarheid in die Na2S lewis-struktuur.

Na2S lewis struktuur is soluble in water. Apart from that, it forms a strongly alkaline solution with water which on exposure to moisture has a rotten egg-like smell similar to H2S.

Hoekom is Na2S Lewis-struktuur oplosbaar in water??

Na2S lewis struktuur as exhibited from its bonding properties is an ionic compound. Ionic compounds are water-soluble because of the polar nature of the water which makes it easy for the dissociation of the compound. This increases the solubility of the molecule.

Is Na2S lewis-struktuur polêr of nie-polêr?

Die polariteit van die molekule is gebaseer op die verskille in die ladings van die atome betrokke by die molekule. Kom ons vind die polariteit van die Na2S-lewisstruktuur uit.

Na2S lewis struktuur is polar. This is because of the huge electronegativity difference between the sodium and sulfur atom. Due to this, a dipole is created.

Hoekom is Na2S Lewis-struktuur polêr van aard?

Na2S lewis-struktuur is 'n polêre verbinding omdat die atome betrokke by binding 'n groot verskil in hul elektronegatiwiteit het. Na is 'n katioon en S is 'n anioon met positiewe en negatiewe ladings as gevolg van die verlies en wins van elektrone onderskeidelik. 

Is Na2S lewis-struktuur 'n molekulêre verbinding?

The terminology molecular compound and covalent compound are synonymous with each other. Let us find out whether the Na2S lewis struktuur molekulêr is of nie.

Na2S lewis-struktuur is nie 'n molekulêre verbinding nie. Dit vertoon nie die eienskappe en kenmerke van die molekulêre verbinding nie. In plaas daarvan is dit 'n ioniese verbinding as gevolg van sy eienskappe.

Hoekom is Na2S lewis-struktuur nie 'n molekulêre verbinding nie?

Na2S lewis-struktuur is nie molekulêr nie, want die atome betrokke by die binding is teenoorgesteld en is pole uitmekaar. Na is metaal en S is 'n nie-metaal wat teenoorgestelde is in periodieke eienskappe. Hulle kan dus nie gebind word deur te deel nie.

For a compound to be molecular it should exhibit sharing and the bond is covalent which is not a strong bond. Molecularity is exhibited in compounds where nonmetals or metalloids are involved. Such conditions are not prevalent in the Na2S lewis struktuur.

Is Na2S Lewis-struktuur 'n suur of basis?

Suur of basiese eienskappe kan deur verskeie reaksies beoordeel word. Kom ons bepaal of die Na2S-lewisstruktuur 'n suur of 'n basis is.

Na2S lewis-struktuur is 'n basiese sout, want hier is die basis dominant in vergelyking met suur. Maar sy reaksie is 'n soutvormingsreaksie waar suur met die basis reageer.

Waarom word Na2S lewis-struktuur, alhoewel dit 'n sout is, as basies beskou?

Na2S lewis struktuur is salt but it is basic because of the additional OH- ions formed by the hydrolysis of an anion. So it is considered a basic salt.

Nog 'n rede vir sy basiese oorheersing is sy vermoë om 'n sterk alkaliese oplossing te vorm wanneer dit in water opgelos word. Die vormingsreaksie van Na2S-lewisstruktuur behels ook 'n sterk basis-NaOH wat nog 'n rede agter die basiese of alkaliese aard daarvan kan wees.

Is Na2S Lewis-struktuur 'n elektroliet?

Elektroliete is daardie verbindings wat in die waterige medium kan dissosieer. Kom ons kyk of Na2S lewis-struktuur 'n elektroliet is of nie.

Na2S lewis structure is a strong electrolyte. It means it shows complete dissociation in an aqueous medium or in water which is because of its characteristics as an ionic compound.

Hoekom is Na2S Lewis-struktuur 'n elektroliet?

Na2S lewis-struktuur is 'n elektroliet omdat dit 'n ioniese verbinding is. Om ionies te wees beteken 'n groter elektronegatiwiteit verskil. In die teenwoordigheid van water of 'n waterige medium kan dit dissosieer in die onderskeie ione Na+ en S2-. 

Is Na2S Lewis-struktuur 'n sout?

Sout is 'n mengsel van 'n suur en basis en word as 'n neutrale verbinding beskou. Kom ons vind uit of Na2S lewis-struktuur as sout gekategoriseer kan word of nie.

Na2S lewis struktuur is 'n sout. Dit word 'n sulfiedsout in sy watervrye vorm genoem. As 'n sout kan dit ook in pentahidraat- en niehidraatvorms bestaan. Dit kan met 2 name aangedui word wat sulfiedsout en anorganiese natriumsout is.

Hoekom is Na2S Lewis-struktuur 'n sout?

Na2S lewis-struktuur is 'n sout omdat dit gevorm word deur die reaksie tussen 'n suur en basis. Na2S lewis-struktuur is 'n produk van die reaksie tussen H2S wat 'n swak suur is en NaOH wat 'n sterk basis is.

Is Na2S lewis-struktuur 'n ioniese of kovalente verbinding?

Binding kan van 3 tipes wees, afhangende van die aanpassing van elektrone in die verbinding. Kom ons vind die binding in die Na2S lewis-struktuur uit.

Na2S lewis-struktuur vertoon ioniese binding en word as 'n ioniese verbinding aangewys. Dit bestaan ​​uit Na+ en S2- ione en het sterk elektrostatiese kragte tussen hulle.

Hoekom is Na2S Lewis-struktuur 'n ioniese verbinding?

Na2S lewis struktuur is 'n ioniese verbinding want hier is daar die oordrag van elektrone heeltemal tussen die twee betrokke atome wat lei tot ioonvorming. Die band tussen hulle is ook baie sterk.

Gevolgtrekking

So in a nutshell Na2S, lewis structure is an ionic compound exhibiting all the characteristics related to it is it the structural, electronic, or periodic properties. It is a basic salt that is water soluble and can even act as a strong electrolyte due to its polar and ionic nature.

Mansi Sharma

Hallo, ek is Mansi Sharma, ek het my meestersgraad in Chemie voltooi. Ek glo persoonlik dat leer meer entoesiasties is as dit met kreatiwiteit geleer word. Ek is 'n vakkundige in chemie. Kom ons koppel deur LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/mansi-sharma22

Onlangse plasings