Na2O Lewis-struktuur en kenmerke: 17 volledige feite


Na2O of natriumoksied is 'n basiese oksied van 'n alkalimetaal met 'n ioniese eienskap met 'n molekulêre gewig van 61.97 g/mol. Kom ons bespreek meer besonderhede oor Na2O.

Die roosterstruktuur van natriumoksied is antifluoriet wat deur kristallografiestudie getoon word. Wanneer elke Na-ioon tetraëdries gekoördineer is tot vier oksiede-ione en elke oksiedioon is kubies gekoördineer deur agt Na-ione. Die valensie van die ione is bevredig en kan die basis met water vorm.

Twee Na-atome is teenwoordig by die terminale posisie en O is teenwoordig by die sentrale in Na2O. daar is twee enkelbindings teenwoordig en twee pare alleenpare slegs oor die O-atoom. Ons kan meer oor Na verken2O-binding, Lewis-struktuur, verbastering en ander belangrike feite in detail in die volgende afdelings.

1. Hoe om Na te teken2O lewis struktuur?

Lewis-struktuur van elke kovalente molekule kan nie-bindende elektrone en ander molekulêre eienskappe uitvind. Nou probeer ons om die Na2O lewis-struktuur in 'n paar stappe te teken.

Tel die valenselektrone

Die tel van die valenselektrone behoort 'n duidelike idee te gee van hoeveel bindings in die molekule teenwoordig sal wees of die aantal nie-gebonde elektrone teenwoordig. Die totale aantal valenselektrone vir Na2O is 8, waar 6 elektrone van die O-plek kom (groep 16th) en een elektron kom van elke Na-atoom.

Die keuse van die sentrale atoom

Gebaseer op elektronegatiwiteit en grootte, het ons een atoom as die sentrale atoom in 'n molekule gekies. Die sentrale atoom kan die bindingshoek, reaksiesentrum, ens van 'n molekule bepaal, so dit is 'n belangrike stap in Lewis-struktuurtekening. O is die sentrale atoom hier omdat die grootte daarvan groter as Na is.

Bevredig die oktet

Soos per oktet benodig Na of enige s blokelement twee elektrone in hul valensieskil en O of ander p-blokelement benodig agt elektrone. Dus, die totale elektrone wat nodig is om die oktet te bevredig, het 'n stabiele binding 2+2+8 =12 gevorm. Die oorblywende elektrone vir die oktet word opgehoop deur die geskikte aantal bindings.

Bevredig die valensie

O is tweewaardig en Na is eenwaardig. Dus, O kan twee bindings vorm waar Na onderskeidelik een binding kan vorm. Die ekstra elektrone wat die oktet 12-8 =4 bevredig, word opgehoop deur 4/2 = 2 bindings. Hierdie twee bindings word gemaak deur O- en twee Na-atome om hul valensie te vervul en 'n stabiele binding te maak deur elektrone te deel.

Ken die eensame pare toe

Die nie-gebonde elektrone nadat hulle die valensie bevredig het deur 'n geskikte aantal bindings te maak, word as alleenpare oor die O-atoom toegeken. Omdat O meer valenselektrone as sy bindingselektrone het en ook hoër as sy valensie is. Na het net een elektron wat in 'n binding gedeel word en 'n gebrek aan eenpaar het.

2. Na2O valenselektrone

Die elektrone wat in die buitenste orbitaal van elke atoom teenwoordig is, word valenselektrone genoem en neem deel aan bindings. Kom ons bereken die valenselektrone vir Na2O.

Die totale valenselektrone van Na2O is 8. O dra ses by omdat dit groep 16 isth element en elke Na-atoom dra 1 elektron by aangesien dit groep IA-element is. Dus, ons tel hulle bymekaar om die totale aantal valenselektrone vir die molekule te kry.

 • Kom ons bereken die totale valenselektrone vir Na2O
 • Die valenselektrone vir O is 6
 • Die valenselektron vir elke Na is 1
 • Dus, die totale valenselektrone vir Na2O = 1+1+6 = 8 (aangesien twee Na-atome teenwoordig is).

3. Na2O lewis struktuur alleenpare

Die alleenpare is die nie-gebonde elektrone wat in die buitenste dop teenwoordig is, hulle is die oorblywende valenselektrone. Bereken nou die eensame pare Na2O.

Die totale eensame pare van die Na2O is vier en die waarde is van die O-werf. O bevat ses valenselektrone uit sy elektroniese konfigurasie en slegs twee van hulle word in die bindingsvorming gebruik. Dus, die oorblywende vier elektrone bestaan ​​as twee pare alleenpare oor O en albei Na het geen alleenpare nie.

 • Bereken nou die totale alleenpare van die Na2o molekule volgens die formule, nie-gebonde elektrone = valenselektrone – gebonde elektrone.
 • Die alleenpare oor die O-atoom is 6-2 = 4
 • Die alleenpare oor Na-atoom is 1-1 = 0
 • Dus, die alleenpare dra slegs van O by en die getal is 4.

4. Na2O lewis struktuur oktet reël

Met behulp van 'n oktet kan ons die stabiele valensie van elke atoom in 'n bindingsvorming voorspel deur die valensdop te voltooi. Kom ons verstaan ​​die oktet van Na2O.

Na2O gehoorsaam oktet deur tevrede te wees met sy valensie. Die stabiele valensie van Na en O is onderskeidelik 2 en 1. Omdat O ses elektrone in sy valensdop het en dit nog twee elektrone benodig om sy oktet te voltooi en weer het Na net een elektron en het nog een elektron nodig om die oktet te voltooi.

O-atoom vorm twee enkelbindings met twee Na-atome om sy stabiele divalensie te bevredig, waar elke Na-atoom een ​​enkelbinding vorm as gevolg van sy monovalensie. Deur elektrone deur die binding te deel, voltooi O sowel Na hul valensorbitaal en voltooi ook die oktet ook.

5. Na2O lewis struktuur vorm

Die vorm van die molekule is afhanklik van die sentrale atoom en die teenwoordigheid van enige soort afstoting met omliggende atome. Kom ons voorspel die vorm van Na2O.

Die molekulêre vorm van die Na2O is gebuig ten opsigte van sentrale O wat deur die volgende tabel bevestig word.

Molekulêre
Formule
Aantal van
verbandpare
Aantal van
alleenpare
Vorm  meetkunde
AX       10lineêre  lineêre
AX2        2             0lineêre  lineêre  
AX       11lineêre  lineêre  
AX330Driehoekig
planêre
Driehoekig
planêre
AX2E     21gebuig     Driehoekig
planêre  
AX2     12lineêreDriehoekig
planêre
AX4        40tetraëdriese       tetraëdriese
AX3E     31  Driehoekig
piramidale        
tetraëdriese
AX2E2    2             2gebuig     tetraëdriese
AX3     13lineêre  tetraëdriese
VSEPR Tabel
Na2O Molekulêre Vorm

Die vorm en meetkunde is nie dieselfde vir die Na nie2O molekule. Volgens die VSEPR (Valence Shell Electrons Pair Repulsion) teorie, die AX2E2 tipe molekule neem 'n gebuigde vorm aan in plaas van tetraëdriese geometrie. As gevolg van afstoting tussen eensame pare en bindingspare verander die vorm van sy ideale meetkunde.

6. Na2O bindingshoek

'n Bindingshoek is daardie hoek wat gemaak word deur die atome wat in 'n molekule teenwoordig is vir behoorlike oriëntasie en vorm. Bereken nou die bindingshoek van Na2O in die volgende deel.

Die bindingshoek van Na2O is minder as 1040. Alhoewel sy geometrie tetraëdries is en die tetraëdriese molekule 109.5 is0 volgens die VSEPR-teorie, as gevolg van afstoting van alleenpare, verminder dit sy bindingshoek om afstoting te vermy. Die vorm is soortgelyk aan 'n watermolekule, so die bindingshoek is dieselfde as water.

 • Uit die hibridisasiewaarde kan die bindingshoek vir Na bereken word2O deur bent se reël.
 • Eintlik word die bindingshoek voorspel deur die buigreëls van die hibridisasieformule, COSθ = s/(s-1).
 • Die verbastering van O2 is sp3, so se karakter is 1/4th.
 • Dus, die bindingshoek is, COSθ = {(1/4)} / {1-(1/4)} = -.33
 • Θ = COS-1(-.33) = 109.50
 • Maar as gevolg van afstoting verminder die bindingshoek tot 1040

7. Na2O lewis struktuur formele aanklag

Met die konsep van formele lading kan ons die grootte van lading voorspel en watter atoom ophoop wat bereken kan word. Kom ons bereken die formele heffing vir Na2O.

Die formele aanklag van Na2O is nul omdat dit 'n neutrale molekule is. Nie O of Na dra enige soort aanklag oor hulle nie. Die divalensie van oksied word ten volle bevredig deur die monovalensie van Na+ elektries, dus geen kans op lading teenwoordig in die molekule nie. Daar is twee enkelbande teenwoordig en geen klagte het verskyn nie.

 • Kom ons kontroleer die waarde van die formele lading teenwoordig oor H of P deur die formule, FC = Nv - NLP -1/2 Nbp
 • Die formele lading oor die O-atoom is 6-4-(4/2) = 0
 • Die formele lading oor elke Na-atoom is 1-0-(2/2) = 0
 • Dus, die algehele formele lading oor die Na2O molekule is nul.

8. Na2O lewis struktuur resonansie

Delokalisering van elektronwolke tussen twee of baie skeletoniese vorms van molekules, daardie skelette staan ​​bekend as Resonansie. Kom ons ondersoek die resonansie van Na2O.

Daar is geen resonansie in die Na waargeneem nie2O omdat geen oormaat elektrondigtheid in die molekule teenwoordig is nie. O is meer elektronegatief, so dit kan nie maklik elektrondigtheid aan die Na vrystel nie en om hierdie rede is daar geen kans op delokalisering van elektronwolke nie. Geen kans om skeletvorms te vorm nie.

O en Na is albei bevredig deur hul valensie, dus geen kans om veelvuldige bindings te vorm nie. As gevolg van die afwesigheid van veelvuldige bindings, is daar geen kans op delokalisering van π elektrondigtheid nie. Dus, geen resonerende strukture word in die Na waargeneem nie2O molekule.

9. Aan2O verbastering

Die vermenging van atoomorbitale om 'n nuwe hibriede orbitaal van ekwivalente energie te kry, staan ​​bekend as hibridisasie vir die vorming van kovalente binding. Kom ons vind die verbastering van Na2O.

Die verbastering van Na2O is sp3 wat in die volgende tabel getoon kan word.

struktuur    verbastering
waarde
Toestand van
verbastering
van sentrale atoom
Bond
hoek
lineêre  2       sp /sd / pd1800
Planner
trigonaal
3sp2                   1200
tetraëdriese4sd3/ sp3109.50
Driehoekig
bipiramidaal
 5sp3d/dsp3900 (aksiaal),
1200(ekwatoriaal)
oktaëdriese     6sp3d2/d2sp3900
vyfhoekige
bipiramidaal
7sp3d3/d3sp3900, 720
Hibridiseringstabel
 • Ons kan die hibridisasie bereken deur die konvensie formule, H = 0.5(V+M-C+A),
 • Dus, die verbastering van sentrale O is, ½(6+2+0+0) = 3 (sp3)
 • Een s orbitaal en drie p orbitale van O is betrokke by die hibridisasie.
 • Die eensame pare O word ook by die verbastering ingesluit.

10. Is Na2O 'n vaste stof?

Wanneer 'n molekule sterk interaksie tussen sy atome het en deur sterk krag vasgehou word, bestaan ​​dit as 'n vaste vorm met lae entropie. Kom ons kyk of Na2O is solied of nie.

Na2O is 'n wit kristallyne vaste stof molekule. Dit word deur sterk ioniese krag vasgehou sodat die atome styf gepak is in 'n antifluorietroosterstruktuur. By kamertemperatuur is elke Na-atome tetra-koördinatief omring deur die vier O-atome, en elke O is kubies omring deur agt Na-atoom in die rooster.

Hoekom en hoe Na2O is solied?

Na2O is solied omdat die atome baie naby teenwoordig is en deur sterk ioniese krag vasgehou word. Daar is sterk van der Waal se krag van interaksie gewerk word. Na2O is 'n wit soliede kristal. Die kleur van die molekule is vir die interaksie van atome in die roosterkristal en by kamertemperatuur bestaan ​​dit as 'n vaste stof.

11. Is Na2O oplosbaar in water?

Die oplosbaarheid van water is afhanklik van die temperatuur en die aard van die opgeloste stof wat polêr of nie-polêr is. Kom ons kyk of Na2O is oplosbaar in water of nie.

Na2O is nie oplosbaar in water nie eerder reageer dit met water met ontploffing en vorm die NaOH as 'n produk. Wanneer 'n oksied met water reageer en 'n basis vorm, staan ​​dit bekend as basiese oksied en Na2O doen dieselfde en dus is dit basiese oksied. Om hierdie rede bly dit onoplosbaar onder enige fisiese toestande.

Hoekom en hoe Na2O is nie oplosbaar in water nie?

Na2O is onoplosbaar in water, want wanneer dit in water opgelos word, reageer dit met water en vorm NaOH as 'n produk. Hierdie reaksie het deur ontploffing plaasgevind omdat Li-metaal plofbaar met water reageer. Dit is dus nie in staat om te sê dat dit nie in water oplosbaar kan wees nie, maar dit reageer met water.

12. Is Na2O 'n molekulêre verbinding?

Wanneer twee of meer atome in 'n vaste verhouding gemeng word, staan ​​die handhawing van die valensie deur 'n chemiese reaksie bekend as die verbinding. Kom ons kyk of Na2O is 'n molekulêre verbinding of nie.

Na2O is 'n molekulêre verbinding. Die valensie van Na en O is ten volle bevredig en die verhouding van vermenging van twee atome is altyd vas. Want as die verhouding verander sal word, sal die molekule nie meer Na2O wees nie en NaO word. Dit is 'n ander molekule met verskillende karakters.

Hoekom en hoe Na2O is 'n molekulêre verbinding?

Na2O is 'n vaste molekulêre verbinding omdat die bivalensie van O-atome en monovalensie van Na-atome hier ten volle bevredig word. Die verhouding van Na en O is ook altyd 2:1 en dit is vas vir die Na2o molekule. Dus, om hierdie rede, is dit 'n molekulêre verbinding wat deur ioniese krag gehou word.

13. Is Na2O 'n suur of basis?

Die suurheid of basaliteit van 'n molekule hang af van die vermoë om H+ of OH- in 'n waterige oplossing te skenk volgens Arrheneius se teorie. Kom ons kyk of Na2O is suur of basis.

Na2O is nie 'n suur of 'n basis nie, maar dit is 'n basiese oksied. In die Na2O, die oksiedanioon is baie sterk en dit reageer geredelik met proton H-atoom om sterk OH te vorm- en maak 'n sterk basis. Wanneer Na2o reageer met water dan die oksied van Na2O reageer met die proton van water en vorm 'n sterk basis soos NaOH.

wanneer dit reageer met water of enige proton-bevattende spesie dan die oksied anioon van Na2O reageer kragtig met daardie proton en maak 'n sterk basis.

14. Is Na2O 'n elektroliet?

Elektroliete is daardie stowwe wat geïoniseer kan word wanneer dit in water opgelos word en elektrisiteit deur oplossing dra. Kom ons kyk of Na2O is 'n elektroliet of nie.

Na2O dien as 'n elektroliet wanneer dit in water opgelos word. Nadat dit in die water opgelos is, sal daar ioniese skeiding tussen Na wees+ en O2-. Alhoewel hierdie proses baie plofbaar is, kan ons nie die meganisme voorspel nie.

Na2O is 'n sterk elektroliet, want wanneer dit in water opgelos word en die binding breek om Na te genereer+ en hierdie katioon het hoër beweeglikheid. Dit kan dus baie vinniger elektrisiteit deur die oplossing gelei.

15. Is Na2O 'n sout?

Die definisie van sout is die vorming van katione anders as H+ en anione anders as OH- en gebind deur ioniese interaksies wanneer geïoniseer. Kom ons kyk of Na2O is sout of nie.

Na2o is 'n sout eerder 'n oksied en meer spesifiek basiese oksied wat 'n basis kan vorm wat met water reageer. Daar is die afwesigheid van H+ en OH- maar die teenwoordigheid van ander katione en anione, wat 'n teken is dat dit sout is. Daar is ook ioniese interaksies tussen twee ione.

16. Is Na2O polêr of nie-polêr?

Die polariteit van 'n molekule hang af van die teenwoordigheid van dipoolmoment- en elektronegatiwiteitsverskille tussen twee atome. Kom ons ondersoek die polariteit van Na2O.

Na2O is 'n polêre molekule omdat 'n resulterende dipoolmoment teenwoordig is. Die binding teenwoordig tussen Na en O is meer polêr van karakter. Daar is ook 'n groot elektronegatiwiteitsverskil tussen Na+ en O2-. Die vorm van die molekule is asimmetries so daar is geen kans om dipoolmoment te kanselleer nie.

Die dipoolmoment sal van die elektropositiewe Na na die elektronegatiewe O-atoom vloei.

17. Is Na2O ionies of kovalent?

Volgens Fajan se reël kan geen molekule 100% ionies wees nie, dit het 'n kovalente karakter en omgekeerd. Kom ons kyk of Na2O is kovalent of ionies.

Na2O is 'n ioniese molekule en die hoofrede is Na en o word deur ioniese krag vasgehou. Ook die ladingsdigtheid van Na+ is baie hoog en sy grootte is klein sodat dit maklik die oksiedanioon kan polariseer. Dit het dus die meeste van die ioniese karakter.

Hoekom en hoe Na2O is ionies?

Na2O is ionies omdat die binding tussen hulle gevorm word deur totale skenking van Na en deur die O-atoom aanvaar word. Daar is geen deel van elektrone wanneer 'n binding gevorm word nie. Weereens, volgens Fajan se reël, die hoër ioniese potensiaal Na+ polariseer maklik die oksiedanioon en maak die molekule ionies van aard.

Gevolgtrekking

Na2O is 'n alkaliese basisoksied. Dit reageer met water om 'n sterk basis, NaOH, te vorm. Dit is 'n suiwer ioniese vaste kristallyne molekule. Dit neem anti-fluorietstruktuur in die roostervorm aan.

Biswarup Chandra Dey

Hi......ek is Biswarup Chandra Dey, ek het my Meestersgraad in Chemie voltooi. My spesialiseringsgebied is Anorganiese Chemie. Chemie gaan nie net oor lees reël vir reël en memorisering nie, dit is 'n konsep om op 'n maklike manier te verstaan ​​en hier deel ek met jou die konsep oor chemie wat ek leer omdat kennis die moeite werd is om dit te deel.

Onlangse plasings