Na2O2-struktuur en -kenmerke (15 volledige feite)


Na2O2 is die chemiese formule van die Natriumperoksied samestelling. Die struktuur van Na2O2 word hieronder in detail verduidelik.

Na2O2 is 'n ioniese verbinding. Dit bestaan ​​uit metaal- en nie-metaalsoorte. Die natriumelement is 'n metaal en die suurstofatoom is nie-metaal van aard. Dit produseer dus 'n ioniese verbinding. Dit het twee natrium- en twee suurstofatome in sy struktuur.

In die Na2O2 struktuur skenk beide die natriumatome hul een-een elektrone aan twee suurstofatome. Dit het dus 'n +1 lading op elke Na-atoom. Net so aanvaar twee O-atome een elektron van Na-metaal en dus het dit 'n -1 lading op elke O-atoom. Kom ons bespreek meer besonderhede oor valenselektrone, oktet, alleenpare, vorm en meer kenmerke van Na2O2 met gedetailleerde feite.

Hoe om Na te teken2O2 struktuur?

'n Gedetailleerde verduideliking wat die Na2O2 struktuur word hieronder beskryf.

Die Na2O2 verbinding toon 'n seskantige struktuur. Dit is 'n ioniese verbinding. Die 2 O-atome is met mekaar verbind met 'n enkele kovalente binding daarin en vorm peroksied (O22-) ione. Elke 2 Na+ is verbind met 'n ioniese binding met elke peroksied-ioon soos dit 1 valenselektron aan skenk O22- ione.

Die stapsgewyse beskrywing van die Na2O2 struktuur word hieronder gegee.

 • Na2O2 struktuur het 'n seskantige rangskikking van 2 Na+ en O22- ione in sy kristalstruktuur.
 • Die Na2O2 verbinding kristalliseer in 'n seskantige ruimterooster met 'n O2- (peroksied) ioon.
 • Dit lê parallel met die C-as van die seshoek en elke O22- (peroksied)ioon is teenwoordig by die hoeke van die seshoek en twee O22- is binne die seshoek.
 • Daarom het elke O22- (peroksied) ioon is omring met nege 2 Na+ (natrium)katione.
 • Die twee O22- ione word met mekaar verbind deur sub-rooster anioon molekulêre binding met die 2 Na+ ione matriks.

Na2O2 valenselektrone

Die buitenste elektron in 'n atoom of element op sy buitenste dop of orbitaal staan ​​bekend as valenselektrone. Kom ons bespreek by Na2O2 molekule valenselektrone.

Die Na2O2 verbinding bevat 14 totale valenselektrone. Die natriumatoom het 1 valenselektron aangesien dit onder die 1ste groep van die periodieke tabel kom. Die suurstofatoom behoort aan die 16de periodieke tabel-groep en het ses valenselektrone daarop.

Die valenselektron teenwoordig in die Na2O2-molekule word in die onderstaande stappe verduidelik.

 • Valenselektrone van natriumatoom van Na2O2 is = 1 x 2 (Na) = 2
 • Valenselektrone op suurstofatoom van Na2O2 is = 6 x 2 (O) = 12
 • Die algehele valenselektrone op Na2O2 verbinding is = 2 + 12 = 14
 • Die netto elektronpare teenwoordig op Na2O2 molekule word bereken deur sy valenselektrone te deel deur 2 = 14 / 2 = 7
 • Daarom het die Na2O2 molekule het 'n totaal van 14 valenselektrone en 7 elektronpare teenwoordig daarop.
Na2O2 kristalstruktuur

Na2O2 struktuur alleenpare

Die netto oorblywende ongedeelde elektron wat op 'n atoom of molekule beskikbaar is, word alleenpaarelektrone genoem. Na2O2 eenpaar elektron detail verduideliking word hieronder bespreek.

Die Na2O2 struktuur het 4 eensame paar elektrone teenwoordig daarin. Dit het 'n net van 14 valenselektrone. Ses valenselektrone is bindende elektrone aangesien hulle een O –O kovalente binding en twee Na – O ioniese bindings vorm. Die oorblywende 8 ongedeelde valenselektrone is 4 eensame paar elektrone op die Na2O2 molekule.

Die berekening van Na2O2 eenpaar elektrone word in die onderstaande stappe gegee.

 • Eensame paar elektrone op Na2O2 is = Valenselektrone van Na2O2 (V. E) – Aantal verbande / 2
 • Eenpaar elektrone op elke Na-atome van Na2O2 is = 1 (V. E) – 1 / 2 = 0
 • Enkelpaar elektrone op elke O-atome van Na2O2 is = 7 (V. E) – 3 / 2 = 4 / 2 = 2
 • Eensame paar elektrone op Na2O2 struktuur is = 0 (Na) + 2 x 2 (O) = 4
 • Vandaar die Na2O2 struktuur het vier netto alleenpaar elektrone op.

Na2O2 formele aanklag struktureer

Die netto minimum negatiewe of positiewe lading op 'n atoom of verbinding word 'n formele lading genoem. Hieronder bespreek ons ​​besonderhede oor die Na2O2 formele aanklag struktureer.

Formele aanklag van Na2O2 struktuur is = (valenselektrone – nie-bindende elektrone – ½ bindingselektrone)

Die gedetailleerde berekening en verduideliking van die Na2O2 formele aanklag word in die onderstaande tabel gegee.

Atome van
Na2O2struktuur
Valenselektrone
op Na, en O
Nie-bindende elektrone
op Na, en O
Binding van elektrone
op Na, en O
Die formele aanklag
op Na, en O
Natrium (Na) atoom010000( 1 – 0 – 0 / 2 ) = + 1
Suurstof (O) atome060406( 14 – 8 – 6 / 2 ) = – 1
Die formele lading op Na2O2-struktuur, Na = + 1, O = – 1

Na2O2 struktuur vorm

Die pakking en rangskikking van atome van 'n molekule op 'n bepaalde manier word sy vorm genoem. Ons bespreek hier die besonderhede van die Na2O2 struktuur vorm.

Die Na2O2 struktuur toon 'n seskantige vorm van sy kristal. Die VSEPR molekulêre teorie is nie van toepassing op Na2O2 molekules.

Na2O2 verbastering

Die proses van vermenging van orbitale van atome en die vorming van 'n nuwe hibriede orbitaal met dieselfde energie staan ​​bekend as hibridisasie. Kyk na die onderstaande verduideliking vir Na2O2 verbastering.

Die Na2O2 verbinding het sp3 verbastering. Die twee suurstofatome van die Na2O2 molekule is sp3 verbaster. Elke suurstofatoom het een gehybridiseerde orbitaal en produseer een sigma kovalente binding tussen beide O-atome. Elke O-atoom het ook 3 eensame paar elektrone.

Dus het elke O-atoom 'n -1 lading en is 'n O2-2 anioon. Hierdie anioon word met twee Na gebind+ katione met 'n ioniese binding. Hier produseer die vermenging en oorvleueling van 1 's' en 3 'p' skulpe of orbitale van twee suurstofatome 'n nuwe 'sp3' hibriede orbitaal met gelyke energie.

Na2O2 struktuur hoek

Die gaping en hoek tussen enige twee alternatiewe bindings in 'n molekule word die bindingshoek van daardie molekule genoem. Kom ons bespreek besonderhede oor die Na2O2 struktuurbindingshoek.

Die Na2O2 struktuur het 90-grade en 120-grade bindingshoeke. Dit het 'n seskantige kristalstruktuur. Dus die O22- anioon het 'n 90-grade bindingshoek en dit het ook 'n O – Na – O bindingshoek is 120 grade.

Na2O2 oplosbaarheid

Die vermoë van 'n opgeloste stof om op sy maksimum in 'n oplosmiddel op te los, word die oplosbaarheid van daardie opgeloste stof of verbinding genoem. Hieronder bespreek ons ​​die oplosbaarheid van die Na2O2 verbinding.

Na2O2 is oplosbaar in die volgende verbindings wat hieronder gelys word:

 • Koue water
 • Warm water
 • Verdunde sure
 • etanol

Hoe Na2O2 is oplosbaar?

Na2O2 is oplosbaar in polêre oplosmiddels soos water. Dit word in die water geïoniseer as Na+ en O22- ione. Dus die Na+ katioon trek die OH aan- anioon van water en die O22- anioon trek die H+ katioon van 'n watermolekule. Gevolglik vorm die waterstofbinding tussen die twee teenoorgestelde ione van Na2O2 en H2O.

Die reaksie van Na2O2 met warm en koue water word hieronder gegee.

 • Natriumperoksied + Warm Water → natriumhidroksied + suurstof
 • Na2O2 + H2O → 2 NaOH + O2
 • Natriumperoksied + koue water → natriumhidroksied + waterstofperoksied
 • Na2O2 + 2H2O → 2 NaOH + H2O2

Is Na2O2 vaste of vloeibare?

Die rangskikking van atome of molekules in 'n verbinding met geslote of los pakking vorm 'n vaste stof of 'n vloeistof of 'n gasvormige stof. Kom ons kyk of Na2O2 is solied of vloeibaar.

Na2O2 is 'n vaste verbinding. Dit het 'n kristalstruktuur van seskantige geslote pakking. Al die 2 Na+ en O22- ione is styf in 'n gereelde seshoek gerangskik. Daar is dus 'n vorming van geel kleur korrelvormige vaste kristallyne Na2O2 verbinding.

Is Na2O2 polêr of nie-polêr?

Die elektronverspreiding en verskil in elektronegatiwiteit van die atome in dieselfde verbinding toon die polêre of nie-polêre aard daarvan. Hieronder bespreek ons ​​die Na2O2 polêre of nie-polêre aard.

Na2O2 is 'n polêre molekule. Dit het reeds 'n +1 lading op die Na-atoom as gevolg van die verlies van sy 1 elektron. Dit het 'n -1 lading op die O-atoom aangesien dit 1 elektron van die Na-atoom aanvaar.

Daarom maak die elektrondigtheid wat op die meer elektronegatiewe O-atoom gegenereer word die Na2O2 'n polêre verbinding.

Is Na2O2 suur of basies?

Die suur en basiese verbinding hang af van sy verlies of wins van protone of elektrone met ander verbindings. Kyk na die gedetailleerde bespreking of Na2O2 suur of basis is.

Na2O2 is 'n basiese verbinding. Aangesien dit met sure, reduseermiddels, water, ens. kan reageer en waterstofperoksied kan produseer. Dit tree dus op as 'n sterk basis en die reaksie is 'n eksotermiese reaksie terwyl dit met sulke verbindings reageer.

Die reaksie van natriumperoksied met soutsuur word hieronder gegee.

Na2O2 + 2 HCl → 2 NaCl + H2O2

Is Na2O2 elektroliet?

Die elektrolitiese verbindings is dié wat geïoniseer word wanneer dit by wateroplossing gevoeg word en elektrisiteit gelei. Kom ons kyk of Na2O2 is 'n elektroliet of nie.

Na2O2 is 'n elektrolitiese verbinding. By die byvoeging van Na2O2 om te water, kan dit in water oplos en kan dissosieer in Na+ en O22- ione. Hierdie ione kan vrylik beweeg en met die toepassing van 'n eksterne elektriese veld is dit in staat om elektrisiteit te gelei.

Is Na2O2 ionies of kovalent?

Die verbindings met ioniese bindings is swak en breek in ione, terwyl 'n kovalente binding sterk is en nie kan breek nie. Kom ons kyk of die Na2O2 is 'n ioniese of kovalente verbinding.

Na2O2 is 'n ioniese verbinding. Dit het die samestelling van metaal- en nie-metaalione. Die natriummetaal skenk sy 1 elektron aan suurstofatome. Dus, as gevolg van die verlies en wins van elektrone tussen Na- en O-atome, ontwikkel positiewe lading op Na en negatiewe lading ontwikkel op O-atoom.

As gevolg van die kombinasie van 2 Na+ katione en O22- anioon wat met die sterk elektrostatiese aantrekkingskrag vasgehou word, maak 'n sterk ioniese binding tussen 2 Na+ en O22- ione, wat die Na2O2 saamgestelde ioniese van aard.

Is Na2O2 'n peroksied?

Die verbinding met twee suurstofatome het 'n enkele kovalente binding tussen hulle met die formule ROOR (R = metaal / nie-metaalatome). Kom ons kyk of Na2O2 is peroksied of nie.

Na2O2 is peroksied soos dit genoem word natriumperoksied. Dit bevat twee suurstofatome wat mekaar vashou met 'n enkele kovalente binding. Die suurstofatoom het ook 'n -1 oksidasietoestand as peroksiede wat in die reëls van oksidasietoestande gegee word. Na2O2 is 'n metaalperoksied.

Is Na2O2 amfoteries?

Amfotere verbindings toon beide suur en basiese karakter aangesien hulle met beide suur en basis kan reageer. Kom ons bespreek of Na2O2 is amfoteries of nie.

Na2O2 is nie amfoteries van aard nie, want dit is 'n sterk basis. Dit kan reageer met sterk sure soos soutsuur, swaelsuur, ens. Dit vorm dus sout en peroksiede.

Is Na2O2 stabiel?

Stabiele verbindings is dié wat nie maklik kan ontbind nie en nie in ander vorme van verbindings kan verander nie. Kyk hieronder na die beskrywing van Na2O2 verbinding is stabiel of nie.

Na2O2 is 'n stabiele verbinding. Dit voldoen aan die valensie en binding tussen al die Na- en O-atome. Na2O2 het 'n groter strukturele grootte en toon die binding van 2 Na+ ione met 2 O- ione met die sterk elektrostatiese aantrekkingskrag.

Die ioniese verbindings soos Na2O2 met die sterk elektrostatiese aantrekkingskrag is oor die algemeen stabiel van aard.

Gevolgtrekking:

Na2O2 het 'n seskantige kristalstruktuur. Dit het 14 valenselektrone en 4 eenpaar elektrone. Dit het sp3 hibridisasie met 90 en 120 grade bindingshoeke. Dit is oplosbaar in water en ander polêre oplosmiddels. Dit is 'n ioniese polêre elektroliet. Dit is 'n stabiele basiese peroksied.

Dr Shruti Ramteke

Hallo almal Ek is Dr. Shruti M Ramteke, ek het my Ph.D in chemie gedoen. Ek het vyf jaar onderwyservaring vir 11-12 standaard, B,Sc en MSc in chemie vak. Ek het altesaam vyf navorsingsartikels tydens Ph.D gepubliseer oor my navorsingswerk en ek het genootskap van UGC vir my Ph.D. My Meesters met spesialisering Anorganiese chemie en my gradeplegtigheid met chemie, dierkunde en omgewingswetenskap vakke. Dankie

Onlangse plasings