N2H2 Lewis-struktuur en -kenmerke (13 nuttige feite)


N2H2 word ook na verwys as diimied of diaseen. Belangrike chemiese middel wat in baie organiese reaksies as reagens gebruik word. Kom ons bespreek 'n paar belangrike feite daaroor.

Die struktuur van N2H2 bestaan ​​uit 2 atome elk van stikstof en suurstof. Die struktuur bestaan ​​in twee isomere (meetkundige) vorms (E en Z). In voorkoms is dit 'n geelkleurige gas. Dit speel 'n belangrike rol in organiese reaksies deur selektiewe reduksie van alkene/alkyne.

Die waargenome smeltpunt vir N2H2 is ongeveer -80°C. Sy waargenome molêre massa is 30 g/mol. In die volgende afdelings van die artikel gaan ons 'n paar belangrike feite van diimied soos Lewis struktuur, vorm, verbastering, ens. in detail verstaan.

Hoe om N te teken2H2 lewis struktuur?

Ons kan bindingsproses in diimide beter verstaan lewis struktuur konsep. Kom ons verstaan ​​die tekenproses van Lewisstruktuur vir N2H2 volledig.

1. Om die totale aantal valenselektrone in die struktuur uit te vind

Die totale aantal valenselektrone in diimied is 12. Aantal elektrone wat deur N bygedra word is 5 en daar is 2 atome N. Dus 5×2=10 elektrone deur stikstof. En bydrae deur H is 1 elk deur die 2 atome. Daarom 1×2=2 elektrone deur waterstof.

2. Besluit die minste elektronegatiewe atoom

'n Belangrike stap waar die atoom met die minste elektronegatiwiteit uitgevind word. Die atoom met die minste elektronegatiwiteit sal dus in die middel geplaas word terwyl die struktuur geteken word. En ander atome sal daarmee bind deur pare elektrone te deel. Die atoom hier wat in die middel geplaas moet word, is stikstof.

3. Plasing van elektrone gepas tussen atome

In hierdie struktuur word twee tipes bindings waargeneem, een is HN wat gevorm word deur een paar elektrone tussen waterstof en stikstof te deel. Die gevolg is 'n enkelbinding. Die ander binding is NN-binding waar twee elektronpare tussen die twee stikstof gedeel word. Die gevolglike binding is 'n dubbelbinding.

N2H2 lewis struktuur

N2H2 Lewis struktuur vorm

Die tipe rangskikking van atome in die struktuur speel 'n sleutelrol in die vorm van die struktuur. Kom ons bespreek die vorm van N2H2.

Die Lewis-struktuurvorm van N2H2 is trigonaal plat. In pikturale voorstelling kan waargeneem word dat die molekule simmetries blyk te wees. Dus kan enige van die stikstofatoom as die sentrale atoom (A) beskou word. Ons kan sien daar is een waterstof geheg met 'n enkelbinding aan die een kant (X).

Een ander kant van dubbelbinding is daar een stikstof gebind met waterstofatoom wat as een deel(X) beskou kan word. Die aantal alleenpare op sentrale atoom is een (E). Hierdie reëling is dus van die tipe AX2E. Waar A die sentrale atoom is, is X aantal aangehegte atome en E aantal alleenpare.

N2H2 Lewis struktuur formele aanklag

Formele lading is die tipe lading op atoom, wat help met die voorspelling van energie (laer). Kom ons vind uit vir N2H2 .

Die formele hef op N2H2 Lewis-struktuur is nul. Die berekening van formele lading vir diimied word hieronder bespreek.

Die vergelyking vir die berekening van formele lading is

  • Formele lading = valenselektrone – eensame paar elektrone – Aantal bindings
  • Formele lading op stikstofatoom = 5- 2 – 6/2 = 0
  • Formele lading op waterstofatoom = 1 – 0 – 2/2 = 0

Vandaar die formele aanklag op N2H2 volgens bogenoemde berekening is 0.

N2H2 Lewis struktuur hoek

Die vorm van die struktuur help om die bindingshoek te voorspel. Kom ons vind die bindingshoek in diimied.

Die N2H2 Lewis-struktuurhoek is 120°. Die rede hiervoor is dat die meetkunde van die tipe AX is2E (trigonaal plat) met 1 eensame paar elektrone, so daar sal afstoting wees. Dit maak die struktuur in 'n gebuigde vorm waar die hoek van bindings tot 120° afkom.

N2H2 lewis struktuur oktet reël

Volgens hierdie term verkies elke atome om 8 elektrone in sy buitenste dop te hê. Kom ons vind uit of N2H2 Lewis-struktuur volg oktetreël of nie.

N2H2 lewis-struktuur gehoorsaam oktetreël. Die sentrale atoomstikstof het 5 valenselektrone, dus het dit nog 3 nodig om sy oktet te voltooi. Een elektron word verkry uit NH-binding en 2 elektrone verkry deur dubbelbinding met 'n ander stikstof te vorm.

N2H2 lewis struktuur eensame pare

Eensame pare is die pare elektrone wat nie kovalente binding vorm nie of ons kan sê nie deelneem aan proses van binding nie. Kom ons kyk vir N2H2.

Daar is 2 alleenpare elektrone op N2H2 lewis struktuur. Een elke eensame paar geleë op elk van die twee stikstofatome in die struktuur. Eensame pare elektrone speel 'n sleutelrol in molekulêre meetkunde. Hulle is afstootlik van aard, so elektrone probeer uitmekaar wees.

N2H2 valenselektrone

Die totale aantal elektrone wat in staat is om bindings in die buitenste skil van atome te vorm, word valenselektrone genoem. Kom ons studeer vir N2H2.

Totale valenselektrone in N2H2 is 12. Stikstofatome het 5 elektrone in sy buitenste dop en daar is 2 stikstofatome. Gevolglik is die bydrae van stikstofvalenselektrone 10. Waterstof het een elektron in sy buitenste dop, 1×2 = 2 aangesien daar 2 atome waterstof in die struktuur is.

N2H2 verbastering

Hibridisering behels die vermenging van atoomorbitale om orbitale van nuwe vorm, energie, ens. te gee. Kom ons ontleed vir N2H2.

Die hibridisasie van sentrale atoomstikstof is sp2. Deur die steriese getal te bereken kan ons maklik die verbastering voorspel, die formule vir steriese getalberekening word hieronder gegee.

  • Steriese getal = aantal atome wat aan die sentrale atoom bind + aantal enkelpaar elektrone (op die sentrale atoom).
  • Steriese getal = 2 + 1 = 3

Daarom word waargeneem dat die steriese getal 3 sp gee2 tipe verbastering.

N2H2 oplosbaarheid

Oplosbaarheid kan beskryf word as die vermoë van 'n stof om homself in gegewe oplosmiddel op te los. Kom ons kyk na die oplosbaarheid vir N2H2.

Lys van verbindings waarin N2H2 is oplosbaar:

  • water
  • Sure
  • Halogene
  • Propanol
  • Waterstofperoksied

N2H2 is oplosbaar in water omdat daar waargeneem is dat hidriede van stikstof hoë oplosbaarheid in water toon as gevolg van waterstofbinding.

Is N2H2 vaste of vloeibare?

Kom ons kyk na die fisiese toestand van N2H2 , of dit solied, vloeistof of gas is.

N2H2 is nie solied of vloeibaar nie, maar dit is 'n gas. Dit word verkry uit die oksidasieproses van hidrasien saam met peroksied van waterstof. As gevolg van sy hoë onstabiliteit word dit in gasvorm verkry en in-situ benut.

Is N2H2 polêr of nie-polêr?

'n Pool  stof sal ten minste 'n mate van ladingskeiding hê waar dit omgekeerd is hiervan vir niepolêre stof. Daar sal geen kosteskeiding wees nie.

N2H2 is 'n polêre molekule. Die elektronegatiwiteitswaarde van stikstofatoom is 3 en die elektronegatiwiteitswaarde vir waterstofatoom is 2.2. So wanneer ons die twee waardes aftrek, sal ons waarneem dat daar aansienlike verskille is. Dit sal dus dipoolmoment hê.

Is N2H2 suur of basies?

'n Suur tipe molekule sal waterstof weggee waar dit asof 'n molekule die OH-konsentrasie in 'n gegewe oplossing dan sy basis verhoog. Kom ons kyk vir N2H2.

N2H2 is 'n suurmolekule. Dit het die vermoë om waterstof te gee of die konsentrasie van protone te verhoog wanneer dit in 'n oplossing (water) opgelos word. Die meer elektronegatiewe atoom met alleenpare elektrone dra by tot die suurkarakter. So eensame pare N dra by tot die suurkarakter.

Is N2H2  elektroliet?

'n Verbinding wat die vermoë het om as ioon te breek en in staat is om elektrisiteit te gelei, word elektroliete genoem. Kom ons ontleed vir N2H2.

N2H2 is 'n elektroliet. Die rede is wanneer hierdie verbinding in oplossings van waterige medium opgelos word, het hulle die vermoë om in ione te dissosieer. Hierdie ione word op hul beurt waargeneem om elektrisiteit te gelei.

Is N2H2 ionies of kovalent?

Die binding in kovalente verbindings is as gevolg van die deel van elektrone en in ioniese is dit as gevolg van ladings wat tussen metaal en 'n nie-metaal gevorm word. Kom ons kyk vir N2H2.

N2H2 kovalent is. Die binding wat in hierdie molekule gevorm word, is as gevolg van die deling van elektronpare tussen die atome. Die bindingsvorming vind ook plaas tussen twee nie-metale, wat bevestig dat die binding kovalente tipe is.

Gevolgtrekking

N2H2 is een van die hidried van stikstof wat in gasvorm voorkom. Die tipe binding wat in hierdie molekule waargeneem word, is kovalent en is suur van aard.

Sania Jakati

Dit is Sania Jakati van Goa. Ek is 'n aspirant-chemikus wat my nagraadse studie in organiese chemie volg. Ek glo opvoeding is die sleutelelement wat jou geestelik en fisies tot 'n wonderlike mens vorm. Ek is bly om 'n lid van skitterende tak van chemie te wees en sal my bes probeer om van my kant af by te dra wat ek kan en Lambdageeks is die beste platform waar ek terselfdertyd kan deel en kennis opdoen. LinkedIn-https://www.linkedin.com/in/sania-jakati-0954101bb

Onlangse plasings